Egyéb cikkek

Várfürdő, Gyula

1/13

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő aula

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő aula
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
?>
1/13

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő aula

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Várfürdő, Gyula
Egyéb cikkek

Várfürdő, Gyula

2009.10.13. 05:24

Díjazásban nem részesült pályamű a "Gyulai Várfürdő fejlesztése" pályázaton: Wéber Építésziroda, vezető tervező: Wéber József

A Gyulai Várfürdő fejlesztése – tervpályázat, 2009

Díjazásban nem részesült pályamű
Wéber Építésziroda
vezető tervező: Wéber József
építész munkatársak: Dréher Zsófia, Megyesi Zsolt, Rustinczky László, Terjéki Rita, Varga Zsolt, Machó Szilvia
szakági tervezők: Kolarovszki László (épületgépészeti konzulens), Sallai Zoltán (uszodatechnikai konzulens)
 

A jelen állapotról megállapítható, hogy az inspiratív környezet mellett a fürdő túlzsúfolt és elavult épületállománnyal rendelkezik. Az időközben történt fejlesztések a fenti problémát nem oldották meg, jó esetben mérsékelték a zsúfoltságot, a még vegyesebb összkép teremtése mellett. A feladat megoldásánál arra törekedtünk, hogy egy új egységes megjelenést biztosítsunk az intézménynek úgy, hogy az eddig elkészült és felhasználható épületrészeket, medencéket és értékekkel bíró korszerűsítéseket felhasználjuk, alkalmassá téve a kor által elvárt színvonalnak.

 

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
1/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
2/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
3/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

 

 

A tervezett épület elhelyezésével egy olyan helyzet létrehozására törekedtünk, mely radikálisan változtatja meg a fürdő jelenlegi arculatát. A méltó előcsarnok és gyógyászati csarnok mellett egy olyan szabadtéri belső világot kívántunk létrehozni, mely biztosítani tudja a fürdővendégek elvonulását a nyüzsgő strandélettől, de továbbra is kapcsolatot tart a parkkal is.

Egy épületek által határolt, nyitott-fedett fürdőudvart hozunk létre, mely jó feltételeket teremthet a pihenni, felüdülni vágyó közönségnek. Ezt a nyitottság melletti védettséget kívántuk megfogalmazni újonnan tervezett épületünkkel is.

Általunk javasolt koncepció jó üzemeltetési feltételeket is biztosíthat a három fő egység figyelembe vételével, továbbá megvalósítás szempontjából is kedvezően ütemezhető. Koncepciónkkal kedvező üzemeltetési és megfelelő ütemezési feltételekre törekedtünk. A jelenlegi több ütemben bővített főépületet úgy kívánjuk hasznosítani, hogy a megtartható funkciókkal együtt mód nyíljon az épület kétszintes kialakítására. A jelenlegi legfelső födém síkja felett egy új födém építését javasoljuk a meglévő megtartása mellett, biztosítva az új funkciók által igényelt teherbírást. Ehhez a jelenlegi pillérek és alapozás ellenőrzése is szükséges. A meglévő födémek közül csak az alacsony szakaszok kibontásával számolunk, (2,7 m belmagasságú szakaszok) a többi födémmező az átalakítás során is biztosíthatja a szerkezet állékonyságát. Meglévő épületrész bontására csak az aulatér helyén kerül sor a többszintes előcsarnok érdekében.

Az újonnan létrehozott +5,00 födémszintről indítható a fürdő komplexum bővítése. Külső megjelenésében a több ütemben létrehozott épületegyüttes egységes „új ruhát" kap. A műemléki épületszárny minden homlokzatát szabaddá tesszük. Az épületet hidakon át közelítjük meg.

 

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
4/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
5/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
6/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
7/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
8/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő aula
9/13
Gyulai Várfürdő aula

 

 

Környezetrendezés
A város hosszabb távon, az egykori sziget-erőd rekonstrukciójára törekszik. Ezen szándék mindenképpen dicséretesnek tekintendő. A fenti visszaállításnál fontos, hogy a korabeli értékkel bíró állapot és a mai körülmények által támasztott követelmények harmóniába kerüljenek, és ne oltsák ki egymás hatását.

Valószínűleg kívánatos az egykori palankvár határait képező földművek visszaállítása, illetve nyomvonalának megjelölése. A külső védelmi gyűrűt képező várárok teljes visszaállítása már több problémát vet fel. Egy elmúlt kor stílusához való túlzott kötődés kétséges lehet, a felidézésnél a mai kor igényei is figyelembe veendők. Hasonlóképpen nem kívánatos az előzmények teljes mellőzése sem, mivel nehezen helyrehozható beavatkozásokat eredményezhet.

Mi jelentheti az adott környezetben az „illeszkedés legfontosabb támpontját"? Úgy gondoljuk, hogy nem a különböző történeti korok stílusjegyeinek alkalmazása, igazodáshoz a múlthoz, hanem a létrejött művek értékszínvonalához való igazodás, a meglévő értékekkel együtt kedvező összhang megteremtése. Általában a lépték, a tömeg, az anyaghasználat jó megválasztása és a mindenkori építészeti színvonal szintje jelenti a környezetre gyakorolt hatás, illetve illeszkedés milyenségét.

Az épület lépték és tömegalakításánál az összefogottság mellett a megfelelő tagozottságot is meg kívánunk teremteni. A külső megjelenésben a lovarda által meghatározott nagyságrendet tartottunk irányadónak, ez a fsz. + 1 + tetőfelépítmény építménymagasságot jelenti. Tömegalakítás vonatkozásában törésekkel, lyukasztásokkal kívántuk az összefogott épülettömeget megbontani. A belsőterek és udvarok sorolásával arányos, léptékhelyes terveket hoztuk létre.

Az épületen alkalmazott jellemző anyag a fa: natúr, telített vörösfenyő. A fenti anyagválasztással azért éltünk, mert olyan homlokzati, padló- és falfelületeket kívántunk létrehozni, amelyek nem jelentenek utánérzést és a természetesség erejével bírnak. A fa közel áll a földhöz, vízhez, zöldfelülethez, kellemes emberközeli vonzó természetes anyag. A kő jelenléte csak kismértékű, a homlokzati nyílászárók tömör elemei készülnek kőből, illetve csarnokok padlóburkolatai. Az udvarok és külső medence körüli terek szintén faburkolatúak.  Az új épületszárnynál az árnyékolás és a növénytartó rácsok készülnek ugyanezen anyagból, de más technikai feltételeknek megfelelő alkalmazással.

 

 

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
10/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
11/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda
12/13
Gyulai Várfürdő - Weber Építésziroda

 

A kerteknél, zöldfelületeknél fontosnak tartjuk, hogy a vízfelületek szerepet kapjanak, sőt mivel jelentős mennyiségű termálvíz kerül csatornába, javasoljuk ezen vízi kertek termálvizes feltöltését, ami télen is élő vízfelületet biztosíthat. A vízi növények és kerti növények kiválasztásánál a helyi flórát kell előnyben részesíteni. A belső új épületszárnyat mind a tetőszint felől, mind az udvarszintről növényzettel kell befuttatni.

Új épületünk vonatkozásában maximális módon próbálunk a térkapcsolatok mindenirányú kihasználásával élni. A szeparálandó funkciókat színes dobozokba rendezve úsztattuk a térbe, friss, üde hangulatot kölcsönözve a fürdőtereknek. A meglévő épületrész közösségi terveit jelentős mértékben növeltük. Úgy gondoljuk, hogy mind az előcsarnok, mind a gyógyászati csarnok vonatkozásában impozáns belsők alakítható ki. A tetőkert, valamint a fő épülete tetején kialakított étterem-tetőbár jó kilátást biztosít a vár és várkert irányába is.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.