Épületek/Középület

Egy sporttelep új életre kel

2010.07.26. 14:27

A XIII. kerület fejlődésnek indult részén található Láng sporttelep állapota az utóbbi években nagyon leromlott mind műszakilag, mind esztétikailag. Új életet Vadász Bence és Palotás Artúr lehelt belé, esélyt adva egy funkciónak megfelelő másodvirágzásra.

A helyszín
Eredeti állapot: amortizálódott sporttelep a XIII. kerület részben zöldövezeti, részben komoly építészeti, gazdasági fejlődésnek indult környezetében. A sportpálya salakos - földes, - nívós szabadtéri sportesemények megtartására alkalmatlan, a töredezett beton lelátó nem elégíti ki a kor szabta követelményeket. A kiszolgáló épületek, építmények leromlott állapotúak, - toldalék és melléképületeik között „szlömös” külvárosi hangulatot árasztanak - nem képviselnek esztétikai, vagy városépítészeti értéket. A körbefutó, átláthatatlan, rossz állapotú nyerstégla kerítés ipartelepi arculatot idéz, - mentes minden humánus építészeti megoldástól.

 

 
 

 

A telepítés
Az RRT. logikus elveit követve, - (1.) a szabadtéri sportpályát felújítás után a helyén hagyjuk, - a (2.) pályát kiszolgáló ún. Főépületet a Lomb utca felől mintegy utcai, épített mozgalmas térlezárásként helyezzük el, humánus és hívogató térfalat adva mind az utca, mind a műfüves sportpálya felől. Míg a szintén az építész irodánk tervei alapján elkészült és 6 éve átadott új sportcsarnokot a szabadtéri sportpálya másik oldalán, a Rozsnyai utcára szervezve telepítettük. Ez a hármas funkcionális egység így egy közös építészeti koncepció részévé válik, - már nem különálló épületek, sportlétesítmények esetleges halmaza, hanem egy markáns rendező elv mentén megfogalmazott városépítészeti, magasépítészeti, környezetrendezési kompozíció.

Az épületek, sportpályák, kerítések és parkolók úgy határolják a belső parkszerű sporttelepet a két utca felől, hogy izgalmas, gazdag fény-árnyék hatású épített építészeti térfalak (épületek) váltakoznak humánus, részben nyitott, részben zárt kerítéselemekkel, ritmikusan elhelyezett kertészeti megoldásokkal. A magánterület is megnyílik az épületek előtt az utca felé, - díszburkolt és zöld „szigetekkel” öblökkel gazdagítva a gyalogos járdát, - sétánnyá „nemesítve” azt. A parkolókat logikusan, főként a Főépület előtt helyeztük el. A gépkocsiállások mögött alacsony, tömör támfal zárja a hangot és a látványt a sporttelep felől (ahol a parkoló sor hátterét már nem az épület homlokzata adja), - míg a többi kerítés elem áttört, fémszerkezetű, a tetején aszimmetrikus pergola elemekkel.

 

 

 

A szabadtéri rendezvények közönségét hagyományőrző módon, részben a Rozsnyai utca felől - a Lomb utca sarkán – a volt lelátók tengelyében engednénk be a területre. A sportolók, sportolni vágyók, valamint a kiszolgáló személyzet a Lomb utca felől a kiszolgáló főépületen keresztül, ellenőrizetten juthatnak a területre, - csakúgy, mint a személyzet -, önálló, szeparált bejáraton keresztül, a hosszú épület Rákospatak felőli végén. Az étterem közönsége is a főépület reprezentatív előcsarnokán át juthat a fogyasztó térbe.
 
A parkolók többségét a területen belül, a sportlétesítmények közelében alakítottuk ki, - szükség szerint azonban a későbbiekben a gimnázium mögött kialakítható további felszíni parkolóktól újabb, belső gyalogos sétányt nyithatunk a Láng Sporttelepre.

A tervezett épületek és létesítmények

A szabadtéri sportpálya kiszolgáló épülete
A sportcentrum főépülete, hosszú, hajószerű épület. A Lomb utcával párhuzamos vonalvezetése izgalmas épített térfalat ad a közterület felől. Visszahúzott tömege lehetővé teszi az épület előtt a sportolók, sportvezetők, valamint az étterem vendégei számára a parkolást, - növényzettelepítését, valamint díszburkolatos térbővületek kialakítását.

 


 

A humánus, földszint + két emeletes középület tömegében is magában hordozza a funkció hármas tagolását. A Rozsnyai utca felől földszint + kétszintes, reprezentatív „hajóhíd”-szerű fej épületrész a közösségi és sportvezetői épületszakasz, az étteremmel, fitnesz teremmel és sportvezetői irodával. Az aszimmetrikusan elhelyezett előcsarnok másik oldalán a földszint + 1 emeletes épületszárnyban elhelyezett öltöző blokkok sorakoznak katonás rendben, - a pálya felé néző üvegezett oldalfolyosóval -, míg az emeleten a hosszanti közlekedési tengely az utcafrontra kerül, hogy az itt kialakított 12 db kétágyas vendégszoba (diákszálló minőségű lakóegységek) a sportpályák felé nyílhasson fel fedett-nyitott loggia sorával. Az épület 2. számú (menekülő, ill. kiszolgáló) lépcsőháza mögött nyílik a 4db kétszintes belmagasságú squash terem.

Az épületet egy „lebegő tető” alá csúsztatott fedett-nyitott sportvezetői gépkocsi beálló zárja. Az épület forma- és anyaghasználata, tömegképzése idézi az Újlipótváros háború előtti, modernista építészeti arculatát, - ugyanakkor egyszerű vonalvezetése, tiszta szerkezeti rendszere, hagyományos fesztávjai, olcsó és gyors építést tesznek lehetővé.

 


 

A sávalapokon nyugvó, - kis fesztávú, hagyományos falazott ill. pillérvázas vasbeton felmenő szerkezetekre monolit vasbeton födém támaszkodik. A többnyire egyemeletes kialakítás építés közben daru telepítését is szükségtelenné teszi. A falazóblokkok hófehér nemesvakolatot kapnak, - a lapostetők fordított rétegrendű tetőszerkezetet, leterhelő kavicsréteggel.

A részben fém oszlopokra, részben falazatokra támaszkodó „lebegő jellegű” tetőszakasz a fej épületrészben korcolt fémlemez fedést kap, csakúgy, mint az előtetők, árnyékoló lemezek és a homlokzati, kiugró „virág ablak” az öltözők folyosóján.

A sportcsarnok
Előregyártott, szeparálható csarnokszerkezet készült 9,00m szabad belmagassággal, - és azt „L” alaprajzi vonalvezetéssel, két oldalról körülölelő kétszintes kiszolgáló szárnyak. A csarnokszerkezet merevített acél oszlopaira acél rácsostartók támaszkodnak keretszerűen összeépítve. A csarnokszerkezet térelhatároló falai hagyományos falazott kitöltő szerkezetből épülnek, pillérekkel és koszorúval merevítve.

 


 

A kiszolgáló zóna hagyományos építésű szárnyai, sávalapokon nyugvó, falazott szerkezetekkel és az ezekre támaszkodó monolit vasbeton lemez födémekkel épülnek. Az „L” alakú és kis fesztávú épületrészek sarokpontján nyílik a reprezentatív főbejárat a Teve utca tengelyében, - mintegy építészeti gesztussal lezárva azt. A sarkon emelkedik a lépcsőház is, - minimálisra rövidítve az épület belső közlekedőit.

A földszint egyik oldalán az öltözők sorakoznak, közvetlen, de rejtett kapcsolattal a pályához, - a másik szárnyban a sportpályát kiszolgáló raktár-szertár, valamint az előcsarnokot kiszolgáló büfék kaptak helyet. Ezen a szinten - az emeleti lelátók alatt a térbővületben - szükség szerint időszakosan kialakítható 2-3 sor mobil nézőtéri sor. Az emeleten az egyik oldalhajó a közösségi helyiségeknek - a klubot a hozzá tartozó dohányzó terasszal és teakonyhával – ad helyet, míg a másik szárny fő funkciója a kiszerkesztett lejtésszögű lelátósor, a mögötte sorakozó irodai, technikai, valamint gépészeti és személyzeti helyiségekkel.


 

 

A típusszerkezetű csarnok két oldalszárnya teszi az ipari jellegű szerelt alapépületet építészeti kompozícióvá, az oldalhajók kubista összemetsződései, megkomponált „dobozai” és előtetői és a kiegyensúlyozott lyuk-architectúra „ÉPÜLET”-té alakítja a száraz funkciósort. Ezt a hatást erősíti a hátsó homlokzaton kialakított közvetítői páholy, stúdió, amelynek kívülről megközelíthető emeleti térbővületét színes rátét „dobozok” egymásba-metsződéseként fogalmaztuk meg - oldva a nagy osztatlan homlokzat monotonitását.

A főépületrész fehér vakolt, falazott szerkezetekből épül, világosszürke lábazati vakolattal. Az oldalszárnyak egyike téglaburkolatos, míg a másik hófehér vakolt felületű, - az emeleten kiselemes fém szendvics szerkezettel kombinálva. A hátsó oldal homlokzati „dobozai” szürke vakolt illetve piros fémburkolatú felületképzést kapnak. A vasbeton árnyékoló előtetők, és a főhomlokzat kiugró vasbeton - üveg elemének, valamint az oldalszárny hátsó épület szakaszának héjalása korcolt cink lemez.

 


 

Kerítések és támfalak
Az utca vonalán önállóan megjelenő parkolósorok mögött 1,60m magas festett nyersbeton támfalak - a tetejükön aszimmetrikus fém pergola szerkezetekkel - választják el a belső és a külső területeket. A sportpálya kerítés elemei egyéb helyeken horganyzott fémrácsok, acéloszlopok között, - 40cm magas beton lábazat fölött. A kerítés mezőket ritmikusan pergola elemekkel gazdagítjuk, - futó növények telepítésével kombinálva.

Akadálymentesítés
Az épület tervezése során fokozott figyelmet fordítottunk az akadálymentesítés követelményeire. Az épület teljes egészében lehetővé teszi annak mozgáskorlátozottak által való használatát. Minden szinten mozgássérült wc-t helyeztünk el, az épület minden irányból megközelíthető az előírt hajlásszögű rámpákon (kerekes-székes közlekedés) keresztül is. A sportlétesítmények használatához is lehetőséget kapnak mozgássérültek, - mozgássérült öltöző és zuhanyzó kialakításának segítségével. Az épület szintjei között tervezett lift (elhelyezésének későbbi lehetősége) is alkalmas kerekes-székes használatra.


Láng Sporttelep főépülete

vezető tervező: Vadász Bence, Palotás Artúr
szakági tervezők:
statika: ifj. Vadász György, Dávid Ágnes
épületgépészet és külső közmű: Thermo Lux Kft.
épületvillamosság: Kelevill Kft.
forgalomtechnikai tervezés: BFVT Kft.
kertészeti tervezés: ARTUS Kft.
konyhatechnológia: Palainé Straub Ágnes
tűzvédelmi konzulens: Báder György
talajmechanika: Geoexpert Kft.
lifttervezés: Schindler Hungária Kft.
környezetvédelem: Józsa és Társai Bt.
generáltervező: Vadász és Társai Építőművész Kft.

megbízó: Budapest XIII. kerületi Önkormányzat