Épülettervek/Hallgatói terv

Piac a horvát-magyar határnál – Hoffmann Zsófia diplomaterve

1/12

Az épület funkciói. Grafika: Hoffmann Zsófia

?>
Az épület funkciói. Grafika: Hoffmann Zsófia
?>
Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.
?>
Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.
?>
Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.
?>
Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.
?>
Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.
?>
Horvát-magyar határ Gyékényesnél. Fotó: Hoffmann Zsófia
?>
Horvát-magyar határ Gyékényesnél. Fotó: Hoffmann Zsófia
?>
Horvát-magyar határ Gyékényesnél. Fotó: Hoffmann Zsófia
?>
Horvát-magyar határ Gyékényesnél. Fotó: Hoffmann Zsófia
?>
Horvát-magyar határ Gyékényesnél. Fotó: Hoffmann Zsófia
?>
Horvát-magyar határ Gyékényesnél. Fotó: Hoffmann Zsófia
1/12

Az épület funkciói. Grafika: Hoffmann Zsófia

Piac a horvát-magyar határnál – Hoffmann Zsófia diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

Piac a horvát-magyar határnál – Hoffmann Zsófia diplomaterve

2020.04.15. 07:52
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Gyékényes

Építészek, alkotók:
Hoffmann Zsófia

Vélemények:
3

Piac a határban, diplomaterv

Tervezés éve:
2018

Stáblista

Építész: Hoffmann Zsófia

Intézmény: BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék

Építész konzulens: Vannay Miklós DLA

Épületszerkezeti konzulens: Dr. Dobszay Gergely PhD

Tartószerkezeti konzulens: Dr. Armuth Miklós

Épületgépészeti konzulens: Dr. Magyar Zoltán

Építéskivitelezési konzulens: Klujber Róbert

Opponens: Dombóvári János

Dosszié:

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

Mégis lehet építészeti probléma az országhatár? Átkelő, piac és közösségteremtő helyszín az az épület, melyet Hoffmann Zsófia tervezett Gyékényesre. A kör alapforma egyszerre szimbolikus és praktikus választás: nemcsak az együttműködés jelképe, egyben a síkvidékből is kiemeli az épületet.

A határmenti területek különösen érdekes helyzetben vannak, mivel saját országukban is perifériára szorulnak. Bizonytalan hovatartozásuk miatt tőke és egyéb támogatás nem érkezik sem az országból, sem nemzetközi oldalról. A munkanélküliség, az elnéptelenedés és az elöregedés jelentős problémákat okoz. A határmenti területek magukra maradtak. Diplomatervemben erre a problémára szeretnék megoldást javasolni azáltal, hogy erősítem a határ két oldalán élők együttműködését. Ha ezek a szomszédos megyék egymással összefogva régiót alkotnának, akkor egymást erősítve esélyük lehetne az ország egyéb területeihez való felzárkózásra.

Horvát-magyar határ Gyékényesnél. Fotó: Hoffmann Zsófia
10/12
Horvát-magyar határ Gyékényesnél. Fotó: Hoffmann Zsófia

Helyszín

Izgalmas átmeneti helyzetet mutat a horvát-magyar határmenti terület: jelenleg mindkét ország az Európai Unió tagja, de közöttük még határ húzódik (Horvátország nem része a schengeni térségnek – a szerk.). Természetes határként a Dráva szinte az egész határszakaszon végighúzódik, kivéve Gyékényes környékét, ahol elszakad egymástól a természetes és mesterséges határvonal. A két nép kapcsolata nem terhelt semmiféle konfliktussal, természetes a horvátok és magyarok együttélése és a két nyelv használata. 

Szomszédos országaink közül a horvátországi átkelők vannak egymástól a legnagyobb távolságban. A vizsgált területen jelenleg mindössze 6 átkelőhely van, átlagosan 55 kilométerenként, míg a nyugat-európai átlag 4 km. A régió erőssége a táji adottságok kihasználásában rejlik. Kedvező a természetközeli turizmus: ilyen a kerékpározás ( a „Vasfüggöny Nyomvonal" áthalad Gyékényesen), a vadászturizmus és a vízi turizmus (bányatavak, Dráva).

Az ipar tőke hiányában nem tudott megtelepedni, így jobb híján mindenki mezőgazdasági tevékenységet folytat. Ezen a fronton lenne erősíthető a régió szerepe is. A mezőgazdaság felépítése alapvető eltéréseket mutat a határ két oldalán – míg Horvátországban kisparcellás földművelés folyik, Magyarországon a termelőszövetkezetek hagyatékaként a nagyparcellák jellemzőek.

A helyzeti nehézségeket és adottságokat mérlegelve kirajzolódik, hogy egy új átkelőhely nyitásával javulhat a két ország határmenti területeinek keringése. Az átkelési lehetőséget egy olyan funkcióval szükséges kiegészíteni, amely a határon átnyúló együttműködést is erősíti. Erre a célra a legjobb lehetőség egy termelői piac létesítése a határátkelő területén, ahova helyi termékek és vásárlók mindkét országból egyaránt érkezhetnek.

Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.
2/12
Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.

Helyfoglalás

A két ország között jelenleg egy határvédelmi drótkerítés húzódik, melyen a tervezési terület vonalában egy kiskapu található. Ezen keresztül a helyi rendezvények alkalmával ideiglenes határellenőrzést biztosítva a szomszédos települések lakói rövid úton ellátogathatnak Gyékényesre. A határvédelmi drótkerítés precízen követi az országhatár vonalát, ennek közvetlen közelében jelöltem ki a tervezési területet, amelyen keresztülhalad majd az összekötő út.

A határon való átkelés Gyékényesnél elsősorban személy- és kisteherforgalom számára létesítendő, ezért 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetként működik. Az átkelés 0-24 óráig biztosított. A határátkelést lebonyolító rendőri kezelőépületekben 4 magyar és 4 horvát rendőr dolgozik.

A termelői piac hétvégente működik a két ország helyi termelőinek részvételével. A árusítható helyi termékek rendeletben szabályozottak. A hétvégén megjelenő piac idején a parkolás a körgyűrűn kívüli területen biztosított. Hétközben alapvető élelmiszereket árusító kisboltok működnek a határforgalom kiszolgálásának érdekében, emiatt hétfőtől péntekig a körgyűrűn belül is lehetőség van a parkolásra.

Az épület funkciói. Grafika: Hoffmann Zsófia
1/12
Az épület funkciói. Grafika: Hoffmann Zsófia

Funkció

A körgyűrű szimbolikus jelentéstartalmán túl praktikusan emeli ki a sík mezőgazdasági terület egyenletességéből az épületet. A gyűrű fedele alatt funkciódobozokba rendeződnek a létesítmény elemei: alapvető élelmiszereket árusító kisboltok, vendégforgalmat kiszolgáló vizesblokkok, hulladéktárolók, raktár, magyar oldali személyforgalmi kezelőépület, 
majd a határvédelmi rendek működéséhez szükséges funkciódobozok és a horvát oldali személyforgalmi kezelőfülke sorakozik fel a tető alatt. A gyűrűt asszimetrikusan szeli át a két országot összekötő közút, mely a belső udvarból leválasztja a szabadtéri termelői piac helyét.

Szerkezet

A tervezett létesítmény kétféle szerkezeti rendszerre bontható. Az alaprajzi értelemben vett körgyűrű forma elemei előregyártott vasbeton szerkezetek, míg a dobozszerű épületek szerelt szerkezetű kubusok, amelyek a körgyűrű szerkezeti rendszerétől függetlenek. Igény szerint sokszorozhatóak, áthelyezhetőek, elbonthatóak. A funkciódobozok berendezései doboz a dobozban elven körüljárható bútorokba integrálódnak.

Hoffmann Zsófia

Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.
6/12
Piac a horvát-magyar határnál Gyékényes környékén. Hoffmann Zsófia diplomamunkája.

„A kör mint archetipikus alapforma, képes határozott határtalanságot sugallni. Hoffmann Zsófia diplomatervében így a fiktív, de racionális és életszerűnek tűnő funkciót egy utópisztikusan képletszerű objektum rendezi. Sajátos elvi mátrixot alkotva a teljes fizikai határtalanság minden érző lélek számára vonzó, ám utópisztikus gondolatával, és a zárás fájóan racionális valóságával. Paradox módon éppen a határ, és az abból fakadóan eltérő történeti telekstruktúrák biztosítják az eltérő termények cseréjének lehetőségét és igényét. A piac-átkelő egyszerre generálja, koncentrálja és kontrollálja tehát a diverzitást. Mindezt - egyelőre - egy hegyes szögfüzérekkel tűzdelt kerítés lágy ívébe ülve. Az építészeti tett nagyvonalú és könnyed – levélnehezéket hozzá az alapos előkészítés és a műszaki-építészeti korrektség ad. A puritán anyaghasználat a képlet integráns része; a fix és a modulárisan rugalmas részek distinkcióját magától értetődően erősíti tovább. A redukált, szenvtelen struktúra és a bájosan vonzó, személyességgel átszőtt grafikai feldolgozás szinte katartikus kontrasztja pedig a maradék félelmet is eloszlatja a meg nem gondolt gondolat ártó jelenlétéről."

Részlet Dombóvári János opponenciájából

 

szerk.: Fürdős Zsanett

 

Széljegyzet Hoffmann Zsófia tervéhez

Néhány héttel ezelőtt megjelent véleménycikkemben amellett érveltem, hogy a határ, a határátkelő és különösen a határkerítés témája olyan fontos és érdekes építészeti ügy, amellyel idehaza is többet lenne érdemes foglalkoznunk – nem a politikai vetületei ellenére, hanem épp azok miatt. Ennek ellenére a cikkben egyetlen referencián túl nem tudtam magyar vonatkozású gondolatot idézni. Nagy örömömre a publikációt követően levelet kaptam Hoffmann Zsófiától, amelyből kiderült: 2018-as diplomamunkáját épp ennek a témának szentelte. Elgondolkodtató és építő módon: arra fókuszálva, miként tud egy országokat, nemzeteket kettészakító geográfiai és politikai választóvonal egyben a két oldalán élő közösségeket éltető, tápláló építészeti struktúrává válni. A jól megoldott feladaton kívül a probléma felismerése, bátor felvállalása az, ami igazán fontos számomra ebben a tervben. Köszönöm Zsófiának, hogy hozzájárult a közléséhez. 

Kovács Dániel

Vélemények (3)
dagi08
2020.04.15.
18:44

A monumentalitástól egyik sem tud szabadulni, de nem baj...

P. Imre
2020.04.15.
15:44

Barna Bettina HatárHázának terve első pillanatásra hasonló elképzelések szerint született, mégis nagy a különbség. Ez a terv, tehát Hoffmann Zsófiáé, kisebb lélegzetű, kevésbé filozófikus illetve politikai megalapozottságú, de reálisabb és főleg praktikusabb és szebb, mint hét évvel ezelőtt, a szlovák-ukrán határra tervezett másik. Ld.: https://epiteszforum.hu/hatarhaz-barna-bettina-diplomamunkaja

dagi08
2020.04.15.
10:01

Egy kihagyhatatlan korábbi példa: https://epiteszforum.hu/a-kolbaszbol-keritest-tervezoi-a-hatarfobia-ellen

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk