Épületek/Közösségi építés

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

1/18

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
?>
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
1/18

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
Épületek/Közösségi építés

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

2021.01.20. 15:56

A tavaly harmadik alkalommal megrendezett Kővágóörs Alkotótábor igazi kincs a magyarországi építészeti közéletben. Egyszerre idealisztikus, mégis gyakorlati szerveződés, ami sikeresen egyensúlyoz a teljesen nyitott, szabad közösségi élmény és a szervezett, tematikus építőtábor keretei között. Visszaemlékezések a tavalyi táborról, a 3 különböző alkotóműhely vezetőjének szemszögéből:

2020-ban a harmadik szezont zártuk a Kővágóörs Alkotótáborban. A tábor helyszíne egy faluközponti ház és a hozzá tartozó kert, ami közel harminc évig kihasználatlanul állt. 2018-ban azt a célt tűztük ki maguk elé, hogy egy fokozatosan megvalósuló, közösség bevonásán alapuló rehabilitációt indítnuk el, amely pozitív kimenetel esetén nem csak az épület, hanem a környezet, a falu és az ide visszalátogatók számára is új programokat kínál. A zenei, képzőművészeti, filmes workshopok után az építészeti táborra szeptember első hetében került sor.

A tábor hét napja alatt a résztvevők három műhelyben készítettek különböző alkotásokat. A főleg építészhallgatókból álló résztvevők különböző egyetemekről érkeztek és vegyesen vettek részt a workshopokon. A nappali foglalkozás mellett esténként előadások és koncertek szerepeltek a programban, az utolsó napot tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel zártuk.

A tábor témája a “no play zone" volt, ez a fogalom a pályán kívüli területet jelenti, határát azonban a játékra alkalmas terület jelöli ki. Egy ilyen zónaként tekintettünk a kertre és a tágabb környezetére. A határhelyzetek keresése alakította a műhelyek programjait az építészeti alkotáshoz szervesen kapcsolódva.

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
17/18
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

Köztéri műhely

„Az elmúlt két év közös munkája nyomán kialakult egy hozzáállás, amit az Alkotótábor képvisel, alkotásainkat ez a hang kötötte össze. Erre az alapra építve idén kimozdulhattunk a tábor területéről a kapun túlra.
A workshop első napján bejártuk a települést és környékét, kicsit megismerkedtünk a hely történetével. A séta során azokat a helyeket kerestük, amiket az ember nem feltétlen vesz észre, ezeket szerettük volna kiegészíteni, fókuszálni rájuk. Ez alapján közös mentális térképet rajzoltunk, amelyen megjelöltuk a számunkra hangsúlyos pontokat, érdekes szituációkat. A hasonlóan gondolkodók kis csapatokba szerveződtek és így születtek meg az ötletek, majd tervek.
Az eltérő helyzetekre több különböző formátumú beavatkozás jött létre: nagyobb léptékű térinstallációk, hackek, amik a valóság felé görbe tükröt állítva, a meglévő infrastruktúrát használva reagáltak kész helyzetekre, valamint jelek, amik egy útvonalon vezetnek a település különböző, ám mégis bizonyos értelemben összefüggő helyei között. A falu határában lévő hihetetlen természeti képződményt, a kőtengert, nem tudtuk volna emberi alkotással méltón megjelölni, ezért ide egy performanszot rendeztünk, ami csak ott a jelenben létezett, üvöltésünk visszhangja elveszett a tájban, boróka bogyóink nedvét elmosta az eső (gin-dzsa)." / Cselényi Bence

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
7/18
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

Kerti műhely

„A tábor tematikájához kapcsolódva az építészeti workshop célja a kibillentés volt: a megszokott tervezési folyamatok és eszközök helyett a tapasztaláson és kísérletezésen alapuló közösségi alkotás átélése vált fontossá. Emiatt két játékszabály volt érvényben: nem szabad rajzolni, illetve minden napnak legyen fizikailag tapasztalható, tesztelhető eredménye. Tulajdonképpen maga a Kővágóörs Alkotótábor is évek óta ezen az elven fejlődik, formálódik tovább, az itt felbukkanó közösségek mindig hozzátesznek egy kicsit saját alkotóenergiájukból. Erre a szellemiségre a workshopon részt vevő csapat is azonnal ráérzett, és bár az első napon még nem tudta, mi sül ki a hét végére, már hasznosnak érezte magát azzal, hogy az udvar közösségi tereit bővítve az elburjánzott növényzettől szabaddá tett egy újabb kis területet. Ezzel valójában egy olyan folyamat indult el, ami aztán szinte saját magát generálta: a befektetett fizikai munka hatására a csapat sajátjának érezte a teret, amit a hét során aztán különböző eszközökkel, apró beavatkozásokkal, modellezéssel, kísérletezéssel belakott és újraértelmezett. Minden talált tárgy, újra felhasznált faanyag, kifeszített madzag, földbe vert karó jól átgondolt, kikísérletezett helyet talált magának, a végeredmény így egy újabb személyes tapasztalásokon alapuló fejezetet írt az Alkotótábor történetéhez." / Fátrai Júlia

NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.
8/18
NO PLAY ZONE – Kővágóörs Alkotótábor 2020.

Képzőművészeti műhely

„Az idei tábor folyamán, a táborok történetében először lett meghirdetve a képzőművészeti műhely. A workshop alapvető céljaiként az alábbiakat fogalmaztuk meg.
A plein air festészetre, mint az építészet határterületére tekintettünk, a hely megismerésének egy eszközére. Az így alkotott képekből egy vizuális atlaszt kívántunk létrehozni a tábor szűkebb és tágabb környezetének szép részleteiről, természeti és épített értékeiről.
A képalkotás technikájául az olajfestést választottuk. Ezt a médiumot a résztvevők közül sokan – többnyire építészhallgatók lévén – először próbálták ki, ezért magával a médiummal való alapos megismerkedés is a workshop célja volt.
Ezekkel a megfontolásokkal élve az első pár nap még nem festéssel, hanem helykereséssel, majd saját festékeink és állványaink készítésével foglalkoztunk.
Az első napi sétánk során a hellyel való ismerkedést pigmentek gyűjtésével kötöttük össze: mindenféle, utunkba kerülő porítható ásványi eredetű anyagból apró mintákat tettünk el. A jellegzetes kővágóörsi vöröskő-portól a tábortűz hamuján keresztül a tábor épületének faláról lekapart sárga festékig bezárólag egy nagy palettára való szín gyűlt össze olyan árnyalatokból, amelyek sehol máshol nem találhatók meg. Az összegyűjtött porokból ezek után kötőanyag hozzáadásával elkészítettük saját olajfestékeinket.
Az elkészült festmények legalább részben, de sokszor teljes egészükben ezen festékek felhasználásával készültek, így nemcsak tartalmukkal, hanem formájukkal is kötődnek a helyhez.
A képzőművészet – különösen a figuratív festészet – az építészetoktatásban egy no play zone: a hallgató elszokik ettől a fajta gondolkodástól, a spontaneitástól. A műhely legfontosabb eredményének ezt tekintem: a résztvevők visszaterelését ahhoz a fajta önfeledt, spontán alkotói attitűdhöz, amelyben az egyetemi oktatás keretében ritkán van részük." / Mohás András

 

Az alkotótábort bemutató videó:

 

A Kővágóörs Alkotótábor elérhetőségei:

kovagoorsalkototabor.hu

facebook.com/kovagoorsalkototabor

instagram.com/kovagoors_alkototabor

 

Szervezők: Bán Márton, Pongor Soma, Zétényi Zsófi DLA, Beke András, Tóth Teó (Kővágóörs Alkotótábor Egyesület)

Workshop vezetők: Fátrai Júlia, Cselényi Bence, Mohás András

Előadók: BIVAK, Szalai Dániel, Pintér Gergely, Bach Péter DLA

Kerekasztal-beszélgetés: Szabó Levente DLA, Szentirmai Tamás DLA, Bach Péter DLA, Kádár Bálint PhD

A programot az NKA támogatta.

 

Szerk.: Winkler Márk

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.