Nézőpontok/Kritika

MEGSZÓLÍTVA – látlelet a Puskás Ferenc Stadion körüli tervezésekről (2005-2012), Mónus János beszámolója

1/4

Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól

?>
Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól
?>
Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól
?>
Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól
?>
1/4

Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól

MEGSZÓLÍTVA – látlelet a Puskás Ferenc Stadion körüli tervezésekről (2005-2012), Mónus János beszámolója
Nézőpontok/Kritika

MEGSZÓLÍTVA – látlelet a Puskás Ferenc Stadion körüli tervezésekről (2005-2012), Mónus János beszámolója

2012.07.16. 12:49

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Mónus János

Vélemények:
18

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

Mónus János építész, a BÉK alelnöke, a bíráló bizottság tagja véleményében átfogó körképet rajzol a Puskás Ferenc Stadion ügyéről, az emblematikus építmény megtartásáért folytatott harcról és a közelmúltban lezajlott városépítészeti ötletpályázat zsűrizésének részleteiről, kitérve a korábbi években felmerült elképzelésekre és a most lefolytatott szakmai előkészítés stációira is.

Kamarai emberként először 2005-ben érintkeztem a Stadion tervezésével. Hírlett akkor, hogy Magyarország pályázni fog a labdarúgó EB rendezésére és ezért stadionokat kell építenie, érzékelhető volt, hogy a Népstadion helyén is újat szeretnének emelni. A hír hallatán a BÉK elnöksége elhatározta, hogy kezdeményezi a Népstadion és környéke műemlékké nyilvánítását. A kérelmet saját nevemben nyújtottam be, ezt elutasították. Ugyanakkor a BÉK Szakmafelügyeleti Bizottsága vezetőjeként tudomást szereztem arról, hogy magánkezdeményezésre magánalapú tervezést is folytatnak, a meglévő stadion teljes elbontásával számolva.

Ezzel egyidőben (2006-ban) ötletpályázatot írtak ki (a mostanihoz hasonlóan) a teljes terület rendezésére, új labdarúgó aréna telepítésére. A pályázat zsűrijébe a BÉK elnöksége engem delegált. A pályázati kiírás fogalmazásakor a kiíró teljes elbontást szeretett volna előírni, de sikerült szándékától eltéríteni, a meglévő stadion korszerűsítése is lehetővé vált.

 

Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól
1/4
Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól

Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól
2/4
Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól

 

 

A pályázat lebonyolítása alatt a sajtóban megjelentek a „magánalapú" stadiontervek, köztük a „magánkezdeményezés" új Puskás Ferenc Stadion terve is. Természetesen kamarai, szakmafelügyeleti eljárást (meghallgatást) indítottam a tervező ellen, de bizonyítható volt, hogy a tervek már készen voltak a pályázat kiírásakor és nem közpénzből lettek finanszírozva.

A pályázat sikeresen lezárult (szerintem jó színvonalú megoldások születtek), a Népstadion részleges megtartásával (mint a mostani, kizárt KÖZTI-s terv). A megrendezés jogát nem Magyarország kapta.

2011 tavaszán ismét lábrakapott a hír, hogy a Népstadiont el akarják bontani, hogy helyén korszerű, igazi labdarúgó aréna épüljön. Ekkor elkeseredett cikket írtam az Építészfórumon (2011. 06. 08.), az elbontás megakadályozására.

A bontásról szóló hírek az év végén felerősödtek, ezért, mint a BÉK alelnöke, Bálint Imrével, a BÉK elnökével, ez év legelején megbeszélést kezdeményeztünk a felelős kormánybiztosnál.

Vígh László kormánybiztossal (a közben bekapcsolódott szakmai szervezetek együttműködésével: MÉK, MÉSZ, Állami Főépítészi Iroda, stb.) többszöri egyeztetés után megegyeztünk abban, hogy eltekintenek a stadion teljes, sőt részleges elbontásától is, az új arénának a nyugati térségbe telepítésétől, és ilyen tartalmú módosított kormányhatározatot kezdeményeznek. Elfogadják a nyílt szakmai konzultáció szükségességét és azt is, hogy előbb városrendezési ötletpályázat, majd tervpályázat megtartása szükséges (a szokásos közbeszerzési eljárás helyett).

A szakmai konzultáció után megszületett az a kormányhatározat, mely kijelölte az aréna számára a Puskás Ferenc Stadion és a Papp László Sportaréna közötti térséget (a konzultáció feszült légkörű volt, új, mindenre kiterjedő vizsgálatok, értékelések elvégzését kérték szakmánk megjelent képviselői). Az Ajánlatkérő a kormányhatározatnak megfelelő tartalmú ötletpályázatot írt ki. A pályázati zsűri kamarai részvétele így alakult: MÉK delegált - Beleznay Éva, BÉK delegált (kérésemre) - Mónus János.

(A pályázat lebonyolításával kapcsolatban: az eddigiekhez képest közben változott a MÉK kiírásokat kötelezően kontrolláló szerepe, az új tervpályázati rendelet értelmében.)

A kiírás megszületett: a kormányrendelet által determinált telepítési elvárásokkal és a tervpályázati rendeletnek megfelelő elektronikus adathordozó kezelés előírásával (a titkosság érdekében).

A kérdésekre adott válaszok azonban ezt felülírták, az elektronikus adathordozót „borítékon kívülre" rendelték (ugyan nyomatékosan felhívva a figyelmet a változásra). A változtatás oka az volt, hogy a teljes papíralapú dokumentáción kívül még olyan munkarészt is kellett tartalmaznia a CD-nek, mely papíron nem képes megjelenni, ugyanakkor a bírálat tárgya is legyen. Nevezetesen: a mozgatható 3D-s modell.

 

Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól
3/4
Mónus János vázlatai a 2006-os Puskás Ferenc Stadion pályázat tanulságairól

 

 

Tehát az Ajánlatkérő (álláspontja szerint) olyan CD-t nem kért, mely a titkossági követelmény miatt csak az elbírálás után ismerhető meg, a „borítékban" tartással, hanem csak olyat, mely a bírálható pályázat része(a jobb megismerhetőség érdekében). Ezért a tervező rovatban sem nevet, sem bármilyen jeligét, feltüntetést nem tartalmazhatott. A pályázati kiírás szövegezése során viszont sikerült azt elérni, hogy a díjazásra (megvételekre) szánt összeg megduplázódott.

2012. 06. 22-én megtörtént a beérkezett pályaművek felbontása. A bontás során a MÉK képviselője korábbi rossz tapasztalatokra hivatkozva kérte, hogy a CD-k ne kerüljenek megismerésre, zárjuk el azokat. A Bíráló Bizottság azonban úgy határozott, hogy mivel megismerésre váró, bírálandó munkarészeket tartalmaznak (és nem elegendő ehhez a papíralapú dokumentáció), ezért szükséges azok titkosságát is regisztrálni (ugyanúgy, mint a tervlapokét). 8 tervpályázat (a tervezők figyelmetlensége miatt) ilyen módon megsértette a titkosságot, kizárásra került.(megszavazta: 7 tag, ellenszavazat: MÉK, BÉK delegált).

2012. 06. 27-én a következő plenáris ülésen (az egyéni megismeréseket követően) a BÉK képviselőjeként jeleztem, hogy mégis bírálat alá vonhatók lennének a kizárt pályaművek, ha a zsűritagok nyilatkoznának arról, hogy az elmúlt idő alatt a kizárt pályaművekkel nem foglalkoztak és nem azonosították a CD-ket a papír dokumentációkkal. A nyilatkozatok után, ha a CD-k elzárásra kerülnek, akkor a titkosság fenntartható.

Szerintem ilyen módon a 8 pályázat mégis elbírálható, de ha a Bíráló Bizottság ezt mégsem teszi, akkor az egész pályázat értelmét látom veszélyeztetve, indokoltnak látom kiválásomat a zsűriből, a MÉK delegálttal együtt. Az elvvel a Bb. jelentős része egyetértett ugyan, de többen azt nyilatkozták, hogy képesek a CD-k és a papírdokumentációk összekapcsolására. Tehát az indítvány végrehajtása (a következmények vállalásával) elmaradt, így a „jogszerűség" áldozatokat szedett, a zsűri folytatta munkáját, elfogadtam a kialakult helyzetet. Mérhetetlenül sajnáltam az „elesetteket". Az utolsó plenáris ülésen sikerült elérni, hogy a teljes díjazásra (megvételekre) szánt összeg mégis kiosztásra kerüljön.

Magánvéleményem szerint az Ajánlatkérő következetes volt a kormányrendelet végrehajtásában, az általa értelmezett jogszerűségben. Az más kérdés, hogy e következetességet az eljövendő idő mennyire fogja igazolni, azt viszont tudom, hogy „leírásomnak" következményei lehetnek, akár jogi jellegűek is. Nem kívántam mérlegelni, hogy mit sértek, miben nem megfelelőek mondataim, de olyan régen küzdök az ilyen stadionok igazságáért, hogy nem tehettem másként. (Régen-régen a MÉSZ-küldött pontosan ilyen ismertetésre volt kötelezett).

Mint zsűritag én is alávetettem magamat a „megharcolt" módosított kormányrendeletnek, azonban mint építész, mégis reménykedtem a pályázók mindent felülíró „szárnyalásában". Ehhez képest sajnos nagyon is konformista pályázat sikeredett (még a kizártaké is), számomra ez az igazi botrány! Mostanában nemcsak építészetünk, de már a gondolataink is túlságosan direktek, társadalmi vetületté válnak, mégis kötelező optimizmussal várom a következő pályázati fordulót.

Mónus János
építész, a BÉK által delegált zsűritag

Mellékletek: vázlataim a pályázatot megelőző tárgyalásokra készültek (rossz szokásom, e nélkül nekem nem megy)

 

Vélemények (18)
HI
2012.07.18.
19:23

Elgondolkoztam azon, hogy mi lenne akkor, ha egy pályázaton "csak" olyan, a lényeget bemutató skicceket kellene beadni, mint amit Mónus János mellékelt? Nem a néha hülyeséget is elfedő látványos fotó realisztikus tablók készülnének, hanem gondolatokat bemutató skiccek. Talán sokkal többen is pályáznának, talán így vesznek el gondolatok ? Huszti István

FenyvesiHK
2012.07.19.
08:03

@HI: Ez szerintem is nagyon jó lehetne, a vázlat az eleven gondolat maga, képi megjelenésben, de fentiekből okulva még szélesebbre tárulna a kapu a szőrszálhasogatás előtt. Ami a dr.Szalóval folytatott interjútokból is "lejött" nekem, az ennek a siralmas bürokratikus-nótárius-fiskális szemléletnek a továbbvirágzását mutatja. Van még egy gátja a dolognak, a zsűri tagok nem rajzolvasó emberek, kevés kivétellel. Ahányan vannak annyiképpen értelmeznék a "firkálmányokat". Nopláne egy büdös vasat sem adnának érte, mert "ilyet az ötéves fiam is tud rajzolni...." Ezek persze csak az én tapasztalati sötét gondolataim.

másik
2012.07.19.
08:35

@HI: bocsánat, ez nekem inkább egy építész baráti kör romantikus álmának tűnik, egy-egy pohár bor mellett... :) az ilyen alap-skiccek még ötletpályázathoz is kevés információt tudnak átadni, programtisztázáshoz, döntés-előkészítéshez esetleg jók lehetnek (a fentiek ezzel a megjegyzéssel is készültek). egy terv, egy pályázat kérdése - legyen akár csak ötletpályázat - a célja a mélységek keresése, a megoldások _kidolgozása_, a képzeletbeli "vitához" elengedhetetlen _átgondoltság_, valamennyi "végigvittség", teljesség. ennek köze nincs viszont a látványok realisztikusságához - az pedig az építész feladata, hogy úgy gondolkodjon, rajzoljon, fejtsen ki, hogy ne vesszenek el gondolatok... sajnos volt már olyan pályázat, ahol a zsűri pont egy "gondolatba" szeretett bele úgy, hogy elfelejtette (ahogy a pályázó is) végiggondolni annak realitását. sajnos a beruházó már kénytelen volt: sok időt öltek bele, nyilván valamennyi pénzt is, a dolog megállt, elbukott - az épület aztán a pályázati eredmény mellőzésével, egyenes megbízás keretében jutott el a kész tervig.

HI
2012.07.19.
12:43

@másik: Eszembe sem jutna baráti borozgatás közben skicceket mutogatni:). Amúgy teljesen egyetértek azzal, hogy egy pályázaton - és egyáltalán - a gondolati mélységeket, folyamatokat kell bemutatni. Ennek természetesen lehet eszköze a fotorealisztikus bemutatás, de véleményem szerint ezzel teljesen egyenértékű tud lenni a skicc, sőt tapasztalatom szerint hatékonyabb. Persze ez a helyzeten és az építészen múlik elsősorban. Nekem nem egyszer mondta megrendelő, hogy inkább a szabadkézi rajzokat, skicceket hozzam a számítógépes grafika helyett, az neki többet mond. Nézve a pályázatokat - nem csak a jelen tárgybélit - én sokszor a mélységeket hiányolom, néha olyan az érzésem, mint a főpapi-ruha divatbemutatón (ha jól emlékszem Fellini). A skiccek puritánok, mivel műfajuknál fogva a gondolatközlésre szorítkoznak, nem akarja eladni magát, a fotorealisztikus képek óhatatlanul - mivel ez az egyik céljuk - a gondolaton túl el is akarja magát adni, amivel semmi baj, ha nem szorul a háttérbe a gondolat, arról nem is beszélve, ha az nincs. Talán egyszer ki kellene próbálni egy "skicces" pályázatot, hátha nem lesz vicces. Huszti István

Pákozdi Imre
2012.07.19.
13:42

@HI: :-). Nagyon tetszik. Esetleg a pályázati anyag tartalmaz(hat)na egy opcionális skicces részt. Mondjuk preambulumként, a "jóakarat megnyerése" céljából. A lényeg megmutatására, az építészi gondolat evolúcióját ábrázolandó...

Kühn Péter
2012.07.19.
16:33

@Pákozdi Imre: Lehet, hogy mostanában egyre kevesebb, de régebben sok pályázati anyag tartalmazott szabadkezes skicceket is, (ezeket nem tiltja a rendelet, a látványterv kategóriába belefér, mert főként ezekről beszélünk). Nem véletlenül alakult ki és én jónak is tartom általában az 1:200-as léptéket a pályázatoknál,mert jó középút a skiccek és az 1:50-es kiviteli között. Még így is nehéz az 1:200-as tervet komolyabb sérülések nélkül az országos -és helyi-sőt antsz, tűzoltó stb stb. rendeletekbe begyalulni...

másik
2012.07.20.
23:33

@HI: közben egyre eszembe jut ez a skicc-siratás... ;-) amihez a fő észrevételem, hogy nemigen van mit 'siratni' vagy hiányolni - elég megnézni az utóbbi idők néhány pályázatát, itt az építészfórumon: Nagy Tamásnak mindig nagyon finom skiccek kísérik a pályázatait; Lévai Tamásék modellfotókkal gazdagítják (és valóban _gazdagítják_) a befogadás élményét, Balázs Mihályéktól sok skicc és munkaközi modell-vázlat ismert (a sor folytatható) - de elég volna a most méltán előtérbe került és ünnepelt Zsolnay-negyedre gondolni: a fiatalok vajon nem egy bájos és pontos és 'egyszerű' ámde gazdag és életteli "skicc-sorozattal" (és animációval) egyetemben nyerték meg a pályázatot?... (persze kiváló kortárs külföldi példák is vannak.) a skicceket tehát talán nem megsiratni, elvárni, hiányolni, remélni vagy 'előírni' kéne, hanem csupán: észrevenni?... ;)

HI
2012.07.21.
08:56

@másik: Akkor mégsem olyan rossz intézmény a skicc? :) Nem sirat itt senki semmit, csupán arról van szó, hogy nagyobb teret kellene adni a skicceknek, mert úgy minden építész alapvetően skicceket készít. (Kíváncsian várom, ennek mi lesz a fonákja:)) Huszti István

Vogl
2012.07.17.
18:51

A hetvenes évek közepén egy hódmezővásárhelyi pályázatnál azért diszkvalifikálták a pályázatunkat, mert az postán sérülten érkezett. A pályázat beadása mindig nagy élmény volt, mert az akkor még éjjel-nappal nyitva tartó Nyugati és Keleti pályaudvari postára fáradtan beestek az építészcsapatok, találkoztak össze régi ismerősök, fantasztikus volt a hangulat. És arra is emlékszem, hogy éjfélkor a taxival későn érkezőket várva megfűzték a postáskisasszonyt, hogy még ne állítsa át a bélyegzőt...

mB
2012.07.17.
09:01

Lehet-e pontosan tudni, hogy a kizárt terveknél a "titkosság megsértése" pontosan mit is jelentett? - a tény hogy a CD a borítékon kívül (vagy belül, vagy máshol) volt? - digitális adat (ahogy azt Skardelli György írta), ami csak a CD tüzetes "végignyomozásakor" jön elő? - név vagy más egyértelmű beazonosítókód ráírva a CD-re? A harmadik lehetőség kivételével a kizárás nekem csak kukacoskodásnak, felesleges "jogászkodásnak" tűnik, különös tekintettel arra, amiről korábabn is szó volt, azaz hogy a CD elhelyezését a kérdésekre adott válaszokban kellett helyesbíteni, mert a kiírásban ROSZ volt... Szurkolok a jogi lépésért.

bardóczi
2012.07.17.
08:54

A tervpályázatokról szóló 305/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 5. paragrafus 2. bek. b) pont eképpen szól: ...a digitális adathordozót a pályaműhöz LEZÁRTAN kell csatolni. (kiemelés tőlem).

Tekintsünk most el a nem is oly régi szabály totális korszerűtlenségéről az internetes pályázatok világában, és nézzük csak a jogszerűséget. Vajon megengedheti magának bármilyen tervpályázati zsűri, hogy a kérdésekre adott válaszokban megsértsen egy magasabb rendű jogszabályt?

Hartmann György Sándor
2012.07.17.
10:17

@bardóczi: Meg! Lásd: http://epiteszforum.hu/node/21428 Ryhe

zapata
2012.07.17.
05:52

Egy példa arra, hogy másutt is előfordulnak a tervpályazatokon alaki hiányosságok, de ott úgy tűnik, nem az a tömény rosszindulat vezérli a kiírót az ilyenek kezelésében, mint nálunk. Két éve egy cseh tervpályázaton a beérkezett 70 terv közül 18-ban találtak a felbontáskor hiányosságokat. Ezekről egyenként szavazott a zsűri. Mindössze hatot zártak ki, ezek közül 4 határidő után érkezett, egyben látható volt az építésziroda nevének közismert rövidítése, egy tervnek a lapjai nagyobbak voltak az előírt méretnél. Nem zártak ki ellenben - két tervet, ahol a minden anyagra rárajzolandó szövegboxból hiányzott valamilyen kötelező felirat, - négy tervet, ahol hiányzott a szerzők nevét tartalmazó borítékról a ráírandó "Author" felirat, -három tervet, ahol a CD-t tartalmazó boríték nem volt lezárva (arra emlékszem, nem túl régen ezért egy hazai pályázaton kéjelegve zárta ki a zsüri a feladót.), - egy tervet, ahol a CD borítékja volt jelöletlen, - két tervet ahol a borítékon belül még tokban is volt a CD. Biztos vagyok benne, hogy az utóbbi 12 tervet egy belevaló hazai zsüri szemrebbenés nélkül kizárta volna.

bardóczi
2012.07.17.
06:44

@zapata: A technikai ügyekre visszatérve én egyébként azt sem nagyon értem, hogy a 21. században miért van szükség egy 3D modellnél CD-re, amikor ma már nem tartozik a holdraszállás kategóriába egy kódszám alapú netes feltöltés sem: megspékelve mondjuk egy file anonimitást ellenőrző script-el (ami kizárja a metaadat tartalmat). Kábé egy szőröző adatkurkász havi béréből előállítható tétel. Továbbá fogalmam sincs, hogy egy városépítészeti (!) jellegű ötletpályázat esetén, ahol nem a nüansznyi részletek a dominánsak, mennyivel tud többet mondani egy szakmai zsűrinek a virtuál 3D a rendereknél. (túl azon, hogy ez a kívánalom a rendelet szövegezésével -khm- nincs szinkronban).

Hartmann György Sándor
2012.07.17.
07:01

@bardóczi: Parasztvakításnak! Ryhe

Hartmann György Sándor
2012.07.16.
17:40

Kiegészítésül: A tervpályázati rendelet: 9. A tervpályázati dokumentáció n) a tervpályázatban maximálisan benyújtható lapok számát, amely csak a bírálóbizottság által a kiírásban indokolt esetben lehet több 4 db A1 méretű tervlapnál, és 4 oldal A4 méretű műleírásnál; Tehát a zsűri egyetértett a 3D-s (mozgatható) modell elkészítésével. És azt sem mérte fel (tudta felmérni), hogy ez mivel jár (mármint az ámitástechnikusok átkával!). Továbbá a rendelet így fogalmaz: 8. § (10) A tervpályázat meghirdetése előtt a dokumentációt a bírálóbizottság valamennyi szavazásra jogosult tagjának és jogi szakértőjének egyetértő aláírásával kell ellátni. Amennyiben a bírálóbizottság tagja a dokumentációban foglaltakkal nem ért egyet, a bírálóbizottság munkájában való részvételről lemondhat a tervpályázat meghirdetése előtt. Szükség esetén az ajánlatkérő újabb tagot kérhet fel. Ezt a lehetőséget pedig a zsűri tagjai kihagyták, mert lehetőségük lett volna a zsűri tagságtól visszalépni. Így minden utólagos magyarázkodás csak a szerecsen mosdatása. Mert az is lehetett volna egy megoldás, hogy a szakma részéről senki sem vállalja a zsűriben való részvételt. Ryhe

másik
2012.07.16.
15:41

a dolog mérhetetlenül szomorú, suta és önsorsrontó - miért? mert egy sokmilliárdos projektet (roppant felelősen...) rosszul írtak ki (CD-t ide avagy oda helyezni), amit a kérdésekre adott válaszban gyorsan helyesbítenek. senki nem kérdőjelezi meg a kiíró felelősségét, ő nyugodtan "helyesbíthet" - a több tucat építész több milliós (!) munkája pedig múljon egy ilyen "aprócska" kis bakin. mondhatnám hogy ezek az irodák itták meg a levét, de nem: MI ittuk és isszuk meg (tévedés ne essék a zsűrivel együtt), akik megfosztatunk a tervek felének (!) megismerésétől, azok gondolatainak mérlegelésétől (ezen építészek ingyenmunkája... na ja, az is itt lapul valahol ebben a tasakban). nem lett volna-e _picikét_ etikusabb, a szabályozás _szellemével_ egybevágóbb - akár a kiírás hibáját beismerő és korrigáló gesztus, ha azt mondja a zsűri: oké, most kivételesen nem turkálunk bele* a CD-k amúgy jó mélyre elrejtett azonosítóiba, kivételesen tekintsük a pályázatokat annak, amik: építészeti terveknek, és eképpen becsüljük meg őket!" Egy sokmilliárdos projektnél lehet hibázni, egy bután megfogalmazott kiírás _valóban_félreérthető valóban apró tévesztése pedig kizárással (értsd: forintmilliók egyértelmű kidobásával) B Ü N T E T E N D Ő ?... a zsűri meg éljen s viruljon soká?... *ugyebár jól tudom hogy az inkriminált - és minden eláruló (?...) "név" az egyik esetben a "rendszergazda" volt?... szégyen.

FenyvesiHK
2012.07.16.
15:26

Megpróbáltam értelmezni a fenti megszólalást. Hozzátenném, hogy nem pályáztam, egyszerűen csak próbálom megérteni egy lehetséges pályázat esélyeit az itt leírtakból. Hát nem könnyű. "(A pályázat lebonyolításával kapcsolatban: az eddigiekhez képest közben változott a MÉK kiírásokat kötelezően kontrolláló szerepe, az új tervpályázati rendelet értelmében.)" Az új tervpályázati rendelet értelmében a MÉK kötelező kontrolláló szerepet kapott,az eddigiekkel ellentétben? "A kiírás megszületett: a kormányrendelet által determinált telepítési elvárásokkal és a tervpályázati rendeletnek megfelelő elektronikus adathordozó kezelés előírásával (a titkosság érdekében). A kérdésekre adott válaszok azonban ezt felülírták, az elektronikus adathordozót „borítékon kívülre” rendelték (ugyan nyomatékosan felhívva a figyelmet a változásra). A változtatás oka az volt, hogy a teljes papíralapú dokumentáción kívül még olyan munkarészt is kellett tartalmaznia a CD-nek, mely papíron nem képes megjelenni, ugyanakkor a bírálat tárgya is legyen. Nevezetesen: a mozgatható 3D-s modell." Tehát: A kiíró által a tervezőknek adott válaszok megváltoztatták az eredeti kiírást az elektronikus adathordozót illetően? Az elektronikus adathordozó tartalmazza a teljes dokumentációt + a mozgatható 3D-s modellt? A teljes dok. megjelent papírformában is, a 3D-s modell nem, az csak a CD-ről volt elbírálható. Ez esetben miért nem kért két CD-t a kiíró? "Tehát az Ajánlatkérő (álláspontja szerint) olyan CD-t nem kért, mely a titkossági követelmény miatt csak az elbírálás után ismerhető meg, a „borítékban” tartással, hanem csak olyat, mely a bírálható pályázat része(a jobb megismerhetőség érdekében)." Namármost : az "álláspontja szerint" az ügyvédeknél azt jelenti,hogy magán(jog)értelmezése szerint. Az álláspont azt jelenti,hogy nem mindenki így értelmezte,tehát többféleképpen is értelmezhető volt ? Ezek szerint NEM kellett a papírban megjelenő dok.-ot elektronikus adathordozón is mellékelni? A titkossági követelmény az egész elbírálási időtartamra vonatkozik, UTÁNA milyen titkosság létezik? Ha dok.-ot is tartalmazta a CD, az nem lehet külön a 3D-s modelltől függetlenül titkos(álláspontom szerint) "Ezért a tervező rovatban sem nevet, sem bármilyen jeligét, feltüntetést nem tartalmazhatott." Micsoda? A papír dok. vagy a CD vagy a modell? Van(volt) valaki,aki a papírra nem,de a CD-re ráírta a teljes személyazonosságát, beazonosíthatóságát, stb.? " A pályázati kiírás szövegezése során viszont sikerült azt elérni, hogy a díjazásra (megvételekre) szánt összeg megduplázódott." Ez most hogy jön ide? "2012. 06. 22-én megtörtént a beérkezett pályaművek felbontása. A bontás során a MÉK képviselője korábbi rossz tapasztalatokra hivatkozva kérte, hogy a CD-k ne kerüljenek megismerésre, zárjuk el azokat." Most akkor a MÉK képviselője tudatában volt a felbontás (előtt) is az esetleges nem titkosságnak? "A Bíráló Bizottság azonban úgy határozott, hogy mivel megismerésre váró, bírálandó munkarészeket tartalmaznak (és nem elegendő ehhez a papíralapú dokumentáció), ezért szükséges azok titkosságát is regisztrálni (ugyanúgy, mint a tervlapokét)." ezért szükséges azok titkosságát inkább ELLENŐRIZNI nem? "8 tervpályázat (a tervezők figyelmetlensége miatt) ilyen módon megsértette a titkosságot, kizárásra került." Milyen módon sértette meg a titkosságot? "(megszavazta: 7 tag, ellenszavazat: MÉK, BÉK delegált)." Mire hivatkozva ellenszavazott a MÉK BÉK delegált? "2012. 06. 27-én a következő plenáris ülésen (az egyéni megismeréseket követően) a BÉK képviselőjeként jeleztem, hogy mégis bírálat alá vonhatók lennének a kizárt pályaművek, ha a zsűritagok nyilatkoznának arról, hogy az elmúlt idő alatt a kizárt pályaművekkel nem foglalkoztak és nem azonosították a CD-ket a papír dokumentációkkal. A nyilatkozatok után, ha a CD-k elzárásra kerülnek, akkor a titkosság fenntartható." Az előző alkalommal(előző plenárison) mindenki megnyugodva hazament? "Szerintem ilyen módon a 8 pályázat mégis elbírálható, de ha a Bíráló Bizottság ezt mégsem teszi, akkor az egész pályázat értelmét látom veszélyeztetve, indokoltnak látom kiválásomat a zsűriből, a MÉK delegálttal együtt." Ez most idézet volt a plenárisról? " Az elvvel a Bb. jelentős része egyetértett ugyan, de többen azt nyilatkozták, hogy képesek a CD-k és a papírdokumentációk összekapcsolására. Tehát az indítvány végrehajtása (a következmények vállalásával) elmaradt, így a „jogszerűség” áldozatokat szedett, a zsűri folytatta munkáját, elfogadtam a kialakult helyzetet." A MÉK delegált is eltekintett a kiválástól? A kiválás mit eredményezett volna, mert ha semmit, akkor ennek a lépésnek, szándéknak nincs jelentősége. "Mérhetetlenül sajnáltam az „elesetteket”. " Hát még mi. Róluk nem is beszélve. "Az utolsó plenáris ülésen sikerült elérni, hogy a teljes díjazásra (megvételekre) szánt összeg mégis kiosztásra kerüljön." Ezen most sírjunk vagy örüljünk? "Magánvéleményem szerint" Ez egy kamarai képviselő magánvéleménye? "az Ajánlatkérő következetes volt a kormányrendelet végrehajtásában, az általa értelmezett jogszerűségben." Akkor miről beszélünk? Vagy mi máshogy értelmezzük a jogszerűséget? "Az más kérdés, hogy e következetességet az eljövendő idő mennyire fogja igazolni, azt viszont tudom, hogy „leírásomnak” következményei lehetnek, akár jogi jellegűek is. " Most melyik "leírásnak"? ennek? Milyen jogi jellegűek? "Nem kívántam mérlegelni, hogy mit sértek, miben nem megfelelőek mondataim, de olyan régen küzdök az ilyen stadionok igazságáért, hogy nem tehettem másként. (Régen-régen a MÉSZ-küldött pontosan ilyen ismertetésre volt kötelezett)." Mikor? Kit? Mit nem lehetett másként tenni? Erről az ismertetésről van szó vagy egy másikról? "Mint zsűritag én is alávetettem magamat a „megharcolt” módosított kormányrendeletnek," Miben kellett alávetni? "azonban mint építész, mégis reménykedtem a pályázók mindent felülíró „szárnyalásában”. Ehhez képest sajnos nagyon is konformista pályázat sikeredett (még a kizártaké is), számomra ez az igazi botrány!" ??? "Mostanában nemcsak építészetünk, de már a gondolataink is túlságosan direktek, társadalmi vetületté válnak," Fentiekből következően mi van ezen csodálkozni való? "mégis kötelező optimizmussal várom a következő pályázati fordulót." Vajon valaki fog osztozni az érdekeltek közül(kizártak) a kincstári optimizmusban? "Mónus János építész, a BÉK által delegált zsűritag" Lehet, hogy mégis kezeltetnem kell magamat.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk