Helyek

Az utca felértékelődése

1/5

Polyák Lavente

?>
Polyák Lavente
?>
New York, 1973. © Jon Naar, 2009
?>
Stalingrad, Paris, 1985. © Henry Chalfant
?>
Polyák Levente
?>
1/5

Polyák Lavente

Az utca felértékelődése
Helyek

Az utca felértékelődése

2010.03.19. 10:31

Ha valaki még kételkedett abban, hogy a graffiti „művészetnek számít-e vagy sem", akkor az elmúlt két év végleg eloszlatta ez irányú aggályait. Olyan meghatározó, kánonteremtő művészeti intézmények is felengedik falaikra, mint a londoni Tate Modern, vagy a párizsi Grand Palais és a Fondation Cartier, ráadásul kizárólag a graffiti-nek szentelt retrospektív kiállítások formájában. Polyák Levente írása.

Polyák Levente kiállítás recenziója - Né dans la rue: Graffiti. Fondation Cartier, Párizs,
2009. július 7- 2010. január 10.

 

 

 

Ha valaki még kételkedett abban, hogy a graffiti „művészetnek számít-e vagy sem", akkor az elmúlt két év végleg eloszlatta ezirányú aggályait. Miközben a graffiti már évek óta megszokott látvány a kisebb galériák és kulturális központok termeiben, az némileg újdonság, hogy olyan meghatározó, kánonteremtő művészeti intézmények is felengedik falaikra, mint a londoni Tate Modern, vagy a párizsi Grand Palais és a Fondation Cartier, ráadásul kizárólag a graffiti-nek szentelt retrospektív kiállítások formájában.

2005-ben a brit graffitiművész, Banksy még illegálisan akasztotta fel képeit a MOMA falaira, de 2008 februárjában, a Bonhams aukciósház első street art árverésén már 200 ezer font fölött adta el egyes képeit. Ha a Tate Modern Temzére néző homlokzatain 2008 májusa és augusztusa között „nyitva" tartó Street Art kiállítás a nagy intézményeknek a graffiti irányában történő nyitását szimbolizálta, akkor a 2009 márciusa és májusa között a párizsi Grand Palais-ben Alain-Dominique Gallizia magángyűjteményéből szervezett TAG kiállítás már a graffitiművek megrendelői piacának megszilárdulását jelezte.

„Mi értelme mindezek után egy újabb nagy graffiti-kiállítást rendezni?" – sokaknak ez volt az első reakciója a Fondation Cartier nyáron nyitó kiállításának az utcai plakátokon és műsorfüzetekben felbukkanó hirdetései láttán. Az utca és a galéria vagy múzeum közötti határ átlépésének gesztusát még egyszer eljátszani, és feltenni a kérdést, hogy művészet-e a graffiti – ezek a problémák nem mindenkinek kínálnak olyan perspektívát, amiért az ember szívesen elzarándokol a dél-párizsi 14. kerületbe, kívül a művészeti helyek könnyen bejárható körén.

Szerencsére a Né dans la rueGraffiti nem ebből az irányból közelít a graffiti jelenségéhez. A kiállítás abba a sorozatba illeszkedik, amelyben a Fondation nem egyes művészek, hanem társadalmi és kulturális jelenségek evolúciójának bemutatását tűzte ki céljául. A 2007-es Rock'n'Roll 39-59 az azonos nevű zenei műfaj és mozgalom korai történetét mutatta be, összefüggésben a társadalmi változásokkal, amelyeket az jelzett és generált. A 2008-as Terre natale, Ailleurs commence ici pedig Paul Virilio filozófus és Raymond Depardon fotográfus-filmes – talán a francia intellektuális skála két ellenkező végpontjának – közös produkciója, a globális migrációs tendenciákat a helyek valamint a vándorló emberek és pénzösszegek szemszögéből elemző kísérlet volt.

Hasonló antropológiai és kultúratudományi kíváncsiságból táplálkozik a Graffiti kiállítás, és ez a megközelítés menti meg a tökéletes érdektelenségtől. Ahelyett, hogy a kortárs művészet vagy design irányzataként kezelnék a graffitit, a kiállítás kurátorai, Leanne Sacramone és Thomas Delamarre a műfaj eredetének, kialakulásának és fejlődésének bemutatására tesznek impozáns kísérletet. A Tate és a Grand Palais hely-specifikus megrendeléseivel szemben itt csak az anyagok egy része készült kifejezetten a kiállításra; az 1970-es és 80-as évekből származó dokumentumok és ereklyék az eredetiség auráját kölcsönzik a kiállításnak, és paradox módon ez a klasszikus múzeumi élmény teszi érdekesebbé ezt az összeállítást, mint a graffiti többi feldolgozását.

 

New York, 1973. © Jon Naar, 2009
2/5
New York, 1973. © Jon Naar, 2009

 

 

Mit látunk a kiállításon? Természetesen elsősorban festményeket, a falra, vászonra vagy más anyagokra készült graffitiket, vetítve rekonstruált rajztechnikákat, lézerrel a levegőbe rajzolt tag-eket. Látunk azonban fotókat és filmeket is, az utcai művészet mozgalmának kulcsdokumentumait. Olvashatunk interjúkat, amelyek a műfaj korai művelőivel készültek, vagy a graffiti első tudományos megközelítéseinek részleteit, például Jack Stewart klasszikus tanulmányából.1 De találunk tárgyakat is, hétköznapi használati tárgyakat, amelyek a hőskor graffiti-hadműveletei során kerültek bevetésre, vagy egyszerűen csak tanúskodnak az illegalitás mára klasszikussá vált pillanatairól. Az imént dicsért múzeumi élmény karikatúrája a Metropolitan Transportation Authority, a New York-i közlekedési vállalat fényvisszaverő egyenruhájának vitrinben kiállított példánya, amit a nevezetes Seen viselt, amikor időnként metró-remizekbe surrant be, hogy ott nyugodtan lefesse a metrószerelvényeket. Az autenticitást érzetét fokozandó, találunk még jegyzetfüzeteket – blackbookokat –, amelyek az utcaművészeti alkotás születésének módszereiről és pszichológiájáról árulkodnak.

A graffiti pszichológiáját jól ismerjük: számtalan tanulmány szól az utca művészetéről mint az önmegjelenítés, a területkijelölés eszközéről, amely egyes csoportok társadalmi láthatatlanságára a szimbolikus láthatóság orvosságát kínálja. A graffiti személyes politikáját, a tiltott és éppen ezért kívánatos tevékenység elterjedését hasonló elgondolások mentén szokták tematizálni. A graffiti intézményi politikája azonban kevésbé bemutatott, ezért számtalan izgalmat rejt: a Fondation Cartier kurátorai elég nagy távolságot tartanak a graffiti mozgalmától ahhoz, hogy azt egy szubkultúraként megszilárduló, de különböző kulturális szférákban a helyét kereső kulturális jelenségként tudják bemutatni.

A graffiti mozgalmának „eredeti" dokumentumaiból nem csak egy kortárs tendencia körvonalai rajzolódnak ki, de az utcaművészet kultúrtörténete is kibontakozik, különösen a művészethez és a divathoz való viszonylatában. Egyik-másik dokumentum revelatív erejű: az 1970-es évekből származó, a falakon megjelenő ismeretlen feliratokra és rajzokra reagáló újságcikkek, a velük egykorú archívumok, valamint Jon Naar, Martha Cooper vagy Flint Gennari dokumentarista fotói sokat elárulnak a tag-re és graffitire irányuló korabeli tekintet természetéről, és lehetővé teszik a kor befogadói horizontjának rekonstruálását.

A kiállítás részét alkotó filmek, a mozgalom klasszikusai is hozzájárulnak ehhez a rekonstrukcióhoz: miközben az 1982-es, Charlie Ahearn által rendezett és Fab Five Freddy-t, Lee Quinones-t, a Rock Steady Crew-t, a Cold Crush Brothers-t, Patti Astor-t, Sandra Fabara-t és Grandmaster Flash-t felvonultató Wild Style a graffiti és a hip-hop önmegjelenítését és kulturális pozicionálását szolgálták, az 1983-as, Tony Silver és Henry Chalfant rendezte Style Wars-ban egymás mellett beszélnek Ed Koch polgármester, rendőrök, művészetkritikusok, járókelők, a közlekedési vállalat dolgozói, breakdance táncosok és graffitisek, így feltárva a születőben lévő tag-hez és graffitihez kötődő képzetek sokaságát.

A graffiti nagy múzeumokba kerülése egy hosszú, a láthatóság és elismertség irányában haladó folyamat vége; ezt az intézményesülési folyamatot nyomon követhetjük a kiállításban. A sok más városban is jelen lévő „falra írás" először a pénzügyi csőd határára érkező, 1960-as évek végi New York elszegényedett negyedeiben vált „emergens" jelenséggé, ahonnan a tag különböző formái viharos gyorsasággal terjedtek el a város minden kerületében. Az 1970-es évek elejétől kezdve a nagyobb láthatóság érdekében a taggerek egyre inkább a metrókocsikat célozták meg felirataikkal majd festményeikkel. Az 1974-ben febukkanó „whole-cars", a teljes egészében átfestett metrókocsik a dekandens New York-i városi táj vizuális ikonjai lettek, ahogyan egy-egy magasban futó vonal sínein áthaladva több kilométeres körzetben láthatóvá váltak, magukkal szállítva festőiknek a beavatottak számára felismerhető névjegyét.

 

Stalingrad, Paris, 1985. © Henry Chalfant
3/5
Stalingrad, Paris, 1985. © Henry Chalfant

 

 

A graffiti intézményesülése több különböző kulturális dinamizmus együtthatójának eredménye. Hasonlóan a korai loftlakásokhoz, amelyek elterjedése egy átalakulóban lévő művészeti szcéna életmódkísérletének és a pontosan ilyen életmódkísérletekbe befektetni kész ingatlanszakma találkozásának köszönhető, a graffiti- és a hozzá kapcsolódó hip-hop kultúra elfogadottsága is a képzőművészeti szcéna és a kibontakozóban lévő kultúripar kölcsönhatásában teremtődik meg. Az 1970-80-as évek New Yorkja az egymással szoros kapcsolatba kerülő szubkultúrák laboratóriuma, ahol az egyes gondolatok és motívumok személyes találkozásokon és eseményeken keresztül szóródnak szét a művészet, a zene és a divat színterein, és termékenyítik meg azokat.

Bár az utcán született, a graffiti néhány éven belül művészeti galériákban találja magát: az 1978-ban a Bronx-ban Stefan Eins által alapított La Fashion Moda galéria és az 1981-ben a Lower East Side-on Patti Astor által nyitott Fun Gallery az elsők, akik Lee, Dondi, Fab Five Freddy, Futura, Lady Pink, Crash, Daze és más úttörő „writerek" munkáit a művészeti világba – és a piacra – emelik. A graffiti mozgalma nem csak Jean-Michel Basquiat és Keith Hering idejekorán kanonizált munkásságát inspirálta, de kinőve a New York-i szubkultúrák kereteit felbukkant a Blondie, a Clash vagy a Sex Pistols videóklippjeiben is. Bár intézményesülése egy darabig együtt zajlott a hip-hop kultúráéval, a graffitinek gyorsabban sikerült átlépnie a magaskultúra küszöbét, mint zenei megfelelőjének: az elsőnek tekintett, 1973. augusztus 11-én a bronx-i 1520 Sedgwick Avenue alagsorában tartott hip-hop esemény szervezői – köztük a műfaj feltalálója, D.J. Kool Herc – évek óta sikertelenül dolgoznak az épület műemlékké nyilvánításán.

A graffiti tehát végérvényesen megérkezett a nagy művészeti intézményekbe. A Né dans la rue nem szándékozik rekonstruálni ezt a folyamatot, de részletes dokumentációjával kapaszkodókat ad annak megértéséhez, feltárva egy forma terjedésének kulturális és térbeli mintázatait. A történeti-kultúratudományi igényű összeállítás a kiállítás kortárs darabjait is más színben tünteti fel: a korábban önkényesnek tűnő formák egy művészettörténet részeivé válnak, társadalmi perspektívával, történetiséggel, előzményekkel ruházódnak fel. Hogy ez a történet mégis nyitva maradjon, a kijárat melletti vásznon futó filmek között egy igen magával ragadó darabra találunk, amely az egyetlen olyan a kiállításon, amely a graffiti művészet-létére vonatkozó elkoptatott kérdést újszerűen tudja feltenni. Joao Wainer és Roberto T. Oliveira,  São Paolo-ban élő újságírók évek óta követik a „pixação", egy brazil graffiti irányzat művelőit.  Filmjük, a Pixo több éven keresztül forgatott dokumentumfilm a picadore-okról, akik 2008-ban nem csak a Belas Artes, São Paolo privát művészeti egyetemének diplomaosztóját támadták meg, de a város első számú street art galériáját, a Choque Cultural-t is, amelynek falait – beleértve a kiállított rajzokat és festményeket is – telefújták rajzaikkal. A picadore-ok akciója tekinthető az utcai művészet kommercializációja elleni merényletnek, ahol a graffiti művészeti intézményekbe kerülését ezúttal nem a kultúraőrök, hanem az utca kritikája éri. Az a tény azonban, hogy Wainer és Oliveira filmjével a pixação is egy kiállítás részeként szerepel, azt mutatja, hogy a falra írás semmilyen formája sem kerülheti el a művészetté válást.

A cikk eredetileg a Balkon 2010/01. számában jelent meg.

névjegy:

Polyák Levente
4/5
Polyák Levente

Polyák Levente (1979) urbanista, kutató és kritikus. Építészetet, urbanisztikát, szociológiát és művészetelméletet tanult Budapesten és Párizsban. Rendszeresen publikál építészeti, művészeti és társadalomtudományos folyóiratokban, és szervez kulturális programokat, együttműködéseket. A budapesti Kortárs Építészeti Központ kuratóriumának tagja. Dolgozott a budapesti, a pécsi, a New York-i és a párizsi önkormányzatok megbízásából. 2009-től a budapesti MOME és a BME oktatója.

 


  1  Jack Stewart: Subway graffiti – An aesthetic study of graffiti on the subway system of New York City, 1970-1978. NYU, 1989.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk