| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Egyéb cikkek

A győri Széchenyi Egyetem „INNO – RAAB Nemzetközi Tudás Park” tervpályázat eredménye

1/11

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/11

A győri Széchenyi Egyetem „INNO – RAAB Nemzetközi Tudás Park” tervpályázat eredménye
Egyéb cikkek

A győri Széchenyi Egyetem „INNO – RAAB Nemzetközi Tudás Park” tervpályázat eredménye

2007.02.23. 14:30

I. díjban részesült pályaműDimenzió Tervező Kft.

I. díj: (rangsorolás nélkül) 4 millió forint

11. számú pályamű
Dimenzió Tervező Kft.
Bodrossy Attila DLA, Fodróczy József, Virágh Zsolt, Czigány Tamás DLA, Páll Anikó, Pintér Péter, Takács Attila, Tárkányi Sándor, Varga Ákos, Márkus Árpádné, Kovács István, Petrikó László, Koós Joachim
Részletes bírálat:

Telepítés:
A tervezett épületek telepítése minden szempontból kedvezőnek mondható.

Külön, kiemelt szimpátiával értékelhető a pályamű alapfilozófiája, mely nagymértékben egybevág a kiíró reményeivel és elvárásaival:

Jelesül, hogy az egyetem-város kialakulásának lezáró, befejező, összefoglaló, megkoronázó épületegyüttesének létrehozása az egyik fő (építészeti) cél! Ezt az elvárást szépen rendezetten, korrektül teljesíti! Nagyon jó ezen belül az épület-/együttes/ hangsúlyos és célszerű összekötése.

Kifejezetten jó ötlet a középső (labor) épület bővítéseként - ezáltal az összefoglalás erősítéseként is – kialakított parkolóház és folyosó bővítő-összekapcsoló szolgáltató épületrész tervezői elképzelése. Itt kell megjegyeznünk, hogy a garázs épület és labor épület találkozásánál a tervező „megfeledkezett" diesel próba-terem épület-rész meglétéről, de ez lehet korrigálható, a koncepció megvalósításnak (továbbtervezésnek) -önmagában- nem kizáró akadálya.

Kiválónak értékelhető, hogy a pályázó fegyelemmel volt-és megoldotta- a sportpálya kialakításának kérdését!

Dicséretes a nagyszámú fedett parkoló megadása és ezen belül jó megoldás a /fedett/ parkolás három lényegi helyen, azaz a szükséges gyújtópontokban történő kialakítása, különös tekintettel az INNO-RAAB épület közvetlen parkoló ellátására. Eltekintve a helyszínrajzi hibás ábrázolásától /INNO-SHARE és INNO-RAAB épületek összezáródása/ is vitatható koncepció jelenleg nagyforgalmú belső út körforgalom felőli lezárása illetve kizárólag gyalogos zónává tétele. Célszerűbb lett volna egy csillapított-vegyes forgalmú kialakítási javaslat!

Végezetül több mint figyelemreméltó a kiírási feladaton túllépő (a helyszínrajzon külön színnel ábrázolt) Campus véglezáró (jelenleg idegen, de megvásárolható terület bevonásával, valamint a MATÁV.- épület bővítésével létrejövő) kiegészítő, befejező gondolat.

 


 
 

INNO-RAAB épület
A kedvező telepítési gondolat („L" alakzat) a praktikus funkcionalitás kialakítását nem zavarja, sőt jól kiegészíti azt. Ebből eredően a tiszta szerkezet és forma nem válik kárára az épületnek. Ezen belül talán kétséges, vitatható- de nem feltétlen elvetendő-megoldás a nagyobb traktusmélységű szárny belsejébe helyezett többlet közlekedők és belső magok javaslata. Ezek lehetnek nagyon hasznosak, ugyanakkor a valódi nagyteres kialakításnak ( ami pedig építtetői-, bérlői igény ) gátjává válnak!

Az épület tervezett alapterülete közel 1000 m2-el nagyobb az elvártnál, ami mintegy 50 iroda többletet biztosít, ugyanakkor ezért a hasznossági mutató csak 58% szemben az előirányzott 65%-al!

 


 
 

MOVE-SMART épület
Az épület funkcionális kialakítása tiszta, áttekinthető, rendezett. A szükséges variabilitást és használhatóságot megfelelően biztosítja.

Belső terei egyszerre funkcionálisak és nagyvonalúak, reprezentatívak.

Kiemelten értékelhető az érzékeny és rendkívül hasznos összekapcsolás a meglévő Egyetemi-Csarnok épülettel!

 


 
 

Építészeti megfogalmazás  (részleteiben (és) külön-külön nem vizsgálva az együttest)

 

Legnagyobb értéke a tervnek az egyöntetű, összefoglalt, egységes arculatra törekvés. Ezen belül az épületek tömegei, arányai és léptéke megfelel a terület és feladat adta igényeknek, elvárásoknak.

Összességében és általánosságban a létrehozott együttes az egyetem-város kiépítésére és befejezésére nézve kifejezetten kedvező!

Ezen belül azonban a nagy-egész viszonyításában, ahhoz képest a homlokzatok és e3gyéb építészeti gesztusok kezelése esetlegesnek, kiérleletlennek minősíthető.

A homlokzatok, vagyis az épületek tömegein belüli megjelenés túlzottan sterilnek, sematikusnak, a megcélzott jövőkép szempontjából erőtlennek tekinthető.

A bejárati hangsúlyok –mint kívánkozó, az összekötéssel rímelő, az egész együttest egyneműen befoglaló, bekeretező gesztusok-jó helyen vannak, elvi építészeti tartalmuk jól érzékelhetők. Konkrét kialakításuk azonban több mint esetleges, építészetileg /formailag és funkcionálisan/ bizonytalan.

Mindezek feltétlenül tovább érlelendő mélységeiben átgondolandó elemek, megfogalmazások lettek volna, illetve lennének megvalósítás esetén!


Egyéb
Az energetikai fejezet kidolgozottsága példaértékű, mindenben megfelel a tervpályázati kiírás követelményeinek. Tiszta, rendes munka!


Összefoglalva
A bíráló bizottság –értékelve a fenti szempontokat – a pályaművet rangsorolás nélküli 1. díjban részesíti!

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.