Egyéb cikkek

Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. alatt található ingatlan beépítésére kiírt országos tervpályázat

2006.07.31. 11:062 millió forintos díjazásban részesült Viszlai József munkacsoportja

2 millió forintos díjazásban részesült Viszlai József munkacsoportja
Építész vezető tervező: Viszlai József
Építész tervező: Halászné Ráckevi Anna
Munkatársak: Szász Norbert , Forrai Gábor, Szőllősi Arnold, Berzi Norbert


 

Építészeti koncepció

Mind Magyarországon, mind Európában, de szerte a világon a városházák az adott város építészetileg maghatározó, karakterisztikus építményei, a városi demokrácia legfontosabb szimbólumai. Miskolcon nem ilyen szerencsés a helyzet. Míg a pénzpaloták, egyházi és kulturális létesítmények, és a Megyeháza az építészet eszközeivel is kifejezik kitüntetett szerepüket a városban, addig a Városháza egy szervetlenül fejlődött épületegyüttes, mely elsősorban funkcionál, de azt a szimbolikus szerepet, melyet ki kellene, hogy fejezzen, sajnos semmilyen értelemben nem tölti be.

Az ide érkező hazai vagy külföldi vendégeknek, üzletembereknek ez a város „előszobája”. Az itt szerzett első benyomások döntőek a város megítélése szempontjából. A feladat tehát adott. új várost építünk együtt, melynek legfontosabb feladata a városi főtér kiépítése és annak tengelyében – az Avasi templommal átellenben a városháza új szárnyának (bejáratának – tornyának – belső rendjének) megépítésére.

Javaslatunk:

Egy szervetlenül fejlődött labirintus helyett egy áttekinthető központi csarnoktérre felfűzött városháza.

Gazdaságossági és üzemeltetési megfontolásból a több helyen lévő önkormányzati funkciók egy épületben történő elhelyezése, minek következtében a Petőfi utcai ingatlanok értékesítése révén az új városháza építésének pénzügyi finanszírozása is megalapozott.

A megújuló város új Városházája a leendő főtér tengelyében (mint az Avas szálló az Erzsébet téren) annak szervező, rendszerező épületegyütteseként, indukálná e főtér mielőbbi kialakítását.

A cél, hogy Miskolc Városháza ne a Megyeházával szembeni „kistestvér” építészetileg alárendeltebb szerepét töltse be, hanem az új főtér és a Széchenyi utca kapcsolódásánál épített új torony-jelnél induló agóra-csarnokra szerveződve, a városházi épületek (eddig csak kapualjakon át elérhető) együttese áttekinthető, építészetileg is meghatározó, karakterisztikus-szimbolikus eleme lehessen a városnak.

Forrás: Viszlai József