Egyéb cikkek

Hotel Volga pályázat

2010.01.06. 08:50

II. díjban részesült 4. bírálati sorszámú pályamű
szerzője: Mérték Építész Stúdió Kft.
tervezők: Paulinyi Gergely, Dr Reith András, Burián Gergő, Gáspár Gabriella, Gelesz Adrienn, Hornung András, Lukács Zsombor, Sidó Kamilla

II. díjban részesült 4. bírálati sorszámú pályamű
szerzője: Mérték Építész Stúdió Kft.
tervezők: Paulinyi Gergely, Dr Reith András, Burián Gergő, Gáspár Gabriella, Gelesz Adrienn, Hornung András, Lukács Zsombor, Sidó Kamilla

 

 

 


Részletes bírálat

A pályamű részletesen elemzi a Váci út és a Dózsa György út – Dráva utca térségének városépítészeti problémáit. Tudatosan kívánja ellensúlyozni a kereszteződés „aszimmetrikus téralakító hatását”. Elveti a „4. pozitív sarok” kialakításának elvét, helyette a Vízművek tornyával való összhangot keresi.

E gondolatsor végeredményeként szabadon formált, szoborszerű épülettömegeket hoz létre, tudatosan vállalva a magassági korlátok átlépését is. A magas, karcsú épülettömegek lehetővé teszik a térszíni közterületek növelését. Ezeket is szabadon formálva – az épületekhez igazodó módon – alakítja ki, a burkolt, a zöld és a vízfelületek kellemes arányával. A Váci út és a Dózsa György út mentén tervezett terepplasztikával gondoskodik a belső tér védelméről a csomópont káros környezeti hatásaival szemben.

A szálloda épülete zártsorúan csatlakozik a Váci út 33. irodaház tűzfalához. Ez az épülettömeg szigorúbban formált, alaprajzi rendszere racionális, funkcionálisan hibátlan. Helyzete az együttesen belül megfelelő, a karcsú tornyok mögött sem kerül „eldugott” helyzetbe. A szállodai szobák egy részéből attraktív kilátás nyílik a térre. A tornyok építészeti kialakításával rokonságot kereső homlokzata itt kissé öncélú „burokká” válik, ez a törekvése erőltetett, és felesleges is, mivel a szálloda és az irodaház megépítése várhatóan időben is el fog különülni.

Az irodatornyok amorf, kavics-szerű formálása erősen a mai kor divatirányzatát követi, de ez az építészeti kísérlet a városnak ezen a pontján elfogadható. A tornyok „homorulatai” és „domborulatai” finoman formáltak, választ keresnek a tér áramlataira, és a különböző irányokból történő feltárulásokra. A három torony (a Vízművek tornyával együtt) már képes olyan együttest formálni, amely adekvát választ adhat a térség városépítészeti problémáira.

A térszín felett megjelenő épülettömegeket a mélygarázs szintje összeköti. A mélygarázs három részre osztott, de bejáratuk közös. Emiatt is, de a betartandó épülettávolságok miatt is, valójában egyetlen épületként lehet csak kezelni az együttest. Így nem bizonyított az a - műleírás szerinti - megállapítás, hogy a szálloda és az irodaház számára külön telket alakít ki.

A pályamű értékei közé tartozik, hogy gondolt a környezeti fenntarthatóság szempontjaira az épületek kialakítása és működtetése során. A megvalósíthatósággal kapcsolatos alapvető probléma, hogy a tervezett épületek magassága messze meghaladja a jelenlegi szabályozás által megengedett mértéket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a pályamű javaslata az egyik lehetséges megoldási irány lehet.

A Bíráló Bizottság a pályaművet II. díjban részesítette.