Épülettervek/Tervpályázat

Művelt táj és épített hagyomány – Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása

1/10

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, helyszínrajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
1/10

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

Művelt táj és épített hagyomány – Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása
Épülettervek/Tervpályázat

Művelt táj és épített hagyomány – Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása

2020.05.08. 10:10

Projektinfó

Földrajzi hely:
Eger

Építészek, alkotók:
Fenes Tamás, Monory Rebeka, Perényi Flóra, Vörös Tamás

„Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése

Tervezés éve:
2019

Stáblista

Tervezők: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra, Vörös Tamás DLA

Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA a BME Urbanisztika Tanszékének DLA hallgatói és tanárai „Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése" c. pályázaton az épített és természeti elemek szövetének értelmezéséből indították gondolkodásukat. 

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
1/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

A hely egyediségét a várdomb és a település közötti határterület adja, amely a táji és épített környezetet egy egységben láttatja. A vár időközönkénti alakításai befolyásolták a település formálódását, így az épített környezet egyedi lenyomata alakulhatott ki: a városi szövet lassanként hozzánőtt a dombhoz, amelynek a lábába pincéket vájtak, miközben a lejtőkön megmaradtak a kertek. Egyes elemek, például a várat körülölelő zöld kert, vagy a teljes hegyet átszövő pinceágak alulhasznosítottak, nem szerves részei a városhasználatnak. A tervezett téralakításokkal és építményekkel a várdombot övező publikus terek és a turisztikai attrakciók közötti kapcsolat megteremtését, közösségi funkciók kialakítására alkalmas helyek létrejöttét kívánjuk elősegíteni.

A terv a már meglévő, összetett térsorhoz kapcsolódik, azon keresztül vezeti a látogatót; a pincéből nyíló sötét akna zártságát a megérkezésnél felnyíló panoráma ellensúlyozza. A pincerendszerek hozzárendelése a városi szövethez új térkapcsolatok lehetőségét is biztosítja. A Dobó István utca mentén kialakult és a tervben újraértelmezett tér a jelenlegi parkolóterület helyett városi köztérként funkcionálna.

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
5/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

tér vagy tömeg?

A várost és az alakított táji elemként megjelenő várdombot a közöttük húzódó házsor és a domb alatt tekergő pincerendszer kapcsolja össze. A település fejlődésének következményeként az egységes térfal több helyen hiányos, ilyen a Dobó-bástya alatti tervezési helyszín is. Az üres területek (időleges) hasznosítása és téri lehetőségei miatt a folyamatos térfal nem épült vissza.

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
6/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

Az általunk tervezett tér nyitást enged, és bevezető elemként is szolgál a várat körülölelő zöld sáv megközelítéséhez. A zárványként működő természeti terület a belváros közvetlen közelségében új lehetőséget kínál a várdomb használatára, tájépítészeti elemekkel gazdagítva azt. A javasolt kiegészítés követi a meglévő morfológiai sajátosságokat, folytatja a megkezdett vár-sétány koncepciót. A terv a Dobó István utca mentén létrejövő téren a bütü-helyzetekhez épületekkel csatlakozik, követve az évszázados beépítési hagyományt. A hiányzó térfalat nem építményekkel, hanem természetes, zöld tömeggel állítjuk vissza. Ez létrehoz egy sajátos mikroklímát, árnyékot ad, szabályozza a tér intimitását és helyzetbe hozza a vár-szoknyán való körbejárást.

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
7/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

(re)konstrukció

A fogadóközpont épülete a Dobó utca mögötti pincehálózat fő ágába köt bele egy nyaktaggal, követve a hagyományos térformálást: a pincéket a várdomb alatti területen jellemzően épületből vagy az épület udvaráról indítva vájták a hegybe. A ház mögötti, egy szinttel feljebb lévő udvar beköthető a déli várfal alatti út már kialakult sétányrendszerébe. Ezt a lehetőséget kihasználva, valamint a várfal és az épületsor közötti különleges helyzetre reagálva a tervezett kiegészítés egy-egy lépcsővel kapcsolódik az udvarhoz.

A meglévő barokk épület legnagyobb értékét képző belső térstruktúráját helyreállítjuk, a boltozatos terek a funkciókhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kapnak. A földszinten kiállítóterek, a kapuátjáróhoz kapcsolódó pénztár, az emeleten az étterem fogyasztóterei helyezkednek el. A kiszolgáló terek részben a meglévő alárendelt helyiségekben, részben az emelet boltozat nélküli helyiségeiben kerülnek kialakításra. A kiegészítés nem formai, hanem a ház eredeti állapotából előálló rendből adódik. A visszaállított barokk térarány és a mellérendelt új építés egyedi helyzetbe kerül; a két réteg képes egymással a működés és a visszafogott térformálás révén minőségi egységet képezni.

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
9/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

formaalakítás és anyaghasználat

A közvetlen környezet jellemzően vakolt homlokzatokat és égetett kerámia tetőket mutat. A település nőtt, organikus jellegéből adódóan az egymás mellé kerülő felületek nem kerülnek tökéletes fedésbe, láthatóvá válnak tűzfalak és oldalhomlokzati felületek is; ez a sokszínű térbeli struktúra az egész belvárost jellemzi. Ezt a terv különleges értékként kezeli: a Dobó István utca 30. épületétől kissé elhúzott új beépítés folytatja az utcában jellemző házak morfológiáját, míg az épületbütüről elmozdított folytatása láttatni engedi a meglévő épület oromzatát is. A tervezett kompozíció a már kialakult szerkesztési és komponálási elvek révén a meglévő utcaképbe illeszkedik, csak részletmegoldásai és anyaghasználata mutat kortárs építészeti karaktert. A fogadóépület mögötti, azzal egységet képző lépcsős tér a Dobó István utca 30. mögött kialakult udvart, ezáltal a várfal-sétányt köti össze az utcával.

Monory Rebeka, Perényi Flóra, Fenes Tamás DLA, Vörös Tamás DLA

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
10/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

 

Szerk: Somogyi Krisztina

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk