Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Középület

MOME campus - Csomay Zsófia és Szijjártó Csongor terve

1/9

helyszínrajz

?>
helyszínrajz
?>
távlati kép
?>
látványterv
?>
MOME szíve bejárati szint alaprajz, hosszmetszet
?>
MOME A épület bejárati szint alaprajz, utcakép
?>
A és B épület földszinti alaprajz
?>
A-B épület híd alaprajza
?>
B épület
?>
látványterv
1/9

helyszínrajz

MOME campus - Csomay Zsófia és Szijjártó Csongor terve
Épülettervek/Középület

MOME campus - Csomay Zsófia és Szijjártó Csongor terve

2016.06.29. 11:00

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Csomay Zsófia, Szijjártó Csongor

MOME campus tervpályázat

Tervezés éve:
2016

Stáblista

tervezők: Csomay Zsófia, Szijjártó Csongor
munkatársak: Németh, Tamás, Heppes Miklós, Jánossy Johanna, Kocka István
gépészet: Oltvai Tamás
kerttervező: Gyüre Bori, GEUM 

Csomay Zsófia és Szijjártó Csongor is tervbe foglalta gondolatait a MOME campusra kiírt tervpályázatára. Pályaművükben a Tudásközpont az épülőfélben levő Műhely-Műteremházakhoz igazodik, megőrzi az A épület identitását, és összességében is a két régi épület eredeti formai és téri viszonyát követendő iránynak tartották. 

Elöljáróban

Mivel a programban szint alatti parkoló nem szerepelt, (és mi terveztünk) a program funkcionális eloszlását másként értelmeztük- továbbá a gépészeti rendszert módosítottuk a kiíró elképzeléséhez képest – az excell táblázatot nem tudtuk egyértelműen kitölteni.

Célunk volt

 • az „A" épület identitásának megőrzésén túl olyan épületek létrehozása, amelyek kapcsolódni tudnak a meglévő házak arculatához és nem fokozzák a már kialakult heterogén építészeti világot.
 • hogy a zöldterület gépkocsiforgalomtól mentes parkká váljon, olyan zöld „sziget" legyen, amely egyrészt az épületek belső tereinek szerves folytatása, másrészt a Zugligeti út felől nyitott térségként jelenjen meg, ezért mi a szükséges parkolószámot szint alatti parkolókkal oldottuk meg.
 • hogy a szükséges gazdasági forgalom a meglévő Budakeszi úti és a „B" épület mellett újonnan tervezett bejáratok közt szorosan telekhatár mentén bonyolódjon – megkerülve a Campus egészét, ami leegyszerűsíti a Műhely és Műteremház gazdasági forgalmát az átmenő út jellege miatt.
 • hogy a Campus összes épületét fedett úttal kössük össze.
 • hogy a téri transzparencia mellett funkcionális transzparencia is létrejöjjön


helyszínrajz
1/9
helyszínrajz


1. Területalakítási, épület elhelyezési és építészeti koncepció.
A beépítési paraméterek vizsgálata.

 • Az új épületek a kiírás által sugallt helyszínre kerültek oly módon, hogy az új házak hovatartozása leolvasható legyen topográfiai helyzetük és építészeti arculatuk vonatkozásában.
 • A Tudásközpont telepítésében és méretrendjében az épülőfélben levő Műhely-Műteremházakhoz igazodik, - homlokzati anyaga és színe pedig az „A" épülettel rokonítja.
 • A „B" épület helyzete, befoglaló formája visszaidézi a régi házat. Számunkra a két régi épület eredeti formai és téri viszonya követendő iránynak tűnik. Az „A" épület kompozíciós rokona volt. Homlokzati képzése is az „A" épülethez köti.
 • A tetőformák vonatkozásában azonban mindkét új épület igyekszik kapcsolódni a Műhely-Műteremházhoz.
 • Az „A" épület egyik legfontosabb problémája, hogy a főlépcső funkcióját vesztette az új MOME szívébe vezető – főbejárat megszületésével. Ez a kérdés alaprajzi és metszeti értelemben egyaránt jelentkezik.
 • Ezt a helyzetet alaprajzi értelemben úgy kezeltük, hogy eredeti szimmetriáját megszüntettük és a két bejáratot összekapcsoltuk egy köztéri előtérrel, ami az iskolához és az utcához egyaránt tartozik.
 • Metszeti értelemben pedig megoldásnak tűnt a főlépcső elbontása, ami által az utcaszintről be lehet jutni a jelenlegi alagsor szintjére, ami földszintté válhat. (Ezt a terepviszonyok lehetővé teszik.) Az elbontott lépcső mögött a főhomlokzat szerkezetileg és formailag is tud folytatódni, így az épület méltósága megmarad, de a kiemelt főbejárati szituációja megszűnik.
 • Ugyanez érvényes az angolaknákkal szegélyezett homlokzati szakaszokra, így a régi alagsori sáv is a homlokzat egyenrangú részévé válhat és egy teljes értékű szint keletkezhet anélkül, hogy az eredeti architectura sérülne. Kivételt képez a Zugligeti úti homlokzat nyugati, hosszú szárnya, ahol a park növelése és a lépcső aszimmetrikus helyzetének hangsúlyozása végett az angolaknát feltöltöttük és megszüntettük az alagsori ablakokat. Így egybefüggő zöldterület keletkezik a ház előtt.
 • Egyéb változások az „A" épületen: hogy a tetőre a kert felől üvegprizma bevilágítók kerülnek, továbbá hogy a nagyterem mögötti épített lépcsőt elbontjuk egyrészt építészeti, másrészt a könyvtártér bevilágíthatósága okán.
 • Az autómentesség az építészeti koncepció fontos része volt.


távlati kép
2/9
távlati kép

2. Kapcsolódás a városi szövethez, az egyes épületek elhelyezése, kapcsolódása egymáshoz.

 • A Campus fő bejárási helye – kinyílva a Zugligeti út felé – a MOME szíve és a Tudásközpont közös előterén keresztül történik, ahonnan közvetlenül elérhető a Műhelyház-, Tudásközpont-, az „A" épület lépcsőháza-, a könyvtár-, kantin-, az Apartmanok és a szint alatti parkoló.
 • A Campus összes épülete fel van fűzve egy közlekedőrendszerre. Azaz a Médiaháztól a „B" épületig fedett-zárt-, illetve fedett-nyitott útvonalon minden épület elérhető. Fedett-nyitott a Műteremház és a MOME szíve közti kapcsolat (ami bezárható igény szerint – híd alatti rész).
 • A főbejáraton kívül még működik az „A" épület átalakított bejárata, továbbá személybejárat az Apartmanokhoz. Egyébként a nyitott részeken bárhol megközelíthető a Campus.
 • A két parkolószinti autóbehajtás tömör kerítésbe épített kapun keresztül történik „rejtett" módon. A „MOME-Flotta" (2 mikrobusz) elhelyezését a VIP parkoló és a MOME flotta a MOME szíve alatti parkolóban kap helyet.
 • Fontosnak éreztük, hogy az „A" épület és a MOME szíve bejáratát ne egymástól független elemként, hanem egymásra rímelő helyként fogjuk fel egy közös előtér kialakításával.


3. A terület környezetalakítás, gyalogosforgalom megoldása, zöldfelületi rendszere és microarchitecturális elemei. Akadálymentesség, inkluzív design.


A legfőbb szempontunk az volt, hogy a sok épület jelenléte ellenére a terület megőrizze a természetes parkszerűségét és ne váljon tárgyakkal túlzsúfolt hellyé. Az épületeket összekötő és kerti utakat a lehető legkevésbé burkolt felületeknek képzeljük (fakocka, fűbeton, bazaltzúzalék).

A kiírásban jelzett rekreációs funkciók közül az alábbiakat tartanánk idevalónak:

 • grillező: kapcsolódva a kantin fogyasztó teraszához
 • street work: a gazdasági út mentén
 • játszótér: kapcsolódva a szabadtéri olvasóhoz és a gyerekmegőrzőhöz
 • szabadtéri mozi: kapcsolódva a gondűző kis udvarához
 • a futópálya kört a gazdasági út mentén – tömbkörüli körjárattal gondoljuk kialakítani.


MOME szíve bejárati szint alaprajz, hosszmetszet
4/9
MOME szíve bejárati szint alaprajz, hosszmetszet

A fenti funkción kívül kerti sétautak készülnének pihenőhelyekkel.
A kerti tárgyakat semmiképp sem a tájépítészetben divatos – hanem a romantikát kerülő természet- és technológiabarát tárgyakkal kívánnánk megoldani.

Úgy gondoljuk, hogy az általunk lerajzolt terek befogadóan viselkednek, nem akadályoznak semminemű inkluzív-designt célul tűző belsőépítészetnek.

4. Új funkcionális igények elhelyezése az egyes épületekben, belső funkcionális téralakítás. A munka és oktatási helyek kialakítása.

 „A" és „B" épület

Elöljáróban: a kiírásban rögzített rendszert, ami a „BA" és az „MA" rigorózus különválasztására vonatkozott a „tan-terek" vonatkozásában nem tartottuk be – ezeket – az adott téri lehetőségekhez igazítva helyeztük el az „A" és a „B" épületben. A két épületet két helyen összekötöttük. 1. A pinceszinten, ahol gépészeti és üzemeltetési szempontból kedvező. 2. Az első emelet szintjén egy fedett közlekedőtérrel, ami a két épület „tanterei" közt jótékony kapcsolatot teremt és a szélessége miatt alkalmas tanulótérnek is.

A funkciók elhelyezésénél vannak vertikális és horizontális összefüggések.


A és B épület földszinti alaprajz
6/9
A és B épület földszinti alaprajz

„A" és „B" épület

a pinceszinten horizontálisan helyeztük el tömbösítve – összefüggően az „A" és „B" épületben – az összes mellék- és kiszolgáló funkciót és azokat a helyiségeket, amik nem igényelnek fényt (pld. digitális stúdió).

szintén vízszintes összefüggés szerint került elhelyezésre a földszinten az összes adminisztrációs funkció. Ide értettük a tevékenység fizikai tulajdonsága miatt az emeleti intézetet is.

Függőlegesen kapcsolódnak egymáshoz a „B" épület felső szintjein az alkotó intézetek (design, média, építészet) a hozzájuk kapcsolódó 3 db 400 m2-es műterem-ontthontérrel.

A maradék „tan-terek" (150, 200, 400 m2) az „A" épület felső szintjein és a tetőterében kerültek elhelyezésre, a 200 és 400 m2-sek egybefüggő-, a 150 m2-es szeminárium és projekt terét kisebb egyésgekben.


MOME szíve

A Campus súlypontjában egy diffúz nagy tér, ahonnan mindent el lehet érni és tartalmazza a kiírásban előírt funkciókat. Ez a tér vizuális kapcsolatban van az „A" épület lépcsőházával, a könyvtárral, a nyitott könyvraktárra, a Tudásközpont előterével, a boltokkal, a Műhelyház és a Műteremház udvarával és a szabad éggel.


A-B épület híd alaprajza
7/9
A-B épület híd alaprajza
Az itt elhelyezkedő kantin-konyha gazdasági betáplálása a parkolóból történik.

Tudásközpont

Egy központi ellátó mag köré szervezett forduló térsor, aminek földszintje egybemosódik a MOME szíve fogadóterével, a felső szinti tereit a program szerint felosztottuk, de mivel a hasznos terekben nincs pillér (10 x 10 m delta beam szisztéma) és gerenda, így bárhogy válaszfalazható, vagy hagyható egybefüggő nagy térként. A Tudásközpont közlekedőmagjának utolsó szintjén kapott helyet a kapszula hotel.

5. Építészeti formálás, anyaghasználat, műszaki igényszint megfogalmazása

Formálás tekintetében a meglévő környezettel (házak, természet) való harmonizálásra és a múló, divatos fordulatok elkerülésére törekedtünk. Nézetünk szerint ezek erkölcsi és anyagi elavulása idő előtt bekövetkezik. Ezért a formai puritanizmuson túl a szolid, hagyományos, jól karbantartható műszaki megoldásokra törekedtünk, épített falak (Wieneberger okos tégla + „NANO" hőszigetelő festés),és az önmagukat befejező anyagok alkalmazását preferálnánk az elöregedés megelőzése végett (beton, öntött műanyag, fa, tégla).

Az „A" épület aláépítése – ami a MOME szíve és az „A" épület összenyitásához elengedhetetlenül szükséges – jelenti a legnagyobb műszaki kihívást.
Ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy bár luxusnak tűnik két szint alatti parkoló létesítése, mivel mindkét helyen („B" épület és MOME szíve), amúgy is lesz mélyépítési munka, a parkolószintek továbbépítése fajlagosan nem annyira költséges, mint egy nulláról induló építkezés.


B épület
8/9
B épület
Az „A" épület átépítésénél gondot kellene fordítani arra, hogy a ház eredeti karaktere megtartása mellet kerüljenek beépítésre a kortárs elemek (tetőátépítés, pilléresítés). Az ablakait oly módon kellene kicserélni, hogy a jelenlegi ablakosztás megmaradjon.

Későbbi döntés kérdése, hogy a tetőtérbeépítést a meglévő ácsszerkezet átalakításával, vagy koporsófödém létesítésével gazdaságosabb-e megoldani.


6.Fenntarthatósági koncepció

A kiválasztott építőanyagok és a „nyílás-faltest" architectura a fenntarthatóságot szolgálja. (Jól öregedő anyagok, nem réteges építési mód, lyukasztott homlokzat, árnyékolás.)

Hő- és hidegenergia ellátás (lásd gépészet).Cél:a BREEN rendszerben a kiváló minősítés elérése.

Energiatakarékos lámpák.


látványterv
9/9
látványterv


7.Belsőépítészeti, technológiai, infokommunikációs koncepció

A tervezési program által meghatározott terek óriási lehetőséget nyújtanak a már elkészült házban sokszínű funkció befogadására. Egy olyan belső építőrendszerbe gondolkodtunk, ami a mobil válaszfalaktól a bútorokon át az infokommunikációs rendszert is magába foglalja. Egy ilyen rendszer megtervezése fontos és „megtérülő" volna.

Csomay Zsófia, Szijjártó Csongor


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk