Épülettervek/Középület

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

1/13

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
?>
1/13

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
Épülettervek/Középület

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

2012.06.07. 13:00

A ljubljanai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár (NUK II) egyfordulós, nyílt, nemzetközi tervpályázatán a második díjat dr. Matej Blenkuš, prof. Miloš Florijančič, Tomaž Mlinarič és Mitja Zorc szlovén építészek koncepciója nyerte el, akik a Plečnik közeli könyvtárát idéző, központi átrium köré szervezték az eltérő funkciójú szinteket, függőleges travertin-lamellarendszerbe burkolva és lábakra állítva a tagolt tömegképzésű épületet.

Részletek a pályamű értékeléséből

A terv a könyvtár telepítésével - a belső udvarral és a telekhatárra helyezett épülettel - a tömb lezárására tesz kísérletet, egy olyan sarkon álló „palotát" hozva létre, amely jól tükrözi ezt a szándékot, valamint a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár funkcióját. A helyszín a  környező anonim építészeti világ részét képezi, míg a „palota" egy városszövet kitüntetett épületeinek hálózatához tartozik. A terv egyszerű és hatékony megoldást kínál a terület ezen problémájára. A két szinttel magasabb központi tömeghez két alacsonyabb szárny csatlakozik, amelyek egy belső udvart fognak közre. Az épület kettős geometriája a hely sajátosságaiból fakad. A visszahúzott földszint alapképletét a két egymást keresztező római főút, a Cardo és a Decumanus vonalvezetése és a régészeti maradványokhoz való idomulás határozza meg, míg a többi szint elrendezése a jelenlegi utcahálózat rendszeréhez igazodik. Az épület metszeti értelemben eltérő magasságú tömegeket tartalmaz, különböző túlnyúlásokkal az egyes szinteken. A tömegformálás révén az alsóbb szintek, a „saroktorony" és a főbejárat kiemelt hangsúlyt kap. 

 

 

Az utcaszinttől mélyebben elhelyezett földszinten, az egykori római főutak, a Cardo és a Decumanus metszéspontjában, az antik maradványok között található előcsarnok köré csoportosulnak a nyilvános könyvtári funkciók. A könyvraktár és a könyvtári munkahelyek a látogatók számára zárt első két szinten kaptak helyet – ez a zártabb jelleg a homlokzatokon is megjelenik. A központi tömeg felső négy emeletén - ahonnan a város panorámája jól látható - helyezkednek el a különböző könyvtári részlegek és olvasótermek. Emellett a harmadik és a negyedik szinten speciális könyvtári munkahelyek és irodák találhatók, saját közlekedő-rendszerrel. Az északi oldalon Plečnik könyvtárának hangulatát hordozza a központi tömb teljes magasságát átfogó átrium, amelyben a látogatók mozgólépcsőkkel juthatnak fel a sötét régészeti szintről a zárt könyvraktárak zónáján át a „nyitott könyvtárba", a felső szinteken sorakozó panorámás olvasótermekbe. Az átriumban a felülvilágítók alkalmazása szintén Plečnik épületére utal. A személyzet és a könyvek által bejárt útvonalak jól szervezettek és logikusan kapcsolódnak egymáshoz a vertikális összeköttetések révén.

Annak érdekében, hogy az épület minél kevésbé sértse a régészeti területet, az elsődleges teherhordó szerkezetet hét masszív vasbeton pillér (pilon) alkotja, a raktárszintek pedig a közéjük feszített acélszerkezeten nyugszanak. A felsőbb szintek pilonokra függesztett acélvázas rendszere különböző fesztávokat tesz lehetővé, amely a térszervezésnél nagyfokú rugalmasságot nyújt. A helyiségek fenntartható módon tervezett világítási, árnyékolási, fűtési, hűtési és szellőzési rendszere megfelelő munkakörnyezetet és akusztikai komfortot teremt, elsősorban a könyvtár közönségforgalmi tereiben.

A szinteket beborító egységes homlokzati héj az üvegfelületeket árnyékoló függőleges travertin lamellákból épül fel. A napsugarak beesési szögéhez és a belső terek funkcionális igényeihez alkalmazkodó, különböző szögben elhelyezett elemek változatos mintázatot eredményeznek, eltérő látványvonalakat nyitva meg a bent tartózkodók számára. Ez a gesztus vonzó megjelenésűvé teszi az egységes, ám mégis változatos homlokzatot, amelyet tovább gazdagítanak a kint és bent folyamatosan változó fény- és árnyékhatások. A kő-lamellák ismétlődő ritmusa az épület látványát monumentálissá, ugyanakkor finommá és dinamikussá is teszi.

A tervezett épület megoldja a városközpont belső gyűrűjén fekvő, régóta leértékelődött terület  problémáit. A koncepcióban megfogalmazott megoldások átgondoltak és meggyőzően indokoltak; az alapötlet következetesen végigvonul az épület minden alkotóelemén. A könyvtár nyugodt megjelenésével megfelelően hangsúlyozza szimbolikus jelentését. Városképi arculata figyelemreméltóan egészíti ki Plečnik könyvtárát, de nem kel versenyre vele a formálás, vagy egyéb szempont tekintetében sem. Kiemelendő a három fő programelem egymás feletti horizontális elrendezése, a szintek közé „beszúrt" helyzetű lineáris könyvraktár azonban kevésbé jó, mint a vertikális megoldás. A zsűri nem tudott egyetértésre jutni abban a kérdésben, vajon a saroktömeggel hangsúlyozott, telekhatárra helyezett épület vagy egy sarkon álló „palota"-tömeg megfelelőbb-e az új Nemzeti és Egyetemi Könyvtár számára, ezért a tervet fentebb leírt értékei alapján második díjjal jutalmazta.

 

 

Könyvtárprogram, régészeti szint, kulturális örökség, kivitelezés és hatékony energia-használat

A projekt arról tanúskodik, hogy a tervezők viszonylag jól megértették az új egyetemi könyvtár programját. A téri elrendezés hasonlóságot mutat Plečnik könyvtárával, emellett jó gondolat a régészeti szint megnyitása a tágabb közönség számára. A látogatók, a könyvek és az itt dolgozók útvonala alapos és racionális tervezésről tanúskodik. A könyvtár kulturális funkcióit gazdagítja a város szintjétől elkülönülő, transzparens homlokzat mögötti régészeti tér, amely a teherhordó pillérek elhelyezésével és az antik emlékek bemutatási módjával csak részben veszi figyelembe az örökségvédelmi szempontokat. Az átgondolt szerkezeti rendszer előnye a kisebb önsúly, valamint a merevebb rendszerű raktárzónák alsóbb szinteken történő elhelyezése. A kéthéjú homlokzat részben mozgatható elemei jól védik a túlmelegedéstől a belső tereket, a részben zöld tető és az olvasóterasz zöld pergolája tovább növeli az épület értékét. Nyári időszakban éjszakai hűtés működik a házban, a megújuló energiaforrások közül a tervezők napkollektorok és hőszivattyúk használatát irányozták elő. Bár a betervezett anyagokat nem határozták meg pontosan, a zsűri véleménye szerint nem lenne akadálya a környezetbarát anyagok - például fa, zöld beton, illetve újrahasznosított termékek - használatának.


Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj
tervezők: dr. Matej Blenkuš, prof. Miloš Florijančič, Tomaž Mlinarič, Mitja Zorc - ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Kapcsolódó oldal:

A tervpályázat eredménye

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
1/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
2/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
3/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
4/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
5/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
6/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
7/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
8/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
9/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
10/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
11/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.
12/13
Ljubljana, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár tervpályázat – II. díj, ABiro, Blenkuš – Florijančič d.o.o.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk