Épülettervek/Középület

Ép testben ép lélek - Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény

1/13

A zsűri értékelése

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

?>
A zsűri értékelése
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
1/13

A zsűri értékelése

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

Ép testben ép lélek - Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény
Épülettervek/Középület

Ép testben ép lélek - Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény

2017.10.17. 12:15

Projektinfó

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész vezető tervezők: Kalmár László, Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt

A Budapesti Corvinus Egyetem sportlétesítményének tervezésére kiírt tervpályázat első díját a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem terve nyerte el. Nyitott, könnyen átlátható, racionálisan tagolt, többcélú sportlétesítményt terveztek.

Általános leírás

Kultúrtörténészek, sporttudósok napjainkban egységes álláspontot képviselnek a tekintetben, hogy a testkultúra a kultúra szerves része. Modern formája, az újkori sport Angliában született, az angol testkultúra a 17-19. század között az etikett normáihoz is igazodó, úriemberek közti íratlan szabályokon alapuló verseny és játéktevékenység, amelyet ma gentleman sportként emlegetünk. John Locke (1632–1704) a gentleman testkultúra teoretikusa testnevelés-elméletének alapjait, az „ép testben ép lélek" koncepciójára szerint, az ésszerűség és a hasznosság fogalmai köré építette.

Az eklektikus budapesti belváros historizáló lakóépületei közt egy nagyléptékű sportlétesítmény tervezése esetén szintén kiemelkedő fontosságú a helyes magatartás, az épített környezet kialakult normáival arányos építészeti viselkedés meghatározása. A régi és új párbeszédének pontos artikulálása különleges hangsúllyal jelenik meg a sűrű városi szövet egy foghíjtelkének beépítése során. A tervezett sportépületnek emellett téralakítási és szerkezeti rendszerében egyszerre kell racionálisnak és ésszerűnek lennie, úgy biztosítania anyagi és szellemi tartósságot, hogy a különböző sportok nagyon különböző térigényeit is precízen le tudja követni. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az épület egyetemistáknak készül, a tervezett sportközpont a fiatalok mozgáskultúrájának, fizikai képességei fejlesztésének, egészségmegőrzésének és teljesítőképességének növelésére irányuló testgyakorlás fontos helyszíne lesz.

A sportközpont épületét úgy alakítottuk ki, hogy alkalmassá tegyük nemcsak a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói és tanárai verseny- illetve szabadidősport igényeinek kiszolgálására, hanem egyéb városi (civil) rendezvények befogadására is. Olyan takarékosan szerkesztett ház létrehozására törekedtünk, ahol a belső utak és terek változatossága, élményszerűsége és használhatóságuk tág lehetőségei adják az épület igazi erejét. Az állandó és időszakos üzemeltetésű helyiségek leválasztása pedig az üzemeltetés gazdaságosságát eredményezik.

A tömegképzést együttesen befolyásolta a belső terek rendje, az épületszerkezetek logikája, gazdaságos kivitelezhetősége valamint a sallangmentes formálás és a homlokzat historizáló utcaképbe való harmonikus beillesztésének igénye. A várossal való kapcsolatteremtést nem csupán homlokzatképzési kérdésként kezeltük, hanem a működés gesztusaival is a karakteres új épület szerves városi beágyazódását kívántuk elősegíteni.

A főbejárat visszahúzásával kialakított teresedés méreténél fogva alkalmas a szűk járda és az időnként megjelenő nagyobb tömeg okozta torlódás kezelésére. A kávézó utcai megnyitása folyamatos élettel tölti meg mind a külső, mind pedig a belső előteret, a földszintet látványában és fizikai értelemben is összekapcsolja a várossal. A növényesített homlokzat a famentes Lónyay utcába igyekszik a természetet visszacsempészni, újfajta zöldfelületi minőséget létrehozni amellett, hogy hatékonyan árnyékolja a tervezett sportközpont napsütötte délnyugati homlokzatát. A szomszédos, Lónyay u. 38. szám alatti grund ideiglenes, sportcélú hasznosítása (pl. futsal, kültéri teniszpálya, stb.) pedig előremutató kezdeményezésként, mintaként jelenhet meg a kerületben lévő foghíjak innovatív, fenntartható hasznosítására. Az üres vagy alulhasznosított telkek és ingatlanok újrahasznosítása a sporton és közösségfejlesztésen keresztül akár valódi városrehabilitációs célok megvalósítására is alkalmas lehet.


Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
3/13
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

 

Funkcionális kialakítás, belső terek

A külső megjelenésében kompakt épülettömeg, gazdagon tagolt belsőt rejt, mely racionális térszervezésével kielégíti a funkcionális követelményeket, viszont lehetőséget biztosít az egyetemi élet egyik szervező központjaként való működésre is. Az optimális üzemeltethetőség miatt az uszodai területet úgy helyeztük el, hogy forgalomtechnikailag függetleníthető legyen a többi sportteremtől, a helyiségek rendszerelvű, tiszta térszervezésére törekedtünk. A tornatermi szintek, sportpályák megközelítését elkülönített bejárattal, önálló utcai használatot is biztosítani képes forgalomtechnikai kialakítással (versenyek, rendezvények szervezése) oldottuk meg, a szintek emiatt a központi lépcsőtértől külön-külön is lezárhatóak.

Az előcsarnokba lépve rögtön sportfunkcióra, az uszoda világos terére lát be a látogató. Az uszoda földszintre helyezésével nem csupán a sportlétesítmény karakterisztikus eleme került az előtérrel közvetlen vizuális kapcsolatba, hanem a nagy víztömeget sem kellett emeleti szintre helyezni, komoly tartószerkezettel alátámasztani. A medencetérből közvetlen rálátás nyílik a gondozott zöldfelületként kialakított kertre is.

Az arányos méretű előcsarnokban elhelyezett porta-információ szolgálattal ellenőrizhető az egész épület forgalma, itt lehet a hiányzó sportfelszerléseket is megvásárolni. Az előcsarnokban helyeztük el a nyitott üzemű kávézót és innen nyílik a 30 fő befogadására alkalmas előadóterem is. A közönség mosdói, szintén ebből a központi térből érhetőek el, akadálymentesen.

Az előtérből egy oldalon felvezetett, természetes fénnyel átjárt lépcsősor biztosítja az emeleti sportfunkciók elérését. A felülvilágított, feszített térben egyenesen vezetett főlépcső dinamikus sorban tárja fel a szinteket, egyértelmű irányokat határoz meg, segíti a tájékozódást. A tervezett közlekedőrendszer minden szinten biztosítja a piszkos és tisztacipős forgalom keveredésmentes elválasztását.


Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
4/13
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

 

Megjelenés, homlokzati kialakítás

A sportközpont homlokzati arányrendszere igyekszik a szomszédos eklektikus házak homlokzataival dialógust kezdeményezni. Földszinti, kiemelt magasságú sávja a historizáló házak méreteihez igazodik, strukturált műkő felületével masszívabb lábazatként jelenik meg. Aranysárga cementlappal keretezett mély kávái a múlt századfordulós pesti kapualjak burkolatait értelmezi újra, növényi ornamentikás egyedi elemeivel egyben diszkrét utalást is tesz a Corvinus Egyetem logójára. Az emeletek vízszintes párkányai és vertikális elemeinek feszesebb osztásrendje szintén a szomszédok homlokzati viselkedésére reagálnak. A növényesítés pedig amellett, hogy kedvező mikroklímát teremt, a homlokzat árnyékolását is segíti, tehát energiatudatos szerkezetként jelenik meg. A sportközpont keskeny, trapéz alaprajzú utcai traktusa külön szerkezeti kialakításával és megdolgozottságával így áttételesen utal a historizmus idejének az utca felé mutatott részletgazdag homlokzatképzésére. A homlokzat tervezésekor is alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazására törekedtünk.

 

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
2/13
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László 

Szerkezeti kialakítás

Az épületet gazdaságos szerkezeti rendszerekkel, a felhasznált anyagok tekintetében pedig a teljes életciklusra vetített energiafelhasználás szempontjából is fenntartható módon igyekeztünk tervezni. A sportközpont alapozása vasbeton lemezalap. A függőleges teherhordó szerkezeteit méretezett vasbeton pillérekkel oldjuk meg, a szükséges helyeken merevítőfalak kialakításával. Az uszoda és a tornatermek elsődleges vízszintes teherhordó szerkezetei nagyfesztávú vasbeton gerendák 2,50 m-es kiosztással. A lépcsők és a liftakna vasbeton szerkezettel készülnek, szerkezeti merevítő magként működnek. A kisebb terek födémei kétirányban teherhordó vb. lemezek, a koszorúk és egyes helyeken az áthidalók monolit vasbeton szerkezetek. A térelhatárolást általában vázkerámia kitöltőfalak adják. A felépítményként megjelenő kézilabdapálya tere könnyűszerkezettel épül. Nagyfesztávú küzdőterét acélszerkezetű rácsostartókkal létrehozott sédtetővel fedtük le.

A homlokzati nyílászárók többségét fix kialakítással tervezzük, amely hatékony költségcsökkentő tényező. Azokon a helyeken, ahol közvetlen ki- vagy belátás nem igény, viszont természetes bevilágítás szükséges, ott az üvegezett szerkezetek helyett víztiszta profilüveg bevilágítókat javaslunk. A délnyugati tájolású nyílászárók külső árnyékolását egyrészt a kinyúló párkányokkal, másrészt a homlokzati árnyékvető zöldfelülettel oldjuk meg. A növényzettel történő árnyékolás a nyári hűtési energiaigény drasztikus csökkentését eredményezi és amellett, hogy az árnyékolás legolcsóbban megvalósítható műszaki megoldását nyújtja még fontos karakterképző építészeti elemmé is válik.

A belső terek tartós, a közönségforgalmi terekben nagy kopásállóságú anyagokkal kialakítottak lesznek. A sportpadlóként többféle igényszintű sport és egyéb rendezvények lebonyolítására alkalmas kialakítású burkolatot terveztünk. A belső terek kialakításakor és az anyagválasztáskor a költségtakarékos kivitelezés és a gazdaságos üzemeltetés szempontja volt kiemelt fontosságú.

 

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
11/13
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

 

Energetikai koncepció és gépészeti rendszerek

Az épületgépészet tervezésekor is nagy hangsúlyt fektetünk az energiatakarékos rendszerek kialakítására, illetve az energia hatékony felhasználására. Pénzügyi, gazdasági szempontból a megújuló energiaforrásokkal kialakított rendszerek megtérülése ugyan hosszú évekbe telik, de ezen rendszerek kialakításával kevesebb hagyományos energiahordozót kell elhasználni, amely által kevesebb károsanyag kerül a légkörbe. Az alacsonyabb széndioxid-kibocsátás által csökken az üvegházhatás és a Föld felmelegedésének üteme, viszont ez nehezen számszerűsíthető.

Célunk, hogy gépészeti rendszereink energiatakarékosak és környezetkímélőek legyenek, természetesen a rendelkezésre álló pénzügyi keretek figyelembevételével. Tapasztalatunk szerint egy ekkora létesítmény esetén a legkönnyebben megtérülő befektetés, ha hővisszanyerés valósul meg a kidobott szellőző levegőből, a használati melegvíz (HMV) melegítésére pedig felhasználjuk a napenergiát is, hosszabb távon gazdaságos lehet, ha a fűtésre hőszivattyút alkalmazunk. Jelen tervfázisban kombinált rendszerekben gondolkodunk az alábbiak szerint.

Fűtés-hűtés, szellőzés: a hőellátás tekintetében két üzemállapotot különböztetünk meg, az egyik amikor nincs sportesemény/rendezvény, a másik amikor van. Alap esetben, amikor nincs rendezvény egy alap fűtést, hűtést biztosítanánk hőszivattyúkkal. A hőszivattyú legjobb hatásfokát akkor érjük el, ha a fűtési vízhőmérséklet minél alacsonyabb. Így sugárzásos elven működő hőleadókat kell választani vagy Fan-coil egységeket. A csarnokterekben a hőleadó felület a küzdőtér alá telepített padlófűtési csővezeték rendszer. A kiszolgáló terekbe és öltözőkbe padlófűtést, orvosi szobába, tanáriba, előcsarnokba Fan-coil egységeket javaslunk telepíteni.

Sportesemények idején a csarnoktérben működésbe lépnek a szellőztető berendezések, amelyek a friss levegő biztosításán kívül plusz fűtést ill. hűtést biztosítanak. A légmennyiség szabályozható CO2 érzékelőről, így mindig a megkívánt mennyiségű friss levegő jut a térbe, ezzel is csökkentve az energiafelhasználást. A szellőző berendezések a tetőn lévő nyitott gépészeti térbe lesznek telepítve. Ezek olyan kompakt berendezések, amelyek magukba foglalják a hűtőberendezést és a gáztüzelésű fűtőegységet, amely által helyet takarítunk meg az épületben. A csarnoktéren kívül szellőzést biztosítunk az öltözők, vizesblokkok, zárt terű helyiségek részére.

A HMV előállítására részint napkollektorokat alkalmazunk. Tekintettel arra, hogy az épületben a HMV felhasználás ciklikus, ezért a kollektorok mennyiségét annak megfelelően kell meghatározni, hogy a rendszer ne melegedhessen túl, károsítva azt.

Csapadékvíz felhasználás, elvezetés: A tetőről érkező csapadékvizet gravitációs csatornahálózat gyűjti össze, amely csatlakozik a kialakítandó föld alatti szürkevíz tárolóhoz. A szürkevíz tárolóból megoldható a hátsó, teljesértékű zöldterület locsolása illetve igény esetén az épületben lévő WC, vizelde berendezések öblítése. A WC-k, vizeldék öblítése a csapadékvíz tároló kiürülése esetén a vízhálózatról automatikusan ellátható.

 

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László
12/13
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázat - építész: Kronavetter Péter, Kund Iván Patrik, Zsuffa Zsolt, Kalmár László

 

Elektromos rendszerek

Az elektromos rendszerek tervezésekor a gazdaságos üzemeltetés igényét elsődleges szempontként vettük figyelembe, a funkcionális egységek pedig szakaszolhatóak illetve külön mérhetőek. Az épületeken belüli világítási rendszereket az általános világítási követelményeknek megfelelően alakítottuk ki, az MSZ 12464 szerinti megvilágítási értékeket mindenütt biztosítottuk. A nagyterű csarnok szerkezeti kialakítása helyet biztosít akár színpadtechnikai világítási és hangosítási rendszerek elhelyezésére is. A világítási rendszereket a legkorszerűbb, gazdaságos fényhasznosítású LED-es fényforrásokkal érdemes megvalósítani. Napelemes rendszer kiépítésének lehetősége a továbbtervezés során vizsgálandó, a délnyugatra tájolt sédtető alkalmas akár nagyobb mennyiségű napelem elhelyezésére is.

Az épületben érdemes szabad kapcsolódású Wifi hálózatot kiépíteni. A tervezett tűzjelző és RWA rendszerek a tűzjelző központról vezéreltek, illetve oda küldenek riasztó vagy hiba jelzést, tűz esetén az automatikus átjelzés biztosított a tűzoltósághoz. Az épületfelügyeleti rendszer az épület üzemeltetése során az évenként rendszeresen jelentkező kiadások mellett a karbantartás, felújítás költségeit is optimalizálni tudja, valamint használata során teljesülnek egy korszerű épülettel kapcsolatban megfogalmazható igények, mint pl. az épületgépészeti rendszer, beléptető rendszer, biztonságtechnikai-, valamint tűzvédelmi rendszerek felügyelete. A jól felügyelhető üzemeltetés esetén a karbantartás kis létszámmal, a funkciók zavarása nélkül, forgalomtól elzárt területen, egyszerűen, bármely időszakban végrehajtható.

Kalmár László

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.