Pályázatok/Nemzetközi

BETA 2016 - Konkurs verseny és kiállítás

1/1

?>
1/1

BETA 2016 - Konkurs verseny és kiállítás
Pályázatok/Nemzetközi

BETA 2016 - Konkurs verseny és kiállítás

2016.07.12. 08:14

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Temesvár

Kezdetét vette a BETA 2016 verseny és kiállítás, a Romániai Építészek Kamarájának Temes Megyei Területi Fiókja által első alkalommal megszervezett Temesvári Építészeti Biennálé keretén belül, mely témája Figyeld a várost. A projektverseny első szakaszának leadási határideje július 28. 

Kedves együttműködők!

Örömmel értesítjük arról, hogy kezdetét vette a BETA 2016 verseny és kiállítás, a Romániai Építészek Kamarájának Temes Megyei Területi Fiókja által első alkalommal megszervezett Temesvári Építészeti Biennálé keretén belül.

A verseny és kiállítás a biennálé központi eseményeként a minőségi építészetet támogatja és hozza előtérbe, annak minden formájában és megnyilvánulásában, lehetőséget biztosítva a szakmán belüli eszmecserére, illetve a szakma és azon szocio-kulturális közeg közötti kommunikációra is, amelyben az előbbi tevékenykedik.

A "Figyeld a várost" téma ösztönzés egy álláspont felvállalására és párbeszéd elindítására, arra, hogy részt kell venni egy egészséges városi környezet létrehozásának értelemszerűen kollaboratív folyamatában; a város alatt itt az őt alkotó fő dimenzióknak egymás mellé álíltását kell érteni: az emberi és az urbánus, ugyanis ezek között egy egymást kölcsönösen alakító kapcsolat van.

A június 21. és november 26. között lezajló versenyre olyan pályaművekkel lehet nevezni, amelyek a DKMT eurorégióban valósultak meg vagy amelyek szerzőinek állandó lakhelye a DKMT eurorégióban van (az 1. -13. Kategóriákba való benevezés esetén), valamint olyan pályaművek, melyek szerzői állandó lakhellyel rendelkeznek bárhol Romániában, Magyarországon vagy Szerbiában (a 14. -16. kategóriákba való benevezés esetén).

A verseny ezen formátumban való megszervezése az eurorégióban fennálló kontextusbeli hasonlóságokra alapszik, minél szélesebb körű részvételt szorgalmazva és ezzel hozzájárulva a szakma jövőjéről szóló sokoldalú párbeszéd fejlődéséhez. A verseny lebonyolítása online, a competition.betacity.eu honlapon (amely román / magyar / szerb nyelveken érhető el); itt található meg a benevezéshez szükséges összes anyag is.

Kategóriák

 • családi házak
 • társasházak
 • kereskedelmi
 • szolgáltatások
 • intézményi
 • kulturális
 • épített örökség
 • város - és vidékfejlesztés
 • közterület
 • kezdeményezések a minőségi építészetért
 • köztéri művészet
 • infrastruktúra
 • diplomamunkák
 • építészeti víziók
 • építészeti írás


Elfogadhatósági és részvételi feltételek

Olyan pályaművek nevezhetők be, amelyek a verseny 16 kategóriájának valamelyikébe tartoznak és amelyek eleget tesznek a következő 2 feltétel legalább egyikének:

 1. a DKMT eurorégióban valósultak meg (kivéve a 14, 15 és 16 kategóriába benevezett pályaműveket);
 2. a szerzőik állandó lakhelye6 a DKMT eurorégióban van(kivéve a 14, 15 és 16 kategóriába benevezett pályaműveket, amelyek szerzői Romániában, Magyarországon és Szerbiában bárhol lakhatnak);

Egy résztvevő bármennyi, akár az összes kategóriában is indulhat pályaművekkel, azonban szerzőként (megj.:fő-, azaz nem társszerzőként) nem nyújthat be több mint 3 pályaművet egy kategóriában. Ugyanaz a pályamű nem indulhat több kategóriában. Kivételt képeznek azok, amelyekben olyan különböző beavatkozási területek különíthetőek el, amelyek különböző szerzőkhöz tartoznak. Abban az esetben, ha egy pályaművet több kategóriában is bemutatnak, a besorolási döntés (az összes kategóriában való indulás vagy az egyes kategóriákból való kizárás) a szervezők feladata.

A leadott szövegeknek a verseny mindkét fázisában kötelező módon kétnyelvűnek kell lennie: angol és a pályázó anyanyelvén kell hogy megjelenjen.

A verseny 2-10 kategóriájában való részvétellel egyidőben az építészek/ vezető tervezők/ urbanisták saját felelősségükre kijelentik, hogy joguk van a hivatásuk gyakorlására a saját országukban, az illető országban érvényben lévő törvényeknek megfelelően.

Benevezés

A 1-15. kategóriákban a verseny 2 szakaszból áll: előválogatásból és végső zsűrizésből (az előválogatáskor kiválasztott munkák zsűrizéséből), míg a 16. Építészeti írás kategória egyetlen részből, a zsűrizésből áll.

Zsűrizés

A versenybe benevezett pályaművek zsűrizésére 3, egyenként 3 tagból álló zsűri alakul meg, csoportosulásuk a 16 kategóriától függő. A zsűrik összetételéről a BETA szervezői csapata döntött. Kiválasztásukkor a szakmai irányzatuk és az egyes kategóriákhoz tartozó területeken szerzett tapasztalatuk számított. Ugyanakkor arra is odafigyeltek, hogy a zsűribe meghívott személyek tevékenységüket Romániában, Magyarországon vagy Szerbiában végezzék és ezáltal ismertek legyenek számukra az eurorégió urbánus, gazdasági, szociális és kulturális jellegzetességei.

A zsűrik összetétele és kategóriánkénti csoportosulás

1. zsűri: a következő kategóriákba benevezett pályaműveket bírálja el: Diplomamunkák, Építészeti víziók, Építészeti írás

 • Ștefan Ghenciulescu (RO)
 • Ivan Kucina (SRB)
 • Zsolt Vasáros (HU)

2. zsűri: a következő kategóriákba benevezett pályaműveket bírálja el: Környezet, családi házak, Társasházak, Kereskedelmi, Szolgáltatások, Iintézmnyi, Épített örökség 

 • Adrian Untaru (RO)
 • Goran Vojvodić (SRB)
 • Balázs Marián (HU)

3. zsűri: a következő kategóriákba benevezett pályaműveket bírálja el: Városá és vidékfejlesztés, Kezdeményezések a minőségi építészetért, Közterület, Köztéri művészet, Infrastruktúra

 • Klaus Birthler (RO)
 • Darko Polic (SRB)
 • Árpád Szabó (HU)

 

Díjak

16 díjt osztanak ki, kategóriánként 1 díj, a következőképpen:

 • A Környezet kategória díja: 1000 euró;
 • A Családi házak kategória díja: 1000 euró
 • A Társasházak kategória díja: 1000 euró;
 • A Kereskedelmi kategória díja: 1000 euró;
 • A Szolgáltatások kategória díja: 1000 euró;
 • Az Intézményi kategória díja: 1000 euró;
 • A Kulturális kategória díja: 1000 euró;
 • Az Épített örökség kategória díja: 1000 euró;
 • A Város- és vidékfejlesztés kategória díja: 1000 euró;
 • A Közterület kategória díja: 1000 euró;
 • A Kezdeményezések a minőségi építészetért kategória díja: 1000 euró;
 • A Köztéri művészet kategória díja: 1000 euró;
 • Az Infrastruktúra kategória díja: 1000 euró;
 • A Diplomamunkák kategória díja: 1000 euró;
 • Az Építészeti víziók kategória díja: 1000 euró;
 • Az Építészeti írás kategória díja: 1000 euró.

A díjként átadott összegek bruttó összegek és az érvényben lévő Adótörvény alapján adókötelesek.

Ütemezés

Projektverseny ütemezése (1-15 kategóriák)

 • június 21.: a projektverseny 1. szakaszának elindítása, az 1. szakasszal kapcsolatos kérdések feltevésének elindítása;
 • július 11.: a projektverseny 1. szakaszával kapcsolatos kérdések feltevésének határideje(a kérdések a pályázó anyanyelvén lesznek megfogalmazva);
 • július 15.: a projektverseny 1. szakaszában megfogalmazott kérdésekre adott válaszok megjelentetése a verseny honlapján, valamint egyéni emailek formájában( a kérdésekre adott válaszok románul, magyarul és szerbül lesznek megjelentetve);
 • július 28., 24:00 óra, román idő szerint (GMT + 2): a projektverseny 1. szakaszába való benevezés határideje;
 • július 29.: előzetes elemzés – a beérkezett pályaműveknek a verseny titkársága általi kezelése (a tablók ellenőrzése, a szabálysértések megállapítása, jegyzőkönyv megírása, a jegyzőkönyvnek a honlapon való megjelentetése);
 • július 30. - augusztus 1.: a beérkezett pályaműveknek a verseny titkársága által elvégzett elemzésével kapcsolatos óvások fogadása (online);
 • augusztus 2.: az óvásoknak egy 3 tagú, a szervezők képviselőit tartalmazó bizottság általi elemzése, akik maguk közülük megválasztanak egy elnököt;
 • augusztus 3.: az óvásokra adott válaszokról szóló jegyzőkönyv megírása és a végső döntések megjelentetése a verseny honlapján;
 • augusztus 4 -14.: a beérkezett pályaművek előválogatása a verseny zsűrije által(online);
 • augusztus 15.: az előválogatás eredményének megjelentetése a verseny honlapján és a szóban forgó szerzőknek e-mailen keresztül; a projektverseny 2. szakaszának elindítása, a 2. szakasszal kapcsolatos kérdések feltevésének elindítása;
 • augusztus 19.: a projektverseny 2. szakaszával kapcsolatos kérdések feltevésének határideje( a kérdések a pályázó anyanyelvén lesznek megfogalmazva);
 • augusztus 22.: a projektverseny 2. szakaszában megfogalmazott kérdésekre adott válaszok megjelentetése a verseny honlapján valamint egyéni emailek formájában( a kérdésekre adott válaszok románul, magyarul és szerbül lesznek megjelentetve);
 • szeptember 5., 24:00 óra, román idő szerint (GMT + 2): a projektverseny 2. szakaszába való benevezés határideje (végső leadás);
 • szeptember 6.: előzetes elemzés – a beérkezett pályaműveknek a verseny titkársága általi kezelése (a tablók megegyezésének ellenőrzése, a benevezési szabályzat tiszteletben tartásának az ellenőrzése, a szabálysértések megállapítása, jegyzőkönyv megírása, a jegyzőkönyvnek a honlapon való megjelentetése);
 • szeptember 7-8.: a beérkezett pályaműveknek a verseny titkársága által elvégzett elemzésével kapcsolatos óvások fogadása (online);
 • szeptember 9.: az óvásoknak egy 3 tagú, a szervezők képviselőit tartalmazó bizottság általi elemzése, akik maguk közülük megválasztanak egy elnököt;
 • szeptember 10.: az óvásokra adott válaszokról szóló jegyzőkönyv megírása és a végső döntések megjelentetése a verseny honlapján;
 • október 1.: a versenykiállítás hivatalos megnyitója a Temesvári Szépművészeti Múzeumban;
 • október 1-15.: a pályaműveket bemutató kiállítás nyitvatartási ideje a Temesvári Szépművészeti Múzeumban;
 • október 15. - november 20.: a versenykiállításnak a közterületeken való bemutatása vándorkiállítás formájában;
 • november 23-25.: a 2. szakasz elbírálása a zsűri által (végső zsűrizés);
 • november 26.: díjazás; a nyertesek kihirdetése a verseny honlapján.

Építészeti írás verseny ütemezése

 • június 21.: az építészeti írás verseny elindítása, a kérdések feltevésének elindítása;
 • július 11.: a kérdések feltevésének határideje (a kérdések a pályázó anyanyelvén lesznek megfogalmazva);
 • július 15.: a megfogalmazott kérdésekre adott válaszok megjelentetése a verseny honlapján valamint egyéni emailek formájában( a kérdésekre adott válaszok románul, magyarul és szerbül lesznek megjelentetve);
 • szeptember 5., 24:00 óra, román idő szerint (GMT + 2): az esszék leadásának határideje;
 • szeptember 6.: előzetes elemzés – a beérkezett esszéknek a verseny titkársága általi kezelése (az esszék ellenőrzése, a szabálysértések megállapítása, jegyzőkönyv megírása, a jegyzőkönyvnek a honlapon való megjelentetése);
 • szeptember 7-8.: a beérkezett esszéknek a verseny titkársága által elvégzett elemzésével kapcsolatos óvások fogadása (online);
 • szeptember 9.: az óvásoknak egy 3 tagú, a szervezők képviselőit tartalmazó bizottság általi elemzése, akik maguk közülük megválasztanak egy elnököt;
 • szeptember 10.: az óvásokra adott válaszokról szóló jegyzőkönyv megírása és a végső döntések megjelentetése a verseny honlapján;
 • szeptember 11. - november 25.: az esszék zsűrizése (online);
 • november 26.: díjazás (egyetlen díj kerül átadásra);

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk