Közélet, hírek

Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait

1/13

Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait

?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
?>
Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
1/13

Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait

Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait
Közélet, hírek

Átadták a MUT 2013. évi Diplomadíjait

2014.01.08. 12:32

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Dosszié:

December 20-án délután a Magyar Urbanisztikai Társaság átadta 2013. évi Diplomadíjait. Összesen 31 kiemelkedően jó szakmai színvonalú pályamű érkezett be, melyek közül 5 diplomadíj és 6 dicséret került kiosztásra.

Az Ünnepségen Körmendy Imre, a Társaság elnöke, és Ongjerth Richárd a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a díjazottakat.

Diplomadíj 2013 – Értékelés

Szabadtértervezés kategória

DÍJ
Csizmadia Dóra
Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Közlekedési Témapark Rákosrendezőn - A Vasúttörténeti Park tágabb környezetének rendezése

A diplomaterv érett munka, kimagasló értékeket mutat: körültekintő helyzetelemzést és értékelést, érett gondolkodást, helyénvaló szakmai megoldásokat, szép nyelvezettel szabatos megfogalmazást, nagyon szép grafikai bemutatást. A javaslatok a gyakorlatban elfogadhatók, megvalósíthatók. Külön érdeme a tervnek a környezettudatos anyagfelhasználás, a bontott burkolatokra vonatkozó felhasználási javaslat, valamint a növénytelepítéssel kapcsolatos távlati feladatok, lehetőségek bemutatása.

DICSÉRET
Mandel Mónika
Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Az Óbudai Gázgyár térségének revitalizációs koncepciója, különös tekintettel a zöldfelületi rendszerre

A dolgozatban a hallgató nagyon szépen és következetesen vezeti végig a városi szintű koncepcionális elképzelésektől a szabadtérpítészeti koncepciótervig a revitalizácó szükségességét. Nagyon jó gondolat a barnamezős területek revitalizációjának összekapcsolása a zöldhálózat fejlesztéssel, annál is inkább, mert a vizsgált terület a Duna-menti légcserekapcsolatok szempontjából kiemelt jelentőségű sávban fekszik. A választott forma és színvilág összekapcsolja a jelent és a múltat egyiket sem elnyomva.

Városfejlesztési és városkutatási kategória

DÍJ
Teremy Viktória
Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszék
Külső terek Pest történelmi külvárosában

Értékes, intelligens munka a belső pesti városrészek utca-térépítészetének elemzése. Örvendetes, hogy ilyen témákat mind elméleti, mind gyakorlati oldalról szakszerűen és emberszeretettel átitatva dolgoz fel a végzős hallgató, aki reménysége a hivatásának. A belső Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros sajátosságait jól jellemzi, és szemlélteti is azokat egy-egy jellemző példával. Kiemelt figyelmet fordít a belső udvarokra, mint értékes, alulkezelt terekre, melyek a belső városrészek eddig zárt, sokszor hasznosítatlan helyei, ugyanakkor a városmegújítás potenciális kiugró pontjai lehetnek.

DICSÉRET
Buzási Attila
Budapesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék
A városi fenntarthatóság értékelése Közép-Európában

Jelentős szellemi apparátusra építő, szerteágazó irodalomra támaszkodó, nagy ambíciókkal és logikus felépítéssel, munkatervvel induló dolgozat, kiválóan összefoglalt és elemzett nemzetközi esetismertetésekkel. A környezeti-társadalmi-gazdasági indikátorkészlet összehasonlító elemzés metodikája hiánypótló, s meggyőző az alkalmazhatóság érvrendszere is. A diplomaterv egyedi városi fenntarthatósági indexet mutat be, melyet nagyvárosokra javasol alkalmazni. Hozzáértéssel vezeti végig az újszerű és igen aktuális téma nemzetközi gyakorlatát.

Infrastruktúra-tervezés kategória

Díj és dicséret nem lett kiadva.

Társadalomtudományok kategória

DÍJ
Csébi Márk
Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszék
Pápa Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja

A szerző, végzettségénél fogva otthonosabban mozog a földrajzi adottságok és a történelem területén de a városépítési és építészeti, mérnöki tervek, fejlesztések értékelése is meglehetősen szakszerű. A társadalmi elfogadottság kérdőíves feldolgozása és a sajtóközlemények elemzése jó minőségű. A szakdolgozat tartalmi felépítése logikus. Megfelelő arányban mutatja be előzményként Pápa városát, különös tekintettel a belvárosra, a városközpontra. A Vk. funkcióbővítő rehabilitációs projekt előzményeit, egész folyamatát, annak részletmegoldásait is szakszerűen taglalja. Hasonló hozzáértésről tanúskodik kérdőíves felmérése, valamint a helyi sajtó e témával kapcsolatos cikkeinek közreadása, feldolgozása.

DICSÉRET
Vida György
Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
Szeged a hazai nagyvárosok versenyében: a versenyképesség és a településfejlesztés összefüggései

Örömteli, hogy a dolgozat igyekszik hidat teremteni a szakpolitikában sokszor csak hangzatosan megjelenő versenyképesség, a konkrét, adatokon alapuló elemzések és a településfejlesztési politika között. A dolgozat kritikusan értékeli az egyes ágazatok települési politikában való megjelenését. Eredményei segítséget adhatnak a város, ill. várostérség gazdaságstratégiájának kialakításához, amely egyébként aktuális tervezési feladata minden megyei jogú városnak ill. megyei önkormányzatnak.

Településtervezés és városépítés kategória

DÍJ
Balla Viktória
Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszék
Flórián tér és környéke - Óbuda kerületközpont

A dolgozat egy rendkívül aktuális témára keres megoldásokat, s a hallgató megfelelő vizsgálatokat követően jól ismerte fel a terület problémáit, s a tervezési feladatot. A jól felismert térségi összefüggésekből levont következtetések és a helyszíni adottságok alapján a tervezési területre vonatkozóan meggyőző koncepciót javasol. Valószínűsíthető, hogy egy hasonló városrészközponti fejlesztés előbb-utóbb megvalósul a térségben, amelyhez ez a munka is talán egy kicsit hozzá tudott tenni. A terv erénye, hogy bár komplex választ ad a "központhiányos kerület" kérdéskörre, a javaslatai elemenként is megvalósíthatók, melya megvalósíthatóságot nagymértékben elősegíti.

DICSÉRET
Palásthy Ágnes Nóra
Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Zöldinfrastruktúra fejlesztés Miskolcon- Green City lehetőségek

A munka, bár meglévő tervelőzményekre is támaszkodik, jól átlátja az azokból hasznosítható elemeket, ezeket a saját javaslataival és módszereivel egységes rendszerré alakítja, amely részben metodikai módszerként hasznosítható, részben a javasolt beavatkozási területekre adott javaslatai valósak és gyakorlati megvalósításra érettek. A szerző jól ismeri fel, hogy a belvárosi környezetben a legnagyobb "zöldfelület bekebelezők" a nagy kiterjedésű, szilárd burkolatú parkolók, amelyek jelentősen hozzájárulnak a kedvezőtlen városökológiai viszonyok fenntartásához.

Térségi tervezési kategória

DÍJ
Körmöczi Gábor
Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
Rétság formálódó központi szerepköre a helyi társadalom nézőpontjából

Nagyon fontos a témaválasztás: egy változó helyzetben lévő kisváros - Rétság – és környékének életlehetőségeit vizsgálja. Bár a szerző nem a példaadás igényével látott munkájának, a végrehajtott munkafolyamat annak eredményeivel - tanulságaival, következtetéseivel együtt - kiváló példát nyújt más városkörnyékek számára is. Fontos kiemelni, hogy szerző magabiztosan mozog a települési környezetben és jól jelöli ki a civil szféra jövőbeni helyét, és lehetséges szerepét a városi folyamatokban.

DICSÉRET
Szabó Alexandra
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi- és Tájrehabilitációs Tanszék
Több településre kiterjedő kerékpárút műszaki és zöldfelületi fejlesztésének tájvédelmi megalapozása

Nyolc település által közrezárt mintaterületen: Budakalász, Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Vác, Sződliget, Göd, Dunakeszi a dolgozat igényes, tudományos alapossággal vizsgálja a térségi kerékpárút létesítésének esélyeit. Sok olyan összefüggéssel is foglalkozik melyeket a szakmai gyakorlat még nem alkalmaz, pedig indokoltságuk nem vitatható. A vizsgálatok új, másutt is alkalmazható tervezési szempontokhoz vezettek. A javaslatok átgondoltak, annak ellenére, hogy nem készült gazdaságossági vizsgálat, mértéktartóak, reálisak.

DICSÉRET
Vasárus Gábor László
Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
Győr belső és külső szuburbán övének társadalomföldrajzi vizsgálata Győrszentiván és Töltéstava példáján

A szuburbanizációs folyamat a területi és települési fejlődés egyik legösszetettebb kérdése. Ezen belül a város-vidék peremzóna konfliktusait ismerjük objektíven a legkevésbé, pedig számos kezelésre szoruló településpolitikai problémát hordoznak. A dolgozat ezeket tárja föl Győr meghatározott területeire konkretizálva, önálló vizsgálatokra támaszkodva, alaposan és szakszerűen.

forrás: www.mut.hu

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk