Épülettervek/Hallgatói terv

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Kolossváry Detti diplomaterve

1/30

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék

?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
?>
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
1/30

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Kolossváry Detti diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Kolossváry Detti diplomaterve

2021.05.06. 18:34

Projektinfó

Földrajzi hely:
Balatonaliga, Magyarország

Építészek, alkotók:
Kolossváry Bernadett

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése

Tervezés éve:
2020 - 2021

Stáblista

Tervező:
Kolossváry Detti

Építész konzulens:
Szabó Levente DLA, BME Középülettervezési Tanszék

Kolossváry Detti diplomamunkája a balatonaligai településközpont fejlesztésére, revitalizációjára tesz kísérletet. Koncepciójának kiindulópontja az eltérő térhasználatok átgondolt rendszerezése és szervezése volt. A visszafogott tömegformálású terv számtalan izgalmas téri helyzetet és térkapcsolatot teremt. 

Balatonaliga központja a pártelit térnyerése után költözött fel a magaspartra. A falu jelenlegi centruma korántsem működik a használók igényeinek megfelelően. Az Agora diplomamunka programja a 70-es években kialakított helyzet rendezésére tesz kísérletet.

Balatonaliga már a XIX. század elejétől az előkelő réteg üdülőövezetének számított. A település vízpartja, a mai Club Aliga, a fővároshoz legközelebb eső strand, ugyanakkor fehér folt a térképen. A partszakasz egyedülálló természeti jellegénél fogva, löszfallal elhatárolt, védett helyzetével a Balaton egyik legjobb adottságú területe. Az 1950-es években nem véletlen sajátította ki a Kádár-rendszer politikai elitje hosszú évtizedeken át, kizárva innen az átlagembert. Az elmúlt évszázadban számos magas építészeti minőséggel bíró modernista házat építettek az alacsonypartra, ugyanakkor ezeknek sorsa mostanra kilátástalanná vált. A rendszerváltás óta nem használt villák, középületek egy része helyi védettséget élvez, azonban mára állapotuk lepusztult, a természet átvette felettük az uralmat. A Club Aliga még a jelenlegi állapotban is rengeteg potenciált hordoz magában, éppen ezért elsőre a település ezen részével terveztem foglalkozni a diplomafélévem során. A helyszín fizikai, és történelmi kontextusa olyan tág, hogy nehéz gondolkodni róla mélyreható, átfogó vizsgálatok nélkül. A karakteres strand iránti érdeklődésem ennek ellenére nem szűnt meg, azonban a felderítés a Partraszállás, összművészeti alkotótábor keretében valósult meg, melyet az Építész Szakkollégiummal szerveztünk 2020 nyarán.

A diplomatémám választásánál Balatonaligán maradtam, azonban elhagyva a vízpartot felköltöztem a magaspartra, és az ott fekvő település központjáról gondolkodtam. A magasparti település kiépítése a pártelit kisajátítását követő időszakra, az 1950-es évekre tehető, addig a falu központja a vízpartot foglalta el. 1961-ben Balatonvilágos és Balatonaliga „összenőt", és Balatonvilágos néven önálló községgé alakult. Jelenleg a falu állandó lakosainak száma 1400 körüli, a nyári szezonban 3000-4000 nyaraló is megjelenik a területen. Diplomamunkám valós igényre épült, Balatonvilágos (Aliga) faluközpont rendezését tűztem ki célul, melynek az Agora összefoglaló nevet adtam. A terv a meglévő heterogén funkciókat igyekszik egy jól működő egységes építészeti karakter alá vonni, mindeközben a helyiek által kedvelt, jól használható közparkot, közteret teremteni. A munka magába foglalja várostervezés szinten a lakóövezetre merőleges teljes településközponti sáv használati újragondolását, az Iskola-Posta-Dobó István utca közé eső terület beépítését, majd részletesebben a Kultúrtér épületével foglalkozik.

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
9/30
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék

A magaspart településhálózatát mesterségesen szerkesztették az alsó falu lezárását követően. Balatonvilágos övezeteire jellemző a vízzel párhuzamos elhelyezkedés. A négy közigazgatási egységet: a vízpartot, magasparti sétányát, magaspart belterületét, illetve külterületét főbb közlekedési vonalak, irányok különböztetik meg egymástól. A településközpont helyét a lakóövezetre merőleges sávban Balatonaliga és Balatonvilágos között jelölték ki. A szolgáltatások itt összpontosulnak, kivételt jelent az orvosi rendelő, illetve az Önkormányzat épülete, melyek átköltöztetése a településfejlesztési koncepció részét képezi.

A beépítési koncepcióm Jan Gehl dán építész és várostervező 1987-ben megjelent Life Between Buildings könyvében megjelenő szabadtéri tevékenységek felosztását vette alapul. Az írás három kategóriát említ, ezekhez kapcsoltam a településközpontba tervezendő funkciókat. A választható tevékenységek azok, amelyeket az ember saját önszántából végez kedvtelése szerint. Ezek a tevékenységek határozottan függenek a fizikai környezet minőségétől. Ennek színtere a közpark, mely megfelelő megérkező teret biztosít az Iskola épületének, illetve összeköti azt a településközpont közterével, átmeneti zónát alkotva. A másik kategóriába a szükséges tevékenységeket sorolja, mely során mindennapi ügyeinket intézzük el. Ez jelen esetben az utcára nyíló üzletsorként volt definiálható. Végül a harmadik csoport a közösségi tevékenységek tere. Ilyenek az intézményi épületek, munkahelyek környéke, ahol közösségek véletlenszerűen, vagy megrendezett módon találkoznak, ennek helyszíne a köztér. A közteret az épületegyüttes két egymással összekapcsolt különböző milyenségű részre osztja. A Kultúrház-Bisztró-Iskola által közbezárt rész a nyüzsgőbb közösségi tevékenységeket fogadja be, az Önkormányzat épülete egy reprezentatívabb tér felé nyit. Az épülettömegeket tornác fogja közre, mely átmeneti terekkel egészíti ki a tervezett funkciókat.

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
10/30
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék

A területen található épületek fő problémája, hogy rakodóterekkel zárnak a park felé. A feladatot megoldását egy elképzelt ideális beépítés és a meglévő állapot összevetésével közelítettem meg. A kettő metszetét megtartandónak ítéltem, így az új bisztró integrálja a jelenlegi élelmiszerbolt-bisztró épületszerkezetét. A vasbeton pillérvázas rendszer lehetővé teszi, hogy a ház irányultsága a park felé forduljon. A másik megválaszolandó kérdés a főúttal kettévágott terület dilemmája volt. Forgalomcsillapítás eszközeként a főút központba eső részét térkővel burkoltam, így egy koherens működés lehetőségét biztosítva.

Az épületszerkezetek választásánál az egyszerűség és az észszerűség elvére támaszkodtam. A szerkezetek a funkcionális használat megteremtésének vannak alárendelve. A településközpont rendezésénél az építészeti kifejezőséggel szemben az épületek egymáshoz, illetve a köztérhez, átmeneti térhez való viszonya került előtérbe. Balatonvilágos fiatal történelme miatt nem volt módom építészeti hagyományhoz visszanyúlni, ennél fogva a gazdaságosság szempontját vettem alapul, mely a valós igényekre épülő koncepciót is támogatta. A túl nagy tervezői szabadságomat az épületszerkezetek választásával, szerkesztési elvekkel kötöttem meg. Így döntöttem a Wienerberger porotherm falazat, illetve födém használata mellett.

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
14/30
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
17/30
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék

A településközpont jelen épületei tömörségükkel és anyaghasználatukkal az állandóságot sugározzák. Határozottan állnak a térben, a park felé nyitás tagadójaként. Ezt a határozott állítást ellensúlyozza a nyers, burkolat nélküli anyaghasználat. A látszó felületek arányát szintén a célszerűség határozta meg az, ahol szükséges ott leburkoljuk elvén. A külső falak a légzárás okán belső vakolatot is kapnak, míg a belső falak, porotherm födémek megmutatják valójukat, és látszóbeton gerendaként, pillérként, vagy porotherm téglafalazatként jelennek meg. A vakolatlan felületek alkalmazására többek között spanyol, belga, dán és szlovák példák inspiráltak.

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
19/30
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék

Összegzésül, egy településközpont megtervezése kilép az épület, és az azt körülvevő szoros környezet dimenziójából, bevonva a település szintű komplex gondolkodást. A tervezésnél elengedhetetlen a lakóközösséggel való aktív kommunikáció megléte. Tanulságként megfogalmazva a munka folyamatába integrált helyiek rendszeres visszajelzése tovább segítette volna az Agora koncepcióját. A diplomamunkám során szembesültem a várostervezés-köztértervezés elméleti hátterének fontosságával. Legjobban úgy tudnám megfogalmazni: a helyszínrajz vált alaprajzzá, míg az alaprajzra részletrajzként tekintettem.

Kolossváry Detti

Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék
21/30
Agora, Balatonaliga településközpont fejlesztése – Építész: Kolossváry Detti – BME Középülettervezési Tanszék

Szerk.: Winkler Márk

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk