Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Pályázatok

A 2020-as budapesti olimpia városépítészeti víziója

1/1

?>
1/1

A 2020-as budapesti olimpia városépítészeti víziója
Pályázatok

A 2020-as budapesti olimpia városépítészeti víziója

2009.05.21. 22:45

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
13

Dosszié:

Országos, nyilvános, titkos ötletpályázat Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész- és településmérnök-képző oktatási intézményének hallgatói részére.Regisztráció: 2009. július 20-ig, elektronikus útonBeadási határidő: 2009. szeptember 14-én 15.00 óráig (elektronikus úton)

2008. december 18-án a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag elfogadta „Az Olimpia Törvény tervezete" és „A 2020-as budapesti olimpiai nagyprojekt lehetséges helyszínei" című előterjesztéseket, valamint egyhangú támogatását fejezte ki annak a Parlament elé történő benyújtásához. A testületi határozat „A 2020-as budapesti olimpia térségalkalmassági hatásvizsgálata" (1.sz. melléklet) című anyagot hagyta jóvá, amit a Budapesti Olimpia Mozgalom (BOM) által megrendelt és a PricewaterhouseCoopers által készített „Budapesti olimpia megvalósíthatósági tanulmány - a 2012-re vonatkozó tanulmány aktualizálása 2016-ra és 2020-ra" (2.sz. melléklet) című tanulmány alapozott meg. Mindkét anyag teljes terjedelmében hozzáférhető a jelen tervpályázati kiírás mellékletei között. Ugyanitt megtalálható a Magyar Építőművészet legutóbbi számában az olimpiában rejlő lehetőségeket ecsetelő „Ziccer helyzet!"című írás is (3. sz. melléklet). A BME Urbanisztika Tanszéke a ziccer helyzet minél jobb kihasználása érdekében elhatározta, hogy hallgatói ötletpályázatot ír ki a 2020-as Budapest-i Olimpia városépítészeti víziójára.

A tervpályázat célja
Az egyetemi hallgatók aktivizálása a 2020-as olimpia 2011-es sikeres megpályázása, - a megrendezés jogának elnyerése esetén - annak sikeres lebonyolítása és ezen keresztül az ország gazdasági és társadalmi megújulásának előmozdítása érdekében.

A városépítészeti ötletpályázat díjazott javaslatai be fognak épülni a 2009 nyarán kiírásra kerülő és 2010 tavaszára elkészülő „masterplan"-ba, amely a 2011-es pályázat alapdokumentuma lesz.

A tervpályázat programja
A pályázati kiírás 1-3 sz. mellékletei egyben részletes tervezési programnak is tekinthetők. A Bíráló Bizottság különös tekintettel az alábbi kérdésekre várja a választ a pályázóktól:

 • Milyen városépítészeti vízióra épülhet Magyarország 2011-es pályázata a 2020-as olimpia megrendezésére annak érdekében, hogy az eredményes legyen?
 • Melyek lehetnek a 2020-as olimpia optimális helyszínei?
 • Melyek és milyenek legyenek a budapesti olimpia meghatározó, szimbolikus létesítményei, épületei?
 • Milyen városépítészeti eszközökkel támogatható Budapest és az ország - egy közös cél érdekében történő - „újraegyesítésének" gondolata, szükségessége és különleges aktualitása?
 • Milyen innovatív fejlesztési lehetőségeket rejt magában a 2020-as olimpia a főváros és az ország gazdasági fellendülése, különös tekintettel infrastruktúrájának megújulása tekintetében?
 • Milyen módon tud a megújulás eszköze lenni az ország és folyója, Budapest és a Duna kapcsolatának újragondolása és erősítése:
  • az olimpiára való felkészülés idején,
  • az olimpiai események idején, és
  • az olimpia utáni időszakban a megmaradó létesítmények (az infrastruktúra és az épületállomány) utóhasznosítása révén?
 • Milyen hívószavakkal és arculattal pályázhatunk sikeresen a 2020-as olimpia megrendezési jogáért és tehetjük emlékezetessé annak megrendezését?

Beadandó munkarészek
A tervpályázatra beadható minden olyan városépítészeti, építészeti elképzelés, mely a fenti 2. pontban és tervpályázati kiírás mellékleteiben meghatározott felvetésekre, programpontokra, akár azok egy részére érdemben válaszol, azokra reagál.

Beadandó az olimpia2020/kukac/urb.bme.hu elektromos postacímre megküldve kettő darab A0-ás tervlap tetszőleges technikával, digitális formában, 150 dpi-s felbontásban, JPG formátumban mentve (a tömörítés módja olyan legyen, hogy a képek méretei egyenként ne haladják meg a 15 MB-ot). A pályázatra video anyag is beadható, szintén 15 MB-os korlátozással.

A nyertes tervpályázatokról az elektronikus eredményhirdetést követő egy héten belül fog bekérni a Bíráló Bizottság nagyobb felbontású, nyomtatásra alkalmas képeket (400 dpi-s felbontásban, PDF és TIFF formátumban).

A tervpályázatnak kötelező tartami munkarészei nincsenek (sem szöveges, sem rajzi). Az egyes pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel tudják a legátfogóbban és a legérthetőbben bemutatni városépítészeti víziójukat, a meghatározott formátumok betartásával.

A tervpályázat titkosságának biztosítása

 • A pályázók névvel, oktatási intézménnyel és postai címmel regisztrálhatnak az olimpia2020/kukac/urb.bme.hu elektromos postacímen,
 • a beadandó tervpályázati lapokon szerepeltetnek egy 8 jegyű tervpályázati kódot (4 betű + 4 szám, ami természetesen nem utalhat sem a nevükre, sem az intézményükre),
 • a beadási határidőig ajánlott levélben postára kell adniuk egy szabvány borítékban a készítők adatait (név, lakhely, telefon, e-mail cím), de a borítékon feladóként csak a 8 jegyű kód szerepelhet! A levelet a „Olimpia 2020" BME Urbanisztika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. címre kell elküldeni.

A pályázatok elbírálásának legfontosabb szempontjai

 • Milyen mértékben szolgálja a pályázat a jelen kiírás 1. pontjában rögzített céljait, illetve elégíti ki a 2. pontban ismertetett programját, ezen belül is kiemelten:
  • az ország és a főváros megújulásának innovatív fejlesztését,
  • az olimpia létesítményeinek utóhasznosítását,
  • a 2020-as olimpia sikeres megrendezését és annak 2011-es eredményes megpályázását?
 • Mennyire veszi figyelembe, és fejezi ki a pályázat az ország különleges adottságait, lehetőségeit és sporthagyományait?
 • Mennyire nyújt a pályázat meggyőző, pozitív képet az olimpia megrendezésével kapcsolatos közös elhatározásról, eltökéltségről és általában véve Magyarországról?


A tervpályázat díjazása
A nyertes tervpályázatok díjazására összesen 1.500.000.-Ft áll rendelkezésre, amelyből a legnagyobb díj összege 500.000.-Ft, a legkisebb megvétel összege pedig 200.000.-Ft lehet. Eredményes tervpályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló teljes összeget kiosztja a nyertes tervpályázatok között.

Az első helyezett ezentúl meghívást kap az Olimpiai Masterplan szakmai és érdekegyeztetési tárgyalásait végző munkacsoportba a Budapest Főváros Főépítészi Irodája által.

A BME a saját hallgatói közül azoknak, akik díjazott, vagy megvételt nyert tervpályázatok szerzői, négy hét tervezési gyakorlatot elismer a nyári munkára való tekintettel.

A részvétel feltételei
A tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész- és településmérnök képző oktatási intézményének hallgatója, aki regisztráltatta magát és akivel szemben nem áll fent a tervpályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem.

A Bíráló Bizottság
Elnök: Pálfy Sándor DLA a BME Urbanisztika Tanszék vezetője
Társelnök: Szalay-Berzeviczy Attila a Budapesti Olimpia Mozgalom elnöke
Titkár: Szabó Árpád DLA a BME Urbanisztika Tanszék adjunktusa
Tagok: Beleznay Éva Budapest mb. főépítésze
Dr Nagy Béla a MŰ-HELY Rt. vezérigazgatója

És az alábbi oktatási intézmények egy-egy képviselője:
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar
Gödöllői Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar
Győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar
Soproni Faipari Egyetem Mérnöki Kar AMI

A Bíráló Bizottság a tervek elbírálásába további szakértőket is bevonhat.

A pályázat lebonyolításának menetrendje
A tervpályázat kiírása: 2009. május 18-án
Regisztráció: 2009. május 18 és 2009. július 20 között, elektronikus úton
Nyilvános „kérdezz- felelek" tájékoztató: 2009. június 15-én (hétfőn) 14 órakor (a BME K240-es termében)
Pályázat beadása: 2009. szeptember 14-én 15 óráig (elektronikus úton)
Elektronikus eredményhirdetés: 2009. szeptember 28-án
Nyilvános eredményhirdetés: 2009. október 9. 10 órakor a BME Aulájában
Kiállítás I.: 2009. október 9 és 16 között a BME Aulájában
Kiállítás II: 2009. október 16 és 22 között a Budapest Galériában

A tervpályázati kiírás mellékletei (Letölthetők a www.urbanisztika.bme.hu honlapról)
1.sz. „A 2020-as budapesti olimpia térségalkalmassági hatásvizsgálata"
2.sz. „Budapesti olimpia megvalósíthatósági tanulmány a 2012-re vonatkozó tanulmány aktualizálása 2016-ra és 2020-ra"
3.sz. A Magyar Építőművészet folyóirat „Ziccer helyzet!"című írása
4.sz. Magyarország térkép (digitalizált)
5.sz. Budapest térkép (digitalizált)

BME Urbanisztika Tanszék

Vélemények (13)
petrusmaximus
2009.06.16.
22:01

benne van a kiírásban, hogy másfél mila a díjazás, attól tényleg nem borul meg országunk, ugye?

mondjuk ezt nem értem, hogy ha ez tényleg ennyire komolytalan lenne, és ne vegyük fel, akkor mindez csak egy örömfutam a diákoknak?

...akkor a hallgatóság nevében köszönjük szépen;)....

orbanee
2009.06.17.
10:43

@petrusmaximus: Akár örömfutam akár nem, ha kiszámoljuk h ez kb. hány díjazott indulót/csoportot/ is jelenthet maximum, nem egy "irreálisan hatalmas" összeg szerintem. Pláne hogy a csoportok vszleg nettó 2 hónapot agyalnak a témán, ami valljuk be, nem kis falat. 

Úgyhogy gyerünk fiatalok, lehet a lovak közé csapni! :)

gaspar_bonta
2009.05.24.
19:51

kicsit keményen le van túrva ez a pályázat, ahhoz képest, hogy egy hallgatói ötletpályázat.

ha én kiírok egy pályázatot, hogy a budai vár konvertálása Disneyland-é, 2048ban, és van fölös 3000 forintom a nyertesnek akkor mi a problema ? mi a kötelezettség benne ? az olimpia mint megvalósulással fenyegető/kecsegtető projekt, teljesen más tészta.

ez egy HALLGATÓI PÁLYÁZAT, HALLÓ  ! EGYETEM, ÖTLETEK, PÁLYÁZAT, megvan még fejben, urak ?

teljesen mellesleg, mi lenne ha egy ilyen léptékű projektre kivételesen rámozdulna az ország, a város, a szakma, meg minden más ilyen ködös kontúrral rendelkező csoportnév ? javasoljunk helyszíneket, csináljunk megvalósíthatósági tanulmányt, mondjuk meg hogy hol jobb ha nem ott, pályáztassunk hazai cégeket és abban a pillanatban nem "fölösleges költekezés", hanem a hazai építőiparnak adunk elfoglaltságot sok évre.

london jobban csinálja ? ÉS ?? csapjunk oda a teavedelőknek, vagy a cseheknek vagy bárkinek, aki pályázik - és lehet hogy talán az erőfeszítéstől majd megint mindenki érzi, hogy él, nem csak vegetálni meg vinnyogni van itt.

mindig csak megy a sírás mint a fürdőshölgyeknél. nagyon uncsi már. nagyon.

 

orbanee
2009.06.16.
12:44

@gaspar_bonta: Maga a pályázat témája szerintem is kissé meredek, de abban abszolút egyetértek, hogy amennyiben ez egy Hallgatói Ötletpályázat, tulajdonképpen mindegy hogy azt a bizonyos Disneyland-et kell-e "megálmodni" a Budai vár helyére, vagy Olimpiai létesítményeket a Fővárosba.

Ez "csak" egy afféle erőpróba, ahol a diákok kibontakozhatnak és talán még hasznát is veszi a munkájuknak a város egyszer. Kiindulópontnak mindenképpen jó lesz, hiszen - mint azt már láthattuk - az újító ötletek a fiatalok fejéből pattannak ki :) Bár mostanában én se számolok olimpiával Budapesten - sajnos.

Viszont ha CSAK diákoknak CSAK ötletp., akkor kinek fáj?

u.i: Olyan Dejavue-érzésem van.. s neked, "gaspar bonta"? :)

 

bardóczi
2009.06.16.
12:49

@gaspar_bonta: nem letúrás. infó. london jobban csinálja. szerintem is csapjatok oda a teavedelőknek. hajrá!

gaspar_bonta
2009.06.16.
15:29

@bardóczi: a koncept: úszó város. a rakpartokat 100-100 méterrrel betolom a vízbe, ott lesz a 8 és a 12-es metró nyomvonala (vízalatti panorámametró). a belváros úszik a megemelkedett vízszint miatt, a citadelláról lehet műugrani. vizilabda a parlament kupolájában, atlétika az M0 megépült szakaszain.

amugy, komolyan sztem is fura orbanee, mert én is ugyanezt eljátszottam a diplomámmal is...fiatalság bolondság. index cikk: magyar építészhallgatók london leigázását tervezik.

 

bonta

kemtam
2009.05.22.
09:03

van pár nagyon gazdag ember, akinek van évente ablakon kidobható költségkerete, ők erőltetik ezt az egészet. Anno már készültek számítások rá és akkor is az jött ki, hogy 3-6000 milliárdba kerülne és ennek legnagyobb részét az államnak, a költségvetésnek kellene állnia (és persze nem a BOM-nak !!).

Már évekkel korábban felvetődött, hogy pont emiatt talán meg kellene kérdeznie a népet, egyáltalán szeretné-e? Mostanság ugyis elszaporodtak a népszavazások, az egyikhez nyugodtan hozzá lehetne csapni, nem kerülne többletköltségbe.

Persze nem azt kellene megkérdezni, hogy szeretné-e Ön hogy Magyarország rendezzen olimpiát, hanem úgy kell megkérdezni, hogy "szeretné-e Ön, hogy Magyarország rendezzen olimpiát úgy, hogy a költségvetésen keresztül Ön is hozzájárul 300-600 ezer Ft-tal?

Legutóbb akkor volt róla szó, amikor választás volt, most megint közeledik egy újabb választás, megint elő kell venni ????

bardóczi
2009.05.22.
10:09

@kemtam: Gábor Péter korábbi két részes cikkében kimutatta: A londoni Olimpia koncepció megvalósítása 2006-os árakon úgy kerül a tervezett budapesti 2/3-ába, hogy míg a londoni a város legdurvább szlömterületét és barnamezőit számolja fel és rehabilitál egy korábban ipari kanálisként működő kisvízfolyást, addig Budapesten erre a célra zömmel a Duna menti, még be nem épített zöldmezőket és a zöldfelületek egy részét vennék igénybe. A gazdag London úgy tűnik elsősorban várost akar rehabilitálni és erre a célra használja fel az Olimpiát de még így is olcsóbban jön ki, mint a szegény Budapest, amely az Olimpiával éli fel a zöldmezős területeit két nagy kerületnyi barnamezővel a nyakában, s teszi ezt Londonnál pazarlóbb módon.

London másképp csinálja /1

London másképp csinálja /2

[a londoni] "... Olimpiai Park helyszínéül szolgáló terület a 3. illetve a 4. kategóriás helyszínek közé tartozik, ahol a környezeti kármentesítés, a szükséges közmű- és közlekedési hálózat fejlesztésének magas költsége, a tulajdoni szerkezet rendezetlensége következtében a rehabilitáció (kármentesítés) és revitalizáció (ujjáélesztés) csak intenzív állami beavatkozás révén lehetséges."

Bandido
2009.05.22.
14:05

@bardóczi: Hmmmmmmmmmmmm..........hát majd meglátjuk. Szeptemberben.

Bandido
2009.05.23.
13:50

@bardóczi: egy olyan városban, ahol majd eg évtizedig POLITIKAI diszkurzus folyt arról, hogy legyen-e 4-es metró, ahol nem képesek normálisan lebonyolitani egy ilyen projektet, ahol szinte minden állami nagyberuházás kapcsán botrány támad, ahol nem lehet egy normális tervpályázat kiirni, hogy ne derüljön ki, komolytalan a megrendelő, átverik a győztest vagy nem fizetik ki a nyertest, ahol egy úszóbajnoság megrendezése is gondot okoz, ahol 40 éve nincs használható városépítészeti koncepció, ott ne akarjon senki sem olimpiát rendezni, mert csak közröhej tárgyává válnánk.

Bandido
2009.05.23.
14:33

@Bandido: teljesen más okokból nem támogatom az olimpiát....de azért én szivesen fogok egy olyan várost kiötletelni, amelyik nyugodtan le tudna bonyolítani egyet.

Erre a pályázatra be fog érkezni jó néhány, egyetemisták által készített terv, tabló koncepció ötlet stb. Teljesen függetlenül attól, hogy Budapesten lesz-e 2020-ban olimpia, azért örülnék, hogyha a zsűri olyan szemmel nézné a dolgot, hogy ebből mit tud profitálni Budapest. Ehhez az kell, hogy még ami elsőre kifejezetten neadjisten rossznak, használhatatlannak, megvalósíthatatlannak fog is majd tűnni, azt is nézze át a tisztelt döntőbizottság, mert abban is lehetnek használható ötletek.

(Remélem lesz egy csomó különdíj és nyilvános kiállítás meg ilyenek...)

kemtam
2009.05.22.
08:39

Én sem akarok rosszindulatú lenni, de bárki aki odaáll egy Olimpiai célok mentén szerveződő urbanista fejlesztés mellé, az egy hazárdőr karrierlovag. Tudom, kell a hívószó. De nem egy hazug, hamis, irreális mézesmáz.

gramercy
2009.05.22.
08:07

nem akarok rosszindulatú lenni, de szerintem a kérdés komplexitása meghaladja a mai magyar emberek és politikusok/közéleti szereplők értelmi színvonalát és pláne a diskurzus (alpári) szintjét

 

egyébként meg vagy prága lesz vagy szilézia, esetleg varsó, de ne legyen igazam és verjünk el 10-20 milliárd eurót, amiből 3-6 felesleges költekezés lenne egy olyan országban ahol csirkefarhátról meg egy doboz cigi áráról tartunk népszavazást 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk