Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 3. csapat

1/5

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

?>
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván
1/5

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 3. csapat
Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 3. csapat

2011.08.18. 11:34

Részletesen bemutatjuk az Újpalota Közösségi Ház ötletpályázatára a Mesteriskola 3. csapata (Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván) által készített pályaművet.

Bevezetés
A tenkei koncepció szerinti Fő tér revitalizációjával csupán törleszteni lehet a több évtizedes adósságokat. Sajnálatos, hogy jelen ötletpályázat pusztán tűzoltásra ad alkalmat, s a lakótelep valódi strukturális problémáival anyagi források hiányában nem kíván foglalkozni. A méltatlan körülmények között mégis fontosnak érezzük, hogy javaslatunk talán részese lehet a közösség bevonásával kezdett nyílt, a programot és Újpalotához fűződő viszonyainkat tisztázó párbeszédnek. Tervünk abbéli hitünk kifejezése, hogy a hagyatékként ránk maradt lakótelepek környezetének revitalizációja különleges érzékenységet és finomságot igényel. A csábító, túldimenzionált lokális attrakciók helyett végiggondolt, a jövő fejlesztései számára is teret engedő beavatkozások szükségesek.

 

 

 

Újpalota
A pályázat tárgyát adó Fő tér kialakítása nem válthatja meg a teljes lakótelepet. A tér teljes átszabása a legjobb esetben is csupán szívátültetéshez hasonlítható. Pedig további orvosi hasonlatokkal élve a következő alternatívák is felmerülhetnének:

 1. Vérátömlesztés - a lakótelep gerincét adó két főtengely revitalizációja, ennek léptéke az apró, intarziaként berakott beavatkozási csíktól a teljes infrastrukturális átalakításig terjedhet.
 2. Akupunktúra - kisebb területeket kiszolgáló kisebb közösségi központok létrehozása jól megválasztott akcióterületekkel.

A főtér pozíciója, elhelyezkedése is kérdéses, felmerül, hogy a kialakult, befejezetlen városszerkezetben akár máshol is lehetne. A pályázati kiírás szerinti helyszín két módon válhat valódi főtérré Újpalota életében:

 1. Közfunkciók drasztikus sűrítésével. A kiírás részét képző közösségi ház “aurája" nem tudja megtölteni élettel a teljes teret, további középületek elhelyezése is felmerülhet. Ezek önkényes megválasztása nem lehet egy építészeti tervpályázat része, mivel jóval körültekintőbb szociológiai és várostervezési elemzéseket követel.
 2. Olyan köztér kialakításával, amely különlegességével, hangulatával túlmutat önmagán, felesleges szimbólumokkal nem terhelt, valódi identitásképző (és ezáltal talán közösségteremtő) elem.

Beavatkozás
A jelenlegi formájában látható, csupán töredékesen megépült lakótelep mondhatni városépítészeti tévedés, az akarat tévedése. Monoton, hangsúlytalan, homogén, egységes beépítés, mellyel szemben, melyből tanulva beavatkozásunk alapvetései a következőek:

 1. A tér formálása finomságával tűnjön ki, mind szellemi, mind anyagi vonzataiban arányosan, alázatosan foglaljon helyet Újpalota 21. századi valóságában.
 2. A város memóriájának apró fogódzkodói elementárisan fontosak egy olyan lakókörnyezetben, mely alig néhány évtizede, szinte egyik percről a másikra épült meg.
 3. A tér arculatával a lakótelep városépítészeti tézisének ellentétét kell megtalálni. Az erőszakos, hivalkodó megastruktúrák és túldimenzionált megoldások vonzó külsejük mögött csapdákat rejtenek. Hiba magabiztosan újabb 3o évre bebetonozni a Fő tér működését.
 4. A Fő tér struktúrája legyen rugalmas és flexibilis, legyen olyan könnyed alapozóréteg, amelyhez később más beavatkozások is könnyedén illeszthetőek.
 5. Olyan egyértelmű, mindenki számára könnyen olvasható alapelemekkel kell dolgozni, melyek arányosan foglalnak helyet a téren, és kisugárzásukkal megtöltik azt.
 6. A terv egyszerre legyen feszes és következetes, de hagyjon teret a spontán alakulásnak. Egyedül a spontaneitásnak ilyen finom, ellenőrzött megjelenése képes értéket teremteni a lakótelep öntörvényű, agresszív rendszere ellen.
 7. A javaslat hagyjon helyet a közösséggel való együttműködésre, adjon lehetőséget a megtervezettség és a meg nem tervezettség között egyensúlyozva bármilyen igény befogadására.
 8. A beavatkozás teljes nyelvezete sugalljon egységességet, tisztaságot, egyszerűséget, összességében is jelenítse meg a tiszta lappal való indulás esélyét.

Köztér
A főtér egyedüli pozitív oldalaként értékelt fák organikus, szabálytalan rendszerére hatalmas fehér lepedőt terítettünk. A lakóházak mögött elterülő hátsó zöldkertek ellenpontjaként és a megszokott, homogén, differenciálatlan lakótelepi tereket megtörve, nagy léptékű burkolt felületet hoztunk létre. A meglévő véletlenszerű réteg és az új, racionális háló rétege közti feszültség adja a tér elsődleges textúráját, hasonlatosan ahhoz, ahogy a panelházak szigorú homlokzati osztása elfedi a mögötte rejlő rengeteg család igencsak sokszínű életét. A tervezett tér egészen egyszerűen ezer darab 3x6 méter méretű fehér betonelem lefektetésével jön létre. Az alapelem apró módosításával egységesen tudnak megjelenni a téren a használathoz elengedhetetlen térelemek (pavilonok, padok, asztalok, kerékpártárolók, szemetesek), finom relief-szerű felületté gazdagítva a teret.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván
2/5
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván
3/5
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

 

 

A köztéri világítást a tér raszteréhez igazított oszlopok közé függesztett kültéri világítótestekkel oldottuk meg, a burkolt köztér szintje felett a szigorú szabályrendszerből adódó, véletlen csillagtérkép-hálózat újabb finom réteget von este a Fő tér fölé. A függesztett lámpák és az árnyékok finom ingadozása a burkolaton különleges hangulatot teremt a városi fényszennyezés miatt csillagok nélküli éjszakákon.

Alapelemek
A Fő tér struktúrájába intarziaszerűen elhelyezve határoztuk meg három archetípikus elem pozícióját. Mindhárom alapelem arra törekszik, hogy funkcióján vagy épp funkciótlanságán túlmutató jelentéstartalommal, valódi identitással rendelkező, ikonikus eleme legyen a térnek, miközben egyszerű formájukhoz ragaszkodva leginkább szűkszavúságukkal lehetnek paradox módon hangosabbak a környezet hatalmas tömbjeinél. Egymáshoz viszonyított elhelyezkedésük, jól érzékelhető kisugárzásuk, vonzáskörzetük könnyen érzékelhető, de nem lehatárolt funkcionális zónákat határoz meg a téren.

1. A csarnok (közösségi ház) - Olyan befogadó tér, amely a funkciók egyértelmű csoportosításával és egyszerű képletszerűségével két legfontosabb tulajdonságát hangsúlyozza. Egyrészt a lehető legnagyobb mértékben nyílik meg a Fő tér rendezvénytere felé, másrészt a csarnok szerkezetébe mint foglalatba helyezett zárt termek és színháztér között olyan semleges, multifunkcionális tér nyílik, mely nagyvonalú lehetőséget teremt a közösségi ház legszabadabb használatára. Mivel az épület keleti homlokzata az áruházzal és a szomszédos lakóház bütüjével egyértelmű térfalát ad a rendezvénytér felé, a jelenlegi közösségi ház elhelyezkedését a téren alapvetően pozitívan értékeltük. Az épület szerkezetének felhasználása azonban feltehetően problematikus, így bontandónak ítéljük.

2. A tó - A mesterséges, szabályos körvonalú, fókuszpontján 30 cm mélységű tó a burkolat egyértelmű süllyedésével a rendezvénytér üres területét uralja. Vízszintje változó, területének növekedése illetve csökkenése egyúttal a nagyobb események, rendezvények közeledtét is jelzi. A nagy területet igénylő rendezvények alkalmával teljesen eltűnik, medre természetes lejtésével határozott orientációt ad a szabadtéri színpad felé.

3. A torony - A víztoronyház, az előtte megbúvó műtárgyak és a tó fókuszpontjának tengelyében a várhatóan legnagyobb átmenő gyalogos forgalom vonzáskörzetében, a víztoronyház ellenpólusaként és távolról is jól észrevehető jelként egy torony áll. Jól jellemzi Jean-Luc Godard híres mondata: “Egy jó filmhez csak egy nő és egy fegyver szükséges."

Egyszerű, könnyed, visszafogott szerkezete lehetővé teszi, hogy beszövésével időről időre megújuljon arca, a szerkezet által finoman definiált, átjárható tér atmoszférája a várakozásról, találkozásról, információszerzésről szól. A torony színei az újpalotai középületek színeit kiegészítve teszik teljessé a kompozíciót.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván
4/5
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván
5/5
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Mihály Eszter, Kronavetter Péter, Álmos Gergely, mester: Nagy Iván

 

 

Parkolás
Alapvető célnak tartjuk, hogy a lakótelepen belüli gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés feltételeinek megteremtésével csökkenthetővé váljon a belső autóforgalom. Az új közösségi ház parkolási igényeit a köztér határai mentén, a Legénybíró utcában kialakított új felszíni parkolóhelyekkel biztosítottuk. A parkolóhelyek igényes kialakításával lehetőség nyílik az iskolakerítés Fő tér felé néző szakaszának rendbetételére, hátrébb húzására is. További parkolóhelyek elhelyezését nem javasoljuk, mivel csupán indokolatlan gépjárműforgalmat generálnának a területen. Bármilyen további funkcionális bővítés esetén felmerülhet parkolóház vagy mélygarázs építése, ezek költségei jelen helyzetben azonban aránytalanul megnövelnék a beruházás kötségeit. Így a pályázati kiírásnak megfelelően a parkolók számát 20%-kal csökkentettük, és 48 új parkolóhelyet kialakítását javasoltuk.

Flexibilitás
Tervünk csupán a pályázat kiírására adott válaszunk, a Fő tér kialakítása azonban alkalmassá kell hogy tegye a terület arra, hogy a következő két nézőpontból is flexibilissé tegye a tér új arcának kialakítását:

 1. A közösség bevonásával, az igények felmérésével, közös párbeszéddel nagy mértékben alakítható a felvázolt rendszer végső arca. Az egyes elemek sűrűségéről, számáról, megoszlásáról, fajtájáról, méretéről döntve, mintegy étlapról választva definiálható a valódi igényeket lefedő megoldás.
 2. A Fő tér arca és karaktere a későbbiekben rugalmasan változtatható további beépítésekkel, további közösséget és forgalmat generáló épületek tervezésével.

 

Kapcsolódó oldal:
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – a Mesteriskola hallgatóinak pályázatai 1.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk