Épülettervek/Középület

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely – újabb felvonás

1/10

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - alaprajz

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - felülnézet

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - keresztmetszet

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - alaprajz
?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - felülnézet
?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - keresztmetszet
?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
?>
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
?>
1/10

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - alaprajz

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - felülnézet

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - keresztmetszet

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely – újabb felvonás
Épülettervek/Középület

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely – újabb felvonás

2008.12.10. 13:47

„...valami azt súgta, hogy ebből az egészből (mármint a feladatba való bekapcsolódásomból) úgysem lesz semmi. Akkor meg miért csináltam mégis? Nem tudom. Szent István, az ezer év, a Hely, az Ügy miatt? Vagy csak úgy, mert szeretek álmodozni, „rajzikálni"? Van valami patetikus az eleve kudarcra ítélt vállalkozások Don Quijote-i eszelősségében."Basa Péter építész beszámol elvetett tervéről

Felvonást írtam a címben, de ez inkább csak egy mellékszál. A fő cselekmény halad a maga útján, feltartóztathatatlanul. Nem vagyok egy tájékozott, társasági ember, ezért csak azt tudom és fogom leírni, amit én érzékeltem – szándékaim szerint a lehető legtárgyilagosabban.

Nyáron, július végén megkeresett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviseletében Cséfalvay Gyula, s felkért egy meghívásos építészeti tervpályázaton való részvételre, melynek célja a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely kialakításának építészeti újrafogalmazása lett volna. Tájékoztatott arról, hogy az Emlékhelyre vonatkozólag érvényes engedélyezett tervekkel rendelkezik Székesfehérvár városa. Az engedélyt a KÖH adta ki, azzal a feltétellel, hogy az Emlékhelyet azért mégsem pont ezek alapján a tervek alapján fogják felépíteni, de az idő szorítására való tekintettel – nem akarván az ügy menetét hátráltatni – a KÖH nem tagadta meg az engedélyt, noha az abban foglaltak nem minden részletével értettek egyet. Értik, ugye: egy politikus, Székesfehérvár polgármestere mélyen a szemébe nézett a KÖH igazgatójának, s megígérte neki, hogy „Tamáskám, kiadjátok az engedélyt, aztán majd úgy módosíttattok a terveken, ahogy akartok, akár tervpályázatot is csinálhattok". No comment.

Ennek ellenére a felkérésre igent mondtam (első hiba!), gondolván, hogy egy tervpályázat keretében talán valóban lehet még javítani a terveken. Szabó Zoltán építész terveiről van szó, aki a romterülettel, Szent István Bazilikájával idestova több, mint húsz éve foglalkozik. Ennek tükrében elmondható, hogy jelenleg aligha akad az országban, aki többet tudna erről az elpusztult templomról, mint a területet azóta is áldozatos munkával kutató Szabó Zoltán. Sietek a legőszintébben leszögezni: mindez már önmagában is a legnagyobb tiszteletet és megbecsülést ébreszti bennem. A tervei viszont nem – ezért vállaltam a felkérést.

 

 

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
1/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - alaprajz
2/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - alaprajz

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - felülnézet
3/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - felülnézet

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - keresztmetszet
4/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter - keresztmetszet

 

A jelenleg érvényben levő engedélyezett tervek a Bazilika romjainak tömör, szilárd vasbeton lemezzel történő lefedését irányozzák elő. A romokat a további pusztulást megakadályozandó kell lefedni, ez tény. A vasbeton lemez tetején kialakul egy városi tér, újrarajzolva rajta a hajdani Bazilika alaprajzát. A Bazilika boltozati hevedereinek vonalában bevilágító üvegcsíkok engednének némi fényt a betonlemez alatti, 3,50 m belmagasságú, több, mint 1000 m²-es területre. A vasbeton lemezt a romok közötti szabad helyeken, ennek megfelelő ad-hoc kiosztással, hármasával összefogott pillérkötegek gyámolítják. A Szent István néhai sírja fölötti boltozati mezőkben a tervező az általa elképzelt Bazilika metszetét szándékozik megépíteni, a külső szemlélő számára is érzékeltetni szándékozván a hajdani templom méreteit és formálását. A valaha volt Bazilika pontos kialakításáról sajnos nem maradt fenn hitelt érdemlő, részletes mennyiségű adat. A korábbi tervtanácsi állásfoglalások is leginkább ezt a „bazilika-metszetet" kifogásolták, a KÖH engedélye is ennek átdolgozását írja elő.

A júliusi, tájékozódó felkérést követően szeptember 30-án került sor a meghívásos pályázat feltételeinek, körülményeinek helyszíni ismertetésére. Egy kisebb balesetből fakadóan én mindennek a befejezésére érkeztem – mint kiderült, a tájékoztató elhangzása után a felkért négy másik építész visszamondta a pályázaton való részvételt. A kérdés irányomba úgy tevődött föl ezek után, hogy hajlandó vagyok-e – immár egyedüliként – tanulmánytervet készíteni, majd annak elfogadása esetén a jelenlegi tervező, Szabó Zoltán alvállalkozójaként bekapcsolódni a munkába. A KÖH képviselői, leginkább annak igazgatója, Mezős Tamás határozott kérésére elvállaltam a feladatot (második hiba!), mivel ez volt a műemléki hivatal utolsó lehetősége arra, hogy valamilyen módon – személyemen és készítendő tervemen keresztül – módosíttasson az általuk ellenzett tervi részleteken. Tájékoztattak arról is, hogy minderre rendkívül kevés idő áll majd rendelkezésemre, november 17-ére le kell adni a terveket. A sietség oka az, hogy Székesfehérvár városa megpályázott és el is nyert 2 milliárd forintot jelen projekt megvalósítására. Az ő szempontjukból teljesen érthető, hogy nem kívánnak holmi építész-fanyalgás miatt elesni egy ekkora összegtől. Amennyiben tehát néhány hét alatt még ki tudunk találni valamit – ám legyen, ha nem, „nyomják tovább" azt a tervet, melyre engedélyük van. (Homályosulni látszik a Mezős Tamásnak tett ígéret…) Nyilván ezek fonákságát érzékelve mondta vissza a másik négy kolléga a tervpályázaton való részvételt. Én meg mire is gondoltam? Azt reméltem, hogy lehet segíteni valamit e helyzeten? Ki tudok találni valami jobbat, mint Szabó Zoltán terve? És ha igen, és ha ezt el is fogadja a város, akkor szerzőtársként hozzájutok egy olyan feladathoz, melyre kultúrországokban nyilvános, de legalábbis meghívásos tervpályázat keretében választják ki a szerzőt? Ez utóbbi körülmény talán azért nem zavart, mert valami azt súgta, hogy ebből az egészből (mármint a feladatba való bekapcsolódásomból) úgysem lesz semmi. Akkor meg miért csináltam mégis? Nem tudom. Szent István, az ezer év, a Hely, az Ügy miatt? Vagy csak úgy, mert szeretek álmodozni, „rajzikálni"? Van valami patetikus az eleve kudarcra ítélt vállalkozások Don Quijote-i eszelősségében.

 

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
5/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
6/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
7/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

 

 

Október 31-én kaptam meg a munkára felkérő szerződés tervezetét, melyet aznap visszaigazoltam (talán érthető, hogy egy ilyen „sikamlós" helyzetben azért egy szerződést mégiscsak látni szerettem volna). Ezek után a munkát a kért november 17-i határidőre elkészítettem. A tervezési szerződést a megbízónak, Székesfehérvár polgármesterének a mai napig nem sikerült aláírnia.          

Írásomhoz mellékelem tervemet, így szavakban csak tömören, a lényeget igyekszem összefoglalni.

Mivel nem ismerjük pontosan, hogy milyen volt a hajdani Bazilika, ezért véleményem szerint nem hiteles semmiféle rekonstrukció és újraépítés. Bízni kell a területen valóban ott levő kövek, romok erejében, a hely szellemében és kisugárzásában. Hagynunk kell az eredeti emlékeket, hadd beszéljenek azok. Másik kiinduló szempont annak felismerése, hogy Székesfehérvár jelenlegi történelmi belvárosa már nem a Bazilika, hanem annak hiánya köré szerveződött, ezért nyomasztó és esetlen lenne benne a Bazilika néhai mérete szerint visszaépített metszet-részlet. A kitüntetett helyet más eszközzel kell megjelölni. Elképzeléseim ezek nyomán a következők voltak:

  • A romokat könnyed, acélszerkezetű, vízszintes síkú üvegfedéssel védeném. A fedés szerkezete felülről nézve kirajzolná a hajdani Bazilika alaprajzi struktúráját. A fedés síkja olyan magasságban húzódna, hogy a romterületre a mellette vezető gyalogos sétányról be lehet tekinteni, a tervezett tető alá be lehet látni. A védőtető szélei nyitottak, külön gépi szellőzést nem igényel a terület. A vízszintes üvegtetőre – annak magasságbéli elhelyezkedése miatt – nem lehet rálépni. A tervezett üvegtető alatt a jelenleg tervezettnél jóval nagyobb lenne a belmagasság, a szakrális tér érzetét tovább fokozná az üvegezés által biztosított szabadság.
  • Az üvegtetőt a néhai Bazilika pilléreinek helyén támasztanám le – e helyeken stabil alapokra számíthatunk, és biztos, hogy nem sértünk a föld alatt szunnyadó, jelenleg még ismeretlen emlékeket. Ezzel a rendszerrel érzékeltetjük a hajdani templom térbeli rendjét (az új pillérek természetesen mentesek lennének mindenféle archaizálástól).
  • A romterületet, a tulajdonképpeni Bazilika területét ott javaslom megközelíteni, ahol ide mindig is be lehetett lépni: a nyugati főkapu irányából (nem pontosan a templom középtengelyében tudunk belépni, de a Püspöki Palota és Ozorai Pipó tornya között még van arra mód, hogy a területre a Városház tér irányából lejussunk).
  • A város által igényelt reprezentációs teret, ünnepségek, megemlékezések helyszínét nem a Bazilika területén, hanem a 30-as években épült „L" alakú Lux-féle kőtár épület öblében javasolnám kialakítani. A város léptékéhez jobban illő, kedvezőbb elhelyezkedésű terület ez.
  • A kiemelt jelentőségű helyet a jelenleg tervezett metszet-részlet helyett egy toronnyal jelölném meg, melyet a Lux-féle épület zárásaként emelnék. Itt mai eszközökkel, vitatható rekonstruálásokat elkerülve állíthatunk tisztelgő jelet. A torony egyébként a látogatók számára kilátó, ahonnan a romterületet jól áttekinthetik és a Bazilika arányait érzékelhetik, továbbá egy tulajdonképpeni szobor-posztamens is: tetejére a „Szent István felajánlja országát Szűz Máriának" című alkotást lehetne elhelyezni. Vannak helyzetek, mikor az építész háttérbe húzódik, mert más művészeti ágak képviselői jobban, kifejezőbben szólnak a témáról.

 

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
8/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter
9/10
Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, Basa Péter

 

 

Tervemet és az eredeti tervet december 2-i ülésén vitatta meg a Nemzeti Emlékhely Kuratóriuma. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség december 4-éig várta a végleges terveket, e dátumhoz kötötte a támogatási összeg esetleges folyósítását. Ha viccelődni akarnék, megkérdezném: az olvasó szerint hajlandóak voltak-e bármit is változtatni az engedéllyel rendelkező terveken? A Kuratórium döntnök-politikusai meg sem hallgatták a tervek ismertetését (az egyiket már ismerték, a másikat meg nem is akarták megismerni). A szavazásra jogosultak 5:1 arányban döntöttek az engedélyezett terv mellett. Az 1 ellenszavazat a Kuratórium szavazásra jogosult egyedüli építész tagjától érkezett. Az ülésen jelen volt többek között a feladatra felkérő és bátorító szervezet, a KÖH elnöke, Mezős Tamás is. Az ülésen nem szólalt fel, nem érvelt. A Kuratórium döntése után kérdésemre sajnálatát fejezte ki és bocsánatot kért…

Az NFÜ december 4-i határideje régóta ismert kellett, hogy legyen. Ennek tükrében tehát még egyszer a kronológia tömören:
2008. július: elvi felkérés a meghívásos tervpályázatra, tervmódosításra;
2008. szeptember 30.: a feladat ismertetése;
2008. október 31.: az egyedüli tervező felé szerződéstervezet megküldése;
2008. november 17.: alternatív tanulmányterv leadása;
2008. december 2.: a Nemzeti Emlékhely Kuratóriumának ülése és döntése;
2008. december 4.: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése.

Mit mondhatunk? Keleten a helyzet változatlan.

Basa Péter építész
2008. december 6.

Vélemények (7)
bardóczi
2009.04.23.
14:13

Ami a cikkből jól lejön: 2008 júliusa és októbere között (4 hónap!) jól eltopogták az időt azok, akikek egyébként csak az számít, hogy nagy zsíros 2 milliárdot le lehessen akasztani az ajrópáról meg zállamtól, 17 nap alatt elvárják, hogy aláírt szerződés nélkül a tervező váltsa meg a világot, majd további 3 hét alatt nem csinálnak semmit és aztán (1) le se izélik, (2) sajnálják, (3) bírálják az eredményt. És ha még csak ez lenne az egyetlen ilyen eset. Székesfehérvár. Szék, fehérség és vár nélkül. Áthidaló javaslatom egy kinetikus szobor: Szent István forog a sírjában. Meglehetősen aktuális és érvényes nemzeti emlékhely lenne, ráadásul az aktualitását még úgy ezer évig nem vesztené az előzményeket tekintve.

abra
2009.04.23.
15:25

@bardóczi: Na-na Basa!

Rohadék ezek mind..!

NÉ-MÓ
2008.12.17.
20:24

Tisztelt Basa Péter!

Fehérvári építészként társaimmal "küzdünk" azért, hogy a Nemzeti Emlékhely

sorsa végre megfelelő mederben legyen. Úgy érzem, hogy sem Szabó Zoltán, sem

az Ön terve nem felel meg ezen elvárásainknak. Itt az ideje egy nagyobb "léptékű"

tervpályázat kiírásának.

Németh László

epiteszikon
2009.04.23.
13:36

@NÉ-MÓ: Dedó.

Hát az a templom keresztmetszet........és hogyan tud egy ilyen "míves" dolog folyamatosan továbbmenni? Kik egyengetik az útját?

Ha valami, akkor pontez az ami nem hiányzik oda.

Legyen tervpáláyzat.

Ikon

rokon
2008.12.12.
14:19

Dr. Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének közleménye (2008. december 12.)

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely – újabb felvonásA Nemzeti Emlékhely kuratóriuma 2008 augusztus 25-i ülésén felkérte Szabó Zoltán építészt, hogy társtervező bevonásával korrigálja a Nemzeti Emlékhely felépítményének tervét, amelyet a Központi Műszaki Tervtanács és más építész-szakmai szervezetek kifogásoltak. A KÖH építési engedélyének a feltétele az volt, hogy a felépítmény módosított terveit ismételten engedélyeztetni kell. A társtervezőt - öt építész koncepcióterve alapján - a város kérte volna fel. A koncepcióterv kidolgozására meghívott öt építész közül négy megjelent a város kérésére, ám a város képviselője által ismertetett feladatot egyikük sem vállalta. Basa Péter beszélgetésünk alapján vállalta, hogy ötödikként önálló javaslatot készít.Tervének bemutatására a kuratórium december 2-i ülésén került sor, ahol a kuratórium a tervkoncepciót nem támogatta.Dr. Mezős Tamás

Masznyik Csaba
2008.12.10.
23:51

Kedves ÉF, kedves szerző!

Az írás tartalmának érthetőbbé tétele kedvéért - az előzmények vonatkozásában - kikerestem két cikket:

Az első, a Magyar Nemzet Online cikke inkább háttérinformációkat nyújt, míg

a másik, Marosi Ernő ÉS-beli véleménye Szabó Zoltán tervéről viszont egy alapvetően fontos és mértékadó szakmai állásfoglalás, ami - szerintem - jó, ha itt van és olvasható a cikk mellett.

A cikk megírásáért és magáért a tervért is - úgy érzem - köszönettel tartozom (tartozunk) a szerzőnek. Jóllehet a történet a pályázaton részt nem vevőket igazolja, mégis fontosnak tartom, hogy legalább egy olyan terv papírra került, ami alternatívát nyújt az elfogadott tervvel szemben. Ha ez a hamis templom-metszet megépül, az legalább olyan kudarca Székesfehérvárnak, a műemlékvédelemnek és a hazai építészetnek is, mint a korábban ugyanide tervezett, megépített aztán elbontott védőtető...(Mindez a templom-imitációra vonatkozik. Hogy a terv egyébként "jobb"-e, mint Szabó Zoltán megoldása a rom lefedésére, azt ennyi információból nem tudom megítélni, de nem is ez a szándékom.)Basa Péter szomorú szövege gyónás és panasz egyszere.Előrelátás, bölcsesség ide, vagy oda én sajnálom, hogy a többi négy pályázó nem vállalta a feladatot, hogy egy, csak egyetlen árva terv van amit az utókor fel tud majd mutatni egy - az én szememben is - brutális tévedéssel szemben.Üdv!mcs

Hartmann György Sándor
2008.12.10.
15:21

És az sem semmi, hogy a meghívásos tervpályázat is úgy kezdődik, hogy először nyiltan meg kell hírdetni az eljárást, majd az követően lehet válogatni a részvevők, azaz a meghívásra kerülők között.

Ryhe

Éppen a napokban olvastam a Közbeszerzési Értesítőben, hogy Szegeden is több olyan szerződés került - egy résztvevővel tartott tárgyalásos eljárás során -megkötésre, amelyet ha másként nem is de az értékhatárra való tekintettel minimum a közbeszerzés szabályai szerint meg kellett volna hírdetni.

Nos, ilynek az építészek? Ha személyükről van szó, akkor az eljárási szabályokat sutba lehet dobni?

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk