| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Egyéb cikkek

Győri Fürdőközpont - 3. sz. pályamű részletes értékelése

1/2

Hirdetés
?>
?>
1/2

Győri Fürdőközpont - 3. sz. pályamű részletes értékelése
Egyéb cikkek

Győri Fürdőközpont - 3. sz. pályamű részletes értékelése

2000.10.19. 22:00

IV. díjban azaz 1,8 millió Ft-ban részesült: a 3. sz. pályamű melynek szerzője a Dimenzió Tervező Kft., Győr, Petőfi tér 4.

Fürdőtechnológiai szakértő: Vörös Imre
Közlekedési szakértő: Csejtei György
Árvízvédelmi szakértő: Sajben András
Építészet: Bodrossy Attila, Fodróczy József, Pintér Péter, Török Zsolt
Munkatársak:Csejtei Györgyi, Kruppi Krisztián, Szpevár Attila, Herold Gyula
Tartószerkezet: Szabó Péter
Épületgépészet, vízgépészet, elektromos munkák: Ráday Sándor, Décsi József

 

A pályázó a fürdőközpont szervezőtengelyeként tervezett promenádot a Belvárosig nyomon követi és értékes javaslatokat tesz városszerkezeti szerepének hangsúlyozására (Kettős híd járdaszélesítés, Rába parti "rámpa" a Ráth Mátyás téren)

A tervnek a műleírásokban részletesen indokolt, rendkívül alapos, átgondolt működési javaslatai a fürdőfunkció mély ismeretéről tanúskodnak. A működés szempontjából hibátlanul sikerül a szerteágazó funkciók tömbösítését megoldani. Minden fedett funkció egy bejáratról elérhető, ami - a meglévő igazgatási épület megtartása miatt is - természetesen csak a közlekedők bonyolult rendszerével volt megvalósítható, melyet a folyosók felülvilágítása és a nagy udvarokkal; oldalterekkel való tagolása tesz átláthatóbbá. A bejárathoz vezető hosszú rámpa a városszerkezet szempontjából is jó helyen emeli ki a bejárati zónát, maga a főbejárati elosztótér a sok lehetséges irány miatt kissé szűkösnek tűnik.
A nappali kórháznak a kiegészített Pannonvíz irodaházban való elhelyezése mellett sikerült megtartani az igazgatási funkciót is.
A szabadtéri színpad a lehetséges funkciókat gazdagító ötlet.

Az együttes tömeg és homlokzatformálása színvonalas; amellett is egységes, hogy az egyes épületrészek homlokzatainak kialakítása konzekvensen tükrözi a különböző funkciókat. Az ilyen mértékű tömbösítés hátránya, hogy a nagy méretek miatt túl keménnyé; üzemszerűvé válik az együttes megjelenése az alapjaiban játékosabb, szabadidős funkció ellenére. További városképi vizsgálatokat igényel a szállodaépületnek a környezethez képest nagy építménymagassága, még akkor is, ha a jelenlegi környezet korántsem tekinthető homogénnek (Kekszgyár). Városképi szempontból jó javaslat a csúszda áthelyezése.

Az ártéri oldali épületeknél elvileg helyes törekvés az épületek minél laposabb kialakítása, ez ugyanakkor a szűkös zöldterületek ellenére növeli a beépítettséget, még ha ezt részben ellensúlyozza a tetőteraszok kialakítása. A konkrét elrendezés elzárja a Rába mellékágága felé történő kilátást a strand-park szintjéről.

A pályázat bizonyítja, hogy a program igényes építészeti formálással tömbösített elrendezéssel is megvalósítható.

A kis fesztávú tagolt épületek tartószerkezeteként alkalmazott hagyományos fal-sík födém rendszer építéstechnológiailag és anyagfelhasználás szempontjából is kedvező.
A nagy-fesztávú tereket rétegelt ragasztott fatartók felhasználásával fedi le. Ez a megoldás - a merevítő rendszert alkotó koracél pászmákkal együtt - a funkcióhoz jól illeszkedő, kedvező hatású.

A centrális alaprajzi elrendezésű élményfürdő lefedése acél oszlop-gerenda-húzott gyűrű rendszerű. Havária esetén a statikai rendszer nem tesz lehetővé teherátrendeződést, így már csekély károsodás is a teljes és gyors lefolyású tönkremenetelhez vezethet, ezért kedvezőtlen. Ezen túlmenően a medence térben acél tartószerkezet alkalmazása a karbantartás igényessége miatt kedvezőtlen.

A fürdő funkciók főbb területeit jó színvonalon valósítja meg, ütemezése is jól nyomon követhető, azonban a kiírásban előírt adatoknak nem mindig tesz eleget, sőt felülbírálja azokat (pl. egyidejű befogadóképesség).
A töltés korrekció előnyös, ennek ellenére nem szerencsés az ártéren egész éves üzemeltetésű épületek elhelyezése, azonban a szintek gondos kialakításával az árvízi elöntést megelőzi.

A fürdő funkciók színvonala és a kiépítés ütemezhetősége jó, azonban nem célszerű kettőnél több vendégbejáratot létrehozni. Az üzemeltetés és a megvalósíthatóság gazdaságossága jónak ítélhető.
A kereskedelmi és vendéglátó szolgáltatások széleskörűek és a tervet segítő, kiegészítő ötletek - pl. panzió, szabadtéri színpad hasznosíthatók.
A javasolt vízfelületek 4.231 m2, elegendők.

A pályázó rendkívül bőséges, komplex kínálatot tervez megvalósítani, amely jelentősen segíti a termék piaci értékesítését. Az élményfürdős gyógykínálat részletesen ki van fejtve, fontos kulturális funkciókkal párosul. A termálcsarnok jól szolgálja a rekreálódást, az élményfürdő a legmodernebb attrakciókat kínálja (vadvízmeder, sodrócsatorna, gejzír). A fedett uszoda hármas funkciót ötvöz, amely magában foglalja az úszásoktatást, gyógyúszást, sportolást.

A Kettős - híd felőli promenád kulturális szerepet kap, ezen kívül a tervező a szabadtéri színpad kialakítását tartja szükségesnek. A tervek között szerepel egy tutajuszoda kialakítása is. A tervező figyelembe veszi, egy a Töltésszer utca sarkán elhelyezendő, a panziók környezetébe illeszkedő, lábakon álló apartman szálló kialakítását.

A kereskedelmi szolgáltatások színvonala megfelelő és kiterjed a termál területén VIP terek kialakítására is. A promenád szintén üzletsoroknak ad helyet, az élményfürdő étteremmel bővül. a beléptetés a legmodernebb mágneskártyás rendszerrel történik.

A főbejárat előterét már az I. ütemben kedvező megjelenéssel megoldja. A gazdasági bejáratot az új hídhoz igazodva megtartja. A kutat és a gáztalanítót az épületegyüttes részeként kezeli.

A létesítmény személygépjármű parkolóhely szükségletét parkolólemezen, illetve a parkolólemez alatt oldja meg összesen 395 parkolóállás létesítésével.
A parkolási mérleg számítása megfelelő.

Jó meglátása a pályaműnek, hogy a gyalogos forgalom számára a fürdőközpontot a belvárossal minél vonzóbb módon kapcsolja össze. Ehhez érdekes javaslatot ad a Rába kettős híd északi járdájának megszélesítésével, valamint a fürdőközpont területén belüli gyalogos promenád létesítésével.

A létesítendő Sziget-Révfalu közötti híd melletti kerékpárutat figyelembe veszi, kerékpár tárolóhely kiépítéséről gondoskodik.
A Radó szigeten lévő uszodai gyaloghidat kismértékben áthelyezi, hogy a tervezett öltöző épület közepéhez érkezzen a gyalogos forgalom, de ezen áthelyezés indoka gazdaságossági szempontból megkérdőjelezhető.

A külső úthálózat forgalmi rendjét, forgalomtechnikáját jól kidolgozza, az úthálózat kialakítás módosítására vonatkozó javaslatai elfogadhatók.

A meglévő töltés áthelyezésével számol, úgy hogy az új töltés átszeli a tervezési területet, hossza megközelítően 300 fm. A beavatkozás mértékét tekintve a harmadik legmagasabb a pályaművek között.
A védmű részben földmű, részben árvédelmi fal, melynek alsó síkja 9 m. A termálfürdővel együtt, az I. építési ütemben javasolja a megvalósítást. A mentett oldali terület növekszik. A részletek kidolgozását követően a javaslat megvalósítható.

 

1/2

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.