Épülettervek/Középület

Élménybölcsőde - a világ megtapasztalása

1/14

Élménybölcsöde Törökbálinton

?>
Élménybölcsöde Törökbálinton
?>
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
?>
1/14

Élménybölcsöde Törökbálinton

Élménybölcsőde - a világ megtapasztalása
Épülettervek/Középület

Élménybölcsőde - a világ megtapasztalása

2011.06.03. 12:48
MÉD

A Törökbálinton építendő bölcsőde tervezése során a Minusplus építészei az energiahatékonyság és alacsony emisszió kérdéseinél tágabban értelmezik a fenntarthatóságot: a közösségi, társadalmi gyakorlatot helyezik előtérbe a technológiai megoldásokkal szemben. A koncepció egy építészetbe ágyazott, alapvető szemléletformálást nyújtó pedagógia kereteinek megteremtése volt.

Előzmények
Törökbálint Város Önkormányzata 2010-ben egy új, hat csoportos bölcsőde megépítéséről döntött. A bölcsőde vázlatterveinek elkészítésre - párhuzamos megbízás keretében - tíz építészirodát bízott meg. A benyújtott tervek és prezentációk alapján a Bíráló Testület az irodánk által készített vázlattervet választotta továbbtervezésre érdemesnek, ennek alapján az Önkormányzat minket bízott meg az építési engedélyezési dokumentáció elkészítésével. A tervet bemutattuk a Törökbálint Város Önkormányzat Tervtanácsának, amely azt továbbtervezésre javasolta és elfogadta.

 

Élménybölcsöde Törökbálinton
1/14
Élménybölcsöde Törökbálinton

 

 

Célok
Az épület tervezésének kiindulópontja egy olyan szempontrendszer kialakítása volt, amely figyelembe veszi a bölcsőde, mint középület kettős szerepét, így az elsődleges használat, a gyermekek gondozása mellett azonos súllyal tartja szem előtt az épületet építtető és fenntartó közösség érdekeit is. A ház elsődleges használói, a kisgyermekek felé a legfontosabb célunk a tapasztalás, érzékelés, tanulás segítése építészeti és téralakítási eszközökkel – egy építészetbe rejtett pedagógia létrehozása. A másik oldal, a város - az építtető és fenntartó közösség - felé két célt tűztünk ki: az épület fenntarthatóságának és a működésbeli, használati hatékonyságnak megvalósítását. Ezeket olyan egymás mellé rendezhető szempontokra bontottuk, melyekre mindkét oldalt kielégítő válaszok adhatók.

 

2/14

 

 

Környezetpszichológia
A kisgyermekek számára tervezett terek esetében kiemelten fontosnak tartottuk a nevelés-gondozás módszertani és környezetpszichológiai szempontjainak figyelembe vételét és kielégítését. Ezek alapján a bölcsőde gondozási tereiben párhuzamosan kell megteremteni az együttlét (közösség, összetartozás, emberi kapcsolatok) és az egyedüllét (egyén, elmélyülés, koncentráció) helyeit. A gyermekek a bölcsődében tanulják meg, hogyan működnek a társas kapcsolatok, az emberi interakciók, ezért fontos az irányított tevékenységek és az egyéni befelé figyelést támogató helyek megteremtése, a kettő váltakozásának biztosítása. Emellett természetesen fontos, hogy az ott dolgozók komfortja, a tevékenység végzésében való elmélyülése, valamint az idejüket gyermekükkel bent töltő szülők kellemes érzete is biztosított legyen.

Élményalapú építészet
Az épület és a belső udvar egy karakteres, tojás alakú kontúrban olvad egybe, intenzív megélést adó, izgalmas, meglepő, meseszerű terek, helyzetek, hangulatok sorát hozva létre. Ez a fajta élményalapú építészet a körülzárt, saját világgal rendelkező belső udvarral, a külső-belső terek közötti átmenetek, határok összemosásával további rétegekkel gazdagodik. Az épület koncentrikus, centrális szervezése térben is kifejezi, illetve lehetővé teszi a kisebb és nagyobb csoportokba való tartozás átélését. Míg a gyermekszobák mikrotereiben 10-12 fős csoportok alakulnak ki, a teraszok és játszókertek már két szobát szolgálnak ki, végül az udvar és a tetőkert a bölcsőde minden gyermeke számára teremt közösségi teret. A központi szervezés, a helyiségeken át mindenhol megnyíló átlátások és az éles térsarkok mellőzése az építészeti eszközökkel együtt lehetővé teszi, hogy a felügyelet szempontjai és a gyermeki önállóság egyensúlyba kerüljenek.

 

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
3/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
4/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
5/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

 

 

Az épület kapcsolata környezetével
Az épület organikusan illeszkedik a telek természetes keleti lejtőjére, ezáltal a terep részévé válik. A bölcsőde gyűrűként zár körbe egy intim, térbeli élményekben gazdag saját világot, egyúttal védelmet is nyújtva annak. Az utcaszinthez képest süllyesztett belső kert és az azt körülölelő épület előképei a környező mészkősziklába vájt borospincés mélyudvarok. A terepbe ültetésnek köszönhetően az épület teteje a Tölgyfa utcával azonos szinten marad, a környező tereppel teljesen összeolvad. A tömeg a lejtő felőli oldalon már kellően kiemelkedik a felszínből ahhoz, hogy a Diósdi út felőli megérkezéskor karakteres képet mutasson. A belső udvar köré rendezett gyermekszobák árnyékolást nyújtó, mély teraszokkal és cserjesávval elválasztott, egyedi játszóudvarokkal kapcsolódnak a közös belső udvarhoz.

Bejáratok
A bölcsőde főbejárata a délnyugati oldalon, az új utca felé nyílik. A lejtős terep szintkülönbségeit előnnyé formálva a főbejárat az utca közepétől szintben érhető el, míg a magasabban fekvő Tölgyfa utca felől lépcsővel rövidíthető le a megközelítés. Az intézmény gazdasági és személyzeti bejárata a telek alsó részén kialakított gazdasági udvarból nyílik. Itt történik minden, a gondozási tevékenységhez nem kapcsolódó kiszolgáló forgalom. A főbejárat fedett-nyitott, kapuval zárható tere vezet át a bölcsőde belső világába. A gondozási egységek megközelítése a belső udvaron át történik, a bejáratok a gondozási egységek teraszai között nyílnak.

Gondozási egységek kialakítása
A gyermekgondozási egységeket az épület felső, udvart körülölelő szintje fogadja be. A gyermekszobák párosával egymásba és a közös, fedett altató teraszba nyílva képeznek önmagukba záródó, sejtszerű egységeket. A gyermekszobák organikus formájú, érzéki tereit az átadó-öltöző-fürdető helyiségek racionális szervezésű szövete fogja közre, amely minden szobát önállóan szolgál ki. A teraszokhoz hasonló a főbejárathoz kapcsolódó fedett-nyitott előtér, amely játszóteraszként is működhet. Ide kapcsolódik a közösségi terem, amely egyaránt alkalmas a szülők fogadására, rendezvények megrendezésére, vagy akár tornateremként is használható. Formálása a gyermekszobákéhoz hasonlatos mind organikus, lekerekített alakja, mind külső-belső kapcsolatai tekintetében. A gondozási egységek szintjére a kiszolgáló funkciók közül csak a feltétlenül szükséges, közvetlen kapcsolatot igénylő helyiségek kerültek. A közvetlen külső kapcsolattal rendelkező alsó szint fogadja be a bölcsőde működtetéséhez nélkülözhetetlen kiszolgáló funkciókat. Az alsó szint központi elosztótere a lépcsőház, amely nem csak egy közlekedő, hanem egy kommunikációra alkalmas tér, amit erősít, hogy a dolgozói étkező nagy belső megnyitással csatlakozik hozzá.

 

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
6/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
7/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
8/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

 

 

Belsőépítészet
A gyermekszobák belső tereiben folytatódik az épülettömeg és a külső terek íves-organikus szerkesztése. A szobák érzékelhető térfalait az íves, sejtszerű kialakítású bútorok és függönyök határozzák meg. A burkolatok és a bútorok egységet alkotnak, kibélelik gyermekszobák tereit, miközben magukba fogadják a tárolási funkciókat és a gyermekek által is használható, bejárható játszózugokat képeznek. Íves és tagolt felületeik a gyermekszobák akusztikai komfortját is segítik. A teraszok mélyére helyezett nagy üvegfelületek egyenletes természetes fényt biztosítanak a szobáknak. A kert és a gyermekszobák közötti vizuális kapcsolat folytatásaként a belső terek között is folyamatos az átláthatóság. Ez egyrészt megteremti a gondozók számára az állandó kontroll lehetőségét, másrészt folyamatos átlátásokkal gazdagítja a gyermekek térélményét.

Belső közlekedés
Az épületen belül a külső oldalon futó folyosó tere köti össze a gondozási szint  helyiségeit. Széles, finom íve a külső és a belső terek felé való megnyitások által folyamatosan átlátásokkal tarkított élményt nyújt, a tér folyosószerűségét feloldva. A szobák az összehangolt megnyitásoknak köszönhetően a külső oldali folyosón keresztül is kapnak bevilágítást, a két irányba való tájolás nagyobb flexibilitást és változatosságot ad, egyben a könnyebb átszellőztetés lehetőségét is megteremti.

Tájépítészet
A belső terekhez hasonlóan az udvar is a mikro-, és makro-terek sorozata. Jól definiálható funkciókra oszlik, de a folyamatos áttekinthetőséget is biztosítja. Az ingergazdag természeti környezetet egymásba átfolyó, a terep adottságait kihasználó térrészek teremtik meg, amelyeket kertészeti elemek tovább erősítenek. A körülzárt belső udvar védett terét egy lejtős ösvény köti össze a többi térrésszel és a tetőterasszal. A gyermekszobákhoz a teraszokon keresztül egységenként elválasztott játszóudvarok kapcsolódnak saját játszótéri elemekkel és homokozóval, míg a nagyobb mozgásigényű tevékenységek, sportok a közös udvarrészben és a tetőteraszon folyhatnak. Az épület magjává tett kert által a belső tereknek is szerves részévé válik a természet, a játszóudvarok, teraszok és díszkertek rendszerén át pedig a gyermekek számára átélhetővé válnak a természeti jelenségek: a növények, a természetes anyagok és a különböző mikroklímák.

 

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
9/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
10/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
11/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
12/14
Élménybölcsöde Törökbálinton - Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

 

 

Környezetrendezés
Az épület minél szabadabb megközelítése és megformálásának minél teljesebb térbeli érvényesülése érdekében a bölcsőde külső lehatárolása - hol épületként, hol támfalként, hol kerítésként megjelenő - tojás alakú vonalat követ, amely szoros egységbe foglalja az épületet és a határvonalon belüli rendezett környezetet. A terepbe ültetésnek köszönhetően az épület lapos teteje a Tölgyfa utcával azonos szinten marad, így a bölcsőde épületszerűsége minimálisra csökken a sűrűbben lakott oldal felől. A lehatároláson kívül eső területek a közterület folytatásaként értelmezhető burkolt felületek és gondozott zöldterületek. Helyzetüknek megfelelően a bejáratok környezetében igényesebb a kertészeti kialakítás, míg a Diósdi út mentén cserjés-füves terület helyezkedik el.

Energiahatékonyság
A részben föld alá süllyesztett elrendezés vastag hőszigeteléssel és tripla üvegezéssel kiegészítve nyújt hő- és zajvédelmet. A fűtési és melegvíz-igényt gáz abszorpciós hőszivattyúk és napkollektorok hibrid rendszere biztosítja. A túlzott nyári felmelegedést a növényzet párásítása enyhíti, összegyűjtött esővíz felhasználásával.

 


Élménybölcsöde, Törökbálint  - engedélyezési terv

Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos
13/14
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

építész tervezők: Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Tarr Ivett, Molnár Timea
statika: Bartal és Rabb Kft.
épületszerkezetek: Handa Péter
épületgépészet, épületvillamosság: Energia Partner Plus Kft.
épületakusztika: Csott Róbert
tűzvédelem: Báder György
konyhatechnológia: Gauland András - Teco-Gastro Bt.
kert-, és tájépítészet: Mohácsi Sándor, Hómann János - S73 Kft.
közlekedés tervezés: Pernyész Zsolt - Greenyard Kft.
generáltervező: Minusplus Generáltervező Kft.

tervezés éve: 2010-2011
bruttó szintterület: 1265 m2
építtető: Törökbálint Város Önkormányzata

 

Vélemények (16)
polly
2011.07.06.
11:03

Nekem is nagyon tetszik! És én is csak azt kívánom, hogy magas színvonalon valósuljon meg!

polly
2011.07.06.
11:12

@polly: Kicsit jobban megnézve a tervet, sajnos nem tűnik reálisnak, hogy az önkormányzatnak lesz erre pénze..

sponcsak
2011.06.09.
16:53

Ez az épulet egyszeruen gyonyoru!

Ákos Schreck
2011.06.09.
11:02

Ha már regeztem, akkor egyúttal hadd köszönjük meg mindenkinek a sok olvasást és a dícséreteket. Köszi.

Bachorecz Ferenc
2011.06.08.
19:24

A terv ízléses, a ház igényes, de hadd kérdezzek két dolgot - úgy is, mint az építési területtől két utcára lakó, négyunokás nagypapa: 1. A Diósdi út meglehetős nagy forgalmát, zajosságát tapasztalta-e a tisztelt tervező, illetve töltött-e ott különböző napszakokban néhány órát? Felmerült-e benne, hogy vajon ez a telek ez mellett a nagyforgalmú út mellett alkalmas-e bölcsőde elhelyezésére? (Szerintem Csott úrnak sok munkája lesz még evvel a házzal.) 2. A Tervező kapott-e olyan adatszolgáltatást, hogy a területen a '70-es években még egy üzemelő szeméttelep volt, és ha igen, számoltak-e a beruházás kapcsán bármilyen hulladék, vagy károsanyag mentesítéssel? Kíváncsian várom a tisztelt tervezők válaszát.

Ákos Schreck
2011.06.09.
10:55

@Bachorecz Ferenc: Tisztelt Bachorecz Ferenc, örülünk, hogy tetszik a terv, köszönjük a hozzászólást és a kérdéseket. 1. A tervezés során a telepítésnél a zajvédelem fontos szempont volt. A bölcsőde intim részei hátat fordítanak a Diósdi útnak. A szobák befelé, a belső udvar felé néznek. Az elrendezés mellett a felületek, anyagok kiválasztása és az intenzív növényzet is segíti a megfelelően csendes területek és terek létrehozását. 2. Erről a tényről nem volt tudomásunk, az adatszolgáltatásként megkapott talajmechanikai szakvélemény nem tartalmazott ilyen jellegű információt. A kiviteli terv készítése során részletesebb vizsgálat készül a terület (talaj) szennyezettségét illetően, amennyiben indokolt akkor az önkormányzat, a kivitelező és mi tervezők megtesszük a szükséges lépéseket. Üdvözlettel: Schreck Ákos

marianna
2011.06.04.
17:13

Tisztelt Pákozdi Úr! Nem tudom, mennyire jött le, de az alant vagy inkább felent közölt megjegyzésem nem Önnek volt címezve, no de mindegy. Egyébként igen, a hivatkozott japán épületre gondoltam, ami körbejárta a világ szaksajtóját. A beégetésről: szerintem sok építész szívesen venné, ha tervét az alábbi jelzőkkel illetnék: jó, különleges, az átlag fölé emelkedő. Sőt, hogy tovább borzoljam az idegeit: azt is szívből kívánom az alkotóknak, hogy legalább a terv színvonalával megegyező minőségben is épüljön meg a ház. Sajnos a közelmúltban már volt arra példa, hogy Törökbálinton egy zsenáli terv ( B. M. ) nem tudott a kellő kivitelezői igényességgel találkozni.

Pákozdi Imre
2011.06.04.
18:42

@marianna: Tisztelt marianna, A japán óvoda és a törökbálinti bölcsöde között szerintem egyetlen hasonlóság van, az, hogy a körvonalaik így vagy úgy, de íveltek. Ezen túl, szinte semmi: a japán "kindergarten" sík terepen emelt, teraszos tetejű épület, a törökbálinti terve pedig lejtős terepen, teraszosan mélyített építményt mutat. Ebből fakadóan - legalábbis, amennyire az egy szál japán képből kiderül - az előbbi építészeti hangsúlya a majdnem körpálya kiképzésű emeleti terasz, a törökbálintié pedig egy mélyedés, a domboldalba vájt, bensőséges záródású, udvarszerű tér, amelyet egy szakaszon az amorf körvonalú félterasz körít. Az utóbbi terasz amúgy erősen tagolt, többfunkciós, egymástól elkülönített, zöld szigetekkel van berendezve, míg a japán óvoda betonterasza olyannyira tagolatlan, hogy szinte egy stadion futópályályát idézi. Méretükben és intimitásukban a japán és a törökbálinti építmények össze sem hasonlíthatók: dacára a japán "versenypályát" egy szakaszon árnyékoló gyönyörű, lombos fáknak, megborzongok, ha arra gondolok, hogy az unokáim ezen a két szintes betonsíkon kellene eltöltsék a kisgyermekkorukat.

marianna
2011.06.04.
12:22

Megismétlem: különleges, jó épület lesz, ami magasan kiemelkedik a kortárs magyar átlagból. A koncepcionális - diszpozíciós ötlet nem saját, hanem talált. Ennyi Nem kell ezt túlérzékenykedni " kolléga ".

Pákozdi Imre
2011.06.04.
15:11

@marianna: Én nem vagyok sem kolléga, sem "kolléga". Viszont megkértem - és újra megkérem -, hogy tegye közzé azt a japán projektet, amelynek ez a bölcsőde az "utóképe" volna. Ön ugyanis közzététel helyett túlérzékenykedéssel vádol, miközben második hozzászólásában is égeti a tervezőket.

Balogh Csaba
2011.06.04.
09:15

nyilván erre gondolt a "kolléga" de ez kit érdekel itt? sekélyes szurkálódás, vagy csak a tájékozottságát akarta fitogtatni: "tudom ám hogy nem ti találtátok ki, de azért ügyesen adaptáltok"

Pákozdi Imre
2011.06.04.
09:45

@Balogh Csaba: Egyetértek.

epiteszikon
2011.06.04.
11:38

@Pákozdi Imre: Gratulálok !! Remélem igaz kortárs kis épület lesz. Ismerve a Fiúk munkásságát nem félek hogy lejjebb adnánk korrekt elvekből : a kísérletezésből. Remélem sikerül végigvinni. ÉS. Tetszik az irodai fotó.:) Nulla arc és sok sok MAC. Az plusz 10 pont.

riken
2011.06.04.
07:35

http://www.tezuka-arch.com/japanese/works/fuji/01.html felteszem erre gondol

marianna
2011.06.03.
19:52

Jó kis ház, gratulálok. Igaz, már láttam az előképét egy japán magazinban.

Pákozdi Imre
2011.06.03.
20:16

@marianna: Imádom az előképek emlegetéseit. Meg tudná osztani velünk, valamiféle igényes szkenneléssel, amit látott, vagy megadná a magazin címét és a lapszámot, amelyikben a fenti terv "előképét" felfedezte?

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk