Épülettervek

Dorogi városrehabilitáció

1/17

Térkép

Helyszín

Helyszín

Funkciók

Jelképek

Közterek

Telepítés

Telepítés

Benapozás

?>
Térkép
?>
Helyszín
?>
Helyszín
?>
Funkciók
?>
Jelképek
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
Közterek
?>
Telepítés
?>
Telepítés
?>
Benapozás
1/17

Térkép

Helyszín

Helyszín

Funkciók

Jelképek

Közterek

Telepítés

Telepítés

Benapozás

Dorogi városrehabilitáció
Épülettervek

Dorogi városrehabilitáció

2009.08.14. 11:18
MÉD

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Balázs Attila

Földrajzi hely:
Dorog, Magyarország

Vélemények:
3

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

A városban működő napelemgyár adta az ötletet egy napenergiára alapozott mintatelep létrehozásához, központjában Dorog új jelképével, a hatalmas köztéri szoborra emlékeztető naperőművel. Tervező: Balázs Attila, RB-Studio.

Dorog, Hantken Miksa utca - Rákóczi Ferenc utca - Mária utca - vasútállomás által határolt telektömb rehabilitációja - a városfejlesztési ötletpályázaton első helyezést elért pályamű bemutatása

A tervezési terület elemzése
Funkciók
A tervezési területet jelenleg meghatározóan ipari jellegű funkciókat tartalmaz, a határoló területek mentén lakó, kereskedelmi és szolgáltató szigetekkel. A tervezési terület déli határa mentén az egykori ipari épületekbe már jelentős kereskedelmi funkciók kerültek, egy régi irodaház bérirodaházként él tovább, és a vasút felé egy lakóház is felépült. A déli irányból, a határoló Mária utca vegyesen lakó, szolgáltató funkciókkal telített. Az legújabb beépítések a Mária utca keleti végén ezeket a funkciókat erősítik. Itt található az új posta, és a rendelőintézet. A tervezési terület ipari jellegében észak felől a földhivatal képez zárványt. Nyugati oldalról az egykori bányatiszti telep meghatározóan lakóterület. Északi oldalról ipari funkciók határolják a területünket, míg keletről a vasút szinte hermetikusan zárja el a tervezési területet. A vasúton túli a lakótelep felé északról egy gyalogos aluljáró, délről egy szintbeni közúti kereszteződés kapcsolja össze a várost a lakóteleppel.

 

Térkép
1/17
Térkép

Helyszín
2/17
Helyszín

Helyszín
3/17
Helyszín

 

Beépítés
A tervezési területen jelenleg nincs egységes beépítés, nagyrésze beépítetlen terület. A meglévő és megmaradó épületek nagyrészt szabadonállónak tekinthetők, kivéve a Rákóczi Irodaházat a Rákóczi úton és a Mária utca és a vasút kereszteződésénél található új lakóházat. A határoló területek esetében dél felől, a Mária utca déli oldalának erősen átépülő utcaképe kisvárosias zártsorú beépítésű, az új épületek esetén fsz+1, fsz+2 szintes beépítésekkel. A Mária utca északi oldalán a beépítés nem ilyen egységes, a rendelőintézet épülete szabadonállónak minősíthető. Nyugatról a Rákóczi úton a beépítés jellege szabadonálló, északi részén ikerházas. Az északi oldalon az ipari jellegű terület beépítése vegyes. Meghatározó még a vasúton túli lakótelep telepszerű beépítése, jelentős zöldfelületekkel.

Közterületek
A tervezési területen és annak közvetlen környékén a közterületek meghatározóan aszfalt borításúak, jórészt erősen leromlott állagúak. Jó minőségű aszfaltozott járda a Rákóczi úton található, igényesebben kialakított közterület pedig a Mária utcai posta és a szomszédos lakóház előtt. A környéken meghatározó közterületek a Bécsi úton találhatók, a kapcsolódó Templom téren és a Bécsi útról nyíló egyik új beépítés udvarán.

Zöldterületek
A tervezési terület környékén jelentősebb zöldterület a lakótelepen található. A lakótelep parkja karbantartott, helyenként igényesen tervezett, jelentős faállománnyal. A lakótelepnél lényegesen kisebb, de számottevő zöldterület található a tervezési területtől nyugatra lévő iskola udvarán, illetve az iskola és a rendelőintézet által határolt tömb belsejében. Jelentősebb fasori állomány a Rákóczi út északi szakaszán található, a Mária utca északi oldalán, és a Hankten Miksa utcában. Ezek a meglévő fasorok mindenképp megőrzendőek, kiegészítendők.

Közlekedés, parkolás
A tervezési terület környékén a közúti forgalmat döntően a Mária utca, Rákóczi út és a Hankten Mikasa utca vezeti el. A Mária utca a legfontosabb kapocs a lakótelep és a főutca közt, így ez a legforgalmasabb utca a környéken. Az utcák forgalmi rendjében nincs jelentősebb differencia, nincsenek a területen védett, forgalomcsillapított utcák. A tervezési terület környékén jelentősebb parkolóhelyek a Mária utcában vannak. Itt a posta melletti új beépítésnél találunk kialakított parkolókat, a Rákóczi Irodaház előtt és a Szent József utca torkolatánál. A Mária utca déli oldalán a parkolás engedélyezett, de az nincs kulturáltan megoldva. További parkolóhelyek találhatók a Rákóczi úton, a földhivatal előtt és a Hankten Miksa utcában.

 

Funkciók
4/17
Funkciók

Jelképek
5/17
Jelképek

 

 

Koncepció
Funkciók
A tervezési területet elsősorban lakó és kereskedelmi területek határolják. A terület városi szövetbe való integrálódásához az új funkciók mellett a meglévő lakó és kereskedelmi funkciók továbbépítését javasoljuk. A terület nyugati részén a bányatiszti telephez való közelség miatt elsősorban lakófunkciók kialakítását javasoljuk, a földszinten kereskedelemmel, és szolgáltatással. Dorog kereskedelmi életéből hiányzik a piac. A terület keleti részén egy piactér kialakítását javasoljuk, ami kulturális rendezvények megrendezésére is alkalmas. A piacteret határoló épületekben a földszinten elsősorban kereskedelem, az emeleti szinteken szolgáltató és lakó funkciókat terveztünk. A Mária utcai oldal emeleti részét a városháza ügyfélszolgálati irodáinak javasoljuk kialakítani. A terület központja a naperőmű. A naperőmű alatt egy kulturális jellegű szoláris energia központ kialakítását javasoljuk. A központ feladata elsősorban a napenergia népszerűsítése. A naperőmű terének határoló épületei a szoláris energia központ kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltatói funkcióit tartalmazzák. Szükségesnek érezzük a szoláris energia központ látogatottsága miatt egy kisebb szálloda építését is.

 

9/17

6/17

 

 

Beépítés
A tervezés során meghatározónak és folytatandónak éreztük a tervezési területet délnyugatról határoló egykor bányatiszti telep szabadonálló ikerházas beépítését, valamint a szoláris elvek alkalmazását az épületek telepítésénél. A nyugati részen javasolt mintatelep déli része a bányatiszti lakások szerves folytatásaként készülne kétszintes beépítéssel. Az épületek tájolása szigorúan déli a szoláris nyereség maximalizálása érdekben. A lakóterület vasúttal határos részén szabadonálló többszintes beépítést javasolunk szintén szigorúan déli tájolással. Az épületek léptéke közelít a vasúton túli lakótelep léptékéhez. A tervezett piactér köré zártsorú kisvárosias beépítés javaslunk. A szoláris elveket itt nem lehet maradéktalanul érvényesíteni, de ez elsősorban lakóépületek esetén fontos. A zártsorú beépítés a Bécsi út és a Mária utca kisvárosias hangulatát kívánja folytatni. A zárt piactér a közlekedési zajoktól a lehető legjobban mentesíti a piacteret. A tervezési terület központja a naperőmű és a szoláris energia központ. Itt a cél a kisvárosias zártsorú beépítés és a szabadonálló lakóépületek közti átmenet kialakítása.

Közterületek
Dorogon jelenleg az egyetlen jelentősebb köztér a Templom tér. Jelentősebb tömegrendezvények megrendezésére itt nyílik lehetőség.

A tervezési területen javasoljuk egy piactér kialakítását, amely alkalmas piacok, városi rendezvények megrendezésére. A tér egy igényesen kialakított köztér, ahol a nyüzsgés, a városi élet a meghatározó. A piactérhez kapcsolódó szoláris energia központ körüli tér, már részben a pihenést szolgálja. A térburkolatban jelentősebb zöldfelületek, szökőkutak, gejzírek kialakítását javasoljuk. A szolár központhoz kapcsolódó alléra és a Kossuth Lajos utcára egy alacsonyabb igényszintű térburkolat fektetését javasoljuk. Fontos közterületi kapcsolati elem a gyalogoshíd a lakótelep felé, és a Mária utcai kapcsolatok. A Mária utcai és a Kossuth Lajos utcai kapcsolat kiemelt jelentőségű. A Kossuth Lajos utca a Templom térrel létesít kapcsolatot, a Mária utca pedig a város egyik legfontosabb útvonala.

 

10/17

11/17

12/17

13/17

 

 

Zöldterületek
Élhető városok számára kulcskérdés az aktív, használható, és fenntartható zöldterületek létrehozása. A tervezési terület északi része jó alkalmat nyújt jelentősebb zöldterületek létrehozására. A javasolt zöldterület központja az allé. Az allé egy kellemes sétálóhely és meghatározó városi tengely. Az allé a későbbiekben a nyugati iparterületek funkcióváltása esetén nyugati irányban folytatható. Az alléhoz kapcsolódva, a vasút felé tervezett lakóépületek közt játszóterekkel, éttermi teraszokkal, pihenőhelyekkel gazdagított zöldterületet javasolunk. Az allé a gépkocsiforgalom elől elzárt terület. A tervezési területen javasoljuk eltérő jellegű fasorok kialakítását és a meglévő fasorok továbbfejlesztését. Az allé mentén magas növésű oszlopos fasorokat javasolunk (pl.: platán, éger, vagy fekete fenyő). Az alárendelt sétányokon alacsonyabb növésű fákat terveztünk (akác). A lakóterületeken kevésbé sűrű koronájú gyümölcsfákat, vagy akácot javaslunk. A piactérre színes gyümölcsfákat javaslunk.

Közlekedés, parkolás
Javasoljuk a tervezési terület és a nyugatról kapcsolódó lakóterület forgalomcsillapított lakóövezetté alakítását. A tervezési területen gépkocsiforgalmat kizárólag célforgalmi jelleggel javaslunk. A jelenlegi forgalmi rendhez képest alapvető változás a Rákóczi út védelme. A döntően lakóterületi jelleg miatt ide is csak célforgalmat javasolunk beengedni. Új elem a közlekedési rendben a vasút melletti új gyűjtőút, amely egyrészt átvenné a Rákóczi út jelenlegi szerepét, másrészt távlatilag összeköthető az esztergomi úttal a vasút mentén az iparterületen keresztül, ezáltal tehermentesíthető a Bécsi út. A terület parkolását elsősorban a vasúttal határos új út mentén javasoljuk fejleszteni. Itt jelentős számú új felszíni parkolóhely alakítható ki. További parkolóhelyek alakíthatók ki a földhivatal mellett, és a szálloda belső udvarában. Lényeges gyalogos kapcsolati elem a vasút felett javasolt gyaloghíd.

 

7/17

 

 

Szoláris energia felhasználása
A szoláris energia felhasználása a fokozódó energiaéhség, és a növekvő környezetszennyezés globális kihívásával szemben az egyik legjobb válasz. A szoláris rendszerek az utóbbi években jelentős fejlődést tudhatnak maguk mögött. A világ több pontján léteznek jól működő naperőművek, jelenleg a közelben a Duna túloldalán, a szlovákiai Izsa mellett terveznek építeni egy 2MW-os naperőművet. Magyarországon a szoláris energiafelhasználás még gyermekcipőben jár, bár ennek épp egyik fontos pontja Dorog és a Sanyo napelemgyár.

Dorog fekvése, a városban működő Sanyo napelemgyár és a hozzá kapcsolódó szellemi kapacitás kitűnő infrastruktúrát nyújtanak a napenergia felhasználásához. Az iparág várható jelentős felfutása Dorog számára komoly perspektívát jelenthet. A napenergia-iparban való jelentős szerep hosszú időre meghatározhatja a város jövőjét, ahogy azt korábban a bányászat és jelenleg a vegyipar tette. Dorog a napelemgyár miatt helyzeti előnyben van a többi magyarországi településsel szemben, így csupán teret kell biztosítani a napenergia felhasználásának.

A tervezési terület egy részén javasoljuk egy napenergiára és a kapcsolódó fenntartható megoldásokra alapozott mintatelep létrehozását. A mintatelep központja és a város új jelképe a naperőmű lehetne. A projekthez hasonló jellegű naperőmű működik a Sanyo gifui gyára mellett Japánban, valamint Barcelonában. A naperőmű alatt egy szoláris energia központ kialakítását javasoljuk. A szoláris központ célja a Sanyo gyárral karöltve elsősorban a napenergia népszerűsítése. Hasonló szoláris központ működik Gifuban a Sanyo támogatásával. A naperőmű alatti múzeumban a központ előadásokkal, kiállításokkal, interaktív játékokkal mutatná be és népszerűsítené a napenergiára alapozott rendszereket. A szoláris központ működése jelentős belföldi idegenforgalmat is generálhatna. A szoláris központ egyéb részeiben a napenergiával kapcsolatos kutatásoknak, kereskedelmi tevékenységeknek kívánunk teret adni.

A naperőműtől nyugatra eső területen lakások felépítését javasoljuk. A lakások passzívházakként kerülnének kialakításra, villamos energiaigényüket a naperőmű látná el.  Melegvíz ellátásuk az év nagy részében a tetőszerkezeteken elhelyezett napkollektorokkal történne. A mintatelep működése fosszilis energiát nem igényelne. A lakások egyrészt a szoláris központ dolgozóinak a lakóhelyéül szolgálhatnának, másrészt mintalakások kerülnének kialakításra. A mintalakások üzleti céllal épülnének, az érdeklődők kipróbálhatnák, akár néhány napra is a szoláris rendszerek működőképességét.

A mintatelep felépítésére vállalkozói tőkéből kerülhetne sor. A telep építését finanszírozó cégek jelentős reklámfelületet kapnának, így a mintatelep viszonylag alacsony költséggel felépíthető.


Közterek
14/17
Közterek

Telepítés
15/17
Telepítés

Telepítés
16/17
Telepítés

Benapozás
17/17
Benapozás

 


10. számú pályamű

Részletes bírálat
A pályamű olyan tudatosan felépített koncepció, amely a város adottságából – a napelem gyártó SANYO jelenlétéből – kiindulva ad egy 21. századi innovatív megoldást a terület fejlesztésére. A koncepció a szoláris energia felhasználást, a központi napelemet helyezi a tervezés központjába. Mint építészeti és innovatív városjelképet állítja be fizikai valóságában a centrumba, ahol nemcsak gazdasági, hanem kulturális épületegyüttest épít köré. Ez egy tudatosan felépített szoláris központ koncepciója japán és spanyol példa alapján, a SANYO gyár közreműködésével. Ez a jövőnek szóló fejlesztés rendkívül pozitív hatást gyakorolhat az egész város fejlődésére. A naperőmű mérete, illetve aránya (természetesen szakági tervezésnek alárendelve) javasolható visszafogottabb magassággal, hogy ne legyen nyomasztó hatással a környezetére.

A szoláris energia felhasználása a teljes koncepción végigfut, így a lakóterületet is ennek alárendelve, mintatelepként alakítja ki. A Rákóczi utca felé ikerházas, a vasút (vasúton túli lakótelephez felemelve) tömbházas formában, sok zöld terület meghagyásával, felszíni parkolók kialakításával. A Mária utca irányába kisvárosi jellegű zárt beépítéssel egy olyan multifunkciós teret alakít ki, amely piac és kulturális térként is tud működni. Ez mai és ezen telektömb fejlesztésében feltétlenül megvalósítandó ötlet. Ugyanakkor a kígyózó, nagy hosszúságú épület monotonitását építészeti eszközökkel javasolt megtörni.

A komplex városközpont létrehozása, a napenergiára fűzött koncepció, annak az egész városra gyakorolt pozitív hatása olyan fejlesztési megoldás, amellyel a pályázat első díjára érdemes a pályamű. A beépítés, a funkciók további kidolgozása
során elemzésre szorul a lakóegységek iránti többlet igény, a most is itt lévő szolgáltatások, vállalkozások elhelyezése is. A továbbfejlesztés során a szakaszolhatóságot is figyelembe kell venni.

Összegzés
A bíráló bizottság a nyertes pályamű szerinti koncepciót javasolja a kiírónak továbbfejleszteni. A pályázatban ajánlott szoláris energiára épülő központ és a rá épülő mintatelep kialakításának lehetőségét fel kell mérni, ki kell dolgozni annak feltételrendszerét, megvalósíthatósági tanulmányát. Az első díjas pályázati anyag speciális feltételrendszerre épül, ennek megléte a fejlesztés alapja. Ugyanakkor mint beépítési koncepciót az önkormányzat a tulajdonosok és befektetők számára a fejlesztések és beruházások céljából ajánlja, felhasználja. A lakóterületek kialakításának, beépítési koncepciójának véglegesítése előtt fel kell mérni a piaci igényt a családi házak, kistársasházak méretét, számát illetően. Ezek alapján az I. díjas pályamű lazább beépítését vagy a II. díjas pályamű jól kialakított kertvárosias beépítését kell tovább fejleszteni.

Vélemények (3)
zsuppanandras
2009.09.29.
09:52

A cikk új illusztrációkkal bővült - a szerk.

Gyulai István
2009.08.17.
11:35

Ez az egész soláris energia felhasználás túl misztifikált, és nem egy városközpontban, vagy ahhoz közeli területen kell ezt megvalósítani. Amúgy bármelyik más épületre rátehető, alkalmazható. Ez egy építészeti és nem egy energetikai pályázat volt. A konfiguráció nem illeszkedik a város kialakult térszerkezetéhez, a városi terek közötti kapcsolatok is hiányosak: inkább ezt kellett volna kimunkálni. Egyébként ha beruházó az Önkormányzat akkor hiába a helyi cég minden közbeszereztetni kell.

 

 

Balázs Attila
2009.08.17.
19:43

@Gyulai István: Tisztelt Főépítész Úr!

Mindenekelőtt köszönöm a hozzászólását. Nagyon megtisztelő hogy reagált a tervre, még akkor is, ha ez rám nézve nem igazán hízelgő.

Néhány felmerült kérdésre reagálnék, illetve ha van ideje és kedve, akkor szívesen vitáznék ezekről Önnel itt az ÉF keretein belül. 

Ez valóban építészeti, illetve városépítészeti pályázat volt. Nem gondolom hogy ellentmondás lenne a soláris energia felhasználása, és a pályázat közt. Az építészet egyik feladata az, hogy a társadalom számára megfelelő kereteket adjon. Ebben az esetben ez a megoldás egy hagyományosan ipari város számára, egy új ipari pályát jelentene, egy helyi tudásalapú gazdaság kiépítését. Ez hasonló ahoz amikor a szénbányák létesítése idején a bányatiszteket, a bányászthoz kapcsolódó értelmiségieket telepítettek le a tervezési helyszínnel szomszédos területen. Hogy ez mennyire nem misztikus azt a pályázatban szereplő két példa bizonyítja. Ezek létező, és működő megoldások, és komoly jelkép értékük van. Jelentős hatásuk van azokra az emberekre, akik szembesülnek velük. 

A kialakult térszervezettel kapcsolatos, és a városi terek közti kapcsolatokhoz fűződő kritikáját nem tudom értelmezni. Kérem fejtse ki részletesebben.

 

Üdvözlettel: Balázs Attila 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk