Emberek/Portré

Az Ezüst Ácsceruza díjjal kitüntetett Kerner Gábor és Szendrei Zsolt laudációja

1/3

Kerner Gábor és Szendrei Zsolt kaptán idén az Ezüst Ácsceruza díjakat. Forrás: MÉSZ/Facebook

Forrás: MÉSZ/Facebook

Forrás: MÉSZ/Facebook

?>
Kerner Gábor és Szendrei Zsolt kaptán idén az Ezüst Ácsceruza díjakat. Forrás: MÉSZ/Facebook
?>
Forrás: MÉSZ/Facebook
?>
Forrás: MÉSZ/Facebook
1/3

Kerner Gábor és Szendrei Zsolt kaptán idén az Ezüst Ácsceruza díjakat. Forrás: MÉSZ/Facebook

Forrás: MÉSZ/Facebook

Forrás: MÉSZ/Facebook

Az Ezüst Ácsceruza díjjal kitüntetett Kerner Gábor és Szendrei Zsolt laudációja
Emberek/Portré

Az Ezüst Ácsceruza díjjal kitüntetett Kerner Gábor és Szendrei Zsolt laudációja

2023.12.15. 09:51

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Kerner Gábor, Szendrei Zsolt

Cég, szervezet:
Magyar Építőművészek Szövetsége

December 6-án átadták a hazai építészeti értékek népszerűsítését és a minőségi újságírást együttesen értékelő Ezüst Ácsceruza díjakat. Idén a rangos elismerést Kerner Gábor és Szendrei Zsolt kapta. A díjazottakat Surányi András és Vadász Bence DLA méltatta, a laudációkat megosztjuk olvasóinkkal.

Az Ezüst Ácsceruza díj – mely 2020-tól a Magyar Építőművészek Szövetsége gondozásába került – szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumokban (nem szakmai lapokban, folyóiratokban) megjelent publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást. A díjat minden évben két alkotónak ítélik oda, részét képezi egy egyedi képzőművészeti emlékplasztika, az adományozást igazoló oklevél, valamint 200 ezer forint pénzjutalom. A 2023-as díjátadóra december 6-án, Szent Borbála, az építőmesterek, építészek védőszentjének napján került sor a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) Székházában. Az elismerést idén Kerner Gábor építész, néprajzkutató, műemlékvédelmi szakmérnök, a Keszthelyi Városvédő Egyesület alapítója, valamint Szendrei Zsolt építész, az Építész Továbbképző ügyvezetője kapta. Gratulálunk a díjazottaknak! Az alábbiakban közzétesszük a laudációikat. 

Forrás: MÉSZ/Facebook
2/3
Forrás: MÉSZ/Facebook

Kerner Gábort Surányi András, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke laudálta:

Ezüst Ácsceruza Díj 2023.

Kerner Gábor az ELTE BTK és a BME Műemléki Szakmérnöki Karát végezte. A Miskolci Tervező Vállalat gyakornokaként kezdett. A továbbiakban az OMF főfelügyelői, alosztályvezetői tisztét töltötte be, majd később a Mérték Építészeti Stúdió vállalkozási főmérnöke lett. A kővágóörsi körjegyzőség építész főelőadója, műszaki vezető, számos középület tervező építésze. Alapító tagja és elnöke az 1979-ben alakult Káli-medence Környezetvédelmi Társaságnak. A Falu- és Városvédő Szövetség (R.M.V.F.SZ.) választmányi tagja, alelnöke. A Podmaniczky-díj birtokosa, a Keszthelyi Városvédő Egyesület alapító tagja és elnöke.

Alkotó munkásságának humorral átszőtt sokszínűsége hosszú listát igényel: népnevelő, szakmánkban űrbetöltő. Konferenciákon az épített örökség védelmének mindenkihez szóló agitátora, határainkon túlnyúló szakmai kapcsolatok életben tartója. Publikációk, könyvek, cikkek szerzője, lektora. Gábor az egyesület mindig elérhető tagja, az aktuális problémákra, feladatokra nyitott, tettre kész szakértője és segítőtársa.

Életművének sarkalatos pontjaiból pár példát emelnék ki:

2012-ben Építészet a Művészetek Völgyében „a múltnak emlékei … lájkolva valának"- interaktív kiállításával, napi frissességű, egyedülálló játékosságával keltett feltűnést, vonzott számtalan érdeklődőt.

A Tervlap hasábjain Pesti Mónika cikke tudósít erről a kiállításról:

„… Kerner Gábor sorozata bemutatja, hogy a lehetőséggel, amelyet felkínál az Internet, hogyan lehet értelmesen élni,… tartalmakat közkincsé tenni, köré élvezetes játékot katalizálni, közösséget építeni….Nyitott, nyílt, minden érdeklődő számára elérhetően" „S ez még mindig csak a struktúra! Jöjjön a lényeg, a tematika. A főérdem Gáboré, először is azért, mert a játékot elindította; másodszor meg azért, mert lelkiismeretesen gondozza. Pontosan érzékelhető, hogy egy naponta új és új feladványt adó sorozat mögött komoly sorozat-tervezői, szerkesztői munka áll. Harmadszori főérdem, hogy a feladványok érdekesek és változatosak, úgy a műemléktípusok, mint a tájegységek tekintetében. S végül, Gábor negyedik főérdeme a játék-moderátori tevékenykedése. nem beszéli túl, nem sajátítja ki, viszont érzékelhetően rajta tartja a szemét. Jótékonyan bele-beledörmög, ha kérdés merül fel, segít, ha tévutat észlel, nem engedi túl hosszan kanyarogni. Kiegészít, összefoglal, eredményt hirdet és mindennap együtt örül a megfejtőkkel!"

„Summa summarum: a sorozat látszólag egy-egy műemlék kitalálásáról szóló játék, beleolvasva viszont azonnal kiderül, igazán a szeretetről szól, az épített örökség szeretetéről, a hivatás szeretetéről, az értékorientált gondolkodás, az értékorientált közösség szeretetéről. Hát ezért választottam az „Építészet a Művészetek Völgyében" idei képviselőjének, mert – bár naivság lenne hinni, hogy egy művészeti fesztivál eseménysorozatában egy építészeti program ottléte óriási fordulatot eredményezne a közgondolkodás terén – ugyanakkor meggyőződésem, ha a derék Völgylátogatók értő szemmel olvassák, akkor fölsejlik bennük: csuda dolog lehet az, aminek környékén ennyi szeretet, humánum, érdekesség és tudás csoportosul.. és amit úgy hívnak, Építészet"

A teljesség igénye nélkül munkájának színessége:

Műemlékek védelme és kortárs építészet – a művészettörténész szemével (2009)
Mit jelent az illeszkedés falusi környezetben? - kerekasztal beszélgetés, II. Nemzetközi Regionális Népi Építészeti Tanácskozás-Konferencia 2013.
A szecessziós építészet Kárpátalján– konferencia és kiállítás 2015.
Néprajz, műemlékvédelem - Népi építészet és gasztronómia- Művészetek Völgye kiállítás
Mit jelent egy katasztrófa a falu életében? (a kolontári események és következményei) 2016.
Divat vagy manipuláció a Balatonfelvidéken? - Új jelenségek a vidék építészetében- konferencia 2017.
A szegedi nagytáj építészeti útmutatója – könyv írója és illusztrátora, szerzőtárs Szilágyi Mária 2019.
Hogy tetszik a megújult Hotel Keszthely? - Keszthely TV 2023.
Kerner Gábor különböző mesterségbeli és közéleti címeinek felsorolása egy hosszabb esszé témája lehetne.

Gábor, a Ráday Mihály Város-és Faluvédők Szövetsége-Hungaria Nostra vezetőségi tagja, alelnöke. 1986-os megalakulása óta, mint civil szervezet tevékenykedik aktívan az épített és szellemi örökség védelme és megőrzése minden frontján. Legyen az szakmai konferenciák, tanácskozások szervezése, felvilágosító, népnevelői munka, szakmai irodalom területe, vagy a fiatalabb generációk számára kiírt pályázatok és örökségvédelmi táborok rendezése. A Szövetség alelnökeként fontos letéteményese és aktív résztvevője a környezetvédelem, településszépítés, településfejlesztés kérdéseinek folyamatos napirenden tartásának és a nemzeti kulturális örökség védelmének érdekében kifejtett munkájában. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága tanácsadói testületének tagja. Munkájának kiemelendő jellemzője a mindenki számára közérthető, szakmailag korrekt tájékoztatás.

Kerner Gábor az évtizedeken át határainkon is átnyúló, kitartó szakmai hittel végzett munkája és széleskörű ismertsége alapján, megérdemelten gyarapítja az eddigi díjazottak méltó névsorát.

Budapest, 2023.XII.06.

Surányi András, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke

Forrás: MÉSZ/Facebook
3/3
Forrás: MÉSZ/Facebook

Szendrei Zsoltot Vadász Bence DLA Ybl díjas építész, akadémikus laudálta: 

LAUDÁCIÓ

SZENDREI ZSOLT

Lehet sokat írni.

Lehet szépen írni.

Lehet sokat és szépen írni az építészetről. Mert szükséges. Mert szeretjük az építészetet, mert az egy csuda dolog. Sokszor nem is értjük, csak érezzük. Már persze azon kevesek érzik, akiknek van erre „adó-vevő készülékük".

De a legtöbb ember segítségre szorul, keresi a fogódzókat. A történeti hátteret, - a művészeti „megoldó képletet", - a stílusbeli „jelkulcsot", - az építészeti gondolat három dimenzióba formálódásának folyamatábráját.

És ilyenkor érkezik a felmentő csapat, - jönnek a szeretett építészeti szakírók, a rettegett művészetkritikusok és az érzékeny elemzők, akik „ezüst ácsceruzájukkal" és „arany pennájukkal" a „laikus testvérek" segítségére sietnek, - mindannyiunk és az egész építészeti egyházközség örömére és üdvére. Elmagyarázzák és illusztrálják az építészetet mint általános és elvonatkoztatott fogalmat - és elmondják, levezetik, megfejtik a képeken, meg rajzokon, vagy  kivetítő vásznakon megjelenő konkrét építészeti alkotások üzeneteit.

Szerencsére sok ilyen kiváló gondolkodónk, szakírónk van.

De olyan  „szakkommentátorunk" - aki „révészként" átvezeti az érdeklődőket az építészet hömpölygő és zavaros vizein a túlsó partra, ahonnan nézve kicsit megvilágosodik minden – olyan kevés van. Olyan „idegenvezetőnk" aki kézen fog és elvezet minden egyes műhöz-, házhoz-, térhez-, kúthoz- és kerthez - aki „ezüst ácsceruzájával" nem csak ír, de világít, - megérint, - kocogtat, -karcol, - rajzol és simogat – na, olyan alig van.

Szendrei Zsolt ilyen „révész". Nem tanít,  nem oktat,  nem vizsgáztat,  nem vitatkozik, - ODAVISZ ÉS MEGMUTAT! És mesél. Szerényen, csöndesen, kitartóan, - tele hittel, elkötelezettséggel, szeretettel és tudással. Nem díjakra hajt, nem pályázik babérokra, - neki az elismerés az a közel 300 építészeti tanulmányút amit vezetett és a több ezer elégedett, átszellemült és építészettel átitatott utazó… Már 17 éve! Rendíthetetlenül hajózik a fura, titkokkal-, kérdésekkel-, örömökkel teli építészeti vizeken. Mert hajózni szükséges. Navigare necesse est.

A 2023 évi Ezüst Ácsceruza díjat a zsűri egybehangzó véleménye alapján Szendrei Zsolt építész kapja!

Budapest, 2023 12. 06

Vadász Bence DLA
Ybl díjas építész
Akadémikus

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.