Épületek/Középület

A szentesi volt Megyeháza rekonstrukciója

1/15

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/15

A szentesi volt Megyeháza rekonstrukciója
Épületek/Középület

A szentesi volt Megyeháza rekonstrukciója

2007.03.29. 12:47

Építész: Hajós Tibor vezető tervező, Túri Zoltán, Lautner Péter építész munkatársak

Történeti áttekintés: (Levéltári adatok alapján)
- 1883-ban épült neoreneszánsz stílusú épület, tervező: Makay Endre, építtető: Csongrád Vármegye,
- 1883, 1950 Szentes megyeszékhelyi rangjának „emlékműve",
- az 1970-es években az épület földszintjét átalakították, homlokzatát felújították.

 

 

Funkcionális elrendezés:
Az épületben jelenleg a Városi Levéltár és egy Fittnes szalon működik, a további helyiségek, épületrészek üresen, használaton kívül állnak. Az Önkormányzattól kapott tervezési programok szerint az épületben a bővített Városi Levéltár, Koszta Múzeum és egy konferencia központ kap helyet. A háromfunkciós középület közös főbejárata a Kossuth tér felöl, gazdasági bejárata a Tóth J. u. felöl található.

Pince: A pinceszinten Levéltár (irattároló raktárak) és a Múzeum (raktárak, restaurátor műhelyek) osztozik.

Földszint: A Levéltár a jelenlegi helyén marad, a Kossuth utcai épületszárnyban az áthajtóig bővített alapterülettel, ide az áthajtóra fűzve terveztük mind a Levéltár mind a Múzeum vendégszobáit ill. a múzeum szolgálati lakását.

A múzeum irodablokkja a Tóth J. utca felöli épületszárny végében kap helyet, csigalépcsővel összekötve a pince ill. I emeleti terekkel. A régészeti tanszék az épület Kossuth és Tóth J. utcai sarkában kapott helyet, a melléklépcsőházra fűzve.

I. emelet: A főbejárat fölött kap helyet a konferencia központ, a kiszolgálótereivel. Az emelet megmaradó nagyobb részét a múzeum kiállító terei ill. raktárai foglalják el.

Karzat: A nagyterem jelenleg elfalazott karzatát újból megnyitjuk.

Liftek: A mozgáskorlátozottak számára az előcsarnokból nyíló liftet terveztünk, a múzeumi kiállítási anyag részére pedig egy teherlift kerül beépítésre.

 

 
 

Oktatási - konferencia központ:
A szentesi volt Megyeháza funkciójából a legtöbbet megőrző épületrészt az egykori vármegyei közgyűlési terem és a hozzátartozó kiszolgáló területek alkotják, mintegy 652,9 m2 területtel, ami a teljes épületnek 21,8 %-a. A központ az emeleti főhomlokzatot foglalja magába.

A közgyűlési terem műemlékileg az épület legértékesebb része. Az idők folyamán a karzat elfalazásra került, amely visszabontás után eredeti állapotában került helyreállításra. A tanácskozási teremhez kapcsolódik az egykori bizottsági terem, mely eredeti visszaállítás után, a térelválasztó beépítésével többfunkciós kabinet teremként is használható lesz. A funkcionális egységhez tartozik néhány kisebb technikai szoba és vizesblokk, összesen 16 helyiség.

Az oktatási - konferencia központ kialakítását, az épületben elhelyezendő két intézményen túl, a város intenzív és fejlődő tudományos élete is indokolja. Évente az egészségügy területén 15-20 olyan szintű szakmai tanácskozásra kerül sor, mely regionális vagy országos résztvevői kört vonz. A múzeum és levéltár számára e tudományos bázis a napi intézményi tevékenységen túl, lehetőséget biztosít az eredmények nemcsak publikációs szintű bemutatására, hanem arra is, hogy egy-egy kiemelkedő témában találkozók színhelyévé is váljon.

A nagyterem és hozzá kapcsolódó részei a múzeum számára időszakos reprezentatív kiállítási térként is funkcionálhat, egy-egy jelentős városi esemény céljaira. A város mezőgazdasága kertészetéről és állattenyésztéséről európai hírnevet vívott ki magának.


A múzeumhoz kapcsolódóan került kialakításra az épületben a József Attila Tudományegyetem Régészeti Tanszékének gyakorlati bázisa, valamint a Szegedi Universitas több intézetének a képzési helye. Ezek a képzések a város más intézményeiben folynak, ugyanakkor közös rendezvényeik helyszíneként kívánjuk az épület oktatási-konferencia központját használni.
Egyre inkább tért hódít az oktatás területén az informatika fejlődésével a távoktatás rendszere. Az épületrész eredeti kialakítása, valamint a helyreállítás után létrejövő terek alkalmassá teszik egy távoktatási konzultációs bázis kialakítására, a kongresszusi funkció mellett az épületet.
Ez a sok funkciós lehetőség indokolja azt, hogy az oktatási-képzési központ ne valamelyik intézmény részeként működjön az épületben, hanem egy önálló intézményt alkosson.

 

 

Összegzés:
A rekonstrukciós feladatok ellátásával egy igen értékes műemléki épület kerülhet funkcionálisan hasznosíthatóvá, mely képes megfelelni az érintett szervezetek működtetésével szemben támasztott követelményeinek ellátására.

A Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára az utóbbi években a folyamatos irat átadás-átvétel folyamán a raktározási nehézségek miatt megtorpant. A kintlévő iratanyag levéltári elhelyezése napjaink égető gondjává vált. A fejlesztés elmaradása esetén felmérhetetlen kár és iratpusztulás következhet be. A szűkös raktári helyzet lehetetlenné teszi a jelenlegi hatályos jogszabályok alapján a gyűjtőterületi munkát. A jelenleg felgyülemlett iratanyagot megfelelő módon kell tárolni és kutathatóvá tenni, amely csak abban az esetben lehetséges, amennyiben ezen iratanyagok átvételére és biztonságos megőrzésére a Szentesi Levéltár új helyiségeket kaphat a volt "megyeháza" épületében. Az igényelt raktárhelyiségek 491 m2 területet foglalnak el, melyben a tárolt iratok mennyisége 1.500 fm. A rekonstrukció megvalósításával a Levéltár raktározási gondja évtizedekre megoldódik és az intézmény zavartalanul elláthatja a törvényben meghatározott feladatait.

 

 

A "megyeháza" épületében megvalósítandó múzeumi korszerűsítés a város két nyomasztó gondját oldhatja fel, a raktározás és a kiállítási tér növelését. A régészek által feldolgozott kiállítási anyag egységes tárolása, feldolgozása és közzététele mellett lehetőség nyílik a későbbi rendszeres lelőhely-kataszter és összehasonlító adattár létrehozására. Mivel a levéltár és a múzeum közös megyei felügyelet alá tartozik, így az épületen belül a funkciók működtetése hatékonyabbá válhatna.


Az épület által szolgáltatott harmadik funkció megvalósítása esetén évtizedes gondokat oldana meg regionális szinten, amely a közös konferencia központ - levéltár, múzeum, JATE - igényeit elégítené ki, valamint a város többi tudományos intézményének is biztosítana megfelelő konferencia lehetőséget.

szöveg és képek: Hajós Tibor vezető tervező


Tervezők:
Építész: Hajós Tibor vezető tervező, Túri Zoltán, Lautner Péter építész munkatársak
Statikus: Kádár Ferenc
Épületgépész: Nyerges Tibor
Elektromos: Túri Zoltán +
Külső közmű: Nyerges Tibor
Kertészet: Kádár Judit
Lift: Szirovicza Attila 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.