Épülettervek/Hallgatói terv

Volt honvédségi terület hasznosítása Tapolcán

2006.08.02. 11:15

"A terület fekvése, elhelyezkedése, domborzati viszonyai, faunája, és flórája kifogástalan. A hatalmas területen elhanyagolt, rossz állapotban lévő, omladozó épületek találhatóak." Stricz Lajos Gábor 2006. évi diplomamunkája

Készítette: Stricz Lajos Gábor
Konzulens: Papp Zoltán Tamás, Tapolca város főépítésze
3D: Hangya Péter 

 

Előzmények, feladat:

 

A terület fekvése, elhelyezkedése, domborzati viszonyai, faunája, és flórája kifogástalan. A hatalmas területen elhanyagolt, rossz állapotban lévő, omladozó épületek találhatóak. A tulajdonossal történt hosszadalmas egyeztetés következtében alakult ki a fejlesztési-, tervezési koncepció, amelyen a következők kerültek feltétel nélkül rögzítésre:

 
 
 
 
 
 
 

- A területen lévő zöldterületek, fák, bokrok, egyéb növényzet védettsége miatt, a növényzet védelme, megőrzése a legfontosabb. A flóra csorbítása minimálisra szorítandó vissza.
- A meglévő épületekről műszaki állapotfelmérési tervdokumentáció készítendő. A dokumentációban az épületek értékbecslését is el kell végezni.
- A hasznosítási program keretében a város turisztikai fejlődését kívánjuk elősegíteni, javítani, és nem utolsó sorban bővíteni. A fejlesztési ötletek keretbe foglalt programját külön jegyzőkönyv tartalmazza.
- A területen az előzetes elképzelések alapján három, illetve négy ütemben valósulna meg a teljes fejlesztési program. Az első ütemben a központi gyógyászati-kezelőépület, és a hozzá kapcsolódó szociális-, ellátó épületrészekkel. A gyógyászati épületben fizikoterápia, és plasztikai sebészet működne. Az új épületet a meglévő körletépületek adottságait kihasználva, logikusan központosan kell elhelyezni és kialakítani. Az új épület a meglévő körletépületekkel kerüljön összekapcsolásra, a szerves együtt dolgozás legyen biztosított.
- A második ütemben a kultúra, konferencia és szabadidőpark kialakítása valósulna meg, a központi blokktól keleti irányban. Itt szálloda-,turisztikai szolgáltató épületek, konferencia központ, szekcióépületek, szabadtéri színpad, rendezvényépületek, és színházi-, filmszínházi funkciók települnek.
- A harmadik ütemben a wellness, beauty, uszoda élmény-, és aquapark kerül kialakításra. A kialakuló egységhez szálloda-, turisztikai szolgáltató épületek kerülnek kialakításra. A vízfelület tervezett mértéke 20.000 m2. A harmadik ütemben kerülne felújításra a sportpálya, és a kapcsolódó atlétikai funkciók ellátó,-és kiszolgáló funkciója is. ( Az ingatlanon 2000. évben próbafúrásokat végeztek, mely fúrási jegyzőkönyvek alapján, az ingatlan alatti talajrétegek között, jó minőségű, és hőfokú termálvíz található. Feltárása, kutatása kötelező. )
- A negyedik és egyben az utolsó ütemben a meglévő sportreptér rekonstrukciója valósul meg, továbbá az ingatlan nyugati oldalán kerül kialakításra a nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas golfpálya. A sportrepülőtér kialakítása új valósítandó meg, hogy ezen reptér a közeljövőben ’fapados’ charter-járatokat tudjon fogadni.

 

 

A részletes ütemekre bontott fejlesztési koncepció elkészülte után, az első ütemben megvalósítandó központi gyógyászati kezelőépület építészeti megfogalmazására írt ki pályázatot Tapolca Város Önkormányzata, amely pályázatban a fenti kritériumok maradéktalan betartását irányozták elő.
A pályázatban maximum 3000 m2 alapterületű épület létesítését fogalmazták meg, amely épületben fizikoterápia-, és sebészeti részlegek kialakítását kérték. A létesítendő épületnek kapcsolatban kell lennie a környező meglévő volt körletépületekkel, amelyekben a fekvőbeteg ellátás kerül elhelyezésre. Kapcsolatot kell továbbá létesíteni a szociális-,ellátó épülettel is. A pályázati kiírás legfőbb pontja, a meglévő növényzet megóvása, és a legkisebb mértékű rongálása-, írtása volt.


 

 

 

 
 

 

Az épület kialakításának gondolatiságában szerepet játszott a növényzet védelme, a volt körletépületek szerves beintegrálása az új épület funkciójába, illetve az egyszerű letisztult formaképzés, és téralakítás. Első gondolatként – a védett növényzet miatt – azonnal kézenfekvővé vált, hogy az épületet el kell emelni a földfelszíntől. Az épülettömeget viszonylag koncentrált tömegű, pontszerű letámasztásokra felültetve, a meglévő növényzet mértéke nagyságrendileg nem csökken, a növényzet védelme, fenntartása megoldott. Az épület megemelése kapcsán dilemmát okozhatott volna az elemelés mértéke, de ez sem jelentett problémát, a következők miatt. A létesítendő gyógyászati kezelőépület 25-30 magasságú őshonos fenyők között kerül kialakításra. Az épület üzletpolitikai-, valamint gazdasági tekintetben is ’láthatóvá’ kell hogy váljon, nem szabad a fenyőlombok között úsznia. Egy magas építészeti elem létesítésével a figyelemfelkeltés, és helymeghatározás pontosan megtörtént, amely ’csőr’ mint tájékozódási pont is lesz a további ütemeket tekintve is.
Az épülettömeg formálásánál a tiszta, egyszerű, letisztult geometriai megoldásokat kerestem.

Szöveg+fotó: Stricz Lajos Gábor