Közélet, hírek

Világörökségi ügyek — Tokaj

2009.02.05. 10:08

Az UNESCO megőrzési állapotjelentést kért Magyarországtól a szerencsi hőerőmű építése miatt viták kereszttüzébe került Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtájról. A jelentés szerint szerencsésebb megoldás lenne az erőmű-építés ütemezett megvalósítása, amely szerint az első ütemben az egyik erőművi blokk épülne csak meg.

A Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökség helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzése szempontjából a Szerencs külterületére tervezett, nemzetközi szinten is szokatlanul nagy szalmatüzelésű erőmű beruházás számos, részben az adott világörökségi helyszínen túlmutató problémát vetett fel.

A szalmatüzelésű erőmű beruházását az érintett önkormányzatok és lakosok támogatják. A befogadó város és a kistérség véleménye szerint ugyanis az erőmű a további gazdasági fejlődés kiindulópontja lehet. Viszont a világörökségi terület több önkormányzata, a bor- és szőlőkultúra zavartalan fenntartásában érdekelt vállalkozások, számos társadalmi szervezet a beruházás mérete, az általa okozott közvetlen és közvetett környezetterhelés miatt a világörökségi értékek veszélyeztetőjét látja a beruházásban. A tervezett erőmű szembefordította megosztotta a helyi társadalmat. Ennek a megosztottságnak a legkirívóbb jeleként 2008 év végén a világörökségi helyszín által érintett 27 település közül néhány kezdeményezte az „egyoldalú lemondás” lehetőségét a világörökségi címről.

A magyar jelentés főbb megállapításai:

  • A tényleges erőművi kapacitást az üzemeléshez szükséges mennyiségű gabonaszalmának a terület mezőgazdasági adottságaihoz és a szalma környezeti terhelés szempontjából racionális távolságban rendelkezésre álló mennyiségéhez kell igazítani.
  • A szalma erőműbe szállítása a leginkább környezetkímélő módon, vasúton történjék. Ennek infrastrukturális feltételei az erőmű és a szalmagyűjtőhelyek esetében egyaránt adottak. Amennyiben nem a vasúti szállítás valósul meg, akkor a szalma közúti szállítása a lehető legkisebb mértékben érintse a világörökségi területet, tehát a világörökségi területeket elkerülve, délről és nyugatról történjék.
  • A tervezett beruházás megfelelő tájba illesztése igazodjék az épített- és természeti környezet adottságaihoz; a zavaró látvány elkerülésére alkalmazott tájépítészeti megoldás a térségre jellemző honos és koros növényeket alkalmazzon.
  • Az energiafű felhasználása kerülendő, tekintettel annak több ponton még tisztázatlan ökológiai hatására és lehetséges humán-egészségügyi kockázatára.

A fenti feltételek figyelembevételével szerencsésebb megoldás lenne az erőmű-építés ütemezett megvalósítása, amely szerint az első ütemben az egyik erőművi blokk épülne csak meg.

A jelentés leszögezi, hogy a világörökségi helyszín értékeit eddig semmilyen visszafordíthatatlan károsító hatás nem érte és - a jelentésben is szereplő feltételek teljesülése esetén - a konkrét esetben is lehetséges az értékőrzés és a fejlesztés szempontjainak összehangolására.

forrás: koh.hu