Egyéb cikkek

Várpalota, Thury György tér rendezése

2009.08.19. 11:34

Megvételt nyert 3. számú pályamű
vezető építész tervező: Sáros László DLA

Megvételt nyert 3. számú pályamű
vezető építész tervező: Sáros László DLA
szakági tervezők: Rhorer Ádám, Illyés Zsuzsanna
munkatársak: Pusztai Róbert, Kovács Dániel Dávid, Varjasy Anikó, Kiss Ádám

 

 

 


Részletes bírálat
A terv célkitűzése, hogy pontról-pontra megfeleljen a tervpályázati kiírás programelemeinek.

E „pontonkénti” tervezés a terv erénye és gyengéje is egyben. Rengeteg ötletet, felvetést tartalmaz a terv, azonban ezek nem tudnak koherens egységgé összeállni, hiányzik a terv erős vezérfonala.

A tervezési programpontokra adott válaszok közül van igen értékes gondolat is, ugyanakkor vannak alapvető tévedések, vagy megkérdőjelezhető állítások.

Részletesen foglalkozik a terv a történeti szobrok, templomhoz kötődő tárgyi emlékek problémakörével. Alapos kutatómunka és jó érzék alapozta meg az ide vonatkozó megállapításokat, melyek közül azonban a legtöbb eleve ismert, köztudott eredményre vezetett. Nagy gondot fordított a szerző a Mária kút rekonstrukciójára, a templommal történő kapcsolat megteremtésére, ugyanakkor a terv alapvetése, mely szerint az Újlaki út támfallal kísért vonala elszakítja a templomot a kúttól, illetve a tervezett főtértől: megkérdőjelezhető.

A terv állásfoglalása szerint a főtér alapvetően a várral keres kapcsolatot, ez adja annak hátterét, elképzelhető. A műleírás részletes történeti kutatásokról árulkodik, azonban rossz következtetés, hogy a térhez mindig is tartozó templomot támfallal, szintkülönbséggel vágja el a tervezett főtértől.

A különböző felmerülő kérdésekre a tervező „nagyszabású”, érdekes kertépítészeti ötletekkel reagál. Zöld istálló, labirintus, párafelhős fényjáték, vízenjáró szökőkutak, toporzék stb. Ezek összessége végeredményként kaleidoszkóp-szerű túlságosan színes képet vetít a területre, mely a Bíráló Bizottság véleménye szerint nem kívánatos összhatást eredményez.

A felvázolt elemek „várpalotaisága” megkérdőjelezhető, ez szintén ellentmond a műszaki leírásból több helyen nyomon követhető helyismeretnek és történeti érdeklődésnek.

A külső várat felidéző falrendszer, helyenként precíz, helyenként elhagyott rekonstrukciója félrevezető. (DK-i nagy rondella)

Az adottságként kezelt Mátyás király utcai szállodatervet, valamint az evangélikus templomot jól kapcsolja a tervébe.

Javasolt utcabútorai kellően végiggondoltak. Tér- és díszvilágítási javaslatai pontonként, felületenként, elemenként átgondoltak, de nem alkotnak az egész területre nézve összehangolt megoldást. 

A „vérbő”, érzelmekkel telített terv sok elemében értékes gondolatokat vet fel, egységesnek nem nevezhető stílusa ugyanakkor kissé idegen a területet uraló várkastély nagyvonalúságától, erejétől.

A tervet érdekes részletmegoldásaiért a Bíráló Bizottság megvételre javasolja.