Egyéb cikkek

Várpalota, Thury György tér rendezése

2009.08.19. 11:37

I. díjat nyert 2. számú pályamű
vezető építész tervezők: Fejérdy Péter DLA, Benárd Aurél DLA

I. díjat nyert 2. számú pályamű
vezető építész tervezők: Fejérdy Péter DLA, Benárd Aurél DLA
szakági tervezők: Dr. Balogh Péter István
munkatársak: Bartók István DLA, Nagy Árpád, Nagy Katalin, Natta Anikó, Sárosi Zita

 

 

 


Részletes bírálat
A kiíró által megadott történelmi adathalmaz, korelőzmény rengetegéből a tervező kiragadta azokat a hangsúlyokat, amelyek a terv koncepciójának erejét meghatározzák. Olyan struktúrát állít fel, amely nem próbál meg bizonytalan választ adni a vár körüli tér feltáratlan kérdéseire, ellenben a középkori védmű feltételezett lejtésviszonyait rekonstruálja a várárok síkjainak újragondolásával. A tervezett térbeli háló érzékenyen bánik a lefinomított lejtésekkel, a domborzati váltásokat helyesen emeli ki. Az érzékenyen és nagyvonalúan megformált várárok domborzat finom topográfiáját inkább egységes gyepes felületekkel célszerű kialakítani, ezért a Bíráló Bizottság nem javasolja a pályázatban megfogalmazott vizes élőhelyek alkalmazását (sás és egyéb vízi növényzet).

Eltűnteti azokat a mesterségesen meghúzott támfalakat, amelyek az ’50-es évek óta jelenleg is meghatározzák a Fő tér térbeli rendjét. Jó gondolat és szép megoldás a katolikus templom előtérbe helyezése oly módon, ahogy az a szocialista városrendezést megelőzően is formálta a tér tengelyét. A vár bejárati tengelyére merőleges fő téri új tengely és térfelület a templom, valamint az egykori városházi térfal elé állított baldachin között rajzolódik ki. A baldachinnal a Zsinagóga előtt a foghíjasnak tűnő sarokból új teret formál, amelyhez már jól kapcsolható a Múzeum kávéház terasza is. A templom mellett a dombra felfutó finoman hajlított sík részletei korszerűek, a megoldás elegánsan nagyvonalú.

A terv a közúti közlekedés vonatkozásában illeszkedik a rendezési tervben meghatározott szerkezeti változásokhoz úgy, hogy közben ügyel a reális megvalósíthatóságra. Az egyes városrészek közötti gyalogos kapcsolatok újraértékelését veti fel akkor, amikor a vár mögötti terület kapcsolatrendszerét taglalja. Érdekes és elgondolkodtató a hotel céljára megjelölt beépítésre szánt terület újrafogalmazása, ugyanakkor a javaslatot összhangba kell hozni az aktuális rendezési terv szabályozási elemeivel. Az evangélikus templom elgondolt kizárása a korábbi markáns háromszög alakú teresedésből nem szerencsés megoldás.

A javasolt mobil szabadtéri színpad elépíti a várkastély északi gazdasági feltárásának lehetőségét.

A kidolgozott javaslatok között szerepel a tér körüli közintézmények átszervezése, például a Polgármesteri Hivatal átköltöztetése az egykori vájáriskola épületébe, amely valóban enyhítene a funkcionális zavarokon. Átértékeli a közlekedési szabványok szigorú geometriai alkalmazását, a tér felületi váltásaival, a megválasztott burkolati rend előtérbe helyezésével jelzésszerűen tereli a forgalmat. Megtartva a köztér dominanciáját helyezi el a különböző köztéri létesítményeket: buszmegálló, kávézó, zászlórúd és a rekonstruálandó Mária-kút.

A benyújtott ütemezési javaslat reálisan megvalósítható programelemekre bontja a tervezett létesítményeket. A vár mögötti nagyvonalú zöldfelület amellett, hogy mellőzi az indokolatlan köztéri attrakciókat és megerősíti a vár hangsúlyát jól fenntartható, alacsony költségekkel üzemeltethető területet hoz létre.

A tervet nagyvonalú téralakítási javaslatai, markáns városszerkezeti és egységes színvonalú építészeti megoldásai elismeréseként a Bíráló Bizottság I. díjra javasolja.