Egyéb cikkek

Városrész-központ Pesthidegkúton – ötletpályázat

2006.04.21. 07:45Rangsorolás nélküli megosztott második díjban részesült pályamű

szerző: Kálmán Ernő DLA

A rangsorolás nélküli megosztott második díjban részesült
7. sorszámú pályamű
szerző: Kálmán Ernő DLA Remeteszurdok Kft.
kert és tájtervező: Hlatky Katalin
közlekedés: Rohrer Ádám
munkatársak: Albrecht Beáta, Balogh Csaba, Novák RóbertRészletes bírálat:

A terv alapgondolata, hogy részletes elemzés alapján, nagyobb városrendezési összefüggéseket keresve a hangsúlyos teret nem a tervezett körforgalmi csomópont köré helyezi, hanem egy tágabb differenciált térrendszert hoz létre. Ezáltal jól teremt kapcsolatot a már megépült tömegközlekedési és közúti csomópont között. A területre egy városkapun át jutunk, és a forgalmi út Nagyrét felőli oldalán gondosan megoldott, teraszozott turisztikai központot hoz létre zöldterület jelleggel. A Báthory utca becsatlakozását elterelve, megszüntetve, gyalogos „olasz lépcsőt” tervez a forgalmi tér felé. Meghagyva az Ördögárok terepszint alatti vezetését, azt visszaidéző, mesterséges patak jellegű vízfolyást hoz létre a gyalogsétány szakaszokon, ahol a Vadaskert felől a zöldterületet ebből az irányból is behozza az új tervezett központba. A tér városközpont felőli részén egy zártabb, épületekkel körülvett városi teret hoz létre, ami tovább differenciálja a kapcsolódó terek együttesét.

Tudatosan figyel az átváltásokra és építészeti hangsúlyképzésekre, amit a városkapu, a tervezett harangtorony, és a patika helyén kialakított hangsúlyos ovális irodaház tömeg igazol. Jól használja ki a terepadottságokat, lejtés viszonyokat és a környezettel való kapcsolódást. Jó helyen van a piac, és szép a patak mentén kialakuló hangsúlyos gyalogos sétány és az azt övező térfalak kialakítása. Vitatható, hogy a létesítmény teljes kiszolgálását a Rezeda utca irányába oldja meg és közlekedési rendszere talán kissé túlbonyolított.

Építészeti formavilága egységes, alaprajzi rendszerei átgondoltak, kedvező a 3., 4., 5. telken lévő gyalogosforgalmi előterek, elő-átriumok megoldása, formálásban talán a 4. terület hangsúlyos ellipszis alakú tömege idegen a javasolt egységes architektúrától. Körszerű, de kissé komor homlokzatképzését az egységességre való törekvés és csak a pályázat jelleg teszi indokolhatóvá.

A terv nagy helyismeretről tanúskodik, jól használja ki a meglévő adottságokat. Bemutatja a meglévő műemlék romot, és hasznosítja a vámházat is. Dicsérhetőek a részletmegoldások, térburkolatok, utcabútorok, az Ördögárokkal összefüggő megoldások gondos ismertetése is.

A terv előadásmódja, kidolgozottsága igényes.

A terv rangsorolás nélküli megosztott második díjban részesült.