Épülettervek

Üvegkereszt folyosó

2018.02.21. 12:13

Stágel Soma a Székesfehérvár történeti központja tervpályázatra beadott munkájában a modern kor új rétegével tenné újra használhatóvá a teret a városi polgárok számára, miközben a teljes terület lefedésével a romokat tiszteletben tartva védené meg őket. 

Koncepció

A terv új városi teret hoz létre a romterületet lefedésével. Az emelt szintű sík lefedés a román kori bazilika kontúrját követi. A téren további térbeli és vizuális kapcsolatokat hoz létre a latinkeresztet formáló üveg bevilágító- és közlekedőfolyosó. Az északkeleti torony helyén új torony épül. A kereszt és a torony figyelemfelkeltő építészeti jelként emelkedik történelmünk eme jelentős helyszínének romjai fölé. Szimbolizálja a hely kiemelkedő jelentőségét, utal keresztény hagyományainkra. A templomot évszázadokig használó korok újabb és újabb rétegek, bővítmények hozzáépítésével adtak új dimenziókat a bazilikának.

A terv a modern kor új rétegével tenné újra használhatóvá a teret a városi polgárok számára, miközben a teljes terület lefedésével a romokat tiszteletben tartva védené meg őket. A koncepció különlegessége az üvegkereszt bemutató folyosó, ami a látványos átlátásokon túl új gyalogos tengelyeket nyit a téren. A kelet-nyugati meglévő közlekedés kiegészül egy az üvegfolyosón belüli, a meglévővel párhuzamos és egy új észak-déli, a püspöki kert irányába nyitó átközlekedővel. Ezzel a város szövetébe szervesen és izgalmasan illeszkedő, már messziről hívogató új városi fórum jön létre.
Az éjszaka kivilágított épületegyüttes is izgalmas rajzolatot mutat. A tér, a fények és anyagok játékával, a múlt és a jelen egymásra simuló rétegeivel az egykori pompához és a hely hajdani jelentőségéhez méltó impozáns téregyüttes alakul ki.


 

Dimenziók

Az egyszerű és tiszta formákból kialakuló kompozíció megalkotásához használt elemek méretezésénél a koronázó templom rekonsturált méreteiből indultam ki. A kiállító torony az egykori északkeleti sarkon álló torony helyén és annak feltételezett magassági méreteivel azonos. A kereszt rövidebb szára a Szent István Bazilika szélességével megegyező. A kereszt hosszanti szára a templom hossztengelyében - kilépve a középkori apszis kontúrjából - utal a későbbi Mátyás kori hosszanti irányú bővítésre. A kereszt szárának a Városház térre való ferde síkú kivezetése azontúl, hogy újra biztosítja a bazilika eredeti irányból való feltárulását, a püspöki palotának az egykori térbe való beékelődését is jelzi.Rétegek

A terven három szint különül el egymástól. A romszinten az eredeti romok az időjárási viszonyoktól védve biztonságosan bemutathatók, kutathatók. Középen a lesüllyesztett padlószint és az oszlopsor kiemeli a főhajót és érzékelteti középkori arányait. Az utcaszinten a kereszt szimbolikájú üveg bemutató folyosó kelet-nyugati és észak-déli tengelyeivel élő kapcsolatot teremt a romok felé, átközlekedést biztosít a Városház tér, a Koronázó tér, illetve a Táncsics Mihály utca és a püspöki palota kertje között. A térszint a romok lefedésével létrejött új városi tér, a meglévő szövetbe kelet-nyugati tengelyen egy-egy széles lépcsősorral csatlakozik. A tágas sík terület kiváló hétköznapi találkozási pontnak, de ünnepi rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Az egyes szintek közötti átlátások biztosítják, hogy a téren mindenhol érvényesül a hely szelleme, különleges aurája. A romszint az öröklődő fizikai környezet, a kereszt szintje a közös hitrendszer, majd a térszint a társadalom emberi közösségének egymásra épülő szimbolikájaként is felfogható. A toronyba való felkapaszkodás során új kiemelt nézőpontból tekinthetünk az együttesre, az emberek, a korok, a térrendszerek és a város szövedékére.Belső tér

A romszint és az bemutató folyosó is - a bazilikához hasonlóan - fentről kapja a megvilágítást. A romszinten sétálva a látvány tovább fokozható a födém alsó síkjának tükröződő felületként való kialakításával. A főhajó padlósüllyesztése révén a belső födém tükröződése dupla belmagasságú tér hatását kelti, ami ilyen módon az egykori bazilika arányait idéző térélményt nyújt. A folyosón végigsétálva speciális nézőpontból állnak össze a koronázó templom töredékes vonalai. Ez a sík új bemutatási lehetőségeket nyújt a szakembereknek, és egyúttal érezteti a múlt töredékes emlékei és a jelenkor közötti áthidalhatatlan távolságot, a fizikai kontinuitás megszakadását. Az éjszaka kivilágított épületegyüttes is izgalmas rajzolatot mutat. A tér, a fények és az anyagok játékával, a múlt és a jelen egymásra simuló rétegeivel az egykori pompához és a hely hajdani jelentőségéhez méltó impozáns téregyüttes alakul ki.


 

Stágel Soma

 


 

Részlet a Bíráló Bizottság értékeléséből

A pályázó szinte az egész romterületet lefedi, a Városház tér és a Városkapu tér közti átjárást emelt szinten biztosítja. A romaneszk bazilika kontúrját követve emelt szintű, sík lefedést alkalmaz, utóbbiban latin kereszt bevilágítóval. Az északkeleti tornyot jel-szerűen felmagasítja.