Épülettervek/Lakóépület

Tornácos ház 2010-re

2010.02.15. 10:26

Hagyomány és analízis: tornácos ház tipológiából szerkesztett, mértéktartó, oldalhatáron álló lakóház terve Mórocz Tamástól.

A helyszín Budakeszi belterülete. A települést jellegzetesen nyeregtetős, oldalhatáron álló, utcára merőleges gerinckialakítású, gyakran tornácos épületek alkották, a központban zártsorú beépítésre váltva. Az egyszerű épületek hangulatos oldal- és belsőkerttel, udvarral rendelkeztek, míg az utca felől a telekméret és az épületek adta ritmus határozta meg a képet. Ápoltság, rendezettség, a sváb falvak egyszerű tisztasága jellemezte és jellemzi valamennyire ma is a településképet.

 

 

A tornácos épületeknek az oldalkert, a tornác felőli oldalon volt a bejáratuk. Az épület az oldalkert felé volt nyitott, a belső terek a tornác, mint közlekedő mentén sorakoztak. A tervezett épület kiindulása ez a klasszikus tornácos, nyeregtetős épület, a ház ennek egyfajta átirata.

 

 

Az oldalsó közlekedő - a tornác – keletkezhet hozzáadással, vagy kivonással, a tömeg növelésével, vagy annak csökkentésével, mellétoldással, vagy elvétellel. Az utca, a külvilág felé hozzáadással, az udvar, saját belső kert felé kivonással. Így az utca felőli részen az épület felszélesedve jobban zár, az udvar védettségét fokozza; míg a saját udvar és kert felé felnyílik. Az utca felől épülettömeggé válik a bejárat, a ház szerves része a tornác; hátrafelé haladva pedig visszahúzódik, valódi tornáccá válik. Beltér az épület utca felőli részén, fedett kültér az udvar és kert felőli részen. Az emeleti rész a kihúzott földszint felett hátrahúzódik, visszavonul; a nyeregtetős épület emeleti hálószobái itt teraszt kapnak.

Mórocz Tamás


Budakeszi lakóház

vezető tervező: Mórocz Tamás
statika: V. Nagy Zoltán
épületgépészet: Léderer György
épületvillamosság: Kiss András
épületszerkezetek: Kapovits Géza
látványterv: Páll András, Mórocz Tamás

tervezés éve: 2009

bruttó szintterület 338 m2