Nézőpontok/Vélemény

Tervtanács előtt a Xántus János Középiskola bővítése

2007.09.10. 13:07

A Tervtanács elfogadásra javasolta a tervet, számos feltétellel: át kell gondolni a Hauszmann-épülethez való csatlakozás kérdését, mint ahogy a sarokkiképzést is.

Az illeszkedés örök problémája állt a Xántus János Idegenforgalmi Középiskola bővítésének építési engedélyezési tervéről szóló tervtanácsi vita fókuszában. Az V. kerületi Markó utcában álló, Hauszmann Alajos tervei szerint emelt épülethez 1941-ben csatoltak modern stílusú szárnyat. Székely Tamás, Kovács Zoltán és munkatársaik az így keletkezett csonka U-alakú együttes udvarát egy, a Stollár Béla utcára, illetve a Bihari János utcára néző L alaprajzú traktussal zárta be. A rövidebb szárnyban tantermeket létesítenének, a hosszabbikban a pinceszinten parkoló, a földszinten öltözőhelyiségek sora, az első emeleten néhány kisebb tornaszoba, a második emeleten kétszint magasságú tornaterem helyezkedne el.

  

Székely Tamás elmondta, hogy a Hauszmann-féle szintek és az új szárny mai igényeknek megfelelő emeletmagasságai közötti eltérések összehangolása és az akadálymentesítés miatt a terv a régi épület Bihari János utcai szárnyának végén található lépcsőház lebontásával számol. Hangsúlyozta, hogy a formai illeszkedés ebben az esetben különösen nehéz feladat, mivel a Hauszmann-féle épület Bihari utcai homlokzata befejezetlen (a megépítés utáni évtizedekben bővíteni akarták, erre azonban nem került sor), a túlsó oldal modern architektúrája pedig – bár téglaburkolata követi a régi részeket – merőben eltérő karakterű.
Reimholz Péter
opponenciájában rámutatott, hogy noha az új szárny arányaiban, méreteiben finoman alkalmazkodik, a homlokzati részletek bizonytalanságról árulkodnak. Főként az új szárny két oldalának találkozása végiggondolatlan. A Hauszmann-házhoz való kapcsolodás problémája a számos tervváltozat ellenére sem oldódott meg, viszont jó, hogy a modern szárnyhoz csak egyszerű, tagolatlan falsíkkal tapad – engedve, hogy a nagy függélyes lépcsőházi üvegfal legyen az elválasztóelem.
Berényi András
erősebben fogalmazott: az épület három nyelven beszél egyszerre, a tömb építészeti világát túlterhelve, szétrobbantva. Marosi Miklós a divatos vonalkód-homlokzatot kifogásolta, Roth János azonban üdvözli az összkép izgalmas változatosságát.

A Tervtanács elfogadásra javasolta a tervet, számos feltétellel: át kell gondolni a Hauszmann-épülethez való csatlakozás kérdését, mint ahogy a sarokkiképzést is. A parkolóba vezető lehajtó is cizelláltabb megoldást igényel.

hp (szöveg és fotó)