Egyéb cikkek

Tervjavaslatok versenye a Szépművészeti Múzeumra - bemutatjuk a terveket

2008.04.07. 10:16

Vasáros Zsolt DLA tervjavaslata

Vasáros Zsolt DLA tervjavaslata
építészek: Hauszknecht Katalin, Holicska Ádám, Kállay Gábor, Megyesi Zsolt, Nagy Zsolt

 

 


Részlet a műleírásból:

helyszín – alapvetések
A Szépművészeti Múzeum új, térszint alatti fogadócsarnokot, időszaki kiállítóteret és számos, a látogatók kényelmét és a múzeumlátogatás élményét fokozó funkciót tervez a főbejárat előttitérségében. Az említett funkciókon kívül kiemelt szerepet kapnak a műtárgyak megfelelő bemutatását és megőrzését is szolgáló helyiségek, az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális igények. A főbb műszaki és esztétikai-formai kívánalmak mellett felmerült egy eszménykép, Atlantisz ideájának megidézése. Történt ez nyilván valamifajta tökéletességre való törekvés igénye miatt, továbbá a titkos és rejtett szépségek és értékek felfedezhetősége érdekében. Az atlantiszi víziók számos kifejezőeszköze tervjavaslatunkba is bekerült – a mélység és magasság fürkészése, az elsüllyedt és felfedezésre váró világ feltárulása, a váratlan és meghökkentő talányok felfedezése.

A tervezett bővítés helyszíne és a számos kimondott kötöttség, és ki nem mondott, de érzékelhető építészeti „alázat” is egy a felszín alatt rejtőzködő világba tereli elképzeléseinket. A mélységben viszont a térélmény gazdagsága ellenpontozhatja a felszín visszafogott, de feszültséggel teli karakterét. A feladat megfogalmazása eleve kódolta ezt a sajátos kettősséget – tervjavaslatunk is ennek kihangsúlyozását célozza.

Különösen a baloldali bejárat kiképzésénél érvényesül a hosszú „causeway”-ként kiképzett lejáratból nyíló terek titokzatossága. Miután a régi főbejárat nyilvánvaló zártsága után akár balra akár jobbra indulva fokozatosan „süllyedünk” a különböző szinteken az előcsarnok irányába. Ha megtaláltuk a két irány valamelyikét, utána egyértelmű a haladás. A hosszú levezető rámpából egyre-másra tárulnak fel a mélyben és a köztes szinteken működő funkciók. A Hősök tere felé eső zárófal óriási növény felülete – amely a térszínről is látható – igazi ősi vízió, egy szürreális világ mai megfogalmazása. A felette csordogáló vízfelület izgalmas fény-árnyék játéka és a mintegy 12 m-es magasság igazi látványosság lehet – elsősorban egzotikus növények telepítésére illetve bizarr növénykompozíciók installálására gondolunk.

A felszíni tájépítészeti elemek megfogalmazása és a térszín alatti struktúrák formavilága egyszerű, már-már archetipikus, mentes a felesleges építészeti mozzanatoktól. Fontos kérdés a szimmetrikusan komponált Schickedanz-épület előtti új beépítés karaktere, kompozíciós elve. A rendelkezésre álló terület nagymértékű aszimmetriája és a mintegy 6000 m2-es programban szereplő helyiségek térigénye tervjavaslatunkat egy a szimmetrikus gondolkodástól eltérő irányba vonzotta. A felépítmények és a tájépítészeti elemek a teljes struktúrához és a régi épülethez viszonyítva tulajdonképpen síkbelinek tekinthetők, így javaslatunk szerint szabadabban formálhatók. A teraszosan kiképzett, „kiülős” étterem igénye, valamint az új bejárat(ok) megfogalmazása és a földalatti részek felszíni kivetülése inkább érdekes, egyedi formálású objektumok kreálását indukálta. A mozaikszerű felszínrendezés különböző elemei – különös tekintettel a bal és jobb oldal merőben más kiképzésére – térben kommunikálnak egymással, sajátos rendben komponáltak.

Úgy véljük, hogy az alapvetően városi kontextusban található, fontos funkciókat rejtő földalatti világ térszíni kivetülése tervezetten történhet. A megoldások maiak, mert az építészeti választ kereső helyzet is az. A Hősök tere nem autósforgalmi csomópontnak épült, jelenleg a Múzeum(ok, mert a Műcsarnok is) visszaszorultak a sok forgalmi sáv miatt. Már nem a finom tengelytörésekkel komponált Millenniumi kompozíció szerves részei, vizuálisan talán igen, de a megközelítés és a telepítés szempontjából semmiképp. Így a kissé szűk területünk felértékelődik, fontos, hogy tervezetté váljon az installációk és a zöldfelületek tekintetében. A mai megfogalmazású elemek nem ellentétesek a környezet történeti, művészeti és szimbolikus értékrendszerével.

funkcionális és téri igények
Az alábbi projektcélokra adtunk tervjavaslatot:

 • Az új épületrész felszíni és térszín alatti közlekedőinél és térkapcsolatainál kiemelten kezeltük a várhatóan nagy forgalomra vonatkozó méretezési szempontokat. A bejáratok kérdésében is fontos volt, hogy egyértelművé váljon az új megközelítési pozíció – szemben a bezárt és a napi forgalomban nem működő régivel. Mivel a monumentális főhomlokzat és az ezt látványban-érzetben fokozó főlépcső előtti térségben a felmenő szerkezetek csak korlátozottan jelenhetnek meg, így az irányok és az irányultságok kiemelt szerepet kapnak. Tervünk fő jellegzetessége, hogy a látogatókat a főhomlokzat elől irányítsuk el, illetve lefelé a bejáratok irányába. Onnan jobbra vagy balra tekintve bár különböző karakterű, de hasonló fontosságú bejárattal találkozik a látogató.
 • Kiírók igény volt, hogy egyfajta „referencia”-pontként szolgáljon a létesítmény. Úgy véljük, hogy az izgalmas téralakítási koncepció és a szolgáltatások ezt sejtetik. A belső téri világos, tiszta elrendezés magas színvonalú felszíni rendezést, korszerű tájépítészeti elemeket igényel – az a látogatóközpont szinte egyetlen, igazi „homlokzata”. Az étterem-kávézó egység több terasszal, változatos rálátási pozíciókkal kedvelt hellyé válhat – mind a téli, mind pedig a nyári turistaszezonban.
 • A belső téri koncepció is kiszolgálja a többféle funkciót, akár párhuzamosan is. Figyelembe vettük a kiírásban szereplő kritikákat és ajánlásokat, továbbá az alapvető biztonságtechnikai és műtárgyvédelmi követelményeket.
 • A belső terek logikus sorrendje és a régi épülettel tervezett határozott összeköttetés megteremtése a látogatói élményt és megértést szolgálja.
 • A tervezett létesítmény nem közönségforgalmi helyiségei – műtárgyraktárak, felvonók, műhelyek, gépészeti helyiségek a gyűjtemény megőrzését, védelmét szolgálják.
 • Az új épületszárny talán legfontosabb feladata a látogatói kiegészítő szolgáltatások biztosítása. Ezt részben a megfelelően méretezett, valódi térélményt nyújtó levezető passzázson, részben pedig a betervezett szolgáltatások kialakításával biztosítjuk.
 • Komoly építészeti kérdést jelent egy ilyen létesítmény térszín feletti kialakítása, ami a műemléképülethez történő illeszkedés legfontosabb kérdéseit is jelenti. Messzire vezető kérdés, hogy mi is ami egy ilyen léptékű történeti épülethez illeszkedőnek minősül? A vonatkozó charták, ajánlások és a korszerű építésszemlélet nem tartja megfelelőnek a historizálás formáit. Minden bizonnyal a régitől elkülönülő, azonban kompozíciójában azzal egységes egészet alkotó együttes tervezés a cél. A modern, korszerű „alépítményben” 21. századi terek, anyagok és szemlélet kell uralkodjon, ennek friss szemléletű, de érzékenyen megtervezett felszíni morfológiája fogadja és irányítja a látogatókat. A két épület kapcsolatánál tervünkben arra törekedtünk, hogy a lehető legnagyobb szélességben és több áteresztő nyíláson keresztül kapcsolódhassunk a régi épülethez. Ennek nyilvánvalóan komoly statikai vonzatai lehetnek, ezek részletes elővizsgálatára és elemzésére jelen pályázatban nem volt mód. Tervünkben több lépcsőkart és mozgólépcsőt is javasoltunk – értve a kiírásban és az elkészült tervek kritikájában megfogalmazottakat. A felszíni építmények mérete mindenütt a főhomlokzat lábazati magassága körüli. Megformálásuk egyszerű, mentes minden manírtól, mesterkélt díszítéstől. A bal oldali bejárat és a liftház ék alakú építményei a főhomlokzat timpanonjait sejtetik, egyfajta elsüllyedt, „atlantiszi” világot sejtetve. A jobb oldal fokozatosan süllyedő lépcsősorai is ezt a karaktert erősítik. Úgy véljük, hogy tervünk megfelel a világörökségi és műemlékvédelmi előírásoknak, nem tartalmaz azokkal ellentétes építészeti megfogalmazásokat.
 • Az időszaki kiállítótér több mint 1000 m2-es alapterületével és a terveken megjelenített kialakításával megfelel a korszerű kiállítóterekkel szemben támasztott követelményeknek. Ábrákon mutatjuk be a térosztásra vonatkozó alternatív lehetőségeket. Ez indokolja a két zsilipes rendszer kialakítását is, amelyek osztott kiállítás esetében ki- és bejáratként is működnek, nagykiállításnál pedig ki- vagy bejáratként funkcionálnak. A belső alátámasztás nélküli tér (alapvetően fontos, ha flexibilitásról beszélünk) kazettás vasbeton födémszerkezetet kap, amely kiválóan alkalmas mind a mobilfalak fogadószerkezeteinek, mind pedig a világítás- és gépészeti-technikai installációinak rögzítésére. A kiírásban megfogalmazott burkolati és egyéb követelmények teljesíthetők.
 • A shrine a –2 szint előcsarnok terében kapott helyet. A terveken látható módon a geometriai kiképzése az atlantiszi vízióknál említett hengerre, a rotunda formára vezet vissza. A régi épület felőli rész félhengere fix, ez falban tolható palást-szeletekkel egészülhet ki – akár teljes hengerré. A hónap műtárgya típusú bemutató a félhengerben is elképzelhet, ekkor a tolható falak nem állnak a térben. A shrine felületképzése az üvegfelület mögé rejtett intelligens, szabályozható világítástechnika, amellyel az adott esemény hangulata és miliője befolyásolható. A kiírt műtárgyvédelmi és installációs igények teljesíthetők.
 • A Dózsa György úti szárnyban kapnak helyet a kiállítás technológiáját szolgáló helyiségek: anyagraktár és műhelyek, műtárgy kezelés, további raktárak.
 • A kreatív foglalkoztatók a –2 szintre kerültek, az előcsarnokhoz szervesen kapcsolódva. A kiírásnak megfelelően a 3 flexibilisen összenyitható helyiség természetes, indirekt bevilágítása is megoldott.
 • Az előadóterem méretezése a kiírás szerint történt, a berendezés a többcélú tevékenységhez igazított.
 • A múzeum shop az időszaki kiállítótér kijárati zónájára tervezett. Már fentről, az érkező rámpáról is látható, könnyen meg is közelíthető. Rendezvény, illetve zárás után flexibilis üvegfallal a kiállítótér előterével együtt lezárható. A napi áruszállítás a közeli liftek miatt nem problémás. A shop kialakítása a fal mentén elhelyezett nagyméretű könyvespolccal, továbbá szigetszerűen kiképzett pulttal elképzelt. Egy másik üzlet – javaslat szerint hasonló kínálatú shop, vagy design bolt, galéria – a –1 szinten kap helyet, a be- és kijáratok fontos ütközőzónájában. A rámpán érkező vendégek gyakorlatilag ezt közvetlenül látják, igen fontos reklámja lehet a turisztikai portálnak.
 • Az önkiszolgáló éttermet és a részben felszolgálós kávézót gazdasági háttérhelyiségek és melegítőkonyha szolgálják ki. Az étterem a süllyesztett térszínről és az előcsarnokból is megközelíthető, továbbá a „piazza” szintjén is tervezhető a szezonális kitelepülése. Így védett, de szinte mindenhonnan látható pozícióban, több alternatívában használható étterem jön létre, amelyet szervesen egészít ki a bejárat közelében található kávézó. A –2 szinti kávézó már a „kiállítások” látogatóit szolgálja ki, a kiállítótér ki- és bejárati zónájára koncentrálódott telepítéssel.
 • Az előcsarnok vagy előcsarnokok (a két szint összefüggései miatt) fontos helyszínei a tervezett bővítésnek. Mindkét új bejáraton át a –1,0 szinti előcsarnok ugyanazon terébe jutunk. Ide érkeznek a liftek is a térszínről közvetlenül. Szemben találjuk a 10 poszttal tervezett információs pultot. Nem a szigetszerű pult mellett döntöttünk javaslatunkban, mivel a 10 poszt nagyátmérőjű pultot igényelt volna, amely már belsőépítészetileg nehezen kezelhető és működtethető. Az egyenes pult, és a mögötte és mellette található kiszolgáló és raktárhelyiségek indokoltabbak. Ebből a térből indul a régi épületbe vezető új lépcső, ami a portikusz oszlopainak kiváltásai között vezet. Két egyforma kar egy-egy mozgólépcsőt fog közre, így kényelmesebbé tehető az átközlekedés a régi szárnyba. A lépcső mellett és mögött találhatók a zárható szekrények, továbbá a nagyméretű vizesblokk. A ruhatár a –2,0 szinten található, ahova a –1,0 előcsarnokból lépcső vagy lift vezet tovább, méretezése a kiírás szerinti.
 • Az alapterülethez viszonyítva terveztük meg higiéniás helyiségeket – az egyes funkciókhoz és funkciócsoportokhoz elosztva, méretezve. Nemenként is elkülönülnek a mozgássérült mosdók, valamint a személyzet helyiségei.
 • A régi múzeumépülettel történő összeköttetés igen fontos pontja a teljes rekonstrukciónak. Tekintettel arra, hogy a jelenleg ott kialakított vizesblokkok és a portikusz, továbbá a lépcsőkiváltás részletei nem ismertek, így tervjavaslatunkban egy maximális helyigényt fogalmaztunk meg. Ez a statikai paraméterek feltárása után módosulhat.