Épülettervek/Hallgatói terv

Szombathely Zeneiskola - Gáspár Fanni diplomaterve

2021.01.15. 16:10

A zenei nevelés évszázadok óta fontos eleme a gyermekek oktatásának, szabadidős tevékenységeinek. Egy modern zenei intézmény egyszerre szolgálja az érdeklődő nagyközönség művészethez, zenés kikapcsolódáshoz fűződő igényeit és a fiatalok személyes edukációs szükségleteit. Gáspár Fanni diplomamunkájában ezt a funkcionális kettőséget, a helyszín adottságaihoz igazodva az épület külső és belső kialakításban is megjeleníti, miközben egy letisztult, akusztikailag is jól működő zeneiskolát tervez Szombathelyre.

Tervezési program

A tervezendő épület egy zeneiskola, melynek helyszíne Szombathely zöldövezetében található. Az épület mind az egyéni, mind a kamara zenélésnek is színteret ad, emellett egy kisebb koncertterem is helyet kapna benne. A funkcióból adódóan a cél egy otthonos, nyugodt környezet létrehozása, ahol a diákok önfeledten elmerülhetnek a zenélésbe, és ki tudnak szakadni az őket körülvevő rohanó világból. Ezt támogatja a választott helyszín elszigeteltsége és a természeti tér nagysága, ami fontos szerepet játszik az épület kialakításában.

Helyszíni adottságok

A telek melletti templom már a 18. század második felétől áll, az évek során pedig egy fontos útvonal épült ki hozzá egy erős tengelyvonalként, amely összeköti azt a várossal. Ez a tengely az épületem elhelyezkedésének meghatározásában is mérvadó volt. A telek egy rekreációs zöldövezet része és az építési helyszín nincs leválasztva erről, hanem a kész épülettel kibővülve továbbra is a részét képezi. Ezen a helyszínen a 3. századtól egy római színház állt, aminek maradványai ma már nem láthatóak: a köveket más épületekhez használták fel.

A helyszín régészeti területnek minősül, a felszín alatti ásatások során néhány pénzérmét és nagyobb kőtömböket is találtak az egykori színházhoz köthetően. A terület környékén nincs sok parkolóhely kialakítva, és azok kapacitása sem megfelelő, ezért mindenképp szükséges további parkolók létesítése a területen. Ezt a telek felső vonalának mentén helyezem el, így kiszélesedik a telek felső határvonala.

Koncepció

Az épületem tájolását az említett templom által kijelölt tengely határozta meg, míg a területen elfoglalt helyzetét a környező épületek és építmények beépítési vonala befolyásolta. A felső szint villaszerűen illeszkedik a helyi beépítésekhez, míg az alsó sáv a dombba beleépülve a természethez igazodik A felső épületrészben helyezkedik el az előadóterem, mely a nyilvános publikumot szolgálja ki. Ez az épülettömeg pontszerűen jelenik meg a tájban, ahogyan a környező épületek is viselkednek ezen a területen. Mivel a nagyközönség használja ezeket a tereket, így a főbejárat is itt található, illetve gépkocsival is erről az oldalról közelíthető meg az épület.

A dombhoz illeszkedő épületrész egy hosszanti irányú teremsorból áll, mely a zeneiskolai gyakorlótermeknek ad helyet. Ez egy sokkal intimebb, zártabb zóna, ezeket a tereket már csak az ideérkező diákok és tanáraik használják. A domb lejtési irányából egy tereplépcsőn keresztül, gyalogosan közelíthető meg a zeneiskola. Az épület a terepszinthez képest süllyesztve van, ezért fontos kérdés volt a megfelelő mennyiségű természetes fény megteremtése. Ezt az alsó szint homlokzati falának megtörése és a hátsó kiszolgáló funkció sávjában lévő belső udvar biztosítja.

Anyaghasználat

Az épület felső részéhez, azaz az előadóteremhez tartozó területek burkolata minden esetben kezelt vörösfenyő lécburkolat. A járható lapostető attikája szintén ilyen burkolatú és azon átfordulva a belső udvarban is ez a lécezés jelenik meg, ezzel megteremtve a kapcsolatot a két szint között. Építészeti szándék volt, hogy az anyaghasználat jelölje, hogy mely területek köthetőek össze funkcionálisan. Ez esetben melyek azok a terek, melyek a publikum számára nyitottak. A tanulók számára kialakított szint egy sokkal zártabb, személyesebb szektor, emiatt anyaghasználatában is teljesen elkülönül a nyilvános terektől. Itt a letisztultság jegyében a törtfehér szín kerül előtérbe, emiatt a zenetermek közötti udvarban is szürke tölgyfaburkolat található. A domb felöli homlokzati rész pedig fehér vakolt felületként van kialakítva.

Szerkezeti felépítés

Az épület választott szerkezete a funkciójához szükséges, akusztikai igények miatt monolit vasbeton szerkezet. Az épület hosszfalas elrendezésű. Két szintből áll, melyek közül az alsó a terep szintjébe süllyesztett, így három oldaláról földdel határolt és itt felvastagszik a szerkezet. A felső szint kisebb alapterületű, ezért az ezt határoló tartófalak az alsó szintre is tovább vannak vezetve. A merevséget az azonos szerkezetű falak és födémek nyújtják. A nem teherhordó, kitöltő falak az akusztikai követelmények miatt hanggátló falak. Az épületben, az alacsonyabb rendű helyiségek között szerelt gipszkarton falak találhatóak. A felső szinten függönyfalakat alkalmaztam a nagy megnyitás érdekében.

Gáspár Fanni

Szerk.: Sulyok Georgina