Épületek/Lakóépület

Szociális minimalizmus

2010.09.13. 12:44

A XIII. ker.-i önkormányzat évek óta folytatott lakásépítési stratégiájának újabb eredménye a frissen épült, szociális bérlakásoknak otthont adó ház augusztusi átadása az Ambrus utcában. A kialakítást és a megjelenést erősen megszabta a rendkívül alacsony költségkeret, de ennek ellenére az építészek igyekeztek megfelelő komfortú lakóegységeket létrehozni. Az épületet az egyik tervező, Roth János DLA mutatja be.

2010. augusztus 19-én adta át a kerületi polgármester úr a lakóépületet. Az épület, az önkormányzat évek óta folytatott sikeres lakásépítési stratégiájának megfelelően, önkormányzati tulajdonú bérlakásokat tartalmaz. A lakások olcsó bérük miatt, előre meghatározott, nagyon alacsony költségkerettel épültek. Az ilyen típusú épületek építészeti kialakítására korábban, a Frangepán u.- Jász u. sarkán már tavaly elkészült foghíj épület tervezése során, olyan irányelveket dolgoztunk ki, melyeket nemcsak itt, hanem a még építés alatt álló Zsinór u. 36. sz. alatti lakó épületen is alkalmaztunk. Az elvek azt a célt szolgálják, hogy az alacsony bekerülési költség ellenére építészeti karaktert és használható, közösségformáló közösségi tereket biztosítsunk a korszerű lakhatás megkövetelte igények kielégítése mellett. Reméljük, hogy ezek az általunk tervezett lakóépületek éppen célszerűségükkel, „szikárságukkal” szolgálják az egyedi, ugyanakkor esztétikus arculatuk megteremtését.

 

 

 

Elveink röviden:

  •  a tömbbelső és az utcai közterület összekapcsolása,
  •  a nyitott lépcsőházak (mint egyedüli közösségi terek) alkalmazása,
  • csak egy – pinceszinti – gépkocsi szint tervezése,
  • további tárolók, esetleg gépkocsi is, a földszinten kialakítva,
  • homlokzati vakolat-architektúra, több színben, melyek a tömegek utcai-udvari oldalait hangsúlyozzák,
  • a nyílászárók ritmizálásával képzett „lyuk”-architektúra.


A tervezett megoldás rövid ismertetése, mutatói

Az építtető – XIII.ker. önkormányzat – meghatározott költségkeretből bérlakásokat kívánt kialakítani. A lakások számát 45 db-ban határozták meg. Az épületben csak a lakásokhoz szükséges gépkocsitárolók, tárolóhelyek és kiszolgálóterek alakítandók ki. Üzlet csak az alaprajzi kialakítás függvényében, a földszint ésszerű kialakítása érdekében tervezendő.

Jelenleg a nyugati szomszéd telekhatárán földszintes. könnyűszerkezetes szervizépület található, egyébként beépítetlen, az OFOTÉRT telephely parkolója. A keleti szomszéd három emeletes, hézagosan zártsorú lakóépület, oldalkerttel csatlakozik telkünkhöz.

A telek beépítését a hatályos KSZT szerint utcai és udvari tömbökkel valósítjuk meg. A két tömböt földszintes szárny köti össze, melyben folyosót és tárolókat alakítunk ki. Az utcai bejárat előcsarnokából fedett átjáró vezet az udvari lakóépülethez. A pinceszintre vezető gépkocsi lehajtó és az udvar gépkocsi-megközelítését biztosító áthajtó az épület délnyugati szakaszán kerül kialakításra.

 

 

 

Az utcai szárny F+ 4 em. + tetőszint kialakítású, 26 db lakást tartalmaz. A földszinten 1 db üzlet és közös tárolók helyezkednek el. Az udvari szárny F + 4 em. kialakítású, 19 db lakást tartalmaz. A földszinti, közvetlen kertkapcsolattal rendelkező lakások mozgássérültek számára is kialakíthatóak.

Tervezett lakásszám: 45 db (utcai szárnyban 26 db, udvariban 19 db)

Átlagos lakásterület: 50,6 m2 (erkélyek nélkül)

A helyszín rövid ismertetése

A telek a Reitter Ferenc utca, Országbíró utca, Szt. László út és Ambrus utca által határolt, lazán beépített, vegyes funkciójú területen áll. A Róbert Károly út felől elindult város rehabilitációs folyamat mostanra érte el ezeket a területeket, és itt is rohamos funkcióváltás és fejlődés indult meg. Ennek példája az Ambrus u. szemközti oldalán, a Szt. László út sarkán már megépült lakóépület, és ugyancsak szemközt - a Reitter F. u. mentén tervezett „lakópark”

A tömb a Reitter F. u. mentén az OFOTÉRT elsősorban ipari, irodai hasznosítású földszintes és középmagas épületeivel határolt, míg a többi utca felöl városiasabb, intenzívebben beépített, inkább lakótelkek határolják. Az épület állomány állapota vegyes, jellemzően felújításra szoruló, vagy bontandó. A tömb átépítésének stratégiáját határozza meg a KVSZ. Célja a tömbbelsők részben építési helyként, részben összefüggő zöldterületként történő hasznosítása volt.

 

 

 

A tervezett épület ismertetése

Az épület funkciója

Az épület 45 lakásos lakóépület, melynek földszintjén kb. 72 m2 nem lakás célra hasznosított terület van. Ezen terület pontos funkciója jelenleg még nem ismert (feltehetően kereskedelmi hasznosítású) ezért ezen helyiségek funkciója és belső kialakítása nem tárgya jelen építési engedélyezési eljárásnak. A lakások meghatározott költségkeretből építendő önkormányzati bérlakások, melynek alapterülete átlag 50,6m2. Minden lakáshoz gépkocsitároló és tároló-kamra tartozik.

Telepítés és alaprajzi elrendezés

Az épület tervezésénél alapvető szempont volt, hogy csak az utcai tömb legyen „középmagas” kialakítású, az udvari pedig csak „többszintes”. Építészeti, tömegképzési szempontok mellett a tűzvédelmi előírások is ezt indokolták, hiszen ezzel a megoldással az udvari (tűzoltási felvonulási területtel nem rendelkező) szárnyban sem szükséges sprinkler kialakítása. Az utcai tűzoltási terület miatt az engedélyezés során el kell érni a járdaszegély melletti parkolás megszüntetését és az előírt fa- kivágásokat.

Az épület alaprajzi kialakításánál törekedtünk a tiszta, áttekinthető alaprajzi rendszerek kialakítására, és a közlekedő rendszer alapterületének optimalizálására. Az épület méretéhez igazodó földszinti „reprezentatív” előtér készül. A lépcsőházak, közlekedők az udvar felől nyitottak. A lakásszinti középfolyosók természetes megvilágítását és szellőzését ezzel a megoldással biztosítjuk. A lakás alaprajzok tervezésénél elkerültük a kizárólag „amerikai”, belső konyhás lakáselrendezést. Az OTÉK előírásai szerint az utcai szárnyban bútorszállító felvonót, az udvariban pedig mozgássérült szállításra is alkalmas személyfelvonót terveztünk Az alagsori gépkocsitárolók lehajtóját az udvarra vezető áthajtóval közösen alakítjuk ki.

A személybejárati előcsarnokból nyíló átjáró felfűzi az utcai és az udvari szárny előcsarnokait és lépcsőházait. Az alagsor gazdaságos kialakítása érdekében a lépcsőházak nem vezetnek le a pinceszintre, hanem az utcai szárnyban külön alagsori lépcsőt terveztünk. Viszont mindkét felvonó a pinceszintre is szolgál, megfelelő előtérrel kialakítva.

Az udvari szárnyban 3db – saját kerttel rendelkező – földszinti lakást alakítunk ki, melyek közül 2db belső kialakítása alkalmas mozgás-sérültek részére is. Az utcai szárny visszahúzott tetőszintjén 2 db tetőteraszos, viszonylag nagyobb lakást terveztünk.

 

 

 

Tervezett homlokzati kialakítás

Az utcai és az udvari homlokzatképzés egyaránt hőszigetelt vakolatrendszerrel történik. A színezés karakteres, erős színekkel készül, a tömbök összes (négy) homlokzatán. A két tömb egymás felé forduló, erkélyes homlokzatain a többi oldaltól eltérő színű és struktúrájú vakolatot terveztünk. Az épület földszinti, utcai homlokzatain a  vandalizmustól és a falfirkáktól védhető anyagot terveztünk, így ezekre a felületekre a vakolat-architektúra átszellőztethető építőlemez burkolaton készült, mely szilárd és időtálló. (pl:StoVentec habüveg lemez, alu. tartószerkezeten ). A nyílászárók előtt textilanyagú árnyékolás, elsötétítés készült. Az erkélymellvédek horganyzott acél pálcarácsos szerkezettel készültek.

Budapest, 2010-09-07

Roth János DLA


Budapest, XIII. Ambrus u. 6. 45 lakásos lakóépület
vezető tervezők: Lasztóczi Péter, Roth János, Vizer Balázs