Egyéb cikkek

Szigetszentmiklósi általános iskola

2009.03.05. 06:19

”A beépítésnél fontos szempont volt, hogy az eltérő használatú funkciókat tájolás, külső megközelítés és használat szempontjából csoportosítva a lehető legmegfelelőbben helyezzük el.”
A Stúdió 100 megosztott III. díjas pályaműve a szigetszentmiklósi iskolapályázaton.

Megosztott III. díjat kapott a 30. sz. pályamű
Stúdió 100
építészek: Szász László, Hajnády Erzsébet
szakági tervezők: Szloszjár György, Kováts Gyula, Judik Zoltán
munkatársak: Pál Anna, Pécsi Levente, Knžniarski Tamás

 

 

 


Részletes bírálat

A telek beépítése
Az Óvoda a nagyforgalmú Tököli út felöli oldalra, a közpark mellé került, ami nem szerencsés megoldás. A Szebeni út mentén középen az Iskola és Zeneiskola tömbje található, az ÉK-i telekhatárhoz került a kissé süllyesztett Sportcsarnok. A Szebeni útról történik az együttes nagyforgalmú megközelítése. A Szebeni út mentén urbánus a beépítés, az épülettömegek a telekhatártól visszahúzva helyezkednek el, jóleső átláthatósággal. A beépítés jellemzően F+1 szintes.

A parkolók elhelyezése a funkciók szerint osztottan történik. A Sportcsarnoké ideiglenes – nem napi – használatú, gyeprácsos, az ÉK-i telekhatáron „parkoló utca” megnyitásával. A napi használatú parkolók a Szebeni út mentén vannak elhelyezve nem túl elegánsan.

A funkcionális egységek egyben és elkülönítve is jól megközelíthetők és működtethetők, lezárhatók. Minden elvárásnak megfelelnek a belső kapcsolatok, és a leválaszthatóság.

Az alaprajzi struktúra letisztult, világos, racionális. A központi aula jó gondolat, és
elegáns teret ígér. Az aula elhelyezése radikálisan csökkenti a folyosók hosszát. Az iskola főbejárata és a központi tér kapcsolata nem igazán elegáns. Azonban a konyha
elhelyezéséből adódóan az óvoda élelmezése az előcsarnokon keresztül nem kedvező
megoldás. Az osztálytermekhez tartozó vizesblokk nagyon alulméretezett.

Építészet. Sematikus, de fejleszthető. Az épületsávok összekötése kis nyaktaggal – átgondolandó. Az épület jól tagolt, nem terjengős.

Az Óvoda és az Iskola alaprajzai haladóak, kerüli a retrográd és sztereotíp előképek
használatát.

A tömeg és homlokzaképzés az alaprajzi szerkesztésnek megfelelően racionális. Bár a
homlokzati részletek elnagyoltak és sémaszerűek, a tervben „benne van” a fejlesztés
lehetősége. Tiszta és világos tömeghierarchiára épít. Belső terei hűvös eleganciát, jó
arányokat sugároznak.

Landscape megoldások helyenként urbánusak, lendületesek, nagyvonalúak (terephullámok), másutt nem igazán tervezettek (parkolók). A terepjáték miatt a kertrészek és udvarok kissé szétaprózódtak, de átgondoltak. Az épületrészek közötti udvarok, „köztes terek” szűkek, feszes légtéraránnyal rendelkeznek. A tervező hanyagolta az együttesnek a telek DNY-i oldalán elhelyezkedő közparkkal való kapcsolatát – illetve az átellenes telekhatárhoz csatlakozó lakótelkek városépítészeti problémáit új „parkoló utca” nyitásával gondolja megoldani. Nehezen indokolható, hogy miért lép ki az épület derékszögű geometriájából a szabadtéri sportpálya elhelyezése.

A helyi szabályozó előírásokat a műleírás szerint megtartja. Bruttó szintterülete 11.600
m2, mely a pályázók között a középső tartományba került.

Az ütemezés átgondolandó: első ütemben a konyhát, Zeneiskolát és az Iskolát építené meg, a Hangversenyterem ideiglenesen tornateremként funkcionálna. Következő ütemben épül a Sportcsarnok, majd a felszabadult Hangversenyterem átalakítását végül az Óvóda építése követi. Dilatációt nem jelöl.

Az energiatudatos tervezést illetően a műleírás konkrét javaslatokkal él: megújuló és
korszerű hagyományos technikákat, vegyesen alkalmaz. Korszerű kondenz kazán fűti
az iskolát és az óvódát. Légfűtéssel és hűtéssel a Sportcsarnokban és a konyhán számol, takarékos légtechnikát a konyhában és a Hangversenyteremben tervez. Megújuló nergiaformák alkalmazása nem kizárólagos: használati melegvíz és az Iskola elektromos rendszere napenergiával működik, de hőszivattyút is alkalmaz. A gazdaságos építést és üzemeltetés lehetőségét a bruttó szintterület mérete és racionális szerkesztés is alátámasztja.

A Bíráló Bizottság a pályaművet tiszta alaprajzi szerkesztése, az elvárásokat magas szinten kielégítő funkcionális kapcsolatai miatt megosztott 3. díjban részesítette, melynek összege 2,2 M forint.