Egyéb cikkek

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely fejlesztése

2009.11.27. 11:35

Rangsorolás nélkül megvételben részesült 20. számú pályamű
dpi Design Kft.
tervezők: Pintér Tamás, Kéver Tamás, Kovács Péter, Dombi Miklós

Rangsorolás nélkül megvételben részesült 20. számú pályamű
dpi Design Kft.
tervezők: Pintér Tamás, Kéver Tamás, Kovács Péter, Dombi Miklós
munkatársak: Hideg Máté, Lepkanics Zsuzsa, Fellner Anita

 

 

 


Részletes bírálat

Azon pályázatok egyike, amely a romterület védelmét kettős, különböző magasságban elhelyezett lefedéssel oldja meg. A maradványok egy részét nyomottabb, zártabb, vasbeton szerkezetű térben mutatja be. A püspöki palota előtti területre tervezett alapozása azonban problematikus. Ennek a környező terepszinthez képest megemelt teteje járható, a romok egy része innen is szemlélhető. Erre a teraszra Mátyás-szentély apszisa felett átlós rámpát vezet,  ennek nyomvonala azonban nem szerencsés, az egykori szentély jelentőségét csökkenti. A zártságot feloldandó, e posztamens fölé pilléreken álló, de mégis szinte lebegni látszó, nagyobb tetőlemezt helyez. Ennek kontúrja az egykori bazilika méreteihez igazodik. A tető helyzete, a Városház tér felőli feltárulása, de különösen a püspöki palotához való térbeli viszonya, azonban mégis bizonytalan. A tető nagyvonalúan, korszerű anyagokkal szerkesztett. Kár, hogy szerkezete alulméretezett. A keretmerevséghez, illetve a feszített ponyvaszerkezet szélein lényegesen nagyobb tartószerkezeti méretek lennének szükségesek, ami a tervezett  látvány könnyedségét jelentősen befolyásolná. A feszített membránnal kialakított térlefedés nagy magassága és oldalirányú nyitottsága miatt nem igazán védi a csapóeső ellen a romokat és az alatta zajló eseményeket.

Korszerő gondolat viszont a tetőzet alsó síkjának információs felületként való használata. Járható pázsitfelületei megformáltságukkal és léptékükkel jól illeszkednek a szikár építészeti megoldáshoz és a térburkolatok rendszeréhez.

A pályaművet sommás nagyvonalúsága, az egyszerű megvalósíthatósága, a további régészeti feltárások biztosítása miatt értékelte kedvezően a Bíráló Bizottság.