Nézőpontok/Vélemény

Szakrális terek építészete - kortárs tendenciák - hallgatói workshop kiállítása

2010.11.18. 09:43

A kurzus szándéka: a „szakrális” értelmezése személyes vélemény-nyilvánítással, saját és közös tervek által. A műhelymunka folyamatában létrejött építészeti terekkel modellezzük az egyéni és közösségi teret – melynek célja egy workshop keretében megépített kiállítás-installáció 1:4-es modellekkel.

BME Építészettröténeti és Műemléki Tanszék
2010. november 11-25.
BME K. épület II. emelet dunai szárny galéria-folyosó
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
konzulens: Bun Zoltán és Vukoszávlyev Zorán

Mottó: „T Ö M B”

Tematika:

Az ezredfordulón a szakrális építészeti térfelfogás értelmezésének szükségét éljük meg. Az önmeghatározás az építészet ezen szegmensén is lényegessé vált. A „szakrális” beépült a profán tér értelmezési körébe is. A személyes, az individuális érzékelés átalakítja a fogalmak jelentését. Az értékelés és szubjektív értelmezés közös pontjait keressük. A kurzusra szándéka: a „szakrális” értelmezése személyes vélemény-nyilvánítással, saját és közös tervek által. A műhelymunka folyamatában létrejött építészeti terekkel modellezzük az egyéni és közösségi teret – melynek célja egy workshop keretében megépített kiállítás-installáció 1:4-es modellekkel.

 

 

 

Módszertan:

Az építészeti alkotások mentén a téri megfogalmazások leképezése. Az egyéni majd csoportos modell-alkotás téri dimenziókat ad a gondolatoknak. A szemináriumtól a műhelymunka közös konzultációin át a workshop jellegű építésig ezen lépcsőfokokat jártuk végig.

Alapképlet:

Feltételeztünk egy ideális térformát, mely aranymetszéses arányaival a külső kubus-alakítás feladatát kivette az alkotói formálásból. A kápolna méretű alaptér 4x4-es mérete ideális alaprajzi egység egyéni és kis közösségi tér kialakításra is. A harmadik térméret meghatározásához egy alapképletet vettünk: a tökéletes arányú tömb az aranymetszés Φ = 1.618033988 arányával 6,17 méter körüli magassággal jön létre.

Workshop-folyamat:

Az alapkubus belső térfelületeinek formálása, a megközelítés-feltárulás kialakítása, a hatás megfogalmazása maradt ekeppén feladat – természetesen nem leválasztva a koncepcionális döntéstől, ami a külforma egységének szándéka. A workshop részvevői mindannyian készítettek egy saját téri hitvallást, mely 1:50-es makettben fogalmazta meg elképzelésüket a szakrális térről ezen formán belül.

 

 

 

Az első prezentáción a hallgatók megvitatták-értelmezték egymás munkáit és maguk alakítottak a közös gondolatok mentén 4-5 fős csoportokat. A következő alkotói fázis a közös útkeresésről szólt 1:20-as makettben meghatározva az azonos vagy hasonló gondolatfelvetések mentén elinduló közös munkát. A prototípus 1:10-es modellje a tér már közvetlenül érzékelhető és fotózható – tehát a valósághoz egyre pontosabban közelítő megjelenítését szolgálta. Az alkotói folyamat kiállításon is látható makettjei 1:4-es léptékben már „belátható” terek – a workshop résztvevőinek közös munkája.

Kiállítók:

Annus Zsuzsa, Bodó Balázs, Bun Zoltán*, Fekete Maja, Garay Dorottya, Horváth Gabriella,  Kovács Ádám, Lamann Mónika, Losonczy Anna, Marsal Zsófia, Molnár Zoltán, Moór Hajnalka, Rentka László, SZendrei Zsolt, Szőke Zsófia, Toldi Katalin, Török Tamás, Urbán Boglárka, Varga András, Vukoszávlyev Zorán*