Épülettervek/Középület

Sebészeti centrum Csehországban

2017.12.14. 11:48

Rutkai Pál András első fordulóban benyújtott pályázati terve az új sebészeti komplexum kialakításával az elmúlt évtizedek fejlődését képviseli, egy új, flexibilis, humánus és végeredményben gyógyító környezet létrehozásával, amely alkalmazkodni tud a jövő kihívásaihoz.

Bevezetés

A sebészeti diszciplína területén a csehországi Hradec Králové Egyetemi Kórház mindig is úttörőnek számított. Az 1920-as években létrehozott, egykor pavilonos rendszerű kórházegyüttes 1985-ben bővült új sebészeti épülettel, amely a kor műszaki színvonalának csúcsát képviselte. Az elmúlt 30 év során azonban az orvostudomány, az eljárások, a technológia és a modern kórház általános építészeti koncepciója jelentősen megváltozott.

Tervezési feladat

A rendkívül részletes (150 oldalas, cseh és angol nyelvű) pályázati kiírás egy olyan épületegyüttes megvalósítását irányozta elő, ahol járóbeteg és fekvőbeteg ellátó funkciók, a legmodernebb diagnosztikai és beavatkozási eszközök valamint korszerű logisztikai berendezések is megtalálhatóak. A tervezés két szempontból jelentett nagyobb kihívást a szokásos kórháztervezési feladatoknál. Egyrészt a jelenlegi, 30 éves épülettömb megtartásával, annak kismértékű átalakításával kellett számolni, alkalmazkodva az épület szintmagasságához, szerkezeti rendjéhez, bejárataihoz és közlekedőihez. Másrészt olyan új épületet kellett tervezni, amely a meglévő épület folyamatos üzemelése mellett kivitelezhető, nem gátolva a sürgősségi, járóbeteg, fekvőbeteg, látogató vagy feltöltési útvonalakat, vagy éppen a műtőblokk használatát.

 

 

 

 

Urbanisztikai terv

Az új épület a kórház évek óta tartó, központosítási erőfeszítéseinek legújabb állomása, amelynek során a pavilonos campus egy centralizált épületegyüttessé alakul át. Jelen beruházás sikere és a további fejlesztések kulcsa egy olyan keretrendszer megteremtése, ahol a most létrehozott struktúrához a későbbiekben hozzáadhatók új épületek és funkciók. A jövőbeni bővítés elkerülhetetlen, az új sebészeti központ kialakításának ’jövő-állónak’ kell lennie, amely lehetővé teszi az épületegyüttes folytatását és kapcsolódását több irányban. Az interdiszciplináris orvostudománynak és gyógyításnak interdiszciplináris infrastruktúrára van szüksége, amely biztosítja a különböző szakterületek közti együttműködés lehetőségét és a hosszútávú fejlődést. 

Koncepció

Az új épület a kórházépítés elmúlt három évtizedének paradigmaváltását összegzi. Az 1985-ben létesített korábbi pavilon már egy modern kórház hatékonyságát képviselte, de a koncepciónak nem volt része a fény, a zöldfelületek és a humánus kialakítás. Az új bővítés ezeket az új elemeket jeleníti meg, miközben alkalmazkodik a korábbi épület működési sémájához. A régi épülethez történő hatékony kapcsolódás kialakításához az új tömb követi a korábbi épület topológiáját. Az ápolási egységek a fejlesztési terület keleti oldalán, a diagnosztikai és manuális területek a nyugati oldalon helyezkednek el.

Nagyobb eltérést mutat azonban a fenti funkciók kapcsolata egymáshoz. Míg a korábbi épületben ezek a területek szorosan egymás mellett helyezkednek el – nagyméretű, bevilágítás-mentes zónákat kialakítva – az új tömbben határozottan elválnak a funkciók, egy átmeneti teret képezve, megnyitva a homlokzatokat és a fényt mélyen az épületbe vezetve. Az így kialakuló többszintes zóna nemcsak térélményt nyújt, hanem egy olyan elosztó/közlekedő rendszer létrehozását teszi lehetővé, ahol az épületen belüli folyamatok egyértelműen elválaszthatók és kombinálhatók. Ez a kialakítás egyben garancia a későbbi fejlesztések, funkciók egyszerű és hatékony kapcsolódásához is.

 


 

Építészeti kialakítás

Az új épület közlekedési rendszere és a különböző funkciók szintenkénti elválasztása olyan architektúrát hoz létre, amely segíti az épületen belüli egyszerű, intuitív tájékozódást. A különböző emeletek eltérő hozzáférési/korlátozási szinteket is képviselnek, egyértelműen tagolva a közösségi, gyógyászati és látogató forgalom számára elérhető területeket.

A tömegformálás követi a funkcionális rendet. Az alsó három szint kontúrja négyzetes, amelyet két részre oszt a központi átrium és közlekedő. Az észak-déli irányú lobby egyrészt kapcsolódási lehetőséget ad a szomszédos épülethez, másrészt az új tömb belső útvonalait is szervezi, egységbe rendezi.

Fontos szempont az új épület kialakításánál, hogy a fejlesztés végére, a megtartandó és az új épület külső megjelenésében egységes képet mutasson. Ennek érdekében olyan moduláris, előregyártott homlokzati panelekből épül fel a külső burkolat, amely mindkét épületen kialakítható és amely mögött flexibilisen változtathatók a különböző funkciók.


 

Logisztika

A végleges állapotban a kórház déli, jelenleg áruforgalmat bonyolító kapuja veszi át a főbejárat szerepét, ahol új sáv létesül, elsőként az építési forgalomnak, a kivitelezés befejezését követően pedig a logisztikai forgalom kiszolgálására. A jelenlegi északi bejárat a jövőben elsődlegesen a sürgősségi forgalom bonyolítását végzi, biztosítva a gyors áthaladás feltételeit. A déli oldalon létesülő új felszíni parkoló nemcsak az új épületbe érkezőknek, hanem a campus többi részének parkolását is segíti éppúgy, mint a területen tervezett további két parkolóház. A parkolóktól az úticélig történő eljutáshoz a területen jelenleg is keresztül haladó városi buszjárat útvonalának módosítása szükséges. Ezzel egyfajta campuson belüli P+R rendszer alakítható ki. A feltöltés az új épületben létesítendő és a teljes együttesre méretezett, földalatti loading udvaron keresztül történik, ahol a tiszta és szennyes forgalom elkülönítve kezelhető.


 

A kivitelezés organizációja

A meglévő épülethez történő minél közvetlenebb csatlakozás és a fejlesztési terület adta korlátok az új épület telepítését nagy mértékben meghatározzák. A térbeli korlátok és a folyamatosan üzemelő épület melletti kivitelezés számos kihívást jelent és speciális ütemezést igényel.

A kivitelezés megkezdése előtt több kiszolgáló funkciót is át kell helyezni, melyre a nagy kiterjedésű campus lehetőséget biztosít. A régi épület feltöltési funkcióit egy ideiglenes, könnyűszerkezetű épületrésszel kell megoldani, hogy az új épülethez szükséges teljes fejlesztési terület felszabaduljon. A kivitelezés forgalmának elválasztása és a kórházon belüli forgalom zavartalan biztosítása érdekében a terület keleti oldalán egy szerviz út alakítandó ki, amely mellett elhelyezhetők a kivitelezéshez szükséges felvonulási létesítmények. A kórházkomplexum nyugati bejárata új építési bejárattal bővítendő, a különböző szállítási feladatok egyértelmű szétválasztásához.

Miután elkészül az új épület - a fejlesztés első üteme - a régi épületből minden funkció átköltözik és megkezdődhet a régi kórházépület felújítása. Ehhez a felvonulási terület áthelyezése és egy speciális, ideiglenes folyosó kialakítás szükséges, amelyen keresztül az új épületet a kivitelezés alatt is össze kell kötni a terület északi részén található sürgősségi központtal és több, a régi épületben megtartandó funkcióval. Az építési munkálatok során figyelembe kell venni és össze kell hangolni a gépek keltette rezgéseket és a műtőblokk üzemelését. Hasonlóan lényeges kérdés a sürgősségi központ mentőforgalmának biztosítása és az épület tetején lévő helikopterleszálló megközelíthetősége, a szükséges légifolyosók biztosítása a toronydaruk környezetében.

Rutkai Pál András
egészségügyi szaktervező
LEED Green Associate