Egyéb cikkek

Református templom, ifjúsági központ és parókia épület, Nagykovácsi

2006.12.22. 11:45

Az 5. bírálati sorszámú pályamű

Szerzők: Földes László, Mórocz Tamás vezető építész tervezők

             V. Nagy Zoltán, Oltvai Tamás szakági tervezők

Munkatársak: Falb Anita, Antal Gabriella, Taraza Boushra, Szüle Péter,  Török Bence

A Bíráló Bizottság 200.000 Ft megvételben részesítette az 5. bírálati sorszámú pályaművet

Szerzők: Földes László, Mórocz Tamás vezető építész tervezők
             V. Nagy Zoltán, Oltvai Tamás szakági tervezők
Munkatársak: Falb Anita, Antal Gabriella, Taraza Boushra, Szüle Péter,  Török Bence


 

 
 
A pályamű részletes bírálata

A keleti irányból feltárt együttes térszervezése kitűnő. Az elrendezésből adódóan a déli és keleti oldalon szükséges számú parkoló kerül kialakításra oly módon, hogy a bejárat előtt kellő attraktivitású gyalogos tér jön létre. A funkcionális elrendezésből adódóan a külső-belső terek kapcsolata előnyös, a különböző rendeltetésű átriumok sorolása, a közösségitől a privát zóna felé jó. A modern építészeti eszközök az épületet szinte szoborként emelik ki a környező tájból. Szép eleme a tervnek a templomtér nyugati kulisszafalának résszerű háttérvilágítása, valamint a különálló, de a főtömeghez mégis kapcsolódó pengefal jellegű harangtorony alkalmazása, me1y ugyan nem új építészeti eszköz, de itt a harang körüli keretben megjelennek a Nagyszénás-hegy zöld tömbje, részletei is. A harmonikus és szoborszerű tömegképzéshez illeszkedik az alkalmazott külső kő burkolat és tetőfedés, ennek költségei a  jelen beruházás keretében kérdésesek lehetnek. A terv megvételben részesült.

 
Építészeti koncepció

Az volt a célunk hogy építészeti és szellemi értelemben súlyos épület jöjjön létre, olyan épület együttes amely fókuszpontja tud lenni az új település résznek.

A lényeg a templom. Egyszerű archetipikus, méltóságteljesen emelkedik ki a kompozícióból. A templom kővel burkolt, súlyos tömege a földből „nőtt ki”. Abból a földből amelyhez ezután mindig is tartozni fog.

A többi funkció, az oldalszárnyban illetve önálló épületrészeben helyezkedik el. A hierarchikus épületegyüttes térrendszere sokrétű, belső udvarokkal és sikátorokkal szabdalt, az épületegyüttes mégis összefogott és egységes. Ebben van az ereje. Erre az erőre szükség is lesz, ahhoz hogy felülemelkedhessen a profán világ, a lakóházak és üzletek, építészeti kavalkádján. A református templom nyitott, kinyújtja kezét a környezete, a közösség felé. Ennek egyik eszköze a templom bejáratánál kialakított öbölszerű köztes városi tér, amely legalább annyira tartozik az épületegyütteshez mint az utcához, a faluhoz.


 
A kapcsolat másik eszköze az ifjúsági központ, amely nyitott a külvilág felé. Itt minden nap pezseg az élet. Ezek a térfalak alkalmasak arra, hogy az ország sőt a világ más részeiből is jöhessenek ide vendégek, egy-két napra megszállhassanak, lelkileg erősödjenek. A helyi ifjúság is otthon érezheti magát, közösségbe kerülhet, értékekre találhat egy irányt vesztett világban. A templom nyitott de nem átjáróház. A két védett belső udvar az elmélyedés, a biztonság érzésének a színhelye. Itt megjelenik egy kis természet, fa, növényzet az épített környezetben.

A templom belül, ugyanolyan egyszerű mint kívül. A magas tér emelkedetséget áraszt. A tiszta fehér belső térbe nem süt be erősen a nap, ide inkább sejtelmesen szűrődik be a fény. Hogy honnan is jön azon ki-ki elgondolkodhat.