Épületek/Középület

Pritzker-díjasok nyomában: Wang Shu

2015.03.24. 07:00

Kínai születésű építész eddig csak kétszer, Kínában élőként pedig csak Wang Shu kapta meg a legrangosabb építészeti díjat. Shu munkái leginkább Kínához, a helyi hagyományokhoz és a tradicionális anyaghasználathoz kötődnek.

A Kínában élő kínai építészek közül elsőként Wang Shut részesítették Pritzker-díjban, 2012-ben. A zsűri döntésében kitért Wang Shu az épületeiben megtestesülő történelmi hatású kísérleteire, a több évszázados építészeti formák és megközelítési módok felélesztésére, az általa képviselt kritikai építészetre. A fiatalon elnyert díjat voltaképpen egy épületért, a 2008-ban átadott Ningbo Múzeumért kapta, amelyben látványosan és kritikusan eleveníti fel a régió építészeti hagyományait, konceptuálisan megjelenik benne a víz és a hegy, mint a város történelmében fontos szerepet játszó elemek. Ugyanakkor – ahogy ezt egy későbbi interjúban finoman szóvá is tette – nehezményezi, hogy felesége és állandó alkotótársa, Lu Wenyu vele együtt nem kapta meg a rangos építészeti díjat.

A szintén építész feleségével közösen 1988-ban alapított, rajtuk kívül még 4 építészt foglalkoztató Amateur Architecture Studio missziója a profi építészet figyelmét felhívni az épületek alapvető funkciójára, a házak emberközeli kialakítására és anyaghasználatára, egyfajta módon visszatérni a kezdetleges stádiumokhoz. Fontos, hogy a túlságosan megtervezett épület ne kerítse hatalmába elsődleges használóját, az embert. Wang Shu épp ezért nem is feltétlenül mondható termékeny építésznek, irodájuk évente nagyjából 1-1 új épülettel, tervvel áll elő. Fontos számára a manuális tudás megszerzése – diákjaitól is legalább egy évi szabadkézi tervezési- és terepgyakorlatot követel meg – az épületek megfelelő, hagyományos technológián alapuló szerkezetének megtalálása. Épp ezért tervei egymástól igen eltérőek lehetnek, de mindig szorosan kötődnek az adott hely emlékeihez, történelméhez, hagyományaihoz.

Jelenleg a hangzhoui Buddhista Intézet Könyvtárának kivitelezési munkálatai folynak, emellett tervezési, illetve az építkezés kezdeti szakaszában van még néhány kulturális épülete – kortárs múzeum, helyi kulturális központ – Kínában. Folytatja a kelet-kínai Hangzhou Művészeti Akadémia – ahol korábban maga is végzett – kampuszának fejlesztését, amelynek első két üteme 2007-ben készült el. Tavaly harangozták be, hogy az akadémiához kortárs múzeum is épül Álvaro Siza és Carlos Canstanheira tervei alapján, aminek munkálataiban szintén aktív szerepet szánnak az akadémia Építészeti Iskoláját vezető, 52 éves Wang Shunak.

Bán Dávid