Egyéb cikkek

Pécs-Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése

2008.03.13. 14:33

Megvételben részesült 6. sz. pályamű
Kadarte Bt. — Miklós Balázs, Kádár Bálint, Szemerey Samu

Megvételben részesült a 6. sz. pályamű
Kadarte Bt.
Miklós Balázs, Kádár Bálint, Szemerey Samu

 

 


Részletes bírálat:

A pályamű problémafeltárása, az egész tömbre kiterjedő rendszerszemléletű megközelítése példaértékű. A terv a területen kialakult értékeket, a meglévő struktúrákat megőrzi. A fenntarthatóságra adott javaslatai kedvezőek. Az északi kapunál tervezett, lakossági igényeket kiszolgáló közpark jó gondolat. Határozott tengelyt a Nevelési Központ északi megközelítésére nem ad. Az Agóra funkcionális tagolása jó, de részleteiben kidolgozatlan.

Jó gondolat a gazdasági kiszolgáló udvart takaró emelt térrész. Kedvező a Csontváry utcánál a gyalogos és gépjárműforgalom elválasztása, de nem megoldott a kereskedelmi létesítmények kiszolgálása.

A helyszínrajzok és metszetek kidolgozottsága nem kellő részletezettségű és nem a műleírásban leírt jó gondolatokat közvetíti.

A játék és a játékosságra épít, ez adja a közösségi terek legfőbb funkcióját. Erősen megjelennek a helyi civil közösségek és az ANK mentori szerepe, különösen épít a családok társadalmi szerepére. A Csontváry térnek szánja a területen a legfőbb kulturális funkciót. A sportpályák száma pozitívuma a tervnek. Ugyanakkor túlzottan tagolja az agóra belső terét, ezzel szűkíti belső lehetséges funkcióját és nem ad választ a terv az agóra valós funkciójára. A pillangókert hasznosítására adott válaszok realitás megkérdőjelezhető.

Alapos településszerkezeti és helyzetelemzést követően nem fordított kellő hangsúlyt a zöldfelület-rendezési kérdések kidolgozására. A jelenlegi terep- és növényzeti adottságokat nem veszi figyelembe. A műleírásban a zöldfelületek felújítására adott javaslatai kidolgozatlanok, felszínesek. A kerti funkciókra adott ötletei (tankert, konyhakerti növények termesztése) hibásak. Látványtervei nem valósak.