Egyéb cikkek

Pécs-Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése

2008.02.22. 12:27

1. díjban részesült a 4. sz. pályamű
Lépték-Terv Tájépítész Iroda
Vezető tervező: Szakács Barnabás

1. díjban részesült a 4. sz. pályamű
Lépték-Terv Tájépítész Iroda
Vezető tervező: Szakács Barnabás
Tájépítész: Esztergomi Judit Réka, Hlatky Katalin, Jáger Tünde, Szabó Franciska, Tóth Eszter, Tóth Réka
Közlekedés: Boda Ilona
Közösségi részvétel: Dömötör Tamás
Építész: Vonnák Kata

 

 


Részletes bírálat:

A tervben javasolt térsor értékes, jól kidolgozott gondolat. A déli oldalon a gyalogos és járműközlekedés elválasztása a kötöttségek mellett jó megoldást ad. A Csontváry tér alatt kialakított parkoló jó ötlet, de a tervi megoldás az ANK gazdasági kiszolgálását nehézkessé teszi. A körgyűrűt használó autós gazdasági megközelítés nem elfogadható. A Csontváry tér keleti oldalára tervezett kettős gyalogos tengely megfelelően hangsúlyos és jól kapcsolja hozzá a kollégium közötti áttervezett köztereket.

A tervben indokolatlanul erős új kompozíciós elemeket alkalmaz. Az ANK-t észak felé jól nyitja meg, de hangsúlyos tengelyének lezárása megoldatlan.

Erősen hangsúlyozza a civil környezet szerepét (egy intézmény mentorálásával, ami az ANK) a fenntarthatóság biztosításában. Kiemelten hangsúlyt fektet a közösségi információk megjelenítésére és a terület beazonosíthatóságára a JEL alkalmazásával. Az egyedi utcabútorok tervezésébe bevonná a helyi kreatív ipar szereplőit, ami összhangban az EKF egyik fő céljával. Preventív beavatkozásnak tekinti a tervezett beruházást, amivel megállíthatja a városrész szlömösödését. Erőteljesen reagál a mozgásigény kielégítésére, ezt hangsúlyozza az északi park tervezett kialakítása is. Ugyanakkor nem dolgozta ki a külső karéj funkcióját és nem adott választ annak kialakítására.

Javaslatai a környezeti adottságok igen alapos, részletes helyzetfelmérésére és állapotértékelésére alapozottak. Részletes javaslatokat ad berendezési tárgyakra és képzőművészeti alkotások elhelyezésére. Kellően figyelembe veszi a sajátos terepadottságokat és részletes javaslatokat ad a növényzet felújítására. Jó javaslatot ad az ANK belső terének időszakos zárhatóságára. Műleírása igen alapos, a környezetrendezés minden fontos elemére kiterjed. A tervet részletes költségbecsléssel támasztja alá. Kiemeli a felújítás utáni gondozás, karbantartás szükségességét.