Pályázatok

Pályázat szoborkészítésre az Esterházy kastély szűkebb környezetében

2008.05.06. 07:37

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, mint a fertődi Esterházy kastély vagyonkezelője, együttműködve Fertőd Város Önkormányzatával szobrot (két figurából álló szoborcsoportot) kíván elhelyezni az Esterházy kastély szűkebb környezetében.
beadási határidő: 2008. június 30. 15 óra;
helyszíni konzultáció május 8-án 10 órakor

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, mint a fertődi Esterházy kastély vagyonkezelője, együttműködve Fertőd Város Önkormányzatával szobrot (két figurából álló szoborcsoportot) kíván elhelyezni az Esterházy kastély szűkebb környezetében, s ennek megtervezésére és kivitelezésére az együttműködő partnerek nyílt jeligés pályázatot írnak ki.

A szobor állításának indoka

A történeti parkjaival együtt közel 200 hektár összterületű fertődi Esterházy kastélyegyüttes a nyugat-dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében, a magyar-osztrák határ közelében, a Fertő-tótól délkeleti irányban fekszik és 2003 óta a szomszédos Fertő-Hanság Nemzeti Park területével együtt szerepel az UNESCO világörökségi listáján. A kastély a magyarországi barokk-rokokó világi építészet és társművészetei nemzetközi mércével is kiemelkedő műemlékegyüttese. Építészeti, művészettörténeti, táj- és kertépítészeti értékei, az Esterházy-család történelmi jelentősége és a 18. századi főúri életmód, udvartartás és mecenatúra művelődéstörténeti minősége révén a nemzet történelmének, sajátos és európai szövetű kultúrájának egyedülálló emléke, emlékhelye. Több évszázados történetének különböző periódusai közül Esterházy „Fényes” Miklós (1714–1790) herceg időszaka tekinthető fénykornak: ekkor épült ki a mai együttes a nagyléptékű parkokkal és ekkor vált a hercegi rezidencia a kor kontinentális jelentőségű műveltségi központjává.

A zenetörténet óriása, Joseph Haydn (1732–1809) évtizedekig, 1766-tól 1790-ig az eszterházai rezidenciát építtető Esterházy „Fényes” Miklós zenésze és zenekarvezetője volt, így neve összefonódott a kastéllyal. 2009-ben lesz e jeles személyiség halálának 200. évfordulója, amelyre a zenei világ már készülődik Angliától Japánig. A jellemzően világméretű, jeles zenei eseményekben gazdag megemlékezésre Haydn munkásságának hiteles helyszínén, az Esterházy kastélyban is számos nagyszabású rendezvénnyel (koncertek, kiállítások, stb.) készülünk. Ez nem pusztán lokális, hanem országos jelentőségű kérdés, amely Magyarország nemzetközi megítélését, műveltségi és kulturális színvonalát közvetlenül is reprezentálja. A tervezett események fontos eleme egy Joseph Haydn és a mecénás Esterházy Miklós emléket megörökítő, művészi értékei mellett érdekesen megfogalmazott szoborcsoport állítása.

A megrendelő elvárása, a szobrok helyszíne és anyaga

A két figurából álló szoborcsoport állításának elhatározásában lényegi szerepet játszott, hogy Fertőd-Eszterházán egy Haydn-emléktáblán kívül nincs a zeneszerző és a herceg emlékét idéző köztéri mű. (Haydnnak csupán Budán áll egy mellszobra, a hercegnek viszont sehol sem.) A hiányt is pótló alkotás állításának célja és egyúttal fő mondanivalója, hogy megörökítse e két nagyformátumú személyiség kapcsolatát és a maguk területén végzett kimagasló teljesítményüket. Elhelyezésüket tekintve a megrendelői igényt a következők alapján alakítottuk ki: Eszterházai időszaka alatt Joseph Haydn a kastély főépületétől nyugatra eső ún. Muzsikaházban élt és a ma is meglévő – a kastély hátsó homlokzatához futó – fasoros sétányon járt át a kastélyba. (E megmaradt útvonal így hiteles, személyéhez is köthető helyszín.) A rezidencia és környezete kiépítésekor Esterházy Miklós a leírások szerint a kastély déli homlokzatának erkélyére – amelyre a zenei eseményeknek is helyet adó díszterem nyílik – kilépve adta művének az Eszterháza nevet. (Az erkély tehát szintén egy történetileg eredeti, ugyanakkor a reprezentációnak megfelelő és a korabeli hierarchiát is jelző helyszín.)

Az előzőekből adódóan a megrendelői szándék szerint a herceg messziről is felismerhető figurája a kastély hátsó homlokzatának erkélyén jelenne meg úgy, hogy vizuális kapcsolatban legyen a hátsó park homlokzat elé futó fasoros sétányról – a Muzsikaház felől és a nyugati kamarakertet záró ballusztrád előtt – érkező Haydn alakjával. Elvárás, hogy az életképszerű, bronz figurák portréigényűek legyenek és korhű öltözékben jelenjenek meg. (A helyszín állami tulajdonú, a megrendelő kezelésében lévő terület.) A szobrok anyaga: bronz. Az alkotás méretére vonatkozóan konkrét adatok nincsenek, szempont viszont a jól láthatóság és az emberléptékűség.

A pályázati feltételek az alábbiak

A pályázat nyelve: magyar

A pályaterveket az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői bizottsága értékeli a megrendelő képviselőinek jelenlétében. Ezt követően a Lektorátus javaslatának ismeretében a megrendelő a nyertes művésszel felhasználási szerződést köt a szoborcsoport megvalósítására.

Bemutatandó
1. A két figura 1:5 léptékű modellje, illetve olyan 1:20 léptékű makett (szabadon választott anyagból), amely megfelelő módon szemlélteti a két figura egymáshoz és az épülethez való viszonyát;
2. a megrendelő által megadott helyszínrajz alapján készített, bírálható léptékű vázlatterv, a szobor környezetbe való illesztéséről és a környezet rendezéséről;
3. műleírás (amelynek tartalmaznia kell a felállítandó szobor és posztamens pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját) és részletes költségbecslés.

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból. A pályázat jeligés. A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a modelleken és a mellékleteken feltüntetve a jeligét.

Az első három helyezett pályamű díjazásra kerül:
I. díj bruttó 500.000.- Ft
II. díj bruttó 300.000.- Ft
III. díj bruttó 200.000.- Ft

A pályázat kiírója 2008. május 8-án 10 órakor konzultációt tart. A konzultáció helyszíne: Fertőd, Esterházy kastély.

A pályázat beadási határideje: 2008. június 30. (hétfő) 15.00 óra
A pályázati zsűri időpontja: 2008. július 3. (csütörtök)
A leadás helye: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, Budapest, I. kerület, Dísz tér 15.

A kész mű felállításának tervezett ideje: 2009. május hónap.
A pályázóknak figyelembe kell venni, hogy a szobor állításának maximális keretösszege bruttó 25 millió forint, amely a szoboralap költségeit is magába foglalja (a környezet rendezését viszont nem).
Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet. Az alkotók csak olyan eredeti tervvel jelentkezhetnek, amelyekkel más pályázatokon még nem vettek részt. A díjak az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői bizottságának a szakvéleménye alapján kerülnek kiosztásra.
Az 1:1 léptékű modell elkészítésére, ill. a szobor kivitelezésére adandó megbízásról a végleges döntést a megrendelő (Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és Fertőd Város Önkormányzata) hozza meg 2008. július 27-ig a szakvélemény figyelembevételével, amelyről írásban értesíti a művészeket és a Lektorátust.
A kiírás feltételeit mind a kiíró, mind a pályázó fél önmagára nézve - szerződéses érvénnyel - kötelezően elfogadja. A kiíró fenntartja a jogot, hogy nem ad ki megbízást a megvalósításra.
A műemlékek Nemzeti Gondnoksága és Fertőd Város Önkormányzata a szobor megvalósításának támogatására pályázni kíván a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kiírt, köztéri alkotások létrejöttét támogató pályázaton.
Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket a megrendelő köteles beszerezni.

Visszajelzés és további felvilágosítás: Dr. Varga Kálmán igazgató,
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága,
1014 Budapest, Dísz tér 15.
Telefon/fax: 202-6288

forrás: pafi