Pályázatok

Pályázat Pro Architectura díjra

2009.03.22. 06:01

A 2009. évi Pro Architectura Díjakra a pályázatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje
április 24. (péntek) 14 óra

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium hirdetménye

a 2009. évi Pro Architectura-Díjak adományozásáról

A miniszteri rendelettel szabályozott Pro Architectura-Díj egy adott építészeti alkotás kiemelkedő színvonalának elismeréseként a tervező építész(ek) számára adható miniszteri kitüntetés.

Az adott mű megalkotásában tervezőtársként együttműködő, a kiemelkedő eredményhez alkotói minőségben hozzájáruló két vagy több építész tervező között a díj megosztható, ha erre vonatkozó előzetes megegyezésükről mindannyian írásban nyilatkoznak. Nyilatkozat híján a szerzőként első helyen feltüntetett, illetve a pályázatot benyújtó építész tervező kapja a díjat. A díjat ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja, de öt éven belül csak egyszer. Évente legfeljebb öt díj adományozható. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

A díj átadásának napja minden évben az Építészet Világnapja, október első hétfője, amely az idén 5-ére esik.

A díjat a Pro Architectura Díj Bizottság javaslata, illetve dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár előterjesztése alapján Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztere adományozza.

A Pro Architectura Díj Bizottság elnöke Fegyverneky Sándor országos főépítész, főosztályvezető, a Bizottság tagjai Karácsony Tamás, Koller József, Marosi Miklós, Rudolf Mihály, Sáros László és Vikár András Ybl Miklós-díjas építészek. A Bizottság titkára Zsilinszky Gyula (tel: 441 77 79, e-mail: gyula.zsilinszky/kukac/meh.gov.hu Zsilinszky.Gyula/kukac/nfgm.gov.hu [a változás bejegyezve 2009. március 25-én])

A 2009. évi Pro Architectura-Díjakra a pályázatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje április 24. (péntek), 14.00 óra

A díj adományozására olyan épülettel (művel) lehet pályázni, amely minden tekintetben szabályos körülmények közt valósult meg, a benyújtási határidőt megelőző egy évvel korábban már szabályosan használatba vették, illetve folyamatosan használják, továbbá amelynek a bírálat keretében történő helyszíni megtekintéséhez a tulajdonos (kezelő) hozzájárult.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó(k) nevét és elérhetőségét (postacím, telefon, e-mail) a pályázati dokumentáció belső címoldalán, vagy más könnyen megtalálható, feltűnő helyen,
  • tervezőtársak együttes pályázata esetében egyenként aláírt közös nyilatkozatot az egyetértésről,
  • a pályázó(k) szakmai pályafutásának tömör ismertetését,
  • a mű megismeréséhez szükséges tartalmú tervlapokat min. A/4, max. A/3 formátumban,
  • műszaki leírást a szokásos tartalommal,
  • az épületről készült fotókat, továbbá CD-t. (utóbbit lehetőleg PDF formátumban)

Fentieken kívül a pályázathoz csatolható minden olyan további dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a pályázó(k) a bemutatkozáshoz lényegesnek tart(anak).

A pályázati dokumentáció említett részeit egybekötve vagy fűzve kell benyújtani.

A pályázatok postán beküldhetők a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya címére, vagy személyesen benyújthatók ugyanezen Főosztály titkárságán. (1077 Budapest, VII. Kéthly Anna tér 1. II. em.; tel.:441 77 70)

További tudnivalók e hirdetmény mellékletében olvashatók!

Pro Architectura Díj Bizottság