Épülettervek/Hallgatói terv

Ökoturisztikai látogatóközpont - Kokas Balázs diplomamunkája

2013.10.30. 11:32

Kokas Balázs diplomamunkájában olyan témát dolgozott fel, amely felhívja a figyelmet természetes környezetünk szépségeire, érzékenységére, megóvásának fontosságára. A Mohács mellett fekvő Szabadság-szigetre tervezett ökoturisztikai központot, mely a turisztikai fejlesztés mellett figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat is. Munkája MÉK-MÉSZ diplomadíjban részesült.

Előzmények

Építészeti tanulmányaim megkezdése előtt biológusként végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. Diplomamunkámban szerettem volna olyan témát feldolgozni, amely felhívja a figyelmet természetes környezetünk szépségeire, érzékenységére, megóvásának fontosságára. A téma lehetőséget adott a hozzám közel álló ökologikus gondolkodásmód alkalmazására.

Témaválasztás, aktualitás

Természeti környezetünk sérülékenységének és érzékenységének egyik jó példája a vizes élőhelyek élővilága. Ilyen veszélyeztetett terület a Mohács mellett fekvő Szabadság-sziget. A sziget a település külterületéhez tartozik, a Duna bal partján fekvő szigeti városrész közelében, melytől a védett ártéri területet az árvízvédelmi töltés választja el.

a. természetvédelmi törekvések:
A választott területen a WWF Magyarország és a Duna-Dráva Nemzeti Park vezetésével jelenleg is folyik a védett természeti terület rehabilitációja. A program jelentőségének hangsúlyozása, és eredményeinek - a helyreállított természetes élőközösségnek - bemutatása a nagyközönség számára építészeti eszközökkel tovább erősíthető.

b. önkormányzati szándékok
Mohács városfejlesztési stratégiájából kiolvasható, hogy a város turisztikai szerepe jelentősen növekedett az elmúlt években, és tovább kívánja erősíteni idegenforgalmi pozícióját a régióban.

Mohács szigeti városrésze a város többi részéhez képest mind szociális, mind gazdasági szempontból elmaradott. Az IVS kitér a terület infrastrukturális és közterületi fejlesztésére.

Igyekeztem olyan megoldást találni, hogy a természetvédelmi törekvéseknek megfelelve, a városi szándékokat is kielégítsem. Ezek alapján a terület turisztikai fejlesztése mellett döntöttem, mely elősegítheti Mohács szigeti városrészének felértékelődését.

Funkciók

Kiválasztottam azokat a funkciókat, melyeknek egy fokozottan védett terület közvetlen közelében lehet létjogosultságuk:

  • tanösvény „földön és vízen” (végpontjain kilátó tornyokkal, ártéri élővilág bemutatása)
  • ökoturisztikai központ (kiállítótér, kávézó, gyermekfoglalkoztató, kenukölcsönzés)

A fent említettek kiegészülnek a töltés védett oldalára helyezendő turisztikai funkciókkal. Az ide telepített elemek a hagyományos, tanyasi gazdálkodást, a természettel való együttélést mutatják be.

A tervezett turisztikai fejlesztés jelentőségét növeli a töltésen húzódó, számottevő kerékpáros forgalmat bonyolító EuroVelo 6 kerékpárút. Az EuroVelo nemzetközi úthálózat lévén a külföldi turisták számára is könnyen elérhetővé teszi a létesítményt.

Környezeti koncepció

Az épület védett természeti környezetben áll, ezért fontos volt zavaró hatásának minimálisra csökkentése. Lábakra állítással jelentős zöldfelület óvható meg, valamint az épület védelme is biztosított magas vízállás esetén. A WWF és a Nemzeti Park szorgalmazására 2013-ban a Szabadság-szigeten a tájidegen erdőfoltok irtását, illetve cseréjét végzik őshonos faállományra. Az ennek során kivágott fákból nyerhető faanyag felhasználható az épületben és a tanösvényen. A beépíthető faanyagok: akác, nemes nyárak. Az előbbi főként kültéri és padlóburkolatként, utóbbi beltéri burkolatoknál alkalmazható.

Az épület energiaigényét megújuló energiaforrások fedezik, a termelődő anyagok újrahasznosítása helyben megoldott.

A létesítmény felépítése

Az épületet a terep adta lehetőségeknek megfelelően, az ártéri erdőben nyíló tisztáson helyeztem el. A töltés felől érkezve egy arra merőleges, természetes erdőnyíláson áthaladó hídon juthatunk be az épületbe, illetve a tanösvényre. Az épület zárt tömegei az északkeleti és keleti oldalon állnak. A folyó felé, az erdő szélén kilátó torony kapott helyet, rálátással a Duna mellékágra és az ártéri gyepre. A nyugati irányba induló tanösvény fokozatosan alakul át fedett-nyitott térré, majd teljesen nyílttá, ahogy az épület magasságából az ártéri gyep szintjére süllyed.