Épülettervek/Tervpályázat

Normafa pavilon pályázat - itt vannak az eredmények

2016.05.25. 13:02

Kihirdették a Normafa pavilonok és esőbeállók elhelyezésére kiírt ötletpályázat eredményét. A bíráló bizottság nem hirdetett ki első helyezetett, helyette rangsorolás nélküli díjakat, rangsorolás nélkül kiemelt megvételeket, és rangsorolás nélküli megvételeket. 

Az esőbeállók és pavilonok tervezésére kiírt ötletpályázat kiírója és lebonyolítója Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata volt.

Az ötletpályázat célja olyan építmény – építményrendszer kidolgozása volt, amely a környezethez illeszkedő módon egységes arculatú, eltérő funkciók befogadására alkalmas.

Az ötletpályázat tárgya esőbeállók és kisebb pavilonok kidolgozása volt, amelyek önmagukban, de szükség szerint sorolva is elhelyezhetőek.

A Bírálóbizottság összetétele

Szavazásra jogosultak:
Elnök: Pokorni Zoltán polgármester
Társelnök: Hapszné Tarcsafalvi Eszter főépítész
Tagok: Eltér István építész, a Magyar Építész Kamara alelnöke (MÉK küldött)
Dr. Finta József DLA h.c. Ybl Miklós és Kossuth-díjas építész, akadémikus
Bodonyi Csaba DLA Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, akadémikus
Vincze Attila táj- és kertépítész, vezetőtervező

Szavazásra nem jogosultak:
Jogi szakértő: dr. Zsilinszky Tibor
Szakértők:
Szabó-Kalmár Éva Városrendezési és Főépítészi Iroda irodavezető
Szabó Krisztina kommunikációs vezető
Rimóczi János Városfejlesztési Iroda irodavezető
Mikó Gergely Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény vezetője
Szakmai titkár:
Hathy Zsuzsanna

A pályaművek értékelésének szempontjai

 • karakteres, egyedi arculat, a természeti és épített környezethez méltó és illeszkedő építészeti minőség
 • korszerű és igényes megjelenés, hangulatos vendéglátás és igényes árusítási lehetőség
 • flexibilitás, sorolhatóság, variálhatóság, különböző igények és eltérő helyszíni szituációk minél szélesebb kiszolgálása; egyszerű, innovatív megoldások szerkezetben és anyaghasználatban;
 • tartósság, ellenállóság;
 • gazdaságosság (gyártás, üzemeltetés, karbantartás költségei, szerelhetőség és szállíthatóság)
 • illeszkedés a már elkezdett fejlesztés során alkalmazott arculathoz (padok, asztalok, szemetesek, tájékoztatótáblák).


Az ötletpályázat eredményeinek összefoglaló értékelése

A Bírálóbizottság a Szakértők véleményét kikérve a pályaműveket felbontásuk után részletesen áttanulmányozta és az értékelhető megoldások alapján az ötletpályázatot eredményesnek tartja. Az ötletpályázat eredményességét jelzi, hogy a Bírálóbizottság 9 pályaművet talált és tartott arra alkalmasnak, hogy a tervek készítőit díjazásban, vagy megvételben részesítse.

Építészeti szempontból igen változatos megoldások születtek. Az ötletes, jól használható és jól variálható, magas építészeti minőséget képviselő tervektől, az igen szellemes és egyedi megoldásokon át, a kevésbé támogatható változatokig készültek pályaművek. A pályaművek részletesebb értékelését az 5. fejezet tartalmazza.

Az ötletpályázat szakértői véleményezése

Településrendezési szempontok

A tervek bírálata során a településrendezési szempont a pályázat jellegéből (ötletpályázat) adódóan nem jelentett kizáró okot. A pavilonok elhelyezésének bírálata során pozitív értékelést kapott az a pályamű, mely elsősorban a jelenleg is burkolt felületekre javasolja az építmények elhelyezését a természeti környezet minél kisebb mértékű igénybevételével. A díjazott, illetve megvételben részesített pályaművek, nem hoznak létre városias térfalat, figyelembe veszik, hogy a pavilonok hegyvidéki környezetben, erdőterületen kerülnek elhelyezésre.

Normafa arculati illeszkedés szempontjai

A Normafa jelenlegi, a rehabilitáció során eddig kialakult arculatát az egyszerűség, letisztult vonalú szerkesztés jellemzi. A már megtervezett arculati elemek anyaghasználatát a gerenda jellegű fa elemek és a karcsú fémlapok variálása teszi jellegzetessé. Mindemellett a helyhez, a Normafa hangulatához alkalmazkodó, a természeti környezetbe jól illeszthető megoldások voltak kedvezőbbnek tekinthetőek. Az ötletesség, a játékosság szintén az illeszkedés szempontjain belül maradva jelent értékelhető többletet. Az ötletpályázatra benyújtott tervek bírálatakor az előbbi arculati jellemzőkhöz, mint az egyszerűség és letisztult vonalvezetés és a jellemző anyaghasználat, a már elhelyezett szabadtéri bútorokhoz, táblákhoz való illeszkedés volt fontos szempont. Az bírálat során a megvételben és díjazásban részesült pályaművek kapták ebből a szempontból a legjobb értékeléseket.

Kivitelezési és költségességi szempontok

A pályaművek értékelése során a becsült és várható bekerülési költségek mellett a gyors és egyszerű kivitelezhetőség, a szerelhetőség, szállíthatóság, így a szerkezet egyszerűsége és tartóssága is vizsgálandó volt. Szintén vizsgálati szempont volt a vízelvezetés és egyéb szerkezeti megoldások kidolgozottsága. Általánosságban elmondható, hogy a becsült költségek a kivitelezési gyakorlathoz képest igen alulbecsültek voltak, így az értékelés során inkább a kivitelezés és a szerkezet vizsgálati szempontjai érvényesülhettek. A megvételben részesülő pályaművek, de a díjazott pályaművek különösen szerkezeti megoldásaikban, kidolgozottságukban kiemelkedtek a többiek közül.

Üzemeltetési szempontok

A pályázat tárgya a Normafa rehabilitáció kapcsán megvalósuló, több funkciónak megfelelően használható, egyedi arculatú esőbeálló és pavilonrendszer tervezése. A beérkezett pályázati anyagok leendő üzemeltetői szempontból elsősorban azok funkcionalitása, fenntarthatósága, jó karban- tarthatósága és nem utolsó sorban, a várható bérlői és vásárlói igényeknek való megfelelése alapján voltak vizsgálhatóak.

Áttanulmányozva a több mint 30 dokumentációt legalább 8-10 munka, kisebb korrekciókkal megfelelő volt az üzemeltetői elvárásoknak. A díjazott és megvásárolt tervek mindegyike ezek között található. Ezekben az anyagokban jól berendezhető, bérlők számára egyszerűen hasznosítható, szükség esetén sorolással bővíthető terek jönnek létre. Fontos volt az alkalmazott anyagok egyszerű karbantarthatósága, könnyű takaríthatósága.

A bérlőkénél fontosabb szempont volt a használhatóság a kirándulók szempontjából. Itt akadt néhány kiemelkedően jó javaslat, melyek újszerűen oldották meg a vendégtér bővíthetőségének, és az időjárási hatásoktól való megóvásának feladatát. Néhány esetben a tetszetős, ötletes környezetbe illesztés a használhatóságot befolyásolta negatívan, illetve az akadálymentesítést tette nagyon nehezen megoldhatóvá. Ezek csak az ilyen irányú hibák kiküszöbölése után lehetnek alkalmasak továbbgondolásra.
Összességében a tervezett fejlesztés a díjazott és megvásárolt pályamunkák segítségével és esetleges továbbgondolásával üzemeltetői szempontból megvalósíthatónak látszik.

 

Díjazott pályaművek

 • Rangsorolás nélkül díj, 800.000 Ft

Szerző: Borbás Réka, Borbás Renáta, Szarvas Richárd Zoltán, Szigony János Gergely, Szintén Bianka
 • Rangsorolás nélkül díj, 800.000 Ft

Szerző: Kákóczki Norbert, Bencsik Tamás, Mangel-Hóbor Eszter, Mangel János (Vikár és Lukács Építészstúdió Kft.)
 • Rangsorolás nélkül kiemelt megvétel, 450.000 Ft

Szerző: Pajer Nóra, Soltész Noémi, Tóth Katalin (Nanavízió)
 • Rangsorolás nélkül kiemelt megvétel, 450.000 Ft

Szerző: Árkovics Lilla, Gál Borbála, Gönczöl Zsófia, Kállai Kata
 • Rangsorolás nélkül megvétel, 300.000 Ft

Szerző: Máté Tamás, Vass-Eysen Áron és Kovács Csaba (Nart Építész Műterem Kft.)
 • Rangsorolás nélkül megvétel, 300.000 Ft

Szerző: Körmendi Eszter, Maurer Klimes Ákos, Virág Ottó
 • Rangsorolás nélkül megvétel, 300.000 Ft

Szerző: Zelenai Tamás, Zelenai Orsolya
 • Rangsorolás nélkül megvétel, 300.000 Ft

Szerző: Tóth Balázs, Salacz Ádám, Szalánczi Donát

 • Rangsorolás nélkül megvétel, 300.000 Ft

Szerző: Boda István, Györgyi Csenge, Iszak Bálint