Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, a BORD Építész Stúdió megvételt nyert terve

2012.12.20. 12:25

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontjára kiírt pályázaton megvételben részesült a Bordás Péter vezette csapat koncepciója. A tervezők egy átlátható, látványos tartószerkezetű és megjelenésű épületet vázoltak fel, ahol a külső és a belső tér, valamint a terepszint alá süllyesztett sportpályák és a tágas közösségi tér egybefonódik, változatos térélményt hozva létre.

A BORD Építész Stúdió terve megvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontjára kiírt pályázaton. A művet „a pályázat legattraktívabb tervének” nevezte a Bíráló Bizottság. A közelmúltban zárult pályázaton a budapesti VIII. kerület jelenleg elhanyagolt részén, a Ludovika épülete mögött létesülő Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontjára várták az építészstúdiók terveit. A Ludovika Campus projekt keretében megvalósuló beruházás egy sport- és egy tornacsarnokot, egy uszodát és egy kültéri sportpálya-komplexumot, illetve az ezekhez kapcsolódó közösségi és rekreációs tereket foglalja magában.

A BORD Építész Stúdió által tervezett épület egy minden irányból könnyen megközelíthető és átjárható tömeg. Olyan átlátható épület, ahol a külső és belső tér egymásba folyik, a kettő közötti határok összemosódnak. A logikusan szervezett, áttekinthetően elhelyezett funkciókat elegáns, egységes építészeti gesztus foglalja egybe. A tervezők kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az épület mindenki számára nyitott és hozzáférhető legyen. Ezért az épület földszintjén egy minden irányból nyitott előcsarnok fogadja a vendégeket, mely közvetlenül kapcsolódik az utcához, a parkhoz és a kültéri sportpályákhoz is. Emellett nagy hangsúlyt helyeztek az akadálymentességre, valamint az idősek, a gyerekek és a családosok számára is egyaránt használható terek létrehozására.

Az előcsarnok a külső tér épületen belüli folytatásaként jelenik meg, mérete – a tájékoztatási, közlekedési funkciókon túl – a tér rendezvények céljára történő használatát is lehetővé teszi. A terület teljes egészében akadálymentes, a terek pedig nem csak sportolásra és aktív kikapcsolódásra, de kreativitásra, társadalmi interakcióra és befogadó közösségi életre is ösztönöznek. Ezt a befogadó, átlátható, nyitott struktúrát közvetíti az épület szerkezete is: az épület földszinti részei
és a lelátók vasbetonszerkezetből, látszóbeton felülettel készültek. A tetőszerkezet acél rácsostartó, ami egyben a természetes bevilágítást is adja a benne elhelyezett felülvilágítóknak köszönhetően – ezáltal a belső térbe nem jut közvetlen napfény, viszont nagy mennyiségű szórt fény érkezik a sportpályák és az előcsarnok megvilágításhoz.

Kiemelten fontos volt az ökológiai fenntarthatóság szempontja is. Ennek érdekében a beépített anyagok többségében helyi előállításúak és kis környezeti terhelésűek, az épület kialakításához kiemelt földmennyiség pedig a sportpályáknál hasznosítható. A csapadékvizet a zöldfelületek öntözése során használják fel, a szilárd burkolatok többsége vízáteresztő szivárogtatókkal rendelkezik. A növényzet kialakításával, valamint a köztéri vízarchitektúrákkal a BORD Építész Stúdió célja az, hogy javítsa a mikroklímát, valamint enyhítse a városi hőszigethatást.


A Bíráló Bizottság értékelése

43. sz. pályamű

Telepítés: felfogása, telepítése, megközelítése merőben eltérő a többi tervtől. A pályázó nem tudott, vagy nem akart kiemelt megközelítési irányokat meghatározni, ezért egy minden irányból könnyen megközelíthető, átjárható épületet tervezett, ahol - szavaival élve - „a külső és belső tér egymásba folyik, a kint és a bent vizuálisan nem lehatárolt”.

Funkció: a pályázó célja elérése érdekében a földszintre csak a minden irányból átjárható, nagyméretű előcsarnokot tervezett (a kiegészítő funkcióival), amely teljesen egyenrangúan kapcsolódik az utcához, a parkhoz, a külső sportpályákhoz. Mindezt egy karakteres, de hangsúly nélküli tető alá helyezte. A sportpályák, a medencék (minden kiszolgáló funkcióikkal együtt) egy szinttel lentebbre süllyedtek, üvegfalakkal körbehatárolva, beemelkedve az előcsarnok terébe. A tetőt optikailag három ferde lemez tartja, melyek a lelátókból képződnek. Funkcionális többlete a tervnek, hogy a tornacsarnok és a bemelegítő csarnok egymás mellé került, így az elválasztó mobil fal elmozdításával egy nagyméretű rendezvényterem hozható létre. A szintek egymással átláthatóak, a terek egybefolynak, összefonódnak, mindez nagyon látványos, izgalmas belső térélményt okoz, kevés eszköz felhasználásával.

Építészet: A pályamű a pályázat legattraktívabb terve. Az épület funkciója logikus, áttekinthető, jól szervezett, mindennek azonban ára van. A teljes épület egy szinttel a föld alá került a parkolókkal, gazdasági megközelítéssel együtt. Az előcsarnoki és közlekedő terek lényegesen nagyobbak az igényeltnél. Az épületet körülölelő üvegfal - mely a látványtervek szerint szinte eltűnik - egy komoly kétrétegű üveg- és árnyékoló szerkezet, benne elrejtett tartószerkezettel. A látványtervek szerinti átláthatóság és könnyedség ezért egy kissé vitatható. Minden építészeti értéke mellett megállapítható, hogy nem az Orczy kert és a Diószeghy S. u. közötti területre készült.

Sporttechnológia: a szabadtéri pályák tájolása szabályos. Érdekes a futópálya és az általa bezárt terület (egyéb sportpályák közötti szinteltolás). Ezzel a különböző sportfunkciók útvonalainak kereszteződése elkerülhető. Pozitív megoldás a két csarnoktér hosszoldali összenyitása is (multifunkció). A mászófal elkülönített elhelyezése a létesítmény maximális használatát biztosítja (vizuális + hanghatások, stb.). A szabadtéri pályák és azok öltözői kapcsolata a tervezett „alagúttal” rendkívül előnyös.

Tartószerkezet: szerkezetileg nagyon jó, látványos megoldás. A nagyméretű megnyitásoknál a tervező nem igazolta a megfelelőséget.

Költségek: a bekerülési költségek alulbecsültek.

A tervezési programtól való eltérés 10 % felett van (1100 m2) a nagyméretű előcsarnok miatt.

A pályaművet a Bíráló Bizottság a magas színvonalú építészeti gondolataiért megvételben részesíti.