Épülettervek

NKE környezetének rendezése, Hómann János, Pécsi Máté és Gergely Antal III. díjas terve

2012.12.12. 13:34

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem környezetalakítására kiírt ötletpályázaton III. díjat nyert a Hómann János és Pécsi Máté tájépítészek, valamint Gergely Antal építész alkotta csapat. A pályamunka koncepcióját a Ludovika tér kortárs megújítása és az Orczy kert történetiségét tiszteletben tartó, kortárs eszközökkel végzett revitalizációja adta.

Részlet a műleírásból

Történetiség és értékmegőrzés

A Ludovika Campus területe egyike Budapest legfontosabb nagy kiterjedésű zöldfelületeinek. A Ludovika térrel kiegészülő zárt tömb objektum-építészeti és városépítészeti szempontból is kiemelkedően értékes. A terület része a fővárosi zöldfelületi rendszernek, ami a funkcióváltás után is így marad. A területet mély történetiség hatja át, ennek helyes kezelése elsődleges tervezői feladat.

A kialakuló Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus egyszerre kell, hogy szolgálja az egyetemi élet résztvevőit, valamint a lakosságot, helyi közösségeket is. Az Orczy kert a jövőben is (időszakos nyitvatartású) közparkként fog működni. Egy ilyen léptékű fejlesztés nem csak az Orczy-negyedre és a kerületre képes pozitív hatást kifejteni, hanem az egész Budapestre gyakorolt hatásai is jelentősek.

Tervleírás – I. ütem

1. Ludovika tér

A Ludovika főépületére szervezett tér fejlődése során mindig megtartotta alapvetően szimmetrikus szerkezetét. A tér tipikus reprezentatív fogadótérnek épült, mely kifejlett növényállománya és az időközben elhelyezett parki funkciók miatt ma inkább parkként értelmezhető. Zöldfelületei és burkolatai rossz állapotúak.

A terv a főépületet hangsúlyozó szerkesztési elvet megtartotta, az épület középtengelyére vezető korábbi fasort helyreállítja. Az épület előterében kialakított dísztér magas minőségű anyagaival, vízarchitektúráival, berendezéseivel nyeri vissza korábbi fényét. A Névtelen Hősök emlékműve a főépület tengelyében marad, ahogy a Miroslav Krleža szobor is jelenlegi helyén áll. 

2. Az Orczy kert területe

A park területének kialakítását erőteljesen meghatározza a környező utcák és belső térfalak kialakult és tervezett rendszere. A Ludovika főépületre közvetlenül reagál a parkbelső felé kialakuló reprezentációs térrész. A Nemzeti Lobogó az épület tengelyében helyezkedik el. A rendezvények, a tisztavatás, az egyetemi kültéri programok és egyéb reprezentációs tevékenységek ezen a burkolt térrészen, valamint a park közepén szabadon hagyott, nyírt gyepes, multifunkciós területen történnek. A terv javaslatot tesz a Ludovika főépület hátsó homlokzatának tér és park felé való megnyitására, így közvetlen kapcsolat alakul ki az épített és természetes környezet között. Az egyetemi büfé terasza az épület belső udvarába kerül.
A park útvezetése a történeti előképek alapján kialakított, klasszikus angolpark jellegű. A funkciók felfűzése a jelenlegi kialakítás és a tervezett használat szerint történt. A Campus főbejárata a Nagyvárad tér felől közelíthető meg.

A meglévő szobrok a helyükön maradnak. Az új emlékművek közül a Kegyeleti emlékhely szimbolikus helyen, a főépület és a Nemzeti Lobogó tengelyében kap helyet. A tervezett Rendőri emlékmű a Ludovika szoborcsoporttal szemben helyeztük el.

Lovas funkciók

A kiírásnak megfelelő funkciókat és területeket elhelyeztük. A 3 m széles lovaspálya nyomvonala úgy alakult ki, hogy minél kevesebb helyen keresztezzen egyéb burkolatokat a balesetveszély okán. Ez szükségszerűen azt eredményezi, hogy a pálya nem fut be a belső parki területekre.  

Kültéri sportpályák

A meghatározott szükségleteket kielégítik a tervezett sport funkciók, mind méretben, mind tájolási szempontból:
• 2 db műfüves kispályás labdarúgópálya
• 1 db rekortán borítású multifunkciós pálya
• 4 db salak borítású teniszpálya
• 400 m-es szabványos 8 sávos rekortán futópálya

Közösségi-interaktív parkfelület

A terület a kerületi közösség és az ország szabadtér-tervezéssel foglakozó felsőoktatási hallgatói (építész, tájépítész, urbanista, képzőművész) számára fenntartott, közösségi tervezéssel és kivitelezéssel alakítható – pályázati rendszerben évenként megújítható – felülete.

Tóhoz kapcsolódó funkciók

A tó teljes revitalizációja szükséges. A tervezett fa teraszos rendszerrel a vízfelület elérhető közelségbe kerül. A tó és környezete nyáron csónakázó tóként, télen pedig korcsolyapályaként funkcionál.

3. Közlekedés

A terület közlekedési rendszere minimálisan változik a jelenlegihez képest. A Kálvária utca meghosszabbításában kialakuló tömb-megnyitáshoz kapcsolódóan a Korányi Sándor utcában kis szakaszon forgalomcsillapított burkolat alakul ki, míg a Diószeghy Sámuel utcában a tervezett funkcióváltásnak megfelelő hosszon alakul ki díszburkolat. A II. ütemben nagyobb kiterjedésű forgalomcsillapított utcaszakaszok épülnek. Kerékpárral a Kálvária tér felől érkező, tervezett kerékpárúton közelíthető meg a terület. A Nagyvárad tér felől Budapest Bicikli állomást helyeztünk el. A kiírásnak megfelelő számú gépjármű, akadálymentes és kerékpáros parkolóhely épül.


A Bíráló Bizottság értékelése

11. sz. pályamű

A Ludovika tér kellően feltárt, bár a középtengely túlzottan erőteljesre sikerült (pl. a klinikák felől érkező nagy gyalogosforgalomra szervezett sétánnyal szemben). A parkbelsőben képzett városi tér jól pozicionált, elhúzása az épülethomlokzattól méltányolható. Mérete talán egy kissé túlzott.

Az Orczy kert esetében a tájképi kert hangulatát kortárs szerkesztési elvekkel igyekszik megidézni. Mivel azonban a szentimentális stílus sajátossága maga az úthálózat szerkesztési elve is, ez a törekvés nem vezet sikerre. Történeti parkrekonstrukció helyett a belső terület ezért inkább egy új felfogást közvetít. A bejárati terek arányosak, szépen formáltak, a városszövettel való kapcsolódás megoldott. II. ütemben a SEFT területén a korabeli struktúra megidézése sikeres. Értékelendő gondolat a lovas útvonal elválasztása a nyugodtabb, sétálók által fokozottabban használt parkrészektől, bár a létrejött útvonal kissé talán unalmas a ló és lovasa számára.

Az országzászló és az új emlékmű tengelyes elhelyezése egyike a lehetséges jó megoldásoknak, bár a zászló miatt megnövelt sík terület (részben burkolt tér) az épület mellett tovább rontja a ma sem kedvező gyepfelület és épület szintbeli kapcsolatát. (nem simítja el a rézsűt inkább növeli a zavaró szintkülönbséget).

A tópartra szintén elegáns megoldást ad, de partvonalának kiegyenesítése vitatható. A közösség számára létesített alkotóterek gondolata nagyon progresszív.

A pályázat költségszintje magas.

Összességében átgondolt, jól szervezett terv, amely sajnos ott is kerüli a tájképi formavilág alkalmazását, ahol az igazán adekvát lett volna. A Ludovika térrel jól bánik, az egész terv funkcionális összetettsége dicséretes. Mindezek alapján a Bíráló Bizottság harmadik díjban részesíti.