Épülettervek/Középület

Millenáris Velodrom - A CET Budapest Kft. és az Archiflex Stúdió kiemelt megvételben részesült munkája

2014.02.07. 11:45

CET Budapest Kft. és az Archiflex Stúdió kiemelt megvételben részesült pályaművével, melyben olyasmit szerettek volna létrehozni, ami hasonlít ahhoz a helyzethez, amikor a romok fölé-mellé új épület épül anélkül, hogy a rom pusztulásra ítéltetne. 

Előszó

Tervünk egy feltételezésen alapul, miszerint az új születése nem jelenti feltétlenül a régi pusztulását. Valami olyasmit szerettünk volna létrehozni, ami hasonlít ahhoz a helyzethez, amikor a romok fölé-mellé új épület épül anélkül, hogy a rom pusztulásra ítéltetne. Ellenkezőleg: új helyzetében, más szerepben, de képes újjászületni.

Röviden: a régi kerékpárpálya-teknőt megőriztük, ennek ölében, egy szinttel feljebb helyeztük el az új pályát oly módon, hogy a régi tribünépület változatlanul lelátóként funkcionálhasson, a régi pálya pedig új funkcióval keljen új életre. Ez azt eredményezte, hogy a közönségbejárat és az előcsarnok egy új, megemelt térszintről – a jelenlegi 1. emelet szintjéről – érhető el, ahol a meglévő szerkezet kitisztításával egy olyan közönségzóna alakul ki, ahonnan be lehet látni a pálya gyomrába: a városi futók sziluettjén túl a tornapálya életébe.Ez a szintváltás egybecseng a jelenlegi épület architektúrájával is.

Ez a téri helyzet természetes módon választja el a közönségfunkciókat a személyzeti-sportolói forgalomtól, amely a jelenlegi terepszinten zajlik, ahol a parkoló–kijárat és a biciklibolt–kölcsönző is helyet kapott.

A régi és az új épület geometriai viszonya – a téri áthatások, átlátások – olyan érdekes építészeti és élethelyzeteket produkál, amit egy teljesen új tervezésű épülettel soha nem lehet elérni. (Klasszikusnak nem nevezhető helyzet.) Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a lefedést egy autonóm – látszólag az alépítménytől független – formával oldottunk meg, ami azonban végső soron rokonságot mutat a Puskás Ferenc Stadionnal. (Ily módon a Kisstadion helyére építendő új csarnok hangvételében tudna kapcsolódni ehhez a világhoz.

Beépítés, telepítés alapelvei

Javaslatunk szerint az új Velodrom és a tervezett szemközti sportcsarnok egy új, közös, a két épületet összekötő térségről nyílik. Ezt az új teret felemeltük a tervezett új előcsarnok szintjére. Ez a felemelt szint egy új minőségű városi teret képez – amit különböző közösségi rendezvények céljára lehet hasznosítani – és új arcot ad a területnek.

Feltételezésünk szerint ez a tervezett sportcsarnok megközelítésének is kedvez, de mindenekelőtt összefüggő térfalat alkot – a Récsey-garázzsal szemközt – a jelenleg elég rendezetlen Szabó József utcában, illetve új kapuzatot teremt a Népstadion és intézményei felé.

A gyalogos közönség erről a térről közelíti meg az épületet. A sportolók és a dolgozók a jelenlegi terep szintjén (az új épület pinceszintjén) juthatnak be, önálló bejáraton keresztül. Továbbá közvetlenül elérhető az előcsarnok 2. szintje is (mindkét oldalon). Ezen a szinten az épület előtti sávon személygépkocsi, mentőautó részére járható felület készül.

Gépjárművel a Szabó József köz Stefánia út felőli szakaszáról közelíthető meg a parkoló, amelyet a jelenlegi teniszpályák helyén tervezett BMX-pálya alatt helyeztünk el. A parkoló gyalogos kijárata fedett-nyitott térre nyílik, ahonnan közvetlenül megközelíthető a személyzeti–sportolói bejárat, illetve lépcsőn keresztül az előcsarnok szintje.

A parkoló bejárata mellett nyílik a kamion-űrszelvényre méretezett új alagút, amely a régi pályán belül lévő üzemi bejárathoz vezet. Itt a színpadtechnikai rakodást, kerékpárok és tornászeszközök szállítását lehet lebonyolítani, illetve ezen az alagúton keresztül közlekedik a mentő és a TV közvetítés forgalma is.

A régi pálya átépítése, új funkciók

A meglévő kerékpárpálya felső szegélye és a kültéri lelátók szerkezetileg elavultak, veszélyes állapotban vannak, a korlátok és mellvédek cseréjét javasolja a statikai szakvélemény. Terveink szerint a pálya felső, kb. 1,5 méter szélességű szakaszát (mellvédekkel, korlátokkal együtt) elbontjuk és a helyén, a megmaradó pályakontúr magasságát követő (változó magasságú) kétsávos futópályát létesítünk, amelyet rekreációs célra a közönség számára elérhetővé teszünk, akár az épület nyitvatartási idején túl is.

Ez a futópálya a régi pálya teljes kerületén végigfut – az épület alatt is – a kávézó üvegfala mentén. A futópálya fő attrakciója, a meglévő betonteknő látványa mellett, a változó szintkülönbség lesz a teljesen sík pesti oldalon. A pálya jelenlegi funkciói (veterán autós találkozók, stb.) változatlanul fenntarthatók.

A funkciók területi felosztása

Lelátó-épület:

- a megtartott lelátó-épület pinceszintjén helyeztük el a közmű-fogadókat, az üzemeltetés kiszolgáló funkcióit.

- A földszint a közönségforgalom területe. Itt helyeztük el az előcsarnokot és a kapcsolódó funkciókat, a sajtófogadás területét és az üzleteket.

- Az I. emeleten az üzemeltetés irodáit, illetve az egyesületi szobákat helyeztük el, illetve innen nyílnak a lelátó alsó szinti arénakijáratai is. Az egyesületi folyosók – egy köríves rámpán keresztül – közvetlen kapcsolattal bírnak az új pályatest alatti edzői–bírói öltözőkhöz, illetve a doppinglabor folyosóihoz.

- A II. emeleten helyeztük el a lelátó felső szinti arénakijáratát és az ehhez a szinthez tartozó mosdókat. A lelátó középső szakasza alatt egy kisebb büfét és fogyasztóterét alakítottunk ki, amely adott esetben VIP rendezvények helyszínéül is szolgálhat.

Az új lelátókat a meglévő lelátó szerkezetén, új acél felszerkezettel, a megkívánt 90 centiméter sortávolságokkal és új ülésekkel tervezzük, 2 x 6 sorban. A lelátók megközelítését 2-2 tartóközben kibontott új arénakijáratokkal oldjuk meg. Az első sort oly mértékben kiszélesítjük, hogy itt a mozgássérült nézők férőhelyei is elférjenek. (A mozgássérült nézők a pálya kerületén lévő „karzat”-ot is elérhetik innen.) A VIP páholyt a lelátó törésvonala mentén, a felső arénakijárat mellett helyeztük el, közvetlen kapcsolattal a VIP fogadásra átalakítható lelátó alatti büféterülettel. A lelátókon, a meglévő geometriából adódóan, az igényeltnél több ülőhely is elfér. A tervek szerint a lelátókon 990 + 24 VIP ülőhely alakítható ki, amelyből 24 mozgássérült férőhely. (További mozgássérült férőhelyek helyezhetők el a „karzat”-on, a pálya körül.)

Új épületrészek:

Az új kerékpárpályát a lelátó szintjeihez igazodva, az I. emelet magasságában helyeztük el, a régi pályatestet részben fedve. Az ezt kiszolgáló helyiségek a régi pálya kontúrján belül helyezkednek el.

- A pince szinten (-2,70) a régi pálya alatti átkötő alagutak és lépcsőházak, liftek, rámpák találhatók.

- A földszinten (+1,20) a kerékpáros öltözők és kerékpártárolók, a tornászöltözők, a tornacsarnok süllyesztéke a hozzá tartozó lelátókkal, edzőteremmel és szertárakkal, a kamionrakodó terület, a mentőbejárat, az orvosi szoba és a pályaszintre vezető rámpák vannak.

- A kerékpárpálya szintjén (+4,50) a pálya, a hozzá tartozó biztonsági sávval, a pálya külső ívén – a pályatest alatt – az edzői–bírói öltözők, a pihenőhelyek, a dopping labor és a pályatest alatti légcsatornákhoz csatlakozó szellőző gépház helyezkedik el.

- A pályatest felső éle mentén egy három méter széles, a pálya magasságát követő „karzatot” terveztünk, amely a pálya teljes kerületén végigfut, és a lelátó alsó szintjéhez kapcsolódik. Itt mobil nézőtér, állóhelyek létesíthetők, illetve mobil kamerapontok helyezhetők el. Az edzők a pálya minden pontját megközelíthetik. A lelátókkal szemközti oldalon lévő szellőzőgépházi tömeg két oldalán elhelyezett lépcsőkkel – a menekülési lehetőség mellett – kapcsolat létesíthető az edzői, a közvetítői és az öltözői területekkel is. Fél szinttel feljebb, a szellőző gépház felett vannak a világítás, a hangosítás vezérlői és a TV közvetítés helyiségei a kommentátori állásokkal és a fix kamerapontokkal. Itt további 400 ülőhely (egy sorban) és mintegy 600 állóhely létesíthető, illetve lehetőség van a homlokzatok bontásával és ideiglenes szerkezetek melléépítésével további 600 férőhely elhelyezésére nagy világversenyek esetén.

Térbeli orientáció, átlátások, belső felületek

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az épületbe belépő látogató már a belépés pillanatában átlássa az épület terét, és ne táblákra hagyatkozva kelljen tájékozódnia, annak ellenére, hogy az új pályatest szintben az előcsarnok felett helyezkedik el. Az előcsarnokból a lelátó és a pályatest közötti résen át közvetlenül a csarnok tere látható. A lelátó zaja ezen a résen keresztül lejut az előcsarnokba, így a belépő vendég azonnal átérezheti a szurkolók hangulatát. A kávézó üvegfalán túl a régi pálya és a mellette kialakított új futókör, illetve a szemközti oldalon lévő tornászterület üvegfalának látványa vonzza a tekintetet. Ezen a kettős üvegfalon át a kávézóban ülők még a csarnok szemközti oldalát is látják. A csarnok egy nagy összefüggő tér, amelyet egy lamellás üveghártya választ el a külső világtól. Benne a megtartott lelátóépület és az új pályatest tárgyként állnak, így a lelátó eredetileg kültéri karaktere is visszaidéződik.

A rácsos tartók alsó síkján végigfutó hézagos-sávos fa-álmennyezet vizuálisan összefüggő felületet alkot, amely az üveghártyán túl, a külső térben is folytatódik. Ezt a felületet csak a felülvilágítók „kürtői” törik át. A világítás reflektorai és a szellőzés berendezései csak ezekben a nyílásokban jelennek meg. A pálya és a mennyezet fa anyaga és a kettőt vizuálisan összekötő–elválasztó üvegfelületek határozzák meg a tér karakterét.

Természetes megvilágítás, szellőztetés, gépészeti kapcsolatok

Egy mai modern épület tervezésénél az energiatakarékosság megkerülhetetlen szempont, amelyet egy meglévő épület átalakításánál sem veszíthetünk szem elől.

Világítás:

Az épületünk tetején elhelyezett nagyméretű, kürtőszerű bevilágító nyílásokon át erős szórt fényt tudunk biztosítani a csarnoktérben, a direkt napfény kizárásával. Eltérő méretű kürtőkön át érkező fény mennyiségével kiemelhetjük a kerékpárpálya területét.

A homlokzatokon körben üveghomlokzatot tervezünk, amely előtt függőleges tejüveg lamellákkal és a tető erőteljes túlnyújtásával zárjuk ki a direkt napfényt, miközben a pálya felett körbefutó üvegfelület könnyedséget és a lelátóépület karakteréhez illeszkedő „kvázi-kültér” hangulatot kelt, amelyben az új pályatest önálló tárgyként áll.

Szellőzés:

A körben, a pályatest kontúrján végigvezetett, rejtve maradó gépi szellőztetés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a csarnoktér természetes átszellőztethetőségére: ezt a tetőfelület alatti sávban, az üvegfelületen körben, billenthető üveglamellákkal biztosítjuk a tavaszi, őszi hónapokban. A nyári hőterhelést a keleti és nyugati irányban is árnyékot adó tető (direkt napfény kizárása) és az átszellőztetett álmennyezeti tér csökkenti.

Közlekedési kapcsolatok, parkolás

A látogatók az épületet elsősorban gyalogosan közelítik meg. Ezért, a forgalmi kereszteződések elkerülése érdekében, javasoljuk az épület homlokzata előtti közúti útszakasz megszüntetését. A homlokzat előtti körülbelül három méter széles sávban szükség esetén a mentő, stb. forgalom átengedhető a jelenlegi terepszinten (a fő gyalogos bejáratok emelt szinten vannak). A Népstadion felől érkező gépjárműforgalom a Szabó József közön át közvetlenül a Stefánia útra kiengedhető. Javaslatunk szerint mind a személy-, mind a teherforgalom a Stefánia út felől, a Szabó József közön megnyitott bejáraton át érkezik és távozik, illetve a Népstadion körül futó körútba csatlakoztatható.
A buszok az Istvánmezei út felől érkeznek, és önálló buszparkolóval rendelkeznek.

A jelenlegi teniszpályák helyén tervezett parkolót a Szabó József közi porta mellett, közös bejáratból nyitjuk a kamion űrszelvénnyel rendelkező átjáróval. Az átjárót a teherforgalom, a TV közevtítő kocsik és a mentők használják, egyes rendezvények (pl. veterán autós találkozók) esetén a közönség számára is megnyitható.

A terepbe süllyesztett parkoló hosszanti oldalain (a BMX pálya lelátója alatt és az utcai oldalon) természetes átszellőzést biztosító homlokzati nyílásokat tervezünk. A parkolóban 101 (97+4 mozgássérült) férőhely biztosított, továbbá önálló motor- és kerékpár parkoló helyiséget is tartalmaz. Az épület felőli végén lépcsőn feljuthatunk a BMX pálya, illetve a rekreációs futópálya szintjére, és fedett-nyitott térben érhetjük el a sportolói, illetve az előcsarnok-szinti bejáratokat és a kávézó teraszát. Ugyanerről a fedett területről nyílik a kerékpárkölcsönző és a kerékpárbolt is.

Belső közlekedési kapcsolatok

A közönség útja:

Kerékpárverseny: A közönség a gyalogos bejáratokon át közvetlenül az előcsarnokban jut, ahonnan a pénztárak, ruhatárak, mosdók és a kávézó nyílik. Innen a két lépcsőházon keresztül, illetve lifttel jut a lelátókra. A lelátók két szintről közelíthetők meg, az alsó szinten vannak a mozgássérült férőhelyek. A felső lelátói szinthez kapcsolódik egy kisebb büfé–rendezvény terem a lelátók alatt, ahol VIP rendezvények is tarthatók (Ezen a szinten helyeztük el a VIP páholyokat 2x12 férőhellyel.)

Tornászverseny / rendezvény: Az előcsarnokból lefelé vezető lépcsőkön a régi pálya alatti átjárón keresztül önálló közönséglépcsőn és liften juthatnak a tornász-terület szintjére, ahol két oldalt kihúzható lelátósorokon ülhetnek le. (edzés során a hozzátartozók, versenyzőtársak szintén). A tornász területen mobil színpad és rendezvény-terület is biztosítható.

A sportolók útja:

A terepszintről nyíló (pinceszint) sportolói bejárat közvetlenül a régi pálya alatti átjáróhoz vezet (innen lépcsőn fel lehet jutni a kávézóhoz is). Az átjáró túlsó végén a sportolói lépcsőn közvetlenül a kerékpáros öltözők folyosójára, illetve a rámpán a tornász öltözők előterébe juthatunk. A kerékpáros öltözői folyosóról további lépcsővel az edzői/bírói öltözők, a pihenő terület illetve a dopping labor (elsősegély helyiség felett) szintjére nyílik kapcsolat. Az edzői szint közvetlen kapcsolattal rendelkezik a lelátó épület emeletén lévő egyesületi helyiségek felé is a pályatest alatti körfolyosón. A kerékpártárolók folyosójáról a régi pályára is ki lehet jutni, és edzésre használni azt. Az edzők az öltözői szintjükről a hátsó lépcsőkön a pályatest mentén körbefutó „karzatra” is fel tudnak menni, és a pálya minden pontját be tudják járni.

Rekreációs sport:

A rekreációs céllal igénybe vehető területek (új futópálya, BMX pálya) az épület érintése nélkül is igénybe vehetők külső lépcsőkön keresztül akár a parkból, akár a parkolóból. A futópálya és a kávézó terasz azonos szinten vannak, a teraszt a futók is használhatják.

A sajtó útja:

- A sajtótájékoztatók és rendezvények területét a lelátó épületben alakítottuk ki önálló terasszal, külső bejárati lehetőséggel, és közvetlen kapcsolattal az előcsarnok felé.
- A TV közvetítésekhez a lelátón és a szemközti tudósítói oldalon is kialakítottunk fix kamera pontokat kábelezéssel. A kommentátorokat és a fő kamera pontokat a lelátóval szemközt helyeztük el, a közönségtől függetleníthető kommentátori közlekedés biztosítására, illetve azért, hogy a közvetítések idején lehetőség legyen a tömött lelátók bemutatására is. A kommentátorok a lelátó-épületből a pálya mentén, a karzaton sétálhatnak a munkahelyükre, illetve a technikai bejáratot is használhatják, a technikai személyzettel együtt.

Zöldterület

Az új felemelt tér arculata a multifunkcionális csarnok megépítésével egy időben válik igazán véglegessé. Az ide telepítendő növényzet-, közterületi tárgyak annak megépítésével egy időben tervezhetők meg.
A meglévő platánosból két fát meg tudtunk tartani.

A külső térvilágítás megtervezésénél mindenképp fel kellene használni az eredeti kandelábereknek és azok betonalapjainak formai megoldásait.
Az új pályatest (bezárt épület) és a régi pálya közt kialakuló füvesített területre ligetszerű, - viszonylag sűrű egyenletes kiosztású facsoport telepítését javasoljuk.